Urząd Miejski w Debrznie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Informacje:

Imię i Nazwisko: Dorota Rybicka
Telefon: 83 35 351
e-mail: przewodniczacy@debrzno.pl


Kompetencje Przewodniczącego Rady

Rozdział III §19  Statutu Gminy Debrzno