Urząd Miejski w Debrznie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Informacje:

Imię i Nazwisko: Dorota Rybicka
Telefon: 83 35 351
Dyżury w biurze Rady w każdy wtorek, 11:00 - 13:00
e-mail: przewodniczacy@debrzno.pl
 


Kompetencje Przewodniczącego Rady

Rozdział III §18 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Debrzno