Urząd Miejski w Debrznie
Strategia Rozwoju Gminy Debrzno

przyjęta do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/333/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku

Uchwała nr LII/333/2006 - w sprawie przyjęcia strategii

Załącznik do uchwały nr LII/333/2006 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Uchwała nr 44.LVIX.2014 30.06.2014 w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020

Uchwała nr 101.XXIII.2015 14.12.2015 w sprawie: wprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020

Uchwała Nr 12.LXXIII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: u12_2023_0001.pdf
Opis: 12.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:19:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 17.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

Raport ze stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno 2019

Uchwała nr 34.XLIX.2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022

Opnia - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Odstąpienie od oceny - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

 


Dokumenty archiwalne:

 

Uchwała Nr XLIV/279/2002 - w sprawie nowelizacji strategii
Uchwała Nr XLIV/279/2002 - znowelizowana strategia rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
Uchwała NrVIII/46/2003 - w sprawie uzupelnienia strategii


 

Planowanie przestrzenne Gminy Debrzno

Uchwała nr LVI/271/2009 22.12.2009 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno.
- załącznik nr 1 do uchwały Uchwała nr LVI/271/2009 22.12.2009

LVI/270/2009 22.12.2009 - uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.
załączniki nr 1 do uchwały LVI/270/2009 22.12.2009
załączniki nr 2 do uchwały LVI/270/2009 22.12.2009
załączniki nr 3 do uchwały LVI/270/2009 22.12.2009
załączniki nr 4 do uchwały LVI/270/2009 22.12.2009
 

Uchwała nr XLVII/300/2006 24.02.2006-w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.
- załącznik nr 1 do uchwały XLVII/300/2006
- załącznik nr 2 do uchwały XLVII/300/2006
- załącznik nr 3 do uchwały XLVII/300/2006


 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Debrzno

przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/153/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXV/153/2004- w sprawie przyjęcia Planu

Załącznik do uchwały nr Nr XXV/153/2004 - Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno

 


Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno:

Uchwała Nr XXIX/187/2004 z dnia 08.12.2004r. - w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno
Uchwała Nr XXXV/217/2005 - w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/217/2005
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/217/2005
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/217/2005

 

Plany rozwoju miejscowości Gminy Debrzno

rok 2010

zmiana Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały LXV/331/2010 23.07.2010


zmiana Planu Odnowy Miejscowości Cierznie na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały LXV/330/2010 23.07.2010


zmiana Planu Odnowy Miejscowości Strzeczona na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały LXV/329/2010 23.07.2010


zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rozwory na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały LXV/328/2010 23.07.2010


zmiana Planu Odnowy Miejscowości Myśligoszcz na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały LXV/327/2010 23.07.2010

rok 2009

Planu Odnowy Miejscowości Strzeczona na lata 2009-2016
załącznik do uchwały XLVI/227/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2009-2016
załącznik do uchwały XLVI/226/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Myśligoszcz na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/225/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Stanisławka - sołectwo Grzymisław na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/224/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Buka na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/223/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Cierznie na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/222/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Stare Gronowo na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/221/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Rozwory na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/220/2009 09.06.2009


Planu Odnowy Miejscowości Skowarnki na lata 2009-2016.
załącznik do uchwały XLVI/219/2009 09.06.2009

 

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Debrzno

przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/72/2003 z dnia 9 września 2004 roku

Uchwała Nr XII/72/2003- w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Debrzno na lata 2003-2005

 


Zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Debrzno:


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/210/2005 z dnia 24.02.2005 - planowane wydatki na rok 2005 w szczegółowości na poszczególne zadania.
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/210/2005 z dnia 24.02.2005 - Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2005 i lata 2006 -2007.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr XLV/278/2005 z dnia 29.12.2005 - Planowane wydatki na rok 2006 w szczegółowości na poszczególne zadania.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/278/2005 z dnia 29.12.2005 - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2007-2008
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/27/2007 z dnia 23.02.2007 - Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2007.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2007 z dnia 23.02.2007 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIX/101/2007 z dnia 28.12.2007 - Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2008 i lata 2009-2010.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/101/2007 z dnia 28.12.2007 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spujności na rok 2008 i lata 2009-2010.