Urząd Miejski w Debrznie

Sprawozdania Budżetowe Gminy

Pomoc Publiczna

Sprawozadania finansowe - Gmina Debrzno

Sprawozadania finansowe - Urząd Miejski

Sprawozadania finansowe - Centrum Usług Wspólnych

Sprawozdania finansowe - Zakłady budżetoweInformacje, Uchwały, Opinie :

Uchwała Nr 110/g315/K/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę kredytu do wysokości 4.700.000,00 zł Szczegóły pliku
Nazwa: UCHWAŁA RIO 110.pdf
Opis: Uchwała Nr 110/g315/K/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 lipca 2022 r.
Utworzono: 2022-07-11 10:56:04
Data dodania: 2022-07-29 10:56:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 4.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwala Nr255/g315/P/I/20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Debrzno na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Szczegóły pliku
Nazwa: op_RIO_u_bud_2020.pdf
Opis: Uchwala Nr255/g315/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Debrzno na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Utworzono: 2020-12-02 12:30:45
Data dodania: 2020-12-04 12:31:02
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 254/g315/F/I/20 Składu Orzekającego RIOj w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Debrzno na lata 2021 - 2033. Szczegóły pliku
Nazwa: op_RIO_o_pr_WPF_2020.pdf
Opis: Uchwała Nr 254/g315/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Debrzno na lata 2021 - 2033.
Utworzono: 2020-12-02 12:31:46
Data dodania: 2020-12-04 12:32:03
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała Nr 021/g315/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o: • możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Debrznie na rok 2020, • prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Debrznie na lata 2020 – 2032 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_rok_Uchw_RIO_deficyt20-32.pdf
Opis: Uchwała Nr 021/g315/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o: • możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Debrznie na rok 2020, • prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Debrznie na lata 2020 – 2032 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Utworzono: 2020-01-10 08:39:13
Data dodania: 2020-06-02 08:39:24
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 139/g315/B/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Debrzna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_139_g315_B_III_22.pdf
Opis: Uchwała Nr 139/g315/B/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Debrzna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-08 10:39:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: zarz152_2022.pdf
Opis: informacja o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-29 08:49:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 40.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 035/g315/R/III/22 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: uchwałanr 035_g31_R_III_22.pdf
Opis: Uchwała nr 035/g315/R/III/22 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-31 10:17:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: zarz52_2022.pdf
Opis: przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-24 14:05:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 55.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała NR 049/g315/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: u_nr_04_g315_R_I_21.pdf
Opis: Uchwała NR 049/g315/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Debrzno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 08:27:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: zarz38_2021.pdf
Opis: Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 08:20:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 40.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 070/g315/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_Uchw_RIO_budzet_2019.pdf
Opis: Uchwała Nr 070/g315/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2020-04-14 08:36:28
Data dodania: 2020-06-02 08:37:04
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: zarz61_2020.pdf
Opis: Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 08:14:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 40.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_rio_bud_1_pol_2019.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2019
Utworzono: 2019-08-22 13:51:20
Data dodania: 2019-09-30 13:51:35
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_rio_1p_za 2018-2019.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2019-04-10 11:33:31
Data dodania: 2019-08-02 11:33:54
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_1poł_opinia_RIO.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2018
Utworzono: 2018-09-05 14:30:28
Data dodania: 2018-09-19 14:30:55
Autor pliku: SO RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_opinia_RIO_budzet_2017.pdf
Opis: Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Utworzono: 2018-04-11 07:45:55
Data dodania: 2018-05-08 07:46:15
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_rok_opinia_RIO_budzet_IP_2017.pdf
Opis: 2017_rok_opinia_RIO_budzet_IP_2016
Utworzono: 2017-09-04 13:01:16
Data dodania: 2018-04-06 13:02:03
Autor pliku: RIO Gdańsk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2016


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2015

IV kwartał 2015 roku
III kwartał 2015 roku

Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2015
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

II kwartał 2015 roku
I kwartał 2015 roku


Uchwała SO RIO z dnia 25.11.2014r ws WPF w latach 2015-2024.


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2014
IV kwartał 2014 roku - korekta
IV kwartał 2014 roku
III kwartał 2014 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2014.
II kwartał 2014 roku
I kwartał 2014 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2013.
IV kwartał 2013 roku
III kwartał 2013 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2013.
II kwartał 2013 roku
I kwartał 2013 roku


Uchwała SO RIO z dnia 29.01.2013r ws planowanej kwoty długu w latach 2013-2024.


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2012.
IV kwartał 2012 roku
III kwartał 2012 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2012.
II kwartał 2012 roku
I kwartał 2012 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2011.
IV kwartał 2011 roku
III kwartał 2011 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2011.
II kwartał 2011 roku
I kwartał 2011 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2010.
IV kwartał 2010 roku
III kwartał 2010 roku
Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za I półrocze 2010.
II kwartał 2010 roku
I kwartał 2010 roku


Uchwała SO RIO ws wykonania budżetu za rok 2009.
IV kwartał 2009 roku
III kwartał 2009 roku
II kwartał 2009 roku
I kwartał 2009 roku


IV kwartał 2008 roku
III kwartał 2008 roku
II kwartał 2008 roku
I kwartał 2008 roku


IV kwartał 2007 roku
III kwartał 2007 roku
II kwartał 2007 roku
I kwartał 2007 roku


II kwartał 2006 roku
I kwartał 2006 roku


Za rok 2005