Urząd Miejski w Debrznie
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Debrznie kadencji 2014-2018

 

76/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: pu76-2018.pdf
Opis: 76/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Utworzono: 2018-11-09 14:11:39
Data dodania: 2018-11-09 14:12:24
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


75/2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwalę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: pi75-2018.pdf
Opis: 75/2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwalę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: 2018-11-09 14:13:43
Data dodania: 2018-11-09 14:14:01
Autor pliku: T Wilcki
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


74/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu74-2018.pdf
Opis: 74/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok
Utworzono: 2018-11-09 14:15:38
Data dodania: 2018-11-09 14:15:53
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


73/2018 o zmianie uchwały Nr 15.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018. Szczegóły pliku
Nazwa: pu73-2018.pdf
Opis: 73/2018 o zmianie uchwały Nr 15.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018.
Utworzono: 2018-10-31 15:25:40
Data dodania: 2018-11-05 15:25:55
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


72/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy Cierznie" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu72-2018.pdf
Opis: 72/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Park Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno;
Utworzono: 2018-10-31 15:47:13
Data dodania: 2018-11-05 15:47:45
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


71/2018 II w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu71-2018v2.pdf
Opis: 71/2018 II w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2018-11-09 07:58:23
Data dodania: 2018-11-14 07:58:44
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


70/2018 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu70-2018.pdf
Opis: 70/2018 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2018-10-25 15:19:29
Data dodania: 2018-11-05 15:19:49
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70/2018 II w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu70-2018v2.pdf
Opis: 70/2018 II w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2018-11-09 07:56:00
Data dodania: 2018-11-14 07:56:21
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


69/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu69-2018.pdf
Opis: 69/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: 2018-11-05 15:17:35
Data dodania: 2018-11-05 15:17:49
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69/2018 II w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu69-2018v2.pdf
Opis: 69/2018 II w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: 2018-11-09 07:54:13
Data dodania: 2018-11-14 07:54:53
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


68/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu68-2018.pdf
Opis: 68/2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: 2018-11-05 15:14:18
Data dodania: 2018-11-05 15:15:01
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68/2018 II w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu68-2018v2.pdf
Opis: 68/2018 II w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: 2018-11-09 07:52:44
Data dodania: 2018-11-14 07:53:12
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


67/2018 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Twój dobry start z IPC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły pliku
Nazwa: pu67-2018.pdf
Opis: 67/2018 zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Twój dobry start z IPC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Utworzono: 2018-10-08 13:58:18
Data dodania: 2018-10-11 13:58:35
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


66/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu66-2018.pdf
Opis: 66/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032
Utworzono: 2018-10-09 13:56:43
Data dodania: 2018-10-11 13:56:59
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


65/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu65-2018.pdf
Opis: 58/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok
Utworzono: 2018-10-09 13:53:56
Data dodania: 2018-10-11 13:54:13
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


64/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: pu64-2018.pdf
Opis: 64/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Utworzono: 2018-10-08 14:00:55
Data dodania: 2018-10-11 14:01:11
Autor pliku: B kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


63/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: pu63-2018.pdf
Opis: 63/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Utworzono: 2018-09-24 22:28:01
Data dodania: 2018-09-26 22:28:24
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


62/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu62-2018.pdf
Opis: 62/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.
Utworzono: 2018-09-19 14:04:00
Data dodania: 2018-10-11 14:04:19
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


61/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu61-2018.pdf
Opis: 61/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-09-20 14:06:03
Data dodania: 2018-10-11 14:06:25
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


60/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2018.pdf
Opis: 60/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-08-22 12:26:43
Data dodania: 2018-08-29 12:26:31
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2018 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2018_2.pdf
Opis: 60/2018 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032
Utworzono: 2018-08-30 11:46:52
Data dodania: 2018-08-31 11:46:40
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


59/2018 wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu59-2018.pdf
Opis: 59/2018 wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-08-27 07:35:03
Data dodania: 2018-08-30 07:34:59
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


58/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu58-2018.pdf
Opis: 58/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrznie na 2018 rok
Utworzono: 2018-08-21 07:32:22
Data dodania: 2018-08-22 07:32:36
Autor pliku: J miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


57/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu57-2018.pdf
Opis: 57/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno.
Utworzono: 2018-08-21 07:39:40
Data dodania: 2018-08-22 07:39:38
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57/2018 II w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu57-2018w2.pdf
Opis: 57/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno.
Utworzono: 2018-08-27 12:22:22
Data dodania: 2018-08-29 12:22:05
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


56/2018 wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu56-2018.pdf
Opis: 56/2018 wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-29 12:19:44
Autor pliku: Rada
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


55/2018 w sprawie wprowadzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu55-2018.pdf
Opis: 55/2018 w sprawie wprowadzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-08-21 08:16:45
Data dodania: 2018-08-22 08:17:37
Autor pliku: urlniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 45.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


54/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: pu54-2018.pdf
Opis: 54/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Utworzono: 2018-06-28 07:36:33
Data dodania: 2018-08-22 07:36:49
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


53/2018 w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu53-2018.pdf
Opis: 53/2018 w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
Utworzono: 2018-06-28 07:57:56
Data dodania: 2018-06-29 07:58:31
Autor pliku: A Pluto_Prądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


52/2018 o zmianie uchwały Nr 52.VIII.2003 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu52-2018.pdf
Opis: 52/2018 o zmianie uchwały Nr 52.VIII.2003 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-06-28 07:57:04
Data dodania: 2018-06-29 07:57:17
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


51/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu51-2018.pdf
Opis: 51/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-06-28 07:55:54
Data dodania: 2018-06-29 07:56:18
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51/2018 III w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu51-2018-III.pdf
Opis: 51/2018 III w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-07-05 09:35:29
Data dodania: 2018-07-05 09:36:22
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


50/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Szczegóły pliku
Nazwa: pu50-2018.pdf
Opis: 50/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Utworzono: 2018-06-25 07:54:43
Data dodania: 2018-06-29 07:55:07
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


49/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Szczegóły pliku
Nazwa: pu49-2018.pdf
Opis: 49/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Utworzono: 2018-06-19 07:52:44
Data dodania: 2018-06-29 07:53:02
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 11.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


48/2018 w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow Szczegóły pliku
Nazwa: pu48-2018.pdf
Opis: 48/2018 w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow
Utworzono: 2018-06-15 08:15:57
Data dodania: 2018-06-18 08:22:08
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


47/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czlucbowskiemu na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu47-2018.pdf
Opis: 47/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czlucbowskiemu na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno
Utworzono: 2018-06-15 08:11:50
Data dodania: 2018-06-18 08:12:06
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


46/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu Szczegóły pliku
Nazwa: pu46-2018.pdf
Opis: 46/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu
Utworzono: 2018-06-15 08:09:42
Data dodania: 2018-06-18 08:09:57
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


45/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Giminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu45-2018.pdf
Opis: 45/2018 w sprawie wprowadzenia /mian ff budżecie Miasta i Giminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-06-15 08:07:41
Data dodania: 2018-06-18 08:07:51
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


43/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu43-2018.pdf
Opis: 43/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno
Utworzono: 2018-06-08 10:35:08
Data dodania: 2018-06-08 10:35:35
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


42/2018 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Miasta i Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu42-2018.pdf
Opis: 42/2018 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Miasta i Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2018-06-06 08:24:43
Data dodania: 2018-06-08 08:25:10
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


41/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu41-2018.pdf
Opis: 41/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032
Utworzono: 2018-06-05 08:31:33
Data dodania: 2018-06-08 08:31:54
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


40/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu40-2018.pdf
Opis: 40/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-05-28 14:24:45
Data dodania: 2018-05-28 14:25:01
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

40/2018 III w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu40-2018-3.pdf
Opis: 40/2018 III w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-06-08 08:26:44
Data dodania: 2018-06-08 08:29:51
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


39/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu39-2018.pdf
Opis: 39/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
Utworzono: 2018-05-23 14:23:33
Data dodania: 2018-05-28 14:23:57
Autor pliku: APluta-Prądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


38/2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu38-2018.pdf
Opis: 38/2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
Utworzono: 2018-05-23 14:20:56
Data dodania: 2018-05-28 14:21:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


37/2018 w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym Szczegóły pliku
Nazwa: pu37-2018 (2).pdf
Opis: 37/2018 w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
Utworzono: 2018-05-21 08:18:17
Data dodania: 2018-06-08 08:19:32
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


36/2018 wsprawie Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu36-2018.pdf
Opis: 36/2018 wsprawie Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-05-18 14:11:14
Data dodania: 2018-05-28 14:11:22
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


35/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu35-2018.pdf
Opis: 35/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2018-05-18 14:09:30
Data dodania: 2018-05-28 14:09:53
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


34/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu34-2018.pdf
Opis: 34/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno
Utworzono: 2018-05-16 14:04:49
Data dodania: 2018-05-28 14:05:42
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 9.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


33/2018 sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu33-2018.pdf
Opis: 33/2018 sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Utworzono: 2018-06-05 11:08:05
Data dodania: 2018-06-13 11:09:30
Autor pliku: Komisja Rewizyjna
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


32/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu32-2018.pdf
Opis: 32/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Utworzono: 2018-05-18 14:03:08
Data dodania: 2018-05-28 14:04:20
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2018.pdf
Opis: 30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-04-19 12:41:22
Data dodania: 2018-04-19 12:41:38
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


29/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu Szczegóły pliku
Nazwa: pu29-2018.pdf
Opis: 29/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu
Utworzono: 2018-04-18 12:32:56
Data dodania: 2018-04-19 12:33:16
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28/2018 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji. Szczegóły pliku
Nazwa: pu28-2018.pdf
Opis: 28-2018 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji.
Utworzono: 2018-04-18 12:28:05
Data dodania: 2018-04-19 12:28:22
Autor pliku: A Trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27/2018 w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Szczegóły pliku
Nazwa: pu27-2018V.pdf
Opis: 27/2018 w sprawie założenia Spółdzielni Socjalne
Utworzono: 2018-04-19 08:08:35
Data dodania: 2018-04-27 08:09:34
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


26/2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Wojewodę Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: pu26-2018.pdf
Opis: 26/2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Wojewodę Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: 2018-04-18 12:16:59
Data dodania: 2018-04-19 12:17:21
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Szczegóły pliku
Nazwa: pu25-2018.pdf
Opis: 25/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Utworzono: 2018-04-19 12:12:20
Data dodania: 2018-04-19 12:12:46
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24/2018 o zmianie uchwały nr 89.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Szczegóły pliku
Nazwa: pu24-2018-.pdf
Opis: 24/2018 o zmianie uchwały nr 89.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
Utworzono: 2018-04-18 12:10:06
Data dodania: 2018-04-19 12:10:19
Autor pliku: M Mróz
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23/2018 Zmieniająca Uchwalę nr 19.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: pu23-2018.pdf
Opis: 23/2018 Zmieniająca Uchwalę nr 19.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Utworzono: 2018-04-18 12:03:15
Data dodania: 2018-04-19 12:03:39
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


22/2018 zmieniająca uchwałę Nr 16.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu22-2018.pdf
Opis: 22/2018 zmieniająca uchwałę Nr 16.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku
Utworzono: 2018-04-13 12:00:22
Data dodania: 2018-04-19 12:01:04
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22/2018 II w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu22-2018-2.pdf
Opis: 22/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 rok
Utworzono: 2018-04-20 13:47:28
Data dodania: 2018-04-26 13:47:44
Autor pliku: D Faryno-Kus
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


21/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu21-2018.pdf
Opis: 21/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-04-05 08:09:40
Data dodania: 2018-04-06 08:09:53
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu20-2018.pdf
Opis: 20/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-04-05 07:51:05
Data dodania: 2018-04-06 07:52:14
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu19-2018.pdf
Opis: 19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-03-12 09:15:47
Data dodania: 2018-03-13 09:16:08
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu18-2018.pdf
Opis: 18/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-03-09 08:39:49
Data dodania: 2018-03-13 08:40:03
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17/2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk Szczegóły pliku
Nazwa: pu17-2018.pdf
Opis: 17/2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk
Utworzono: 2018-03-08 08:36:18
Data dodania: 2018-03-13 08:36:49
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17/2018 II w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk Szczegóły pliku
Nazwa: pu17_2-2018.pdf
Opis: 17/2018 II w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsk
Utworzono: 2018-03-26 08:55:41
Data dodania: 2018-03-27 08:56:23
Autor pliku: I Sliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


16/2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu16-2018.pdf
Opis: 16/2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno.
Utworzono: 2018-03-09 08:32:04
Data dodania: 2018-03-13 08:32:28
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


15/2018 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu15-2018.pdf
Opis: 15/2018 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2018-03-09 08:30:14
Data dodania: 2018-03-13 08:30:38
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik do Uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: pu15-2018_zal.pdf
Opis: Załącznik do Uchwały
Utworzono: 2018-03-13 13:20:26
Data dodania: 2018-03-13 13:21:18
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


14/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu14-2018.pdf
Opis: 14/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku
Utworzono: 2018-02-27 08:28:06
Data dodania: 2018-03-13 08:28:25
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


13/2018 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: pu13-2018.pdf
Opis: 13/2018 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018
Utworzono: 2018-02-27 08:26:09
Data dodania: 2018-03-13 08:26:30
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Debrzno Umowy Wspólpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii Szczegóły pliku
Nazwa: pu12-2018.pdf
Opis: 12/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Debrzno Umowy Wspólpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii
Utworzono: 2018-02-21 08:23:08
Data dodania: 2018-03-13 08:23:29
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


11/2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na stałe obwody głosowania Szczegóły pliku
Nazwa: pu11-2018.pdf
Opis: 11/2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na stałe obwody głosowania
Utworzono: 2018-02-21 08:18:23
Data dodania: 2018-03-13 08:18:47
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


10/2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Szczegóły pliku
Nazwa: pu10-2018.pdf
Opis: 10/2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Utworzono: 2018-02-21 08:14:41
Data dodania: 2018-03-13 08:17:21
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


09/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie gmina Debrzno.


8/2018 w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Debrzno na lata 2018-2020.


7/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


6/2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rady


5/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej


4/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

4/2018 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


3/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.

3/2018 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

2/2018 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


1/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 76.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.2017


105/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.


104/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


103/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


102/2017 uchylająca uchwałę Nr XVIII/89/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz zasady wypłacania dodatku wiejskiego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno.


101/2017 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.


100/2017 w sprawie dostosowania uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego.


99/2017 o: zmianie uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie


98/2017 w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018


97/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

97/2017 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

97/2017 III w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


96/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 54.LIV.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno


95/2017 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno


94/2017 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

94/2017 II w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


93/2017 w sprawie odebrania z majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynku, i gruntów działek, położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno i wyposażenia tym majątkiem Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie


92/2017 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.


91/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


90/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


89/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Debrznie


88/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2


87/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

87/2017 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


86/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


85/2017 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


84/2017 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


83/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


82/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


81/2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno


80/2017 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


79/2017 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów glosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego


78/2017 w sprawie dostosowania uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego.


77/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.


76/2017 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


75/2017w sprawie: rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


74/2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022
Projekt - Lokalny program Rewitalizacji


73/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno.


72/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


71/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myśligoszczy


70/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uniechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uniechowie


69/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Gronowi


68/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Debrznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Debrznie


67/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Debrznie.


66/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

66/2017 II w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


65/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Debrzno

65/2017 II w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Debrzno


64/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

64/2017 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


63/2017 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.

Część 1

Część 2

Część 3


62/2017 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Twój dobry start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


61/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


60/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


59/2017 w sprawie: przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2017) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


58/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

58/2017 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


57/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.

**Załącznik nr 1 wersja 2


56/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


55/2017 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


54/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Gronowo przed upływem kadencji.


53/2017 w sprawie zmiany nazwy osiedla w Debrznie

53/2017 II w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


52/2017 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Debrznie


51/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


50/2017 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Debrznie


49/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


48/2017 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek.


47/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032


46/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017.


45/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


44/2017 w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.


43/2017 41/2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


42/2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie


41/2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


40/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


39/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


38/2017 w sprawie ustalenia cen opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno


37/2017 sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


36/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.


35/2017 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

załacznik do Projektu Uchwały


34/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


33/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Debrzno.


32/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Miasto i Gminę Debrzno pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację inwestycji pn. "Remont ( odnowa ) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno"


31/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych


30a/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzmo na 2017 rok

30/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzmo na 2017 rok


29/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


28/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


27/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.


26/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania; przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie.


25/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


24/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (autobusu)


23a/2017 w sprawie dostosowania w Gminie Debrzno sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

23/2017 w sprawie dostosowania w Gminie Debrzno sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


22/2017 o zmianie Uchwały nr. 62.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu z dnia 06.11.2014r.


21/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


20/2017 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.


19/2017 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Debrzno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Debrzno.


18/2017 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


17/2017 o zmianie uchwały Nr 45.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboruopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


16_3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

16_2/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

16_1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


15/2017 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017


14/2017 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowegona terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2017 roku


13/2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych


12/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Główna przed upływem kadencji


11/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Uniechówek przed upływem kadencji


10/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


9/2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


8/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani na działania Sołtysa Sołectwa Uniechówek


7/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani na działania Sołtysa Sołectwa Uniechówek


5/2017 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


4/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


3/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


2/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


1/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na rok 20172016


96/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


95/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


94/2016 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno.


93/2016 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.


91/2016 sprawie zmiany do uchwały Nr 28.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie


90/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok

90a /2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


89/2016 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno

89a/2016 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno


88/2016 w sprawie : planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017


87/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


86/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


85/2016 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.


84/2016 w sprawie : wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Cierznie


83/2016 w sprawie odebrania z wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie majątku stanowiącego mienie komunalne.


82/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.K na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


81/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


80/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


79/2016 w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn." Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie w ramach Poddziałania" 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


78/2016 w sprawie wyposażenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w majątek.


77/2016 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. Start w biznesie z IPC w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.


76/206 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


75/2016 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


74/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


73/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


72/2016 w sprawie: rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


71/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.J na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.


70/2016 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


69/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


68/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


67/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Miasto i Gminę Debrzno pomocy finansowej Powiatowi Czluchowskiemu na realizację inwestycji pn. "Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno"


66/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


65/2016 w sprawie: przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016


64/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno


63/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno


62/206 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno


61/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


60/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


59/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


58/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Debrzno.


57/2016 w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno


56/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno.


55/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 43.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów.


54/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


53/2016 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno.


52/2016 w sprawie: przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016"


51/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.

Załącznik do projektu uchwały 51/2016 wersja 2


50/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


49/2016 w sprawie: współdziałania Miasta i Gminy Debrzno z Powiatem Człuchowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkół.


48/2016 w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


47/2016 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


46/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


45/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zaj gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Mtasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów


44/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


43/2016 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


42/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


41/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi G.P. na postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


39/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.


38/2016 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


37/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025


36/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


35/2016 II w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno

35/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno


34/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032


33/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


32/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi E.M.B na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


31/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi J.K. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


30/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie za 2015 rok.


29/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jedostek organiazcyjnych Miasta i Gminy Debrzno


28/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno, a Powiatem Człuchowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od miejscowości Drozdowo do miejscowości Buka


26/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno


25/2016 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


24/2016 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


23/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


22/2016 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 r.


21/2016 w sprawie rozwiązania i likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie


20/2016 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2016 roku


19/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016


18/2016 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru gminy Debrzno oraz zasad i warunków używania herbu, flagi i baneru gminy Debrzno


17/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewody Pomorskiego przez


16/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025


15/2016 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok

15/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


14/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Debrzno


13/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego


12/2016 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego


11/2016 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


10/2016 o zmianie uchwały Nr 01.XXV.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno


9/2016 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrytacyjnego do publicznego Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno.


8/2016 II w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego

8/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego


7/2016 sprawie powołania doraźnej komisji i ustalenia składu osobowego.


6/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


5/2016 w sprawie określenia ramowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata


4/2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


3/2016 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


2/2106 w sprawie: zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnych źródeł energii.


1/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458)118/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.


117/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2025


116/2015 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.


115/2015 w sprawie powierzenia powiatowi człuchowskiemu zadania z zakresu dowozu dzieci do szkół


114/2015 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.


113/2015 w sprawie: wprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020


112/2015 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok

112/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


111/2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


110/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej


109/2015 o zmianie uchwały nr 84.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


108/2015 w sprawie określenia ramowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.


107/2015 w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016


106/2015 w sprawie:umorzenia należności


105/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


104/2015 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru gminy Debrzno oraz zasad i warunków używania herbu, flagi i baneru gminy Debrzno

Załączniki graficzne kolor.zip


103/2015 w sprawie odebrania ze stanu zasobu mienia sołectwa Buka nieruchomości, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami: 89/2 i 81.


102/2015 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok

102/2015 w II w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


101/2015 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025

101/2015 wII w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025


100/2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


99/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2025


98/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


97/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


96/2015 II w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

96/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


95/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


94/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy


93/2015 II w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

93/2015 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


92/2015w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


91/2015 II w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok

91/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


90/2015 w sprawie powołania Debrzneńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


89/2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie


88/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa Sołectwa Boboszewo przed upływem kadencji.


87/2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu aglomeracji Debrzno


86/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2016-2019


85/2015 w sprawie: rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


84/2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G (ul. Kwiatowa)


83/2015 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy


82/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


81/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015-2018


80/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


79-2/2015 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek


78/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015 


 77/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 81 poz. 1692) i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 409)


 76/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458)


 75/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 69.XVII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności


 74/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Debrzno


73/2015 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie


72/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G (ul. Kwiatowa)


71/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233081G


70/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233032G (ul. Wspólna).


69/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności


68/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 66.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


67/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Debrzno


66/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


65/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie


64/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Debrzno


63/2015 o zmianie Uchwały nr 77.XXXII.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno


62/2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


61/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


60/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych


59/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


58/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


57/2015 w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ruchomości


56/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


55/2015 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


54/2015 sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta i Gminy Debrzno.


53/2015 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Debrzno.


52/2015 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.


51/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


50/2015 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3.


49/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


48/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


46/2015 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie.


45/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


44/2015 - w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Debrzno do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej


43/2015 - zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach" i nadania jej statutu


42/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


41/2015 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


40/2015 - w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


39/2015 - Zmieniająca uchwałę nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


38-II/2015 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r.
38/2015 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r.


37/2015 - zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy


36/2015 - w sprawie wyposażenia Zakłądu Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek bedący w zasobie mienia komunalnego


35/2015 - o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


34/2015 - w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


33/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie


32/2015 - zmieniająca uchwalę Nr 51.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno.


31/2015 - w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2015 roku


30/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Główna przed upływem kadencji.


29/2015 w sprawie współfinansowania zadania pn.„Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie "


28/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


27/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


26/2015-w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.


25/2015-o zmianie uchwały Nr XVI/95/2011Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach" i nadania jej statutu


24/2015-w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


23/2015-w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


22/2015-w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek"


21/2015-w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


20/2015-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


19/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


16/2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


15/2015 w sprawie powołania doraźnej komisji do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w krajach UE.


14/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


13/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


12/2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


11/2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


10/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


9/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.


8/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.


7/2015 w sprawie rozpoznania skargi.


6/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


5/2015 w sprawie przekazania w 2015r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie


2/2015 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.


1/2015 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


2014


94/2014 wersja II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.
94/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


93/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego


92/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.


91/2014 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


90/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie.


89/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


88/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.


87/2014 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


86/2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Społecznej


82/2014 w sprawie zmiany oznaczenia uchwał Rady Miejskiej w Debrznie


81/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


80/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.