Urząd Miejski w Debrznie
Podatki i opłaty lokalne

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

.

Wszystkie druki w wersji edytowalnej
Szczegóły pliku
Nazwa: Druki edytowalne 2020.zip
Opis: Druki w wersji edytowalnej 2020
Utworzono: 2020-02-03 08:15:31
Data dodania: 2020-02-04 08:15:59
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: zip

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych | PDF |
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników | PDF |

IR-1 Informacja o gruntach | PDF |
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników | PDF |

IL-1 Informacja o lasach | PDF |
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości | PDF |
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DL-1 Deklaracja na podatek leśny | PDF |
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 

Załączniki obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - pobierz: .doc | PDF 
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości- .doc | PDF
DR-1 deklaracja na podatek rolny- .doc | PDF
DL-1 deklaracja na podatek leśny- .doc | PDF
Z-1 dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- .doc | PDF
Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania- .doc | PDF
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych- PDF
Załącznik do DT-1- kliknij tutaj  

 

Pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo do doręczeń - PDF
Pełnomocnictwo szczególne - PDF
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń - PDF
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa szczególnego - PDF 

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF
  • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF
na rok 2020

73.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


72.XVII.2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


71.XVII.2019 w sprawie wysokości i zwolnień z oplaty targowj oraz sposobu poboru i terminów płatności


70.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

na rok 2019

69.LXXVII.2018 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności

 


68.LXXVII.2018w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


67.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


66.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

na rok 2018

Podatki

Opłaty

na rok 2017

Podatki

Opłaty

na rok 2016:

Podatki

Opłaty

 

na rok 2015:

Podatki

Opłaty

Wzory druków na rok 2015

Uchwała nr 56.LXI.2014 z dnia 06.11.2014 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1A (doc)
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1A(doc)
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1A (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (doc)
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (doc)
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (doc)

na rok 2014:

Podatki

Opłaty

na rok 2013:

Podatki

 

Opłaty

na rok 2012:

Podatki

Opłaty

na rok 2011:

 

Podatki

Opłaty

na rok 2010:

Podatki
 

Opłaty

na rok 2009:

 

Podatki

 

na rok 2008:

 

Podatki

 

na rok 2007:

Podatki

na rok 2006:

Podatki

Opłaty

Zwolnienia

 

na rok 2005:

Podatki

 

 

na rok 2004:

Podatki