Urząd Miejski w Debrznie
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi

2024

Zaproszenie dla reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie_0001.pdf
Opis: Zaproszenie dla reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-12 11:41:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konkurs ofert na zlecenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: zarz19_2024_0001.pdf
Opis: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:15:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   Załącznik nr 1 - wzór oferty Szczegóły pliku
Nazwa: OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-wzor_804.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:26:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania Szczegóły pliku
Nazwa: SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-wzor_804.docx
Opis: Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:27:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_wyniki_naboru_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-28 11:18:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: zarz18_2024_0001.pdf
Opis: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:13:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

         Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: oferta - wzór.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:19:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: umowa - wzór.docx
Opis:  Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:20:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie - wzór.docx
Opis:  Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-20 13:21:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx


2023


Zarządzenie nr 200.1204.2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: zarz200_2023_0001.pdf
Opis: rozpoczęcie konsultacji w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DEBRZNO NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-30 09:11:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_wynik wyboru ofert_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-19 13:19:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie dot. powołania Komisji Konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: zarz74_2023_0001.pdf
Opis: powołanie Komisji Konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz do oceny ofert na zlecenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-14 14:44:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: Scan_0005.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-05 13:24:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: zarz62_2023_0001.pdf
Opis: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:44:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

    Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: oferta - wzór.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:55:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: umowa - wzór.docx
Opis:  Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:56:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: sprawozdanie - wzór.docx
Opis:  Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:56:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: zarz61_2023_0001.pdf
Opis: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:42:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

      Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-wzor_804.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:51:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: UMOWA-O-REALIZACJE-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-ramowy-wzor_804.docx
Opis: Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:51:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
 Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-wzor_804.docx
Opis:  Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:53:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx


Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno z organizacjami pozarządowymi Szczegóły pliku
Nazwa: zarz193_2022_0001.pdf
Opis: rozpoczęcie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-13 14:37:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: img20220425_13214020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-25 13:25:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o wynikach wyboru ofert.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-10 09:53:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-REGRANTING-wzor_804.docx
Opis:  Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 14:53:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

    Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-05 08:45:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-05 08:47:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.2.pdf
Opis: Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-05 08:47:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
 Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO.docx
Opis:  Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-05 08:48:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

    Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_Ogłoszenie_nabórdokomisji (2).pdf
Opis: Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 07:59:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego.docx
Opis: Załącznik nr 1 - wzór oferty zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 08:03:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.docx
Opis: Załącznik nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 08:04:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx
Opis: Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 08:05:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

     Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: otwary konkurs ofert.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: 2021-03-02 11:47:34
Data dodania: 2021-03-03 11:47:53
Autor pliku: M. Rusin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 1 - wzór ofert Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 1 - wzór oferty.pdf
Opis: Załącznik nr 1 - wzór ofert
Utworzono: 2021-03-02 11:49:25
Data dodania: 2021-03-03 11:49:38
Autor pliku: M. Rusin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania.pdf
Opis: Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania
Utworzono: 2021-03-02 11:50:43
Data dodania: 2021-03-03 11:50:57
Autor pliku: M. Rusin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 3 - wzór umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
Opis: Załącznik nr 3 - wzór umowy
Utworzono: 2021-03-02 11:51:56
Data dodania: 2021-03-03 11:52:15
Autor pliku: M. Rusin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: info_o_wyni_ofer.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: 2021-04-06 08:11:45
Data dodania: 2021-04-07 08:12:03
Autor pliku: M. Ruzin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta nr 10775/20

Burmistrz Debrzna ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły pliku
Nazwa: zarz191-2020-zal.pdf
Opis: Załącznik do zarządzenia
Utworzono: 2020-09-23 10:34:23
Data dodania: 2020-09-28 10:34:44
Autor pliku: M Rusin
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: prot-kons-2020.pdf
Opis: Protokół z konsultacji 2020
Utworzono: 2020-10-19 08:50:32
Data dodania: 2020-10-21 08:52:37
Autor pliku: Marta Rusin
Wprowadził/a: Rusin Marta
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta nr 6484/20


Zarządzenie nr 37.339.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Burmistrz Debrzna ogłosza otwartego konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28-2020_ogł.pdf
Opis: Załacznik nr 1 - ogłoszenie
Utworzono: 2020-02-17 09:48:17
Data dodania: 2020-02-18 09:48:31
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 - Wzór oferty Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28-2020_wzor.pdf
Opis: Załącznik nr 2 - Wzór oferty
Utworzono: 2020-02-17 09:49:23
Data dodania: 2020-02-18 09:49:45
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28-2020_spraw.pdf
Opis: Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania
Utworzono: 2020-02-17 09:50:21
Data dodania: 2020-02-18 09:50:34
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wzór oferty.doc Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28_Wzór_oferty_2020.doc
Opis: Wzór oferty.doc
Utworzono: 2020-02-20 08:28:20
Data dodania: 2020-02-20 08:28:42
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Wzór sprawozdania .doc Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28_Wzór_sprawozdania_2020.doc
Opis: Wzór sprawozdania .doc
Utworzono: 2020-02-20 08:29:32
Data dodania: 2020-02-20 08:29:47
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: inf_wyb_of_poą_2020.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: 2020-03-27 09:13:27
Data dodania: 2020-03-27 09:14:20
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna ogłosza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załaczikami Szczegóły pliku
Nazwa: zarz27-2020_zał.pdf
Opis: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Utworzono: 2020-02-17 15:49:43
Data dodania: 2020-02-17 15:50:20
Autor pliku: M Rusin
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach wyboru ofert Szczegóły pliku
Nazwa: zad_pub_pożytek_wynik_2020.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert
Utworzono: 2020-03-17 11:34:34
Data dodania: 2020-03-17 11:34:48
Autor pliku: M Rusin
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: zarz202_2019_ogl.pdf
Opis: Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2019-09-11 13:56:43
Data dodania: 2019-09-17 13:56:56
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły pliku
Nazwa: zarz_202-2019-kon.pdf
Opis: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Utworzono: 2019-10-01 14:47:54
Data dodania: 2019-10-04 14:48:16
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta nr 6737/19 Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_małegranty_oferta6737_19.pdf
Opis: oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz nr 6737/19
Utworzono: 2019-07-08 13:33:03
Data dodania: 2019-07-08 13:33:18
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta nr 6736/19

 

Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Zarządzenia 34.56.2019 Burmistrza Debrzna z dn.7 lutego 2019 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły pliku
Nazwa: zarz34-2019.pdf
Opis: głoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Utworzono: 2019-02-07 12:51:17
Data dodania: 2019-02-07 12:52:44
Autor pliku: I Sliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1.1 Szczegóły pliku
Nazwa: zarz35-2019_Zalacznik_nr_1_1.doc
Opis: Załacznik nr 1.1
Utworzono: 2019-02-07 12:59:48
Data dodania: 2019-02-07 12:59:57
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 1.2 Szczegóły pliku
Nazwa: zarz35-2019_Zalacznik_nr_1_2.doc
Opis: Załącznik nr 1.2
Utworzono: 2019-02-07 13:00:38
Data dodania: 2019-02-07 13:02:06
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Załącznik nr 1.3 Szczegóły pliku
Nazwa: zarz35-2019_Zalacznik_nr_1_3.doc
Opis: Załącznik nr 1.3
Utworzono: 2019-02-07 13:02:50
Data dodania: 2019-02-07 13:03:03
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Informacja z otwarcia ofert Szczegóły pliku
Nazwa: img20190304_14571209.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert
Utworzono: 2019-03-01 15:03:06
Data dodania: 2019-03-04 15:03:41
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 4 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_of_real_c_pub_4.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 4
Utworzono: 2018-11-07 13:04:49
Data dodania: 2018-11-08 13:05:28
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 3 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_ofer_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 3
Utworzono: 2018-10-15 10:40:17
Data dodania: 2018-10-16 10:40:59
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zarządzenie nr 151.983.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie" Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 2 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_org_OSPSG.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 2
Utworzono: 2018-09-03 16:06:53
Data dodania: 2018-09-03 16:07:02
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr1 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_wsp_org_OSPD.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą nr 1
Utworzono: 2018-09-03 16:05:40
Data dodania: 2018-09-03 16:06:07
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja o wynikach wyboru ofert. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_inf_pożytek_wynik.pdf
Opis: Informacja o wynikach wyboru ofert.
Utworzono: 2018-05-16 09:15:44
Data dodania: 2018-05-17 09:16:57
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zarządzenie Burmistrza Mista i Gminy Debrzno nr 33.866.2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie rozpoczęcia konsultacji zmian "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z załacznikiem


Zarządzenie Byrmistrza Miasta i Gminy w Debrznie nr 167.771.2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


 Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wzór oferty .doc
Wzór sprawozdania .doc

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

** Informacja o wynikach


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z ofertą
***złożona oferta

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z oferą


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

***Złożona oferta


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach wyboru ofert


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Protokół z przebiegu konsultacji


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach konkursu.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami

*Informacja o wynikach konkursu.


Zarządzenie i ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

* Protokół z przebiegu konsultacji .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
* Protokół z przebiegu konsultacji .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
*Projekt Uchwały.
*Uchwała 70.XLVIII.2013 w sprawie rocznego programu współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 01/POKL/6.2/2013
Formularz
Oświadczenie.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami.
*Informacja o wynikach konkursu..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" .
*Projekt Uchwały.
* Protokół z przebiegu konsultacji .
*Uchwała 69.XLVIII.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 63.XXXI.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
*Załączniki do ogłoszenia.
*Informacja o wynikach konkursu..


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
* Projekt Uchwały
* Protokół z przebiegu konsultacji
 


Informacja o wynikach wyboru ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 


 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji nad projektem uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
* Projekt Uchwały
* Protokół z przebiegu konsultacji.