Urząd Miejski w Debrznie
Oświadczenia majątkowe:

Wskazówki dot. wypełniania oświadczeń majątkowych Szczegóły pliku
Nazwa: wskazówki oświadczenie majątkowe.pdf
Opis: Wskazówki dot. wypełniania oświadczeń majątkowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-17 09:41:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych Szczegóły pliku
Nazwa: instrukcja wypełniania oświadczenia.pdf
Opis: Instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-17 09:41:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Wojciech Tomasz Kallas - - na początek kadencji - za 2014 -korekta za 2014r.-za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - -   za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kallas.pdf
Opis: Kallas za 2017
Utworzono: 2018-04-25 07:49:31
Data dodania: 2018-06-13 07:50:04
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
-na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kallas_KK.pdf
Opis: -na koniec kadencji Wojciech Kallas
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-29 13:48:46
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_Kallas_p_kad.pdf
Opis: na początek kadencji WK
Utworzono: 2018-12-20 14:09:21
Data dodania: 2019-03-01 14:10:21
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: os_za_2019_Kallas.pdf
Opis: za 2018-
Utworzono: 2018-12-31 07:51:45
Data dodania: 2019-07-01 07:50:20
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Kallas_2020.pdf
Opis: za2019
Utworzono: 2019-12-31 13:01:21
Data dodania: 2020-07-01 13:01:50
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2020_Burmistrz.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-06-01 13:37:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 - korekta Szczegóły pliku
Nazwa: Debrzno - Burmistrz korekta za 2020.pdf
Opis: za 2020 - korekta
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-28 11:16:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Debrzno - Burmistrz.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-03 11:39:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Burmistrz korekta za 2021.pdf
Opis: korekta za 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-27 14:26:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Debrzno - Burmistrz.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-17 08:59:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Łukasz Jan Jurkowlaniec - - początek zatrudnienia 2015- za 2014 r.-za 2015 -za 2016 -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-26 10:03:00
Data dodania: 2018-05-10 10:03:28
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Jurkowlaniec.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:22:06
Data dodania: 2019-05-09 14:21:54
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-13 10:46:26
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:17:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 09:59:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:38:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_Jurko.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 11:37:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Sekretarz Miasta i Gminy - Anna Ziarnek - - początek zatrudnienia 2015 - za 2014 r. - za 2015 -za 2016 - --    za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Ziarnek.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:04:14
Data dodania: 2018-05-10 10:04:41
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Zirnek.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:22:47
Data dodania: 2019-05-09 14:22:31
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Zirnek.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: 2020-03-26 14:55:08
Data dodania: 2020-04-01 14:55:42
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Ziarnek.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:18:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Ziarnek.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:00:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: A_Ziarnek.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-17 14:51:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: SKM_C224epa24030508430.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-05 09:46:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Skarbnik Gminy - Jolanta Miszewska - początek zatrudnienia 2015 - za 2015 - za 2016 -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Miszewska.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-27 10:15:33
Data dodania: 2018-05-10 10:15:45
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Miszewska.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:23:18
Data dodania: 2019-05-09 14:22:58
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
-za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Miszewska.pdf
Opis: -za 2019
Utworzono: 2020-05-19 13:39:20
Data dodania: 2020-05-20 13:39:38
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Miszewska.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:19:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Miszewska.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:03:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Miszewska.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:40:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Miszewska.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:20:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia Radnych:

 1. Adler Wiesława-   -na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Adler_pocz_kad.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: 2019-01-21 15:14:26
  Data dodania: 2019-01-21 15:14:39
  Autor pliku: W Adler
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Adler.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:06:45
  Autor pliku: Adler
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Adler.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-30 14:16:37
  Data dodania: 2020-08-14 14:16:38
  Autor pliku: W Adler
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_w_adler_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Adler_za_2021.pdf
  Opis: ośw Adler za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:30:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Adler_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:53:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Adler_1_0001.pdf
  Opis: korekta za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:42:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Beme Jan Adam -    na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Beme_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Beme_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:15:32
  Data dodania: 2019-01-21 15:15:38
  Autor pliku: Beme
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Beme.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:07:16
  Autor pliku: Beme
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Beme.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-25 14:17:17
  Data dodania: 2020-08-14 14:17:21
  Autor pliku: Beme
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_j_beme_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Beme_za_2021.pdf
  Opis: Beme za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:31:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: beme_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 10:00:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.82 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Bogacz Beata Zofi -     na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Bogacz_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Bogacz_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:15:48
  Data dodania: 2019-01-21 15:15:57
  Autor pliku: Bogacz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Bogacz.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:08:18
  Autor pliku: Bogacz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Bogacz_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-17 11:31:43
  Data dodania: 2019-11-21 11:31:59
  Autor pliku: Bogacz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Bogacz.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-30 14:18:00
  Data dodania: 2020-08-14 14:17:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_b_bogacz_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Bogacz_za_2021.pdf
  Opis: Bogacz za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:31:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: b.bogacz_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:53:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Bogacz_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:55:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Błażyńska Magdalena -     na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Błażyńska_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Błażyńska_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:15:03
  Data dodania: 2019-01-21 15:15:17
  Autor pliku: Błażyńska
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.51 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Błażyńska.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:08:50
  Autor pliku: Błażyńska
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Błażyńska_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-16 11:32:25
  Data dodania: 2019-11-21 11:32:56
  Autor pliku: Błażyńska
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Błażyńska.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-29 14:18:36
  Data dodania: 2020-08-14 14:18:39
  Autor pliku: Błażyńska
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_m_błążyńska_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Błażyńska_za_2021.pdf
  Opis: -za 2021 Błażyńska
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:32:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: m.blazynska_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:52:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Błażyńska_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:54:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Buklarewicz Maria Gabriela -  -za 2021   na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Buklarewicz_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Buklarewicz_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:16:08
  Data dodania: 2019-01-21 15:16:20
  Autor pliku: Buklarewicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.62 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Buklarewicz.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:09:32
  Autor pliku: Buklarewicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.51 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Buklarewicz_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-16 11:34:27
  Data dodania: 2019-11-21 11:34:44
  Autor pliku: Buklarewicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Buklarewicz.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-27 14:19:07
  Data dodania: 2020-08-14 14:19:13
  Autor pliku: Buklarewicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 202_m_bulkarewicz_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: m.buklarewicz_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:53:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Buklarewicz_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:52:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Dukszta Maciej -      na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Dukszta_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Dukszta_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:16:31
  Data dodania: 2019-01-21 15:16:39
  Autor pliku: Dukszta
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Dukszta.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:11:44
  Autor pliku: Dukszta
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.48 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Dukszta_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-17 11:35:03
  Data dodania: 2019-11-21 11:35:15
  Autor pliku: Dukszta
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Dukszta.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-30 14:19:41
  Data dodania: 2020-08-14 14:19:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_m_dukszta_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Dukszta_za 2021.pdf
  Opis: -za 2021 Dukszta
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:33:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: m.dukszta_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:56:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: dukszta_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:59:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 1 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Dykszta_1_0001.pdf
  Opis: korekta nr 1 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:45:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 2 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Dukszta_2_0001.pdf
  Opis: korekta nr 2 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:50:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Grochowina Małgorzata -   na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Grochowina_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Grochowina_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:17:07
  Data dodania: 2019-01-21 15:17:18
  Autor pliku: Grochowina
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.63 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Grochowina.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:24:01
  Autor pliku: Grochowina
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.57 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Grochowina_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-17 11:35:57
  Data dodania: 2019-11-21 11:36:14
  Autor pliku: Grochowina
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Grochowina.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-30 14:20:09
  Data dodania: 2020-08-14 14:20:10
  Autor pliku: Grochowina
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Hyrycz Adam - - za 2020 -    na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Hyrycz_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Hyrycz_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:16:52
  Data dodania: 2019-01-21 15:16:58
  Autor pliku: Hyrycz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Hyrycz.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:24:28
  Autor pliku: Hyrycz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Hyrycz_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-17 11:30:57
  Data dodania: 2019-11-21 11:31:18
  Autor pliku: Hyrycz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Hyrycz.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-05-20 14:20:42
  Data dodania: 2020-08-14 14:20:41
  Autor pliku: Hyrycz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
   -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Hyrycz_za_2021.pdf
  Opis: -za 2021 Hyrycz
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:34:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.99 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: hyrycz_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:53:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 1 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Hyrycz_1_0001.pdf
  Opis: korekta nr 1 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:46:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 2 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: hrycz_2_0001.pdf
  Opis: korekta nr 2 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:48:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. Lange Magdalena Anna -     początaek kadencj 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: 202m_lange_za2020.pdf
  Opis: początaek kadencj 2021
  Utworzono: 2021-08-17 11:44:40
  Data dodania: 2021-08-17 11:44:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
   -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Lange_za_2021.pdf
  Opis:  -za 2021 Lange
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:35:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: m.lange_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:52:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Lange_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 10:00:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Lange_1_0001.pdf
  Opis: korekta za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:49:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Laskowicz Elżbieta Teresa -  -  na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Laskowicz_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Laskowicz_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:17:55
  Data dodania: 2019-01-21 15:17:57
  Autor pliku: Laskowicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Laskowicz.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:24:54
  Autor pliku: Laskowicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Laskowicz.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-15 14:21:12
  Data dodania: 2020-08-14 14:21:11
  Autor pliku: Laskowicz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_e_laskowicz_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Laskowicz_za_2021.pdf
  Opis: za 2021 Laskowicz
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:42:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Laskowicz_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 10:01:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Łukaszewski Adam -  korekta za 2021   na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Łukaszewski_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Łukaszewski_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:17:29
  Data dodania: 2019-01-21 15:17:37
  Autor pliku: Łukaszewski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Łukaszewski.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:25:53
  Autor pliku: Łukaszewski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_łukaszewski.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-05-26 14:21:42
  Data dodania: 2020-08-14 14:21:42
  Autor pliku: Łukaszewski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_a_łukaszewski_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
   -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Łukaszewski_za_2021.pdf
  Opis:  -za 2021Łukaszewski
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:35:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Łukaszewski_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:55:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.93 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Łukaszewski_1_0001.pdf
  Opis: korekta za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:46:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Marek Zdzisław Józef - - za 2020      na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Marek_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Marek_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:18:27
  Data dodania: 2019-01-21 15:18:36
  Autor pliku: Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Marek.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:26:38
  Autor pliku: Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Marek_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-25 11:36:36
  Data dodania: 2019-11-21 11:36:54
  Autor pliku: Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Marek.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-29 14:22:13
  Data dodania: 2020-08-14 14:22:13
  Autor pliku: Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.67 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Marek_za_2021.pdf
  Opis: za 2021 Marek
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:37:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.50 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: z.marek_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:56:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: marek_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:59:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 1 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Marek_1_0001.pdf
  Opis: korekta nr 1 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:45:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 2 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Marek_2_0001.pdf
  Opis: korekta nr 2 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:49:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Płaczek Jan Joachim -  -   na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Płaczek_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Płaczek_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:18:09
  Data dodania: 2019-01-21 15:18:17
  Autor pliku: Płaczek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Płaczek.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:29:33
  Autor pliku: Płaczek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Płaczek_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-16 11:33:21
  Data dodania: 2019-11-21 11:33:37
  Autor pliku: Płaczek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Płaczek.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-29 14:22:44
  Data dodania: 2020-08-14 14:22:44
  Autor pliku: Płaczek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_j_płaczek_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Płaczek_za_2021.pdf
  Opis: za 2021 Płaczek
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:37:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.95 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Płaczek_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:56:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.83 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Płaczek_1_0001.pdf
  Opis: korekta za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:48:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Rybicka Dorota -      na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Rybicka_kad.pdf
  Opis: na początek kadencji RD
  Utworzono: 2018-12-17 14:10:50
  Data dodania: 2019-03-01 14:11:52
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.52 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2019_Rybicka.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: 2019-04-29 07:52:53
  Data dodania: 2019-07-01 07:51:30
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: osw_Rybicka_2019_PK.pdf
  Opis: korekta na początek kadencji
  Utworzono: 2019-10-09 14:30:46
  Data dodania: 2019-11-06 14:31:14
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: osw_Rybicka_za_2018kor.pdf
  Opis: korekta za 2018
  Utworzono: 2019-10-09 14:31:37
  Data dodania: 2019-11-06 14:32:01
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Rybicka_2020.pdf
  Opis: za2019
  Utworzono: 2020-04-28 13:02:52
  Data dodania: 2020-07-01 13:03:30
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.96 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2020PRM.pdf
  Opis: za 2020
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-06-01 13:38:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Debrzno - PRM.pdf
  Opis: za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-06-03 11:40:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.90 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Debrzno - PRM.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-05-17 09:01:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta nr 1 za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Rybicka_1_0001.pdf
  Opis: korekta nr 1 za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2024-01-31 08:43:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Sułkowski Piotr Roman -  -    na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Sułkowski_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Sułkowski_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:18:51
  Data dodania: 2019-01-21 15:18:53
  Autor pliku: Sułkowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Sułkowski.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:30:06
  Autor pliku: Sułkowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_Sułkowski.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-05-26 14:23:11
  Data dodania: 2020-08-14 14:23:17
  Autor pliku: Sułkowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_p_sułkowski_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: Sułkowski_za_2021.pdf
  Opis: za 2021 Sułkowski
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:38:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.99 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: p.sulkowski_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:55:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.88 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: sułkowski_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:54:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16. Świstowski Andrzej -     na początek kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_Świstowski_pocz_kad.pdf
  Opis: 2019_Świstowski_pocz_kad.pdf
  Utworzono: 2019-01-21 15:19:07
  Data dodania: 2019-01-21 15:19:16
  Autor pliku: Świstowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.64 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: os_za_2018_Świstowski.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-12 13:30:31
  Autor pliku: Świstowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.56 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta Szczegóły pliku
  Nazwa: Świstowski_2019_kor_1.pdf
  Opis: korekta
  Utworzono: 2019-10-17 11:33:53
  Data dodania: 2019-11-21 11:34:08
  Autor pliku: Świstowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2019 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2019_świstowski.pdf
  Opis: za 2019
  Utworzono: 2020-04-30 14:23:45
  Data dodania: 2020-08-14 14:23:47
  Autor pliku: Świstowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  - za 2020 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_a_swistowski_za2020.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-08-04 11:46:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  -za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: świstowski_za_2021.pdf
  Opis: za 2021 Świstowski
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2022-08-08 11:39:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 1.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2021 Szczegóły pliku
  Nazwa: a.swistowski_0001.pdf
  Opis: korekta za 2021
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-04-12 13:54:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  za 2022 Szczegóły pliku
  Nazwa: Świstowski_0001.pdf
  Opis: za 2022
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-07-19 09:58:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
  Rozmiar pliku: 1.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizaczyjnych:
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Klimek Waldemar Bogdan - dyrektor - - za 2012 r - za 2013 r - za 2014 r. - za 2015 - korekta za 2015 -za 2016 - - koniec kadencji za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Klimek.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:05:30
Data dodania: 2018-05-10 10:05:46
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Klimek_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-09-21 14:43:15
Data dodania: 2018-11-22 14:43:38
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Klimek.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:24:00
Data dodania: 2019-05-09 14:23:40
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Klimek_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-15 09:53:25
Data dodania: 2019-10-30 09:53:48
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- Szczegóły pliku
Nazwa: za2020_Klimek_kk.pdf
Opis: koniec kadencji
Utworzono: 2020-05-28 08:45:45
Data dodania: 2020-06-02 08:45:59
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Klimek.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: 2020-05-27 08:51:41
Data dodania: 2020-06-02 08:52:01
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Maciej Gibowski     początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_Gibowski_pk_2020.pdf
Opis: początek kadencji MG
Utworzono: 2020-06-26 13:46:16
Data dodania: 2020-06-26 13:46:48
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
koniec kadencji po. Szczegóły pliku
Nazwa: gibowsk_2020_kk_po.pdf
Opis: koniec kadencji po.
Utworzono: 2020-08-31 09:17:23
Data dodania: 2020-09-03 09:17:32
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
początek umowy Szczegóły pliku
Nazwa: gibowsk_2020_PK.pdf
Opis: początek kadencji
Utworzono: 2020-08-31 09:18:24
Data dodania: 2020-09-03 09:18:34
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
koniec umowy Szczegóły pliku
Nazwa: M_Gibowski_2021KUP.pdf
Opis: koniec umowy M Gibowski
Utworzono: 2021-03-23 08:03:44
Data dodania: 2021-03-24 08:04:09
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Początek umowy Szczegóły pliku
Nazwa: M_Gibowski_2021pK.pdf
Opis: Początek umowy
Utworzono: 2021-03-23 08:04:34
Data dodania: 2021-03-24 08:04:51
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Gibowski.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:20:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Gibowski.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:14:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Gibowski.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:41:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_gibow.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 07:36:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie

Paweł Władyczak - pełniący obowiązki dyrektora -

za 2014 początek zatrudnienia -za 2016 początek zatrudnienia -  po 30 dniach po zatrudnieniu  - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Władyczak.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-24 10:07:39
Data dodania: 2018-05-10 10:07:56
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Władyczak_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-09-13 14:40:19
Data dodania: 2018-11-22 14:40:47
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Wladyczak.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:24:54
Data dodania: 2019-05-09 14:24:40
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Władyczak.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-04-23 10:47:13
Data dodania: 2020-05-13 10:47:29
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_Władyczak_kor_2020.pdf
Opis: korekta
Utworzono: 2020-10-30 07:53:39
Data dodania: 2020-11-09 07:54:58
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Władyczak.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:21:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Wladyczak.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:14:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Władyczak.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:41:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Władyczak1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:21:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Jacek Jarosław Janusz - pełniący obowiązki dyrektora - za 2012 r-za 2013 r- za 2014 r. - koniec zatrudnienia na stanowisku 2015. Anna Cichoń -starszy referent - - za 2012 r-za 2013 r - za 2014 r. - za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Cichoń.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-16 10:08:31
Data dodania: 2018-05-10 10:08:46
Autor pliku: A Cichoń
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Cichon.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:25:42
Data dodania: 2019-05-09 14:25:33
Autor pliku: A Cichoń
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Cichoń.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2020-04-24 10:50:30
Data dodania: 2020-05-13 10:50:41
Autor pliku: A Cichoń
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Cichoń.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:21:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Cichoń.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:15:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Cicho n.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:42:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Cichoń1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:22:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Małgorzata Lemańczyk - samodzielny referent -    początek zatr. Szczegóły pliku
Nazwa: M_Lemańczyk_2021_pocz.pdf
Opis: początek zatr.
Utworzono: 2021-03-23 08:06:58
Data dodania: 2021-03-24 08:07:21
Autor pliku: M Lemańczyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Lemańczyk.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:23:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Lemańczyk.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:16:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Lemańczyk1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:43:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: ośw_m_Lemańczyk_kor_2022.pdf
Opis: korekta za 2022 Lemańczyk
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-01 09:50:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Lemańczyk1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:22:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Nina Pachura - dyrektor - za 2012 r-za 2013 r - korekta za 2013- za 2014 r. - korekta za 2014 - za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 -   za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Pachura.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-27 10:06:14
Data dodania: 2018-05-10 10:06:27
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Pachura.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:26:26
Data dodania: 2019-05-09 14:26:06
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Pachura_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-18 09:56:58
Data dodania: 2019-10-30 09:57:18
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Pachura.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-04-29 10:48:46
Data dodania: 2020-05-13 10:48:52
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Pachura.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:24:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

   za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Pachura.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:16:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Pachura2.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:46:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: ośw_m_Pachura_kor_2022.pdf
Opis: korekta za 2022-Pachura
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-01 09:51:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_Pachura.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 07:37:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie

Paweł Garbacki - dyrektor     początek zatrudnienia Szczegóły pliku
Nazwa: oświadczenie - P.Garbacki.pdf
Opis: początek zatrudnienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-24 13:41:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta Szczegóły pliku
Nazwa: korekta - P.Garbacki.pdf
Opis: korekta
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-07 10:29:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Garbacki2.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:47:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Garbacki1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:23:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Meyer Witold -dyrektor -- za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r.- za 2015  -za 2016 - korekta za 2016 - -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Meyer.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-27 10:14:46
Data dodania: 2018-05-10 10:15:03
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Meyer.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:26:58
Data dodania: 2019-05-09 14:26:37
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Meyer_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-22 10:09:17
Data dodania: 2019-10-30 10:09:33
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Meyer.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-05-04 10:49:38
Data dodania: 2020-05-13 10:49:57
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Meyer.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:25:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 - korekta Szczegóły pliku
Nazwa: oswiad.maj.2020 korekta.pdf
Opis: za 2020 - korekta
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 11:01:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Meyer.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:17:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

koniec kadencji 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Meyer-na koniec kadencji.pdf
Opis: koniec kadencji 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:19:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie Słomion Beata Agnieszka -dyrektor - za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r. - za 2015 - za 2016 Wiesława Borowiec - - początek zatrudnienia - za 2016 - korekta za 2016 - - -- Ola Katarzyna Karowska -        za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Borowiec.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:06:58
Data dodania: 2018-05-10 10:07:13
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Borowiec.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:27:27
Data dodania: 2019-05-09 14:27:15
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Borowiec_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-14 10:00:38
Data dodania: 2019-10-30 10:00:52
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Borowiec.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-06 11:09:41
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2020_Borowiec_KK.pdf
Opis: Koniec kadencji
Utworzono: 2020-04-06 11:10:12
Data dodania: 2020-04-06 11:10:32
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_Borowiec_kor_2020.pdf
Opis: korekta
Utworzono: 2020-10-30 07:55:17
Data dodania: 2020-11-09 07:55:38
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2020_Karowska.pdf
Opis: Początek kadencji
Utworzono: 2020-04-06 11:13:11
Data dodania: 2020-04-06 11:13:51
Autor pliku: O Karowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Karowska.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-05-25 09:15:24
Data dodania: 2020-05-26 09:15:51
Autor pliku: O Karowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Karowska.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:26:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Karowska.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:20:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: o.karowska.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-03 11:16:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: SKM_C224epa23040511110.pdf
Opis: początek kadencji
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-05 12:06:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Karowska1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:48:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Karowska1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:24:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zespół Szkół w Debrznie Samborski Jarosław -dyrektor - za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r.- za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - - - - Dorota Matuszewska -dyrektor -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Samborski.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:10:21
Data dodania: 2018-05-10 10:10:42
Autor pliku: J Samborski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Samborski_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-09-14 14:41:46
Data dodania: 2018-11-22 14:42:13
Autor pliku: J Samborski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Samborski.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:28:13
Data dodania: 2019-05-09 14:27:57
Autor pliku: J Samboreski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Samborski_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-08-30 10:51:19
Data dodania: 2019-09-05 10:51:38
Autor pliku: J Samborski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Samborski_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-18 08:52:22
Data dodania: 2019-10-30 08:52:49
Autor pliku: J Samborski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Samborski_kor1_KK.pdf
Opis: korekta na koniec kadencji
Utworzono: 2019-10-18 08:56:21
Data dodania: 2019-10-30 08:56:40
Autor pliku: J Samborski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Matuszewska_PK.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-25 12:30:45
Data dodania: 2019-10-02 12:31:12
Autor pliku: D Matuszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Matuszewska.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: 2020-05-26 08:56:19
Data dodania: 2020-06-02 08:56:38
Autor pliku: D Matuszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Matuszewska.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:26:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Matuszewska.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:21:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Matuszewska1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:49:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: ośw_m_Matuszewska_kor_2022.pdf
Opis: korekta za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-02 14:38:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: d.Matuszewska.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 14:47:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Przedszkole Miejskie im.Jana Brzechwy Gąsiorowska Liliana Ewa -dyrektor - za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r.- za 2015 - za 2016 - -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Gąsiorowska.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:13:06
Data dodania: 2018-05-10 10:13:25
Autor pliku: L Gąsiorowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Gasiorowska.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:28:53
Data dodania: 2019-05-09 14:28:37
Autor pliku: L Gąsiorowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencjina Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Gasiorowska_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-09-12 09:57:23
Data dodania: 2019-09-16 09:57:46
Autor pliku: L Gąsiorowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gasiorowska_PK.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-12 11:06:07
Data dodania: 2019-09-20 11:06:33
Autor pliku: L Gąsiorowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gąsiorowska.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-05-07 10:51:38
Data dodania: 2020-05-13 10:51:50
Autor pliku: L Gąsiorowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Gąsiorowska.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 08:27:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Gąsiorowska.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:22:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: korekta-L. Gąsiorowka.pdf
Opis: korekta za 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-03 09:21:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Gąsiorowska1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:50:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: ośw_m_Gąsiorowska_kor_2022.pdf
Opis: korekta za 2022 - Gąsiorowska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-01 09:52:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Gąsiorowska1.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:25:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Osięglewska Ewelina - p.o. dyrektora -    początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: Osięglewska-na początek kadencji.pdf
Opis: początek kadencji
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:25:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Osięglewska.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:26:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji pełnienia obowiązków dyrektora Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie_majątkowe_Osięglewska.pdf
Opis: na koniec kadencji pełnienia obowiązków dyrektora
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-20 12:19:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Szkoła Podstawowa w Uniechowie Ogorzałek Jan -dyrektor  za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r. - korekta za 2014- za 2015- korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - - - - -      za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Ogorzałek.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-10 10:11:21
Data dodania: 2018-05-10 10:11:35
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Ogorzałek_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-09-17 14:42:33
Data dodania: 2018-11-22 14:42:55
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Ogorezalek.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-02 14:29:28
Data dodania: 2019-05-09 14:29:09
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Ogorzałek_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-09-12 09:54:56
Data dodania: 2019-09-16 09:55:15
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Ogorzałek_PK.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-17 11:07:54
Data dodania: 2019-09-20 11:08:10
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Ogorzałek_kor1_KK.pdf
Opis: korekta na koniec kadencji
Utworzono: 2019-10-22 09:17:33
Data dodania: 2019-10-30 09:17:55
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Korekta na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Ogorzałek_kor1_PK.pdf
Opis: korekta na początek kadencji
Utworzono: 2019-10-22 09:18:43
Data dodania: 2019-10-30 09:19:12
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Ogorzałek_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-28 11:11:44
Data dodania: 2019-10-30 11:12:04
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
-za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Ogorzałek.pdf
Opis: -za 2019
Utworzono: 2020-05-19 09:17:17
Data dodania: 2020-05-20 09:17:36
Autor pliku: J Ogorzałek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogorzałek.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 09:18:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogorzałek.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:26:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogorzałek1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:53:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: SKM_C224epa23091810290.pdf
Opis: korekta za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-18 11:34:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Ogorzałek2.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:26:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy Maślanyk Alicja Maria -dyrektor - za 2012 r-za 2013 r- korekta za 2013- za 2014 r. - korekta za 2014 - za 2015 - za 2016 - - - - za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Maślanyk.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-03-28 10:12:07
Data dodania: 2018-05-10 10:12:31
Autor pliku: A Maślanyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Maslanyk.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:30:54
Data dodania: 2019-05-09 14:30:35
Autor pliku: A Maślanyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Maslanyk_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-08-30 10:50:25
Data dodania: 2019-09-05 10:50:48
Autor pliku: A Maślanyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Maslanyk_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-21 09:07:10
Data dodania: 2019-10-30 09:07:31
Autor pliku: A Maślanyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Maslanyk_kor1_KK.pdf
Opis: korekta na koniec kadencji
Utworzono: 2019-10-15 09:11:02
Data dodania: 2019-10-30 09:11:28
Autor pliku: A Maślanyk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Pauluina Gwiżdziel - -dyrektor -   --     na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Gwiżdziel.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-03-20 10:34:15
Data dodania: 2019-03-21 10:34:49
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Gwizdziel.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2019-05-09 14:30:09
Data dodania: 2019-05-09 14:29:54
Autor pliku: Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Gwizdziel_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-09-12 09:55:42
Data dodania: 2019-09-16 09:55:59
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gwizdziel_PK.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-12 11:06:56
Data dodania: 2019-09-20 11:07:12
Autor pliku: P Gwizdziel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gwizdziel_KK_korekta.pdf
Opis: korekta na koniec kadencji
Utworzono: 2019-09-23 13:14:54
Data dodania: 2019-09-30 13:15:26
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gwizdziel_PK_korekta.pdf
Opis: korekta na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-23 13:18:03
Data dodania: 2019-09-30 13:18:20
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Gwizdziel.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: 2020-05-25 08:53:39
Data dodania: 2020-06-02 08:53:55
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_Gwiździel_kor_2020.pdf
Opis: korekta
Utworzono: 2020-10-30 07:55:57
Data dodania: 2020-11-09 07:56:21
Autor pliku: P Gwiździel
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Gwiździel.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 09:19:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Gwiździel.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:30:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Gwiździel1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:53:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: Gwiżdziel.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-29 07:26:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie Kutzman Marek -dyrektor - za 2012 r -za 2013 r- za 2014 r.- za 2015 - korekta za 2015 -za 2016- korekta za 2016 -   - - -     za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kutzman.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-23 10:14:01
Data dodania: 2018-05-10 10:14:12
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kutzman_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-11-16 14:44:09
Data dodania: 2018-11-22 14:44:30
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:31:32
Data dodania: 2019-05-09 14:31:14
Autor pliku: M kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman_KK.pdf
Opis: na koniec kadencji
Utworzono: 2019-09-12 09:56:24
Data dodania: 2019-09-16 09:56:41
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
na początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman_PK.pdf
Opis: na początek kadencji
Utworzono: 2019-09-25 13:21:17
Data dodania: 2019-09-30 13:21:39
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-25 09:39:37
Data dodania: 2019-10-30 09:39:53
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta początek kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman_kor1_PK.pdf
Opis: korekta początek kadencji
Utworzono: 2019-10-25 09:40:27
Data dodania: 2019-10-30 09:40:45
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Kutzman_kor1_KK.pdf
Opis: korekta koniec kadencji
Utworzono: 2019-10-25 09:41:13
Data dodania: 2019-10-30 09:41:27
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Kutzman.pdf
Opis: Ośw maj Kutzman 2019
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-05-12 12:14:31
Autor pliku: M Kutzman
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Kutzmann.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 09:20:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Kutzmann.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-10 11:16:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Kutzman1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:54:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_Kutzma.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 07:37:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Żłobek Gminny w Debrznie Porbes Justyna - dyrektor - początek zatrudnienia. - za 2014 r. - korekta za 2014 - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 -        za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Porbes.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-30 10:09:32
Data dodania: 2018-05-10 10:09:44
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Porbes_Kor1.pdf
Opis: korekta za 2017
Utworzono: 2018-09-24 14:44:45
Data dodania: 2018-11-22 14:45:09
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Porbes.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:32:21
Data dodania: 2019-05-09 14:32:05
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2019_Porbes.pdf
Opis: - za 2019
Utworzono: 2020-04-30 10:52:25
Data dodania: 2020-05-13 10:52:34
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Porbes.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 09:20:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 - korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_maj_korekta_JP.pdf
Opis: za 2020 - korekta
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-29 08:03:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Porbes.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:31:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: korekta oświadczenia - J. Porbes.pdf
Opis: korekta za 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-07 11:27:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Porbes1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:54:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: ośw_m_Porbes_kor_2022.pdf
Opis: korekta za 2022 Porbes
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-01 09:53:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_Porbes.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 07:38:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Urząd Miejski w Debrznie Lucyna Maria Glinczak - -      na początek zatrudnienia za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Glinczak.pdf
Opis: ośw za 2018
Utworzono: 2019-01-03 10:24:47
Data dodania: 2019-01-09 10:25:12
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
- za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Glinczak.pdf
Opis: - za 2018
Utworzono: 2019-05-09 14:32:56
Data dodania: 2019-05-09 14:32:42
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta za 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: za2018_Glinczak_kor1.pdf
Opis: korekta za 2018
Utworzono: 2019-10-17 09:50:04
Data dodania: 2019-10-30 09:50:18
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: za2020_Glinczak.pdf
Opis: za 2019
Utworzono: 2020-05-28 08:50:17
Data dodania: 2020-06-02 08:50:32
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_Glinczak_kor 2020.pdf
Opis: korekta
Utworzono: 2020-10-30 07:56:34
Data dodania: 2020-11-09 07:57:01
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Glinczak.pdf
Opis: za 2020
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-06 09:21:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2020 - korekta Szczegóły pliku
Nazwa: osw_maj_LG.pdf
Opis: za 2020 - korekta
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-29 08:04:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: Glinczak.pdf
Opis: za 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-09 10:32:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: Glinczak1.pdf
Opis: za 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-15 08:55:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: oświad_Glinczak.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-05-08 07:38:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Mirosław Piotr Gałęza -  za 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: o_m.pdf
Opis: za 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-19 10:39:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Urzędu Stanu Cywilnego w Debrznie
Tabaczyńska Halina -kierownik-- za 2012 r-za 2013 r -zmiana rodzaju zatrudnienia

Straż Miejska w Debrznie
Ireneusz Jacek Ruszczyk - Komendant - za 2012 r-za 2013 r - korekta za 2013 r - za 2014 r.- za 2015

 

Oświadczenia majątkowe kadencji 2014-2018

  Burmistrz Miasta i Gminy - Wojciech Tomasz Kallas -  na początek kadencji - za 2014 -korekta za 2014r.-za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kallas.pdf
Opis: Kallas za 2017
Utworzono: 2018-04-25 07:49:31
Data dodania: 2018-06-13 07:50:04
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
-na koniec kadencji Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Kallas_KK.pdf
Opis: -na koniec kadencji Wojciech Kallas
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-10-29 13:48:46
Autor pliku: W Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Łukasz Jan Jurkowlaniec - początek zatrudnienia 2015- za 2014 r.-za 2015 -za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Jurkowlaniec.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-26 10:03:00
Data dodania: 2018-05-10 10:03:28
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Sekretarz Miasta i Gminy - Anna Ziarnek -  początek zatrudnienia 2015 - za 2014 r. - za 2015 -za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Ziarnek.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-25 10:04:14
Data dodania: 2018-05-10 10:04:41
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Mirosław Świderski-  za 2012 r-za 2013 r- korekta za 2013- koniec zatrudnienia 2015.- za 2014 r.

Skarbnik Gminy - Joanna Miszewska - początek zatrudnienia 2015 - za 2015 - za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: za_2017_Miszewska.pdf
Opis: za 2017
Utworzono: 2018-04-27 10:15:33
Data dodania: 2018-05-10 10:15:45
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Ewa Matraszek -- za 2012 r -za 2013 r - za 2014 r.-  koniec zatrudnienia 2015.

Oświadczenia Radnych:

 1. Adler Wiesława -na początek kadencji - za 2014 - za 2015- za 2016  - -- za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_adler.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-03-30 10:13:39
  Data dodania: 2018-07-04 10:14:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_adler_KK.pdf
  Opis: za_2017_adler_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:06:44
  Data dodania: 2018-10-15 14:06:48
  Autor pliku: za_2017_adler_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za2017_Adler_2019.pdf
  Opis: korekta za 2017
  Utworzono: 2019-11-28 12:55:37
  Data dodania: 2019-12-09 12:56:17
  Autor pliku: W Adler
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. Beme Jan Adam -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_beme.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:14:52
  Data dodania: 2018-07-04 10:15:06
  Autor pliku: J Beme
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_bem_KK.pdf
  Opis: za_2017_bem_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:07:12
  Data dodania: 2018-10-15 14:07:25
  Autor pliku: za_2017_bem_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Bogacz Beata Zofia -na początek kadencji - za 2014 - korekta za 2014r.  - za 2015 - za 2016 - na koniec kadencji za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_bogacz.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:15:25
  Data dodania: 2018-07-04 10:15:44
  Autor pliku: B Bogacz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.55 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Ćwiora Józef Ryszard -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_cwiora.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:16:24
  Data dodania: 2018-07-04 10:16:38
  Autor pliku: J Cwiora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_cwiora_KK.pdf
  Opis: za_2017_cwiora_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:05:53
  Data dodania: 2018-10-15 14:05:58
  Autor pliku: za_2017_cwiora_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. Hyrycz Adam -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_hyrycz.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:17:03
  Data dodania: 2018-07-04 10:17:20
  Autor pliku: A Hyrycz
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_hyrycz_KK.pdf
  Opis: za_2017_hyrycz_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:06:10
  Data dodania: 2018-10-15 14:06:16
  Autor pliku: za_2017_hyrycz_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. Kaczmarek Franciszek -na początek kadencji - za 2014 - korekta za 2014r. - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_kaczmarek.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:17:45
  Data dodania: 2018-07-04 10:18:05
  Autor pliku: F Kaczmarek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2017r Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_kaczmarek_k1.pdf
  Opis: korekta za 2017r
  Utworzono: 2018-10-12 13:02:43
  Data dodania: 2018-10-15 13:05:01
  Autor pliku: Kacznarek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_kaczmarek_KK.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-10-15 13:56:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Łukaszewski Adam -na początek kadencji- za 2014 - korekta za 2014r - za 2015 - za 2016 - - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_lukaszewski.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:18:46
  Data dodania: 2018-07-04 10:19:00
  Autor pliku: A Łukaszewski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2017r Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_lukaszewski_k1.pdf
  Opis: korekta za 2017r
  Utworzono: 2018-10-12 13:01:18
  Data dodania: 2018-10-15 13:01:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_lukaszewski_KK.pdf
  Opis: za_2017_lukaszewski_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:05:23
  Data dodania: 2018-10-15 14:05:27
  Autor pliku: za_2017_lukaszewski_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. Marek Zdzisław Józef -na początek kadencji - za 2014 -korekta za 2014r. - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - korekta za 2016- - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_Marek.pdf
  Opis: Marek za 2017
  Utworzono: 2018-04-24 07:50:49
  Data dodania: 2018-06-13 07:51:27
  Autor pliku: Z Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.74 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: img20181130_10444050.pdf
  Opis: korekta za 2017
  Utworzono: 2018-09-14 10:48:34
  Data dodania: 2018-11-30 10:48:54
  Autor pliku: Z Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_marek_KK.pdf
  Opis: -na koniec kadencji Marek Zdzisław
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-10-29 13:46:13
  Autor pliku: Z Marek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.80 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. Mikołajczyk Elżbieta Ewa -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_mikolajczyk.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:19:25
  Data dodania: 2018-07-04 10:19:39
  Autor pliku: E Mikołajczyk
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_mikolajczyk_KK.pdf
  Opis: za_2017_mikolajczyk_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:05:39
  Data dodania: 2018-10-15 14:05:43
  Autor pliku: za_2017_mikolajczyk_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. Płaczek Jan Joachim -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_placzek.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:20:03
  Data dodania: 2018-07-04 10:20:18
  Autor pliku: J Płaczek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_placzek_KK.pdf
  Opis: za_2017_placzek_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:03:59
  Data dodania: 2018-10-15 14:04:05
  Autor pliku: za_2017_placzek_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. Rudzińska Sylwia -na początek kadencji - za 2014 - korekta za 2014r. - za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_srudzinska.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:20:51
  Data dodania: 2018-07-04 10:21:09
  Autor pliku: S Rudzińska
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.58 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_srudzinska_KK.pdf
  Opis: za_2017_srudzinska_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:04:57
  Data dodania: 2018-10-15 14:05:01
  Autor pliku: za_2017_srudzinska_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. Rybicka Dorota -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - za 2018 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_rybicka.pdf
  Opis: za 2018
  Utworzono: 2018-04-30 10:21:44
  Data dodania: 2018-07-04 10:21:56
  Autor pliku: D Rybicka
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.41 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_rybicka_KK.pdf
  Opis: za_2017_rybicka_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:04:39
  Data dodania: 2018-10-15 14:04:43
  Autor pliku: za_2017_rybicka_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. Sułkowski Piotr Roman -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_sulkowski.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:22:27
  Data dodania: 2018-07-04 10:22:45
  Autor pliku: R Sułkowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_sulkowski_KK.pdf
  Opis: za_2017_sulkowski_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:03:00
  Data dodania: 2018-10-15 14:03:06
  Autor pliku: za_2017_sulkowski_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. Świstowski Andrzej -na początek kadencji - za 2014 - za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_swistowski.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:23:11
  Data dodania: 2018-07-04 10:23:32
  Autor pliku: A Świstowski
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_swistowski_KK.pdf
  Opis: za_2017_swistowski_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:03:34
  Data dodania: 2018-10-15 14:03:39
  Autor pliku: za_2017_swistowski_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15. Wieczorek Krzysztof Czesław -na początek kadencji - za 2014- korekta za 2014r. - za 2015 - korekta za 2015 - za 2016 - korekta za 2016 - - za 2017 Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_wieczorek.pdf
  Opis: za 2017
  Utworzono: 2018-04-30 10:24:08
  Data dodania: 2018-07-04 10:24:22
  Autor pliku: K Wieczorek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  korekta za 2017r Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_wieczorek_k1.pdf
  Opis: korekta za 2017r
  Utworzono: 2018-10-12 13:05:34
  Data dodania: 2018-10-15 13:05:55
  Autor pliku: K Wieczorek
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.46 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  na koniec kadencji Szczegóły pliku
  Nazwa: za_2017_wieczorek_KK.pdf
  Opis: za_2017_wieczorek_KK.pdf
  Utworzono: 2018-10-12 14:03:17
  Data dodania: 2018-10-15 14:03:22
  Autor pliku: za_2017_wieczorek_KK.pdf
  Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
Oświadczenia majątkowe kadencji 2010-2014:

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy -Mirosław Burak-- za 2012 r- za 2013r -2-mc przed końcem kadencji 2014r.

Oświadczenie Sekretarza Gminy -Mirosław Świderski- - za 2012 r-za 2013 r- korekta za 2013

Oświadczenie Skarbnika Gminy -Ewa Matraszek- - za 2012 r -za 2013 r

Oświadczenia Radnych

 1. Beme Jan Adam-2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 2. Brylewski Alojzy -2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 3. Czajkowska Danuta Anna --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 4. Ćwiora Józef Ryszard --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 5. Dukszta Maciej r-2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 6. Kallas Edmund -2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 7. Kisełyczka Mirosław --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 8. Kołsut Krzysztof --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 9. Łukaszewski Adam --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 10. Marek Zdzisław Józef -2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 11. Mikołajczyk Elżbieta 2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 12. Pawłowski Jan -2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 13. Płaczek Jan Joachim 2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 14. Rybicka Dorota 2-mc przed końcem kadencji 2014r.
 15. Sułkowski Piotr Roman --2-mc przed końcem kadencji 2014r.
Oświadczenia majątkowe kadencji 2006-2010:

certyfikat zniszczenia 000469189 - prot. Nr 3823/By/2020 poz.285-298
 

Oświadczenia majątkowe kadencji 2002-2006:

 

certyfikat zniszczenia 000469189 - prot. Nr 3823/By/2020 poz.285-298