Urząd Miejski w Debrznie

Wzory wniosków i formularzy


Sprawy różne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.odt

Wzór - Oświadczenie majątkowe radnego gminy

Wniosek o przydział mieszkania.pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Obrona Cywilna


Gospodarka komunalna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:23:24
Data dodania: 2020-08-11 13:23:55
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:24:17
Data dodania: 2020-08-11 13:24:36
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:25:00
Data dodania: 2020-08-11 13:25:16
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:25:38
Data dodania: 2020-08-11 13:25:59
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy,o ustalenie lokalizacji celu publicznego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: formularz_wnio_o_war_zab_2020.doc
Opis: Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy,o ustalenie lokalizacji celu publicznego.doc
Utworzono: 2020-10-07 13:25:12
Data dodania: 2020-10-07 13:25:27
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy,o ustalenie lokalizacji celu publicznego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: formularz_wnio_o_war_zab_2020.pdf
Opis: Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy,o ustalenie lokalizacji celu publicznego.pdf
Utworzono: 2020-10-07 13:26:06
Data dodania: 2020-10-07 13:26:20
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Szczegóły pliku
Nazwa: form_wnnio_przen_war_zab_2019.pdf
Opis: Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Utworzono: 2019-09-11 07:35:48
Data dodania: 2019-09-12 07:36:04
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Drogownictwo


Ochrona środowiska

Jakie drzewa wymagają zgłoszeniz - informacje


Działalność gospodarcza, zeezwolenia na alkohol

 • CIDG - Formularze obowiązujące 2019-11-25
  Szczegóły pliku
  Nazwa: CEIDG-1_w1.8.9_2019-11-25.pdf
  Opis: CIDG - Formularze obowiązujące
  Utworzono: 2020-01-20 07:50:17
  Data dodania: 2020-01-20 07:51:01
  Autor pliku: Ministerstwo
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 •  
  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Oświadczenie o wartości sprzedażyn 2019.docx
  Opis: oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkocholowych
  Utworzono: 2019-01-28 15:56:50
  Data dodania: 2019-01-28 15:57:11
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wniosek o wydanie zezwolenia2019.docx
  Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Utworzono: 2019-01-28 16:00:14
  Data dodania: 2019-01-28 16:00:27
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia2019.docx
  Opis: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Utworzono: 2019-01-28 16:01:57
  Data dodania: 2019-01-28 16:02:08
  Autor pliku: K fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Oświadzenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wniosek rezygnacja z zezwolenia-2019.docx
  Opis: Oświadzenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych
  Utworzono: 2019-01-28 16:03:54
  Data dodania: 2019-01-28 16:04:12
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

 • Informacja
  Szczegóły pliku
  Nazwa: informacja_ewi_2020.docx
  Opis: informacja
  Utworzono: 2020-08-26 13:48:19
  Data dodania: 2020-08-26 13:48:58
  Autor pliku: K fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wniosek o świadczenie usług_ewi_2020.doc
  Opis: Wniosek o świadczenie usług_ewi_2020
  Utworzono: 2020-08-26 13:49:30
  Data dodania: 2020-08-26 13:49:40
  Autor pliku: K Fyca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia_ewi_2020.docx
  Opis: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji
  Utworzono: 2020-08-26 13:50:11
  Data dodania: 2020-08-26 13:50:44
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zawiadomienie_o_zakonczeniu_swiadczenia_ewi_2020.doc
  Opis: Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
  Utworzono: 2020-08-26 13:51:04
  Data dodania: 2020-08-26 13:51:25
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Zgloszenie_zmiany do ewidencji
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zgloszenie_zmiany_ewi_2020.doc
  Opis: ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU do ewidencji
  Utworzono: 2020-08-26 13:52:02
  Data dodania: 2020-08-26 13:52:10
  Autor pliku: K Fryca
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc

 


Oświata, stypendia


Gospodarka nieruchomościami


Sądy administracyjne

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPPR

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPF