Urząd Miejski w Debrznie

Wzory wniosków i formularzy


 

Sprawy różne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.odt

Wzór - Oświadczenie majątkowe radnego gminy

Wniosek o przydział mieszkania.pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego


 

Obrona Cywilna

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego mi świadczenia rekompensującego


 

Gospodarka komunalna

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych. pdf

Ulotka informacyjna. pdf

Deklaracja.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór edytowalny2020.odt
Opis: Deklaracja.doc
Utworzono: 2020-08-31 11:13:59
Data dodania: 2020-08-31 11:14:19
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Deklaracja.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór2020.pdf
Opis: Deklaracja.pdf
Utworzono: 2020-08-31 11:14:42
Data dodania: 2020-08-31 11:14:55
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o rozwiązanie umowy - odbiór odpadów komunalnych. doc

Wniosek o rozwiązanie umowy - odbiór odpadów komunalnych. pdf


 

Planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:23:24
Data dodania: 2020-08-11 13:23:55
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek_o_zaś_przez_dz_w MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:24:17
Data dodania: 2020-08-11 13:24:36
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.doc
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
Utworzono: 2020-08-11 13:25:00
Data dodania: 2020-08-11 13:25:16
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek _o_wyd_wyp_i_wyr_MPZP_2020.pdf
Opis: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
Utworzono: 2020-08-11 13:25:38
Data dodania: 2020-08-11 13:25:59
Autor pliku: C Nowajczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy, o ustalenie lokalizacji celu publicznego.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: formularz_wnio_o_war_zab_2021.odt
Opis: Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy, o ustalenie lokalizacji celu publicznego.doc
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-21 12:55:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy, o ustalenie lokalizacji celu publicznego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: formularz_wnio_o_war_zab_2021.pdf
Opis: Wniosek o ustalenie warunkach zabudowy, o ustalenie lokalizacji celu publicznego.pdf
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-21 12:56:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Szczegóły pliku
Nazwa: form_wnnio_przen_war_zab_2019.pdf
Opis: Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Utworzono: 2019-09-11 07:35:48
Data dodania: 2019-09-12 07:36:04
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym.pdf


 

Ochrona środowiska

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B (budynki i lokale niemieszkalne).pdf

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A (budynki i lokale mieszkalne).pdf

Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.doc

Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest.pdf

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest.pdf

Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Jakie drzewa wymagają zgłoszenia - informacje

Wzór zgłoszenia zamiaru wycinki drzew.pdf

Wzór zgłoszenia zamiaru wycinki drzew.docx

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa \ krzewu
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_wycinka_drzew_2019.doc
Opis: Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa \ krzewu
Utworzono: 2019-11-26 14:17:00
Data dodania: 2019-11-26 14:17:38
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc


 

Działalność gospodarcza, zeezwolenia na alkohol

CIDG - Formularze obowiązujące 2019-11-25
Szczegóły pliku
Nazwa: CEIDG-1_w1.8.9_2019-11-25.pdf
Opis: CIDG - Formularze obowiązujące
Utworzono: 2020-01-20 07:50:17
Data dodania: 2020-01-20 07:51:01
Autor pliku: Ministerstwo
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie o wartości sprzedażyn 2019.docx
Opis: oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkocholowych
Utworzono: 2019-01-28 15:56:50
Data dodania: 2019-01-28 15:57:11
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o wydanie zezwolenia2019.docx
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: 2019-01-28 16:00:14
Data dodania: 2019-01-28 16:00:27
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia2019.docx
Opis: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: 2019-01-28 16:01:57
Data dodania: 2019-01-28 16:02:08
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oświadzenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek rezygnacja z zezwolenia-2019.docx
Opis: Oświadzenie o rezygnacji z sprzedaż napojów alkoholowych
Utworzono: 2019-01-28 16:03:54
Data dodania: 2019-01-28 16:04:12
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx


 

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Informacja
Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_ewi_2020.docx
Opis: informacja
Utworzono: 2020-08-26 13:48:19
Data dodania: 2020-08-26 13:48:58
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o świadczenie usług_ewi_2020.doc
Opis: Wniosek o świadczenie usług_ewi_2020
Utworzono: 2020-08-26 13:49:30
Data dodania: 2020-08-26 13:49:40
Autor pliku: K Fyca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia_ewi_2020.docx
Opis: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji
Utworzono: 2020-08-26 13:50:11
Data dodania: 2020-08-26 13:50:44
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie_o_zakonczeniu_swiadczenia_ewi_2020.doc
Opis: Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich
Utworzono: 2020-08-26 13:51:04
Data dodania: 2020-08-26 13:51:25
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgloszenie_zmiany do ewidencji
Szczegóły pliku
Nazwa: zgloszenie_zmiany_ewi_2020.doc
Opis: ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU do ewidencji
Utworzono: 2020-08-26 13:52:02
Data dodania: 2020-08-26 13:52:10
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc


 

Oświata, stypendia

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.pdf

oświadczenia dla pracodawcy.zip  

Komplet informacji dla pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2020) .zip
Szczegóły pliku
Nazwa: dof_kszt_mlod_2020.zip
Opis: Komplet informacji dla pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2020) .zip
Utworzono: 2020-06-08 07:21:48
Data dodania: 2020-06-09 07:22:17
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: zip


 

Sprawy meldunkowe

Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolotej Polskiej.pdf

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf


 

Podatki i opłaty - stona podatków i opłat lokalnych

Uchwała Nr 92.XXII.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1A (doc)

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1A(doc)

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1A (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (doc)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (doc)


instrukcja
Szczegóły pliku
Nazwa: Instr_pod_opis_2020.pdf
Opis: Instrukcja
Utworzono: 2020-11-04 09:21:38
Data dodania: 2020-11-04 09:22:02
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Utworzono: 2020-11-04 09:23:34
Data dodania: 2020-11-04 09:23:52
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.docx
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc
Utworzono: 2020-11-04 09:24:25
Data dodania: 2020-11-04 09:24:48
Autor pliku: A Kowalska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

druk-przelewu-wplaty.pdf


 

Gospodarka nieruchomościami

wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: wnio_kupno_nieru_2020.doc
Opis: wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.doc
Utworzono: 2020-12-15 14:02:04
Data dodania: 2020-12-15 14:02:14
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

wniosek o wydzierżawienie, przedłużenie dzierżawy gruntu.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_o_dzierż_2020.pdf
Opis: wniosek o wydzierżawienie, przedłużenie dzierżawy gruntu.pdf
Utworzono: 2020-12-15 14:02:56
Data dodania: 2020-12-15 14:03:15
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

wniosek o rezygnację z dzierżawy gruntu.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_o_rozw_dzie_2020-.pdf
Opis: wniosek o rezygnację z dzierżawy gruntu.pdf
Utworzono: 2020-12-15 14:03:45
Data dodania: 2020-12-15 14:04:04
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd.doc

wniosek osoby fizycznej o dokonanie pierwokupu nieruchomości.doc

wniosek o wydanie zaświadczenia o spłaceniu w całości należności obciążającej hipotekę księgi wieczystej.doc

wniosek do Sądu o ujawnienie w KW.doc

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.doc


 

Geodezja

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc

Wniosek o podział nieruchomości.doc

Wniosek o rozgraniczenie.doc

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.doc

 


 

Sądy administracyjne
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPPR
Wniosek o przyznanie prawa pomocy - PPF

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek