Urząd Miejski w Debrznie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Informacje:

Imię i Nazwisko: Dorota Rybicka
Telefon: 83 35 351
Dyżury w biurze Rady w każdy wtorek, 11:00 - 13:00
e-mail: przewodniczacy@debrzno.pl
 

Ze względu na ustanowione ograniczenia w Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Debrznie w związku z wystąpierniem stan u epidemi Przewodnicząca Rady pełni dyżur w trybie zdalnym. Obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady pod numerem tel. 598335351 w.51


Kompetencje Przewodniczącego Rady

Rozdział III §19  Statutu Gminy Debrzno