Urząd Miejski w Debrznie

Sprawozdania Budżetowe Gminy

Pomoc Publiczna

Sprawozadania finansowe - Gmina Debrzno

Sprawozadania finansowe - Urząd Miejski

Sprawozadania finansowe - Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe - Zakłady budżetoweInformacja z wykonania budżetu za

 

Uchwała Nr 021/g315/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o: • możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Debrznie na rok 2020, • prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Debrznie na lata 2020 – 2032 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_rok_Uchw_RIO_deficyt20-32.pdf
Opis: Uchwała Nr 021/g315/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o: • możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Debrznie na rok 2020, • prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Debrznie na lata 2020 – 2032 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Utworzono: 2020-01-10 08:39:13
Data dodania: 2020-06-02 08:39:24
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 070/g315/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_Uchw_RIO_budzet_2019.pdf
Opis: Uchwała Nr 070/g315/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2020-04-14 08:36:28
Data dodania: 2020-06-02 08:37:04
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2019
Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_rio_bud_1_pol_2019.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2019
Utworzono: 2019-08-22 13:51:20
Data dodania: 2019-09-30 13:51:35
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_rio_1p_za 2018-2019.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2019-04-10 11:33:31
Data dodania: 2019-08-02 11:33:54
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2018
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_1poł_opinia_RIO.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2018
Utworzono: 2018-09-05 14:30:28
Data dodania: 2018-09-19 14:30:55
Autor pliku: SO RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_opinia_RIO_budzet_2017.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2018-04-11 07:45:55
Data dodania: 2018-05-08 07:46:15
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2017
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_opinia_RIO_budzet_IP_2017.pdf
Opis: 2017_rok_opinia_RIO_budzet_IP_2016
Utworzono: 2017-09-04 13:01:16
Data dodania: 2018-04-06 13:02:03
Autor pliku: RIO Gdańsk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2016


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2015

IV kwartał 2015 roku
III kwartał 2015 roku

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2015
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

II kwartał 2015 roku
I kwartał 2015 roku


Uchwała SO RIO z dnia 25.11.2014r ws WPF w latach 2015-2024.


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2014
IV kwartał 2014 roku - korekta
IV kwartał 2014 roku
III kwartał 2014 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2014.
II kwartał 2014 roku
I kwartał 2014 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2013.
IV kwartał 2013 roku
III kwartał 2013 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2013.
II kwartał 2013 roku
I kwartał 2013 roku


Uchwała SO RIO z dnia 29.01.2013r ws planowanej kwoty długu w latach 2013-2024.


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2012.
IV kwartał 2012 roku
III kwartał 2012 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2012.
II kwartał 2012 roku
I kwartał 2012 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2011.
IV kwartał 2011 roku
III kwartał 2011 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2011.
II kwartał 2011 roku
I kwartał 2011 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2010.
IV kwartał 2010 roku
III kwartał 2010 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2010.
II kwartał 2010 roku
I kwartał 2010 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2009.
IV kwartał 2009 roku
III kwartał 2009 roku
II kwartał 2009 roku
I kwartał 2009 roku


IV kwartał 2008 roku
III kwartał 2008 roku
II kwartał 2008 roku
I kwartał 2008 roku


IV kwartał 2007 roku
III kwartał 2007 roku
II kwartał 2007 roku
I kwartał 2007 roku


II kwartał 2006 roku
I kwartał 2006 roku


Za rok 2005