Urząd Miejski w Debrznie

KONTROLE

Dokumentacja, protokoły i zalecenia z kontroli prowadzone są na stanowisku ds.kadr


KONTROLA ZARZĄDCZA

Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_zarządcza_2023_0001.pdf
Opis: Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-30 10:44:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: raport.pdf
Opis: Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2022
Utworzono: 2023-04-14 09:59:16
Data dodania: 2023-04-14 09:55:32
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_zarządcza_2021.pdf
Opis: Raport - zbiorcze wyniki z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-28 09:46:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: kontrola_zarz_2020.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2020
Utworzono: 2021-04-19 14:24:17
Data dodania: 2021-04-19 14:24:30
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: kontr_zarz_za2019_2020.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2019
Utworzono: 2020-04-24 07:19:19
Data dodania: 2020-04-28 07:19:41
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2018 Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kontr_zarz_2018.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2018
Utworzono: 2019-04-30 14:24:24
Data dodania: 2019-04-30 14:24:22
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2017 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_kontr_zarz_2017.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2017
Utworzono: 2018-04-19 12:44:04
Data dodania: 2018-06-21 12:44:34
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2016

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2015

Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2014

 


Rok 2022

Protokół kontroli nr FB-III.431.57.2022.JJ dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Kontrola21_25_11_2022.pdf
Opis: Protokół kontroli nr FB-III.431.57.2022.JJ dot. prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-09 10:27:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli nr SHK.9022.607.2022.MH. z dnia 17.09.2022 r. dot. oceny bezpieczeństwa sanitarnego imprezy masowej pn. Pomorskie Święto Plonów Debrzno - Rynek Miejski Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kont_SH9022.607.2022.MH.pdf
Opis: Protokół kontroli nr SHK.9022.607.2022.MH. z dnia 17.09.2022 r. dot. oceny bezpieczeństwa sanitarnego imprezy masowej pn. Pomorskie Święto Plonów Debrzno - Rynek Miejski
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 08:22:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół nr PRU/WKUZ/193/2022/Zasób z dnia 20.05.2022 r. z kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Szczegóły pliku
Nazwa: img20220527_09462609.pdf
Opis: Protokół nr PRU/WKUZ/193/2022/Zasób z dnia 20.05.2022 r. z kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-27 09:51:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli, której przedmiotem była realizacja zadań zleconych radom gminy z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków Szczegóły pliku
Nazwa: Wystąpienie pokontrolne - Rada Miejska w Debrznie-1.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli, której przedmiotem była realizacja zadań zleconych radom gminy z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-13 13:10:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli PRU/WKUZ/77/2022/Zasób z dnia 21.03.2022 r. z kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Szczegóły pliku
Nazwa: PROTOKӣ KONTROLI.pdf
Opis: Protokół kontroli PRU/WKUZ/77/2022/Zasób z dnia 21.03.2022 r. z kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 11:57:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 11.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli, której przedmiotem była realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków Szczegóły pliku
Nazwa: wystąpienie pokontrolne - Pomorski Urząd Wojewódzki.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli, której przedmiotem była realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-23 09:45:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Urzędzie Miejskim w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: UM_DEB_000097.pdf
Opis: Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w Urzędzie Miejskim w Debrznie
Utworzono: 2022-03-10 11:07:02
Data dodania: 2022-03-10 11:07:22
Autor pliku: M Gałęza
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 09.01.2022 Szczegóły pliku
Nazwa: UM_DEB_000100.pdf
Opis: Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 09.01.2022
Utworzono: 2022-01-09 09:01:46
Data dodania: 2022-03-14 09:02:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport


 

Rok 2021

 

Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kont_dz.n_407_5.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:18:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kont_dz.n_38_39.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:17:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kont_dz.nr_391_7.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:17:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kont_dz.nr_436_38.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:16:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli z dnia 30.08.2021 r. Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej - ZKGiM Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kontr_ZGKiM.pdf
Opis: Protokół kontroli z dnia 30.08.2021 r. Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej - ZKGiM Debrzno
Utworzono: 2021-09-06 07:49:07
Data dodania: 2021-09-06 07:49:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: wyst. pokontr. USC.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:20:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli nr 22/znak sprawy: BD.RUK.451.14.2021 przeprowadzonej w dniu 11.08.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegóły pliku
Nazwa: prot.kontro.PGW Wody Polskie.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 22/znak sprawy: BD.RUK.451.14.2021 przeprowadzonej w dniu 11.08.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 11:52:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie Szczegóły pliku
Nazwa: wyst.pokont.arch.państ..pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:33:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: Prot. kont. Arch. Państ..pdf
Opis: Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:32:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli Powszechnego Punktu Szczepień w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: Prot. kont. SE I 4135-37.2021.MSz.pdf
Opis: Protokół kontroli Powszechnego Punktu Szczepień w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:30:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach Szczegóły pliku
Nazwa: 2021_Prot_kont_arch.pdf
Opis: Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-07 10:19:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli 3/2021 z dnia 24.03.2021 r. w zakresie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół kontroli.pdf
Opis: Protokół kontroli 3/2021 z dnia 24.03.2021 r. w zakresie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2021-03-24 10:19:58
Data dodania: 2021-03-29 10:22:41
Autor pliku: Inspektor Ochrony Roślin i Nasion
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rok 2020

Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Debrzno, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Debrznie w okresie od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kontr_RIO_2020.pdf
Opis: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Debrzno, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Debrznie w okresie od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r.
Utworzono: 2020-06-05 10:59:16
Data dodania: 2020-06-05 11:00:45
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 66.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli nr 1/2020 z dnia 12.02.2020 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kontr_1_2020.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 1/2020 z dnia 12.02.2020 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2020-02-12 09:31:51
Data dodania: 2020-02-13 09:33:59
Autor pliku: Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.07.2020 Szczegóły pliku
Nazwa: Scan2020-08-10_130104.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.07.2020
Utworzono: 2020-07-22 13:07:00
Data dodania: 2020-08-10 13:07:28
Autor pliku: RIO w Gdańsku
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zastrzeżenie do wniosku RIO zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Szczegóły pliku
Nazwa: Zastrze_rio_pokontr_2020.pdf
Opis: Zastrzeżenie do wniosku RIO zawartego w wystąpieniu pokontrolnym
Utworzono: 2020-08-03 12:16:10
Data dodania: 2020-08-18 12:16:27
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Nr 213/g315/1/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: uchw_RIO_13_08_2020.pdf
Opis: Uchwała Nr 213/g315/1/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2020 r.
Utworzono: 2020-08-13 12:19:19
Data dodania: 2020-08-18 12:19:33
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Szczegóły pliku
Nazwa: odp_wyst_pokon_RIO-2020.pdf
Opis: Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
Utworzono: 2020-08-18 12:21:42
Data dodania: 2020-08-18 12:22:23
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rok 2019

Wystąpienie pokontrolne nr P/19/077 w sprawie: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się barszczy kaukaskich w Polsce Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kontr_NIK_2019.pdf
Opis: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/077 - Zapobieganie rozprzestrzenianiu się barszczy kaukaskich w Polsce
Utworzono: 2019-09-23 09:55:04
Data dodania: 2020-02-13 09:55:24
Autor pliku: NIK
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli nr 3/2019 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_kontr_ochr_03_04.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 3/2019 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2019-04-03 12:36:36
Data dodania: 2019-04-09 12:37:36
Autor pliku: WIORiN
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Rok 2018

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego

Wystąpienie pokontrolne

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w okresie od dnia 6 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Wystąpienie pokontolne Szczegóły pliku
Nazwa: RIO_prot_pok_2018.pdf
Opis: Wystąpienie pokontolne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 13:46:30
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokól kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Szczegóły pliku
Nazwa: RIO_Prot_2018.pdf
Opis: Protokół kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 13:43:24
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z wizytacji PSEE w człuchowie - ocena realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następastw Palenia Tytoniu w Polsce Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_kontr_PSSE_17_12.pdf
Opis: protokół z wizytacji PSEE w Człuchowie - ocena realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następastw Palenia Tytoniu w Polsce
Utworzono: 2018-12-17 12:28:55
Data dodania: 2019-04-09 12:29:23
Autor pliku: PSEE w Człuchowie
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół kontroli toalet ogólnodostępnych przy Targowisku Miejskim w Debrznie.

Protokół kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w okresie dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_Prot_kontr_RIO.pdf
Opis: Protokół kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w okresie dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r.
Utworzono: 2018-07-05 09:40:57
Data dodania: 2018-07-06 09:42:06
Autor pliku: RIO Gdańsk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rok 2017

INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/P/1/17/II Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU
Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno

Protokól kontroli toalet ogólnodostępnych przy Targowisku Miejskim w Debrznie.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.04.2017 r. w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

Protokuł kontroli podatkowej 24.02 - 28.03

Wystąpienie pokontrolne przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Rok 2016

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Projekt wystąpienia pokontrolnego przebiegu kontroli w USC

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU

Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta i Gminy Debrzno, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w okresie od dnia 25.01.2016 roku do dnia 20 maja 2016r.


Rok 2015

Protokół kontroli przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drodowego

Wystąpienie pokontrolne Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Protokół kontroli Targowiska przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Protokół kontroli podatkowej przez Urząd Skarbowy w Człuchowie

 


 

Rok 2014

 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych wraz z aktami wykonawczymi


Rok 2013

Protokół kontroli problemowej postępowania z materiałami archiwalnymi USC


Wystąpienie pokontrolnr Wojewody Pomorskiego z realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych .

Informacje do wystąpienia pokontrolnego

Opdowiedź na informację


 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych wraz z aktami wykonawczymi

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


Informacja pokontrolna nr 51/P/1/13/III z kontroli realizacji projektu - "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica"

Informacja pokontrolna nr 3/1.5.1/DIF/13 z kontroli realizacji projektu - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie - etap I


Rok 2012 - 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

 Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Debrzno

od 26 listopada 2012r. do 15 kwietnia 2013r.

Protokół z kontroli część 1 strony 1-100

Protokół z kontroli część 2 strony 101-225

Wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

Odwołanie do kolegium RIO w Gdańsku

Uchwała kolegium

 


ROK 2011

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
dnia 09 grudnia 2011r.
Kontrola Archiwum Zakładowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
dnia 28.10.2011r.
Kontrola na zakończenie projektu realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPM.08.02.00-00-012/08-01

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku.
dnia 17.10.2011r.
Kontrola w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 08.08.2011r. do 09.08.2011r.
Kontrola w związku ze złozonym wnioskiem o płatność w ramach umowynr 00015-6921-UM1100039/09 z dnia 16.12.2009 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 31.05.2011r. do 01.06.2011r.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu – umowa o dofinansowanie UDA.RPPM.09.03.00-00-019/09-00 ze zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 27.04.2011r. do 28.04.2011r.
Kontrola w związku ze złozonym wnioskiem o płatność w ramach umowy
nr 00015-6921-Ut-1100039/09 z dnia 16.12.2009r.

Wojewoda Pomorski
dnia 27.04.2011r.
Rejestracja stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.

 


ROK 2010

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 29.09.2010r. do 30.09.2010r.
Zgodność realizacji operacji będącej przedmiotem Umowy o finansowanie
nr 00016-6922-UM1100054/09 ze stanem faktycznym.

Wojewoda Pomorski
 dnia 21.05.2010r.
Realizacja zadań obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego przez Urząd MiG Debrzno.

Wojewoda Pomorski – wydział finansów i budżetu PUW
od 04.05.2010r. do 19.05.2010r.
Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009r w następujących rozdziałach i paragrafach:
01095§ 2010, 80101§ 2030, 85212§ 2010, 85214§2010 i 2030, 85228§2010 i 85415§ 2030.
 


ROK 2009

Minister Gospodarki.
od 28.09.2009r.do 30.09.2009r.
Kontrola prawidłowości realizowania umowy o  dofinansowanie Nr POJG.06.02.02-00-016/08-00
zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Miastem i Gminą Debrzno.

Wojewoda Pomorski – Wydział finansów i budżetu PUW
od 24.09.2009r.do 30.09.2009r.
Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w 2008r na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym "Rządowy program wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r."

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
od 06.07.2009r.do 15.07.2009r.
Kontrola problemowa "Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wojewoda Pomorski WZFE PUW
od 18.03.2009r. do 23.03.2009r.
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach ZPORR – projekt
Nr Z/2,22/II/3,1/511/05 "Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej ul. Ks. Skorupki, Cicha i Leśna w Debrznie"
 


ROK 2008

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
od 03.11.2008r. do 27.02.2009r.
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2005-2008

PPIS w Człuchowie
od 23.07.2008r. do 23.07.2008r.
Kontrola sanitarna dotycząca stanu sanitarno-technicznego ustępów ogólnodostępnych.
od 22.09.2008r do 22.09.2008r.
Ocena stanu sanitarnego ustępów publicznych.
 


ROK 2007

Naiwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
od 01.09.2007r. do 19.10.2007r.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki refinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu
od 10.04.2007r. do 12.04.2007r.
Wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanej na zadania zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na 2006r.
 


ROK 2006

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu
od 06.02.2006r. do 14.02.2006r.
Wydatkowanie i rozliczanie dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2005r. na zadania zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim p.n. "Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku ZS w Debrznie."
 


Rok 2005

Wojewoda Pomorski
od 06.10.2005r. do 06.10.2005r.
Realizacja zadań obrony cywilnej.
 


Rok 2004

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
od 08.03.2004r. do 30.06.2004r.
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
za lata 2000 – 2004

Urząd Wojewódzki w Gdańsku
od 19.02.2004r. do 27.02.2004r.
Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych Gminie w 2003r. na dofinansowanie realizacji zadań inwestycji własnych – objetych Kontraktem Wojewódzkim 2001-2003r.
 


ROK 2003

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku -wydział finansów i budżetu
od 12.02.2003r. do 22.02.2003r.
Prawidłowośc wykorzystania dotacji udzielonych w 2002r z budżetu państwa na zadania bieżące,
dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnychoraz na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim.
 


ROK 2002

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu.
od 05.03.202r. do 12.03.2002r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2001r. z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.