Urząd Miejski w Debrznie
Podatki i opłaty lokalne

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

. Wszystkie druki w wersji edytowalnej Szczegóły pliku
Nazwa: Druki edytowalne 2020.zip
Opis: Druki w wersji edytowalnej 2020
Utworzono: 2020-02-03 08:15:31
Data dodania: 2020-02-04 08:15:59
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: zip

OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny | PDF |
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

DL-1 Deklaracja na podatek leśny | PDF |
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 

Załączniki obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - pobierz: .doc | PDF 
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości- .doc | PDF
DR-1 deklaracja na podatek rolny- .doc | PDF
DL-1 deklaracja na podatek leśny- .doc | PDF
Z-1 dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- .doc | PDF
Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania- .doc | PDF
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych- PDF
Załącznik do DT-1-

 

Pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo do doręczeń -
Pełnomocnictwo szczególne -
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń -
Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa szczególnego -

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej -
  • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej -
na rok 2024                                                                                                                    

Wysokość i zwolnienia z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: OPŁATA TARGOWA.pdf
Opis: Wysokość i zwolnienia z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:04:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wysokość opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: OPŁATA OD POSIADANIA PSA.pdf
Opis: Wysokość opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:04:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wysokość stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2024.pdf
Opis: Wysokość stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:06:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wysokość stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf
Opis: Wysokość stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:06:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wysokość stawki podatku rolnego Szczegóły pliku
Nazwa: PODATEK ROLNY ŻYTO 2024.pdf
Opis: Wysokość stawki podatku rolnego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:10:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wysokość stawki podatku leśnego Szczegóły pliku
Nazwa: PODATEK LEŚNY 2024.pdf
Opis: Wysokość stawki podatku leśnego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 09:11:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

na rok 2021

80.XXXIV.2020 - w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u80-2020.pdf
Opis: 80.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2020-10-30 12:53:37
Data dodania: 2020-11-02 12:53:50
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81.XXXIV.2020 - w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u81-2020.pdf
Opis: 81.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2020-10-30 12:55:33
Data dodania: 2020-11-02 12:55:45
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82.XXXIV.2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: u82-2020.pdf
Opis: 82.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: 2020-10-30 12:57:33
Data dodania: 2020-11-02 12:57:47
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83.XXXIV.2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: u83-2020.pdf
Opis: 83.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: 2020-10-30 13:01:57
Data dodania: 2020-11-02 13:02:08
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Podatek leśny Szczegóły pliku
Nazwa: KOMUNUNIKAT GUS DREWNO.pdf
Opis: Podatek leśny
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 13:54:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Podatek rolny Szczegóły pliku
Nazwa: KOMUNUNIKAT GUS ŻYTO.pdf
Opis: Podatek rolny
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 13:55:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

na rok 2020

73.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


72.XVII.2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


71.XVII.2019 w sprawie wysokości i zwolnień z oplaty targowj oraz sposobu poboru i terminów płatności


70.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

na rok 2019

69.LXXVII.2018 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności

 


68.LXXVII.2018w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


67.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


66.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

na rok 2018

Podatki

Opłaty

na rok 2017

Podatki

Opłaty

na rok 2016:

Podatki

Opłaty

 

na rok 2015:

Podatki

Opłaty

Wzory druków na rok 2015

Uchwała nr 56.LXI.2014 z dnia 06.11.2014 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1A (doc)
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1A(doc)
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1A (doc)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 (doc)
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 (doc)
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (doc)
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 (doc)

na rok 2014:

Podatki

Opłaty

na rok 2013:

Podatki

 

Opłaty

na rok 2012:

Podatki

Opłaty

na rok 2011:

 

Podatki

Opłaty

na rok 2010:

Podatki
 

Opłaty

na rok 2009:

 

Podatki

 

na rok 2008:

 

Podatki

 

na rok 2007:

Podatki

na rok 2006:

Podatki

Opłaty

Zwolnienia

 

na rok 2005:

Podatki

 

 

na rok 2004:

Podatki