Urząd Miejski w Debrznie

Wzory wniosków i formularzy


 

Sprawy różne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.odt

Wzór - Oświadczenie majątkowe radnego gminy

Wniosek o przydział mieszkania.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o przydział mieszkania 2022.pdf
Opis: Wniosek o przydział mieszkania.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-17 11:05:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o przydział mieszkania.doc

Wniosek o zamianę mieszkania.pdf

Wniosek o zamianę mieszkania.doc

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego


 

Obrona Cywilna

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego mi świadczenia rekompensującego

WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową


 

Gospodarka komunalna

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych. pdf

Ulotka informacyjna. pdf

Deklaracja.doc Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór edytowalny2020.odt
Opis: Deklaracja.doc
Utworzono: 2020-08-31 11:13:59
Data dodania: 2020-08-31 11:14:19
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Deklaracja.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór2020.pdf
Opis: Deklaracja.pdf
Utworzono: 2020-08-31 11:14:42
Data dodania: 2020-08-31 11:14:55
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o rozwiązanie umowy - odbiór odpadów komunalnych. doc

Wniosek o rozwiązanie umowy - odbiór odpadów komunalnych. pdf


 

Planowanie przestrzenne Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:23:24
Data dodania: 2020-08-11 13:23:55
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:24:17
Data dodania: 2020-08-11 13:24:36
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:25:00
Data dodania: 2020-08-11 13:25:16
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:25:38
Data dodania: 2020-08-11 13:25:59
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji celu publicznego Szczegóły pliku
Nazwa: WNIOSEK_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy.pdf
Opis: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji celu publicznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-27 09:40:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: form_wnnio_przen_war_zab_2019.pdf
Opis: Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Utworzono: 2019-09-11 07:35:48
Data dodania: 2019-09-12 07:36:04
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym.pdf


 

Ochrona środowiska

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B (budynki i lokale niemieszkalne).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf
Opis: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B (budynki i lokale niemieszkalne).pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-30 12:50:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A (budynki i lokale mieszkalne).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf
Opis: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A (budynki i lokale mieszkalne).pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-30 12:50:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.doc

Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf
Opis: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Utworzono: 2024-02-01 09:10:05
Data dodania: 2024-02-01 09:10:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest.pdf

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest.pdf

Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Jakie drzewa wymagają zgłoszenia - informacje

Wzór zgłoszenia zamiaru wycinki drzew.pdf

Wzór zgłoszenia zamiaru wycinki drzew.docx

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa \ krzewu Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_wycinka_drzew_2019.doc
Opis: Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa \ krzewu
Utworzono: 2019-11-26 14:17:00
Data dodania: 2019-11-26 14:17:38
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc

Wniosek zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.pdf

Wniosek zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

Wniosek o wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


 

Działalność gospodarcza, zeezwolenia na alkohol

Wniosek do CEIDG Szczegóły pliku
Nazwa: CEIDG-1_v_3.0_14122023.pdf
Opis: Wniosek do CEIDG
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-12 09:01:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: SKM_C224epa23122113410.pdf
Opis: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-21 13:34:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie zezwolenia2019.docx
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: 2019-01-28 16:00:14
Data dodania: 2019-01-28 16:00:27
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia.docx
Opis: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-20 08:30:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oświadczenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek rezygnacja z zezwolenia.doc
Opis: Oświadczenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-23 14:13:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: doc


 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Infografika obrazująca wyniki badań bazy noclegowej w Polsce w 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: turystyka w 2020.pdf
Opis: Infografika obrazująca wyniki badań bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-22 09:53:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych przez osoby/podmioty prowadzące działalność noclegową Szczegóły pliku
Nazwa: obowiązek sprawozdawczy.pdf
Opis: Obowiązek przekazywania sprawozdań statystycznych przez osoby/podmioty prowadzące działalność noclegową
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-22 09:52:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_ewi_2020.docx
Opis: informacja
Utworzono: 2020-08-26 13:48:19
Data dodania: 2020-08-26 13:48:58
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek zgłoszeniowy,aktulizacyjny obiektu 07.07-1.docx
Opis: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-08 11:42:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia_ewi_2020.docx
Opis: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji
Utworzono: 2020-08-26 13:50:11
Data dodania: 2020-08-26 13:50:44
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie_o_zakonczeniu_swiadczenia_ewi_2020.doc
Opis: Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
Utworzono: 2020-08-26 13:51:04
Data dodania: 2020-08-26 13:51:25
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgloszenie_zmiany do ewidencji Szczegóły pliku
Nazwa: zgloszenie_zmiany_ewi_2020.doc
Opis: ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU do ewidencji
Utworzono: 2020-08-26 13:52:02
Data dodania: 2020-08-26 13:52:10
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc


 

Oświata, stypendia

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.pdf

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły pliku
Nazwa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.7z
Opis: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-29 12:27:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: 7z


 

Sprawy meldunkowe

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolotej Polskiej.pdf

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: UM_DEB_000039.pdf
Opis: WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf
Utworzono: 2021-11-30 09:14:53
Data dodania: 2021-11-30 09:14:33
Autor pliku: Mirosław Gałęza
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Podatki i opłaty - stona podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr 92.XXII.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1A (doc)

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1A(doc)

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1A (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (doc)


instrukcja Szczegóły pliku
Nazwa: Instr_pod_opis_2020.pdf
Opis: Instrukcja
Utworzono: 2020-11-04 09:21:38
Data dodania: 2020-11-04 09:22:02
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Utworzono: 2020-11-04 09:23:34
Data dodania: 2020-11-04 09:23:52
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.docx
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc
Utworzono: 2020-11-04 09:24:25
Data dodania: 2020-11-04 09:24:48
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

druk-przelewu-wplaty.pdf


 

Gospodarka nieruchomościami

wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.doc Szczegóły pliku
Nazwa: wnio_kupno_nieru_2020.doc
Opis: wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.doc
Utworzono: 2020-12-15 14:02:04
Data dodania: 2020-12-15 14:02:14
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

wniosek o wydzierżawienie, przedłużenie dzierżawy gruntu Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_o_wydzierżawienie_przedłużenie_dzierżawy_gruntu_wer_uzupełnienie.docx
Opis: wniosek o wydzierżawienie, przedłużenie dzierżawy gruntu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-27 14:26:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

wniosek o rezygnację z dzierżawy gruntu.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_o_rozw_dzie_2020-.pdf
Opis: wniosek o rezygnację z dzierżawy gruntu.pdf
Utworzono: 2020-12-15 14:03:45
Data dodania: 2020-12-15 14:04:04
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd.doc

wniosek osoby fizycznej o dokonanie pierwokupu nieruchomości.doc

wniosek o wydanie zaświadczenia o spłaceniu w całości należności obciążającej hipotekę księgi wieczystej.doc

wniosek do Sądu o ujawnienie w KW.doc

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.doc


 

Geodezja

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc

Wniosek o podział nieruchomości.doc

Wniosek o rozgraniczenie.doc

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.doc

 


 

Sądy administracyjne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPPR
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPF