Urząd Miejski w Debrznie

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Osoba prowadząca:


inspektor ds. Gospodarki Komunalnej mgr Sandra Krampikowska.
pokój nr 8 parter
tel. 059 83 35 366 wew.33
e-mail: smieci@debrzno.pl

 


*Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
*Zgłoszenie do ewidencji zbiorników

 


Dokumeny wchodzące w życie z dniem 01.09.2020

ABC segregacji śmieci- link

Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 września 2020 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 września 2020 roku.docx
Opis: Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 września 2020 roku
Utworzono: 2020-08-31 11:12:21
Data dodania: 2020-08-31 11:12:51
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Deklaracja.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór edytowalny2020.odt
Opis: Deklaracja.doc
Utworzono: 2020-08-31 11:13:59
Data dodania: 2020-08-31 11:14:19
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Deklaracja.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: deklaracja -wzór2020.pdf
Opis: Deklaracja.pdf
Utworzono: 2020-08-31 11:14:42
Data dodania: 2020-08-31 11:14:55
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Oświadczenie
Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dla nieruchomości niezamieszkałych2020.pdf
Opis: Oświadczenie
Utworzono: 2020-08-31 11:15:50
Data dodania: 2020-08-31 11:16:04
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno.pdf
Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-08-31 11:17:30
Data dodania: 2020-08-31 11:17:45
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zasady segregacji
Szczegóły pliku
Nazwa: Zasady segregacji.odt
Opis: Zasady segregacji
Utworzono: 2020-08-31 11:18:42
Data dodania: 2020-08-31 11:19:06
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

 



Aktualny harmonogram wywozu odpadów:

* Grafik odbioru odpadów + gabaryty z terenu MIASTA na 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram miasto Debrzno 2021.pdf
Opis: * Grafik odbioru odpadów + gabaryty z terenu MIASTA na 2021
Utworzono: 2021-01-11 08:49:01
Data dodania: 2021-01-13 08:50:20
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
* Grafik odbioru odpadów + gabaryty z terenu GMINY na 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram gmina Debrzno 2021.pdf
Opis: * Grafik odbioru odpadów + gabaryty z terenu GMINY na 2021
Utworzono: 2021-01-12 08:51:25
Data dodania: 2021-01-13 08:51:48
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 




Instrukcja segregacji odpadów komunalnych.
   * Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Grzymisław

Zasady segregacji śmieci

*Informacja - odpady wielkogabarytowe * Wykaz aptek na terenie Miasta Debrzno, w których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych lekarstw Firma wywożąca odpady Obowiązki właściciela nieruchomości ** ulotka informacyjna

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru
Szczegóły pliku
Nazwa: Wykaz.pdf
Opis: Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-10 14:42:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Debrzno za 2020 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: roczna_analiza_stanu_gosp_odp_komu_2020.pdf
Opis: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Debrzno za 2020 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-21 08:35:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 9.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Debrzno za 2019 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Debrzno za 2018 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2017 rok
Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok.
Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok.
Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2014 rok.
Zmiana do rocznej analizy stanu gosp. odpadami komunalnymi za 2014 rok.

Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2014.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013
Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2013.
Osiągnięte poziomy recyklingu uzyskane przez Przedsiębiorstwo I.
Osiągnięte poziomy recyklingu uzyskane przez Przedsiębiorstwo II.

Informacja - „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"

Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze


Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Zarządzenie Nr 35.839.2014 Burmistrza MiG Debrzno dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" z załącznikiem


Uchwały Rady miejskiej w Debrznie


- Uchwała Nr 79.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.
- Uchwała Nr 80.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
- Uchwała Nr 65.LVII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Debrzno
- Uchwała nr 66.LVII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- Uchwała nr 41.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
- Uchwała nr 52.XXXIV.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
- Uchwała nr 69.XVII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
- Uchwała nr 74.XVIII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 69.XVII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
- Uchwała nr 44.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-Uchwała nr 75.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 


 


-- Dane archiwalne --

32.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 41.XLIV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno

20.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 71.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik

19.LV.2014 31.03.2014 w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne na rerenie miasta i gminy przez poborcę

60.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 72.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

43.XLIV.2013 26.09.2013 sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

41.XLIV.2013 26.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.

22.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

21.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

19.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno

75.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

74.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

73.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów

72.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

71.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.

70.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.

****Informacja o płatnościach.

 

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek