Urząd Miejski w Debrznie

 

 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Informuję, iż kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 11:00

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

2. Informacja o przyjęciach i odmowach propozycji przydziału lokali.

3. Sprawy bieżące.

2022

 

Informuję, iż kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowen odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

2. Informacja o przyjęciach i odmowach propozycji przydziały lokali.

3. Zaakceptowanie ostatecznej wersji nowego wzoru wniosku o przydział lokali komunalnych z zasobu Gminy Debrzno.

4. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2022.

5. Sprawy bieżące.

 

Informuję, iż kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

2. Konsultacja nowego wzoru wniosku o przydział lokali komunalnych z zasobu Gminy Debrzno.

3. Sprawy bieżące.


 

Informuję, iż kolejne poiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja o przyjęciach i odmowach propozycji przydziału lokali.

  2. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

  3. Przedstawienie nowego projektu załącznika numer 2 do uchwały nr 87.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.

  4. Sprawy bieżące.


     

Informuję, iż kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

2. informacja o przyjęciach i odmowach propozycji przydziału lokali.

3. Sprawy bieżące


 

Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 roku o godzinie 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Porządek posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia.

2.      Informacja o przyjęciach  i odmowach propozycji przydziału lokali.

3.      Sprawy bieżące.  


Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia:

  • R.S. - data wpływu 25.06.2021 r. 
  • J.K. - data wpływu 02.07.2021 r.
  • B.T. (zamiana lokalu)  - data wpływu 07.07.2021 r.

2. Informacja o przyjęciach i odmowach propozycji przydziału lokali.

3. Omówienie zasad wyliczania kryteriów dochodowych do przydziału lokali.

4. Sprawy bieżące.


Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1. ZGKiM poinformował o zwolnieniu lokalu mieszkalnego przy ul. Okrzei 10. Lokal do przydziału.

2. P. B R nie przyjęła oferty lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 2. Przesłano ofertę zgodnie z protokołem posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej d nia 20 maja 2021 roku p. K. M. W przypadku nie przyjęcia oferty, Komisja podejmie decyzję.

3. P. Z. T. nie przyjął oferty przydziału lokalu sojalnego w m. Boboszewo. Komisja podejme decyzję.

4. Lista lokali mieszkalnych na rok 2021 została zatwierdzona przez p. Burmistrza.

5. Sprawy bieżące.


Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z treścią pisma Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 maja 2021 roku ZSS.422.12.2021.KK;

2. Zapoznanie się z powiadomieniem Wspólnoty Mieszkaniowej "Rynek 1" z dnia 6 maja 2021 roku;

3. Weryfikacja ankiety złożonej przez p. M.S.;

4. Ustalenie listy osób uprawnionych do przydziału lokali z zasobu Gminy;

5. Sprawy bieżące.


Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie:

a. wniosku o zamianę lokalu - wniosek (R. R.)

b. wniosek o przedłużenie meldunku tymczasowego - 1 wniosek p. E. Z.

c. weryfikacja ankiet złożonych aktualizacji osób oczekujących na mieszkanie w roku 2021

d. weryfikacja osób oczekujących na mieszkanie, którzy nie złożyli ankiet aktualizacyjnych w roku 2021

2. Sprawy bieżące.


 

Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego - wniosek p. K.D. oraz p. K.W.

2. Zaopiniowanie wniosku o zameldowanie - wniosek p. E.B.

3. Omówienie spraw bieżących.


Informuję, że kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej
odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia :

1.  Zatwierdzenie list przydziału lokali mieszkalnych na rok 2021
2.  Zaopiniowanie wniosku p. S. K. o przydział lokalu mieszkalnego - wpłynął dnia 01 lutego 2021 roku oraz D. K. - wpłynął 03 lutego 2021 roku
3.  Przedstawienie przez pracownika obsługującego stanowisko ds. geodezji i planowania Spraw pomiędzy posiedzeniem "Komisji"

4. Sprawy bieżące

                                                                  

Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2022
Szczegóły pliku
Nazwa: posie_spol_komis_mieszk_2022.pdf
Opis: Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-17 09:33:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 16 grudnia 2021 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: prot16_12_21.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 16 grudnia 2021 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-16 13:07:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 25 listopada 2021 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: protokół25_11.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 25 listopada 2021 roku
Utworzono: 2021-11-25 13:42:02
Data dodania: 2021-11-25 13:42:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna w dniu 21 października 2021 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: prot._21.10.2021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna w dniu 21 października 2021 roku
Utworzono: 2021-10-21 12:45:01
Data dodania: 2021-10-21 12:45:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna w dniu 23 września 2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół_23.09.2021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna w dniu 23 września 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-24 08:42:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.08.2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: protokół19_08_2021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.08.2021 r.
Utworzono: 2021-08-19 08:13:05
Data dodania: 2021-08-20 08:13:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 26 lipca 2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 26-07-2021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 26 lipca 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-26 13:39:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.06.2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.06.2021 r.
Utworzono: 2021-06-24 14:11:25
Data dodania: 2021-06-24 14:11:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 20.05.2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 20.05.2021 r.
Utworzono: 2021-05-20 14:50:39
Data dodania: 2021-05-20 14:50:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 22.04.2021
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 22.04.2021
Utworzono: 2021-04-22 09:07:42
Data dodania: 2021-04-23 09:07:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 18.03.2021
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_18032021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 18.03.202
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-18 13:56:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 18 lutego 2021 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_miesz_18022021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Debrzna z dnia 18 lutego 2021 r.
Utworzono: 2021-02-18 15:03:43
Data dodania: 2021-02-23 15:04:03
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 28.01.2021
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_28012021.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 28.01.2021
Utworzono: 2021-01-28 08:03:58
Data dodania: 2021-02-01 08:04:17
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


                             Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: pos kom soc 2021.pdf
Opis: Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2021
Utworzono: 2021-01-14 14:13:45
Data dodania: 2021-01-14 14:13:59
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 03.12.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_ko_mie_3_12_2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 03.12.2020
Utworzono: 2020-12-03 08:09:37
Data dodania: 2020-12-08 08:10:01
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.10.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_15_10_2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.10.2020
Utworzono: 2020-10-15 14:51:15
Data dodania: 2020-10-16 14:51:22
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 10.09.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prok_kom_mie_10_09-2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 10.09.2020
Utworzono: 2020-09-10 15:00:33
Data dodania: 2020-09-15 15:00:44
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.08.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot-kom-mie13082020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.08.2020
Utworzono: 2020-08-13 13:25:22
Data dodania: 2020-08-17 13:26:08
Autor pliku: J bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.07.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_po_k_23_07-2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.07.2020
Utworzono: 2020-07-27 09:40:53
Data dodania: 2020-08-10 09:41:01
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 14.05.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie14-05-2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.05.2020
Utworzono: 2020-05-15 13:12:12
Data dodania: 2020-06-03 13:12:41
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.03.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_12_03_2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.03.2020
Utworzono: 2020-03-12 09:43:06
Data dodania: 2020-03-23 09:43:26
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.02.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_13_02_2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.02.2020
Utworzono: 2020-02-13 10:12:21
Data dodania: 2020-02-17 10:12:34
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.01.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_23_1_2020.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.01.2020
Utworzono: 2020-01-23 07:12:15
Data dodania: 2020-01-24 07:13:32
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


         Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2020.
Szczegóły pliku
Nazwa: plan_pos_kom_mie_2020.pdf
Opis: Terminarz planowanych posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2020.
Utworzono: 2020-01-23 07:09:01
Data dodania: 2020-01-24 07:09:23
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.12.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_12_12_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.12.2019
Utworzono: 2019-12-12 07:03:58
Data dodania: 2019-12-17 07:06:20
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.11.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: pro_kpm_soc_13_11_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.11.2019
Utworzono: 2019-11-13 08:08:28
Data dodania: 2019-11-14 08:08:56
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 17.10.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: spol_kom_prot_17_10_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 17.10.2019
Utworzono: 2019-10-17 14:56:23
Data dodania: 2019-10-23 14:56:43
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.09.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mie_19_09_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.09.2019
Utworzono: 2019-09-19 09:55:29
Data dodania: 2019-09-20 09:56:25
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 29.08.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kM_29_08_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 29.08.2019
Utworzono: 2019-08-29 13:01:02
Data dodania: 2019-09-02 13:01:18
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 22.08.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kM_22_08_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 22.08.2019
Utworzono: 2019-08-23 13:00:13
Data dodania: 2019-09-02 13:00:35
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 14.08.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kom_mi_14_08_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 14.08.2019
Utworzono: 2019-08-14 08:20:44
Data dodania: 2019-08-22 08:21:02
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.08.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_ko_mie_08_08_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.08.2019
Utworzono: 2019-08-08 13:45:21
Data dodania: 2019-08-13 13:45:33
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 11.07.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: spol_kom_prot_11_07_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 11.07.2019
Utworzono: 2019-07-11 07:55:41
Data dodania: 2019-07-12 07:56:20
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.06.2019r.
Szczegóły pliku
Nazwa: kom_miesz_pr_13_06-2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 13.06.2019
Utworzono: 2019-06-13 09:57:27
Data dodania: 2019-06-18 09:57:45
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 16.05.2019r
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kM_16_05_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 16.05.2019r
Utworzono: 2019-05-16 11:27:45
Data dodania: 2019-05-21 11:28:00
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 25.04.2019r
Szczegóły pliku
Nazwa: prot_kM_24_04_2019.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 25.04.2019r
Utworzono: 2019-04-25 11:26:53
Data dodania: 2019-05-21 11:27:15
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 11.04.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_04_11_komi_mies_prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 11.04.2019
Utworzono: 2019-04-11 08:10:54
Data dodania: 2019-04-16 08:11:31
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.03.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_prot_kom_08-03.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 08.03.2019
Utworzono: 2019-03-08 10:39:50
Data dodania: 2019-03-28 10:40:12
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.02.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_prot_kom_m_15-02.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.02.2019
Utworzono: 2019-02-15 14:22:19
Data dodania: 2019-03-06 14:22:50
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 29.01.2019
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_prot_kom_m_29-01.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 29.01.2019
Utworzono: 2019-01-29 14:20:35
Data dodania: 2019-03-06 14:21:07
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdfProtokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 07.12.2018


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 10.10.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_10_10_komi_mies_prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 10.10.2018
Utworzono: 2018-10-10 08:16:06
Data dodania: 2018-10-11 08:16:36
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 02.10.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_10_2_komi_mies_prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 02.10.2018
Utworzono: 2018-10-02 14:26:12
Data dodania: 2018-10-02 14:26:40
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.08.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_08_24_komi_mies_prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 24.08.2018
Utworzono: 2018-08-24 09:20:57
Data dodania: 2018-08-27 09:20:55
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 27.07.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_07_27_komi_mies_prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 27.07.2018
Utworzono: 2018-08-03 14:03:33
Data dodania: 2018-07-27 14:03:59
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 27.03.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_09013779.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 27.03.2018
Utworzono: 2018-03-27 09:02:08
Data dodania: 2019-04-10 09:02:28
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.02.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_09004209.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.02.2018
Utworzono: 2018-02-23 09:01:10
Data dodania: 2019-04-10 09:01:35
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.02.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08573183.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.02.2018
Utworzono: 2018-02-12 08:59:15
Data dodania: 2019-04-10 08:59:46
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.01.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08595090.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.01.2018
Utworzono: 2018-01-19 09:00:20
Data dodania: 2019-04-10 09:00:41
Autor pliku: J Buil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Plan Pracy Posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej na rok 2018Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.12.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08552384.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.12.2017
Utworzono: 2017-12-19 08:56:34
Data dodania: 2019-04-10 08:57:02
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 07.11.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08531483.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 07.11.2017
Utworzono: 2017-11-07 08:54:17
Data dodania: 2019-04-10 08:54:48
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 18.10.2017


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.08.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08515957.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 23.08.2017
Utworzono: 2017-08-23 08:52:45
Data dodania: 2019-04-10 08:53:11
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 21.06.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08505297.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 21.06.2017
Utworzono: 2017-06-21 08:51:23
Data dodania: 2019-04-10 08:51:50
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 17.05.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08494597.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 17.05.2017
Utworzono: 2018-05-17 08:50:22
Data dodania: 2019-04-10 08:50:46
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.04.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08483284.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 19.04.2017
Utworzono: 2017-04-19 08:48:58
Data dodania: 2019-04-10 08:49:18
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.03.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08472610.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.03.2017
Utworzono: 2017-03-15 08:48:05
Data dodania: 2019-04-10 08:48:27
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.02.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08461265.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 15.02.2017
Utworzono: 2017-02-15 08:46:45
Data dodania: 2019-04-10 08:47:20
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 25.01.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: img20190410_08443090.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 25.01.2017
Utworzono: 2019-04-10 08:45:17
Data dodania: 2019-04-10 08:45:45
Autor pliku: j Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdfZarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 127.427.2016 27.04.2016 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 271.571.2016 23.11.2016 zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 127.427.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu działania.


 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek