Urząd Miejski w Debrznie

 

Komunikaty

Komunikat w sprawie szczegółowych warunków zakupu preferencyjnego paliwa stałego Szczegóły pliku
Nazwa: DYSTRYBUCJA WĘGLA.pdf
Opis: Komunikat w sprawie szczegółowych warunków zakupu preferencyjnego paliwa stałego
Utworzono: 2022-12-07 08:22:33
Data dodania: 2022-12-07 08:23:00
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Okresowa kontrola źródeł ogrzewania Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE DODATEK WĘGLOWY.pdf
Opis: Obowiązkowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
Utworzono: 2022-10-11 14:15:11
Data dodania: 2022-10-11 14:15:21
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - teroryzm.
Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - atak chemiczny.
Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń - upały.

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW


Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności Szczegóły pliku
Nazwa: Raport UG Debrzno.pdf
Opis: Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-04 10:14:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: plan_dz_dostepnosc_2020.pdf
Opis: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Osobom ze szczególnymi potrzebami Na lata 2020 – 2021
Utworzono: 2020-09-28 09:18:57
Data dodania: 2020-10-05 09:19:15
Autor pliku: M Gałęza
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Narodowy Spis Powszechny 2020


Przetargi


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej


Cyberbezpieczeństwo


Ogłoszenia / Obwieszczenia / Zawiadomienia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Jezioro Żuczek w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: SHK.9022.848.2023.MB.pdf
Opis: Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Jezioro Żuczek w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-21 08:40:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Jezioro Staw Miejski w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: SHK.9022.847.2023.MB.pdf
Opis: Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Jezioro Staw Miejski w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-21 08:46:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Debrznie

Uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie miejscowości Nowe Gronowo, Buka, Drozdowo, Mosiny, 
że w dniach od 15.12.2023r do 29.12.2023r z uwagi na prowadzenie działań w obrębie wodociągu publicznego w Nowym Gronowie i w/w miejscowości oraz prowadzenie dezynfekcji sieci i urządzeń wodociągowych stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Mogą wystąpić także zakłócenia w dostawie wody 
oraz wahania ciśnienia.


Przepraszamy Odbiorców za zaistniałe utrudnienia

Dyrekcja ZWiK w Debrznie

 


ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Debrznie

uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie

Debrzna ul. Młynarska oraz w m. Bolesławowo

że w dniu 21.08.2023 r. w godz. 9:00 do 14:00

z uwagi na prace wykonywane na sieci wodociągowej,

mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie wody.

Jakość wody może ulec pogorszeniu.

Woda w tym czasie będzie zdatna do picia po przegotowaniu

 

Przepraszamy Odbiorców za zaistniałe utrudnienia

Dyrekcja ZWiK w Debrznie


 

 

 

 


POLOWANIA 2024

Terminarz polowań zbiorowych KŁ DZIK w Człuchowie Szczegóły pliku
Nazwa: polowanie zbiorowe styczeń.pdf
Opis: Terminarz polowań zbiorowych KŁ DZIK w Człuchowie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-15 08:19:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: wpd polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE PARKU FOTOWOLTAICZNEGO DEBRZNO 2 O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16,5 MW WŁĄCZNIE (W TYM TAKŻE ETAPOWO), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (OBRĘB STARE GRONOWO DZ. NR EWID. 82/1, 82/2, 74 ORAZ 111) zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.15.2023.DFK.8_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: wpd polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE PARKU FOTOWOLTAICZNEGO DEBRZNO 2 O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16,5 MW WŁĄCZNIE (W TYM TAKŻE ETAPOWO), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (OBRĘB STARE GRONOWO DZ. NR EWID. 82/1, 82/2, 74 ORAZ 111) zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-10 11:07:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: GABI BIS Jerczyński Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Debrzna znak RK.6220.05.2021.DFK.7 z dnia 01.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE, GMINA DEBRZNO, P. CZŁUCHOWSKI, WOJ. POMORSKIE zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.17.2023.DFK.6_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: GABI BIS Jerczyński Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Debrzna znak RK.6220.05.2021.DFK.7 z dnia 01.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE, GMINA DEBRZNO, P. CZŁUCHOWSKI, WOJ. POMORSKIE zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-28 11:24:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.03.2024 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI SŁONECZNEJ DEBRZNO PV II O MOCY ŁĄCZNEJ DO 55 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, GMINA DEBRZNO (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.25_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.03.2024 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI SŁONECZNEJ DEBRZNO PV II O MOCY ŁĄCZNEJ DO 55 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, GMINA DEBRZNO (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-27 10:42:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_24_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-27 10:43:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 19.03.2024 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 248, 262/3, 275 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.9.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 19.03.2024 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 248, 262/3, 275
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-19 13:41:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.03.2024 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej przewidzianej do realizacji w Skowarnkach gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 453 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.10.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.03.2024 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej przewidzianej do realizacji w Skowarnkach gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 453
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-15 08:04:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Okonku uchwały nr LXXX/494/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Łomczewo, Anielin, Węgorzewo i Glinki Suche gm. Okonek Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6721.1.1.2024.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Okonku uchwały nr LXXX/494/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Łomczewo, Anielin, Węgorzewo i Glinki Suche gm. Okonek
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-13 10:29:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.03.2024 r. na wniosek inwestora: SOBCZAK sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynku magazynowo-technicznego na działce gruntu o nr ewidencyjnych 498/1 (obręb ewidencyjny Cierznie) w miejscowości Cierznie Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2023.DFK.8_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.03.2024 r. na wniosek inwestora: SOBCZAK sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynku magazynowo-technicznego na działce gruntu o nr ewidencyjnych 498/1 (obręb ewidencyjny Cierznie) w miejscowości Cierznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-08 14:33:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_7_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-08 14:33:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postepowania na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZJE DEBRZNO PV II O MOCY ŁĄCZNEJ DO 55 MV WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, GMINA DEBRZNO (DZ. NR 722/36, 722/44, 723 OBRĘB GEODEZYJNY STRZECZONA) zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.23_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postepowania na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZJE DEBRZNO PV II O MOCY ŁĄCZNEJ DO 55 MV WRAZ Z INFRASTUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, GMINA DEBRZNO (DZ. NR 722/36, 722/44, 723 OBRĘB GEODEZYJNY STRZECZONA) zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-03-01 10:21:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.10.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 248, 262/3, 275 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.5.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.10.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 248, 262/3, 275
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-28 09:52:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2024 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 755/1, 755/3 obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2023.DFK.17_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2024 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 755/1, 755/3 obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-16 14:43:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_08_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-16 14:43:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna informuje, że w dniu 13.02.2024 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.04.2023.DFK.22_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna informuje, że w dniu 13.02.2024 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-13 13:04:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_6220.04._0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-13 13:05:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek Inwestora: SOBCZAK sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynku magazynowo-technicznego na działce gruntu o nr ewidencyjnym 498/1 (obręb ewidencyjny Cierznie) w miejscowości Cierznie zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2023.DFK.6_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek Inwestora: SOBCZAK sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynku magazynowo-technicznego na działce gruntu o nr ewidencyjnym 498/1 (obręb ewidencyjny Cierznie) w miejscowości Cierznie zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-05 14:04:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.12.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej, przewidzianej do realizacji w Skowarnkach gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 453 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.5.2023.PT._0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.12.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw i urządzeń siłowni plenerowej, przewidzianej do realizacji w Skowarnkach gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 453
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-05 10:04:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postepowania z wniosku inwestora: RAWICOM PV 40 Sp. z o.o., ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn z dnia 11.01.2024 r. doręczonego organowi w dniu 16.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 410 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr 731, 735/2, 737/52, 740/5, 736/1, 737/54, 737/13, 737/14, 579/4, 736/2, 734,739, 501, 729, 741, 502, 742/17 obręb Strzeczona oraz działkach nr 710/6, 756/2, 602/1, 610/4, 726 obręb Grzymisław w gminie Debrzno, w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2024.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postepowania z wniosku inwestora: RAWICOM PV 40 Sp. z o.o., ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn z dnia 11.01.2024 r. doręczonego organowi w dniu 16.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 410 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr 731, 735/2, 737/52, 740/5, 736/1, 737/54, 737/13, 737/14, 579/4, 736/2, 734,739, 501, 729, 741, 502, 742/17 obręb Strzeczona oraz działkach nr 710/6, 756/2, 602/1, 610/4, 726 obręb Grzymisław w gminie Debrzno, w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-29 09:49:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Powiatu Człuchowskiego, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów z dnia 23.01.2024 r. doręczonego organowi w dniu 25.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2024.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Powiatu Człuchowskiego, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów z dnia 23.01.2024 r. doręczonego organowi w dniu 25.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-29 09:42:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, ze w dniu 25.0.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii, na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2023.DFK.12_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, ze w dniu 25.0.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii, na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-26 10:30:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_11_2023_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-26 08:07:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.01.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 10 MW ZE STACJĄ TRANSPOFMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 78/5 OBRĘB STRZECZONA, GM. DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2023.DFK.12_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.01.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 10 MW ZE STACJĄ TRANSPOFMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 78/5 OBRĘB STRZECZONA, GM. DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-24 14:35:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_11_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-24 14:41:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomieni Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.04.2023.DFK.20_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-22 11:22:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 755/1, 755/3, obręb Strzeczona, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2023.DFK.15_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 755/1, 755/3, obręb Strzeczona, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-22 11:20:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.01.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 577,578/1, 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2023.DFK.16_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.01.2024 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 577,578/1, 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-22 08:47:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_15_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-22 08:47:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.01.2024 r, na wniosek inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno reprezentowanej przez wnioskodawcę: Daniela Folehr, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej w miejscowości Słupia, gmina Debrzno”. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.16.2023.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.01.2024 r, na wniosek inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno reprezentowanej przez wnioskodawcę: Daniela Folehr, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej w miejscowości Słupia, gmina Debrzno”.
Utworzono: 2024-01-12 14:26:27
Data dodania: 2024-01-15 14:27:01
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.16.2023.DFK.6 decyzja.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: 2024-01-12 14:27:50
Data dodania: 2024-01-15 14:28:06
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.01.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 6 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁKACH NR 92/7, 93/1, 93/2, 476, OBRĘB MYŚLIGOSZCZ, GM. DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2023.DFK.12_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.01.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 6 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁKACH NR 92/7, 93/1, 93/2, 476, OBRĘB MYŚLIGOSZCZ, GM. DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 08:12:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-11 08:14:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: GABI BIS Jerczyński Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno z dnia 15.12.2023 r. doręczonego organowi w dniu 19.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Debrzna znak RK.6220.05.2021.DFK.7 z dnia 01.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.17.2023.DFK.2_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: GABI BIS Jerczyński Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno z dnia 15.12.2023 r. doręczonego organowi w dniu 19.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Debrzna znak RK.6220.05.2021.DFK.7 z dnia 01.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-09 07:58:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6344.03.2022_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-09 07:53:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: projekt_uchwały_0001.pdf
Opis: Projekt uchwały
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-09 07:53:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Daniela Folehr o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOŚCI SŁUPIA, GMINA DEBRZNO zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.16.2023.DFK.5_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Daniela Folehr o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOŚCI SŁUPIA, GMINA DEBRZNO zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-03 14:42:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.12.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 648 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.5.9.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.12.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 648
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 10:20:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.12.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 268 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.8.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.12.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 268
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 10:18:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2023.DFK.10_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-21 09:33:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Czarnem uchwały Nr 0007.66.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Czarne oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6721.1.1.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Czarnem uchwały Nr 0007.66.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Czarne oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-13 14:39:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce nr 78/5 obręb Strzeczona, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2023.DFK.10_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce nr 78/5 obręb Strzeczona, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-13 09:44:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 577, 578/1, 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2023.DFK.14_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 577, 578/1, 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-13 09:41:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 92/7, 93/1, 93/2, 476. obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2023.DFK.10_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 92/7, 93/1, 93/2, 476. obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-13 09:38:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2023 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 128/7, 128/8, obręb Grzymisław, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2023.DFK.11_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2023 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 128/7, 128/8, obręb Grzymisław, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 14:40:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2023 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z magazynem energii na działce nr 694, obręb Grzymisław, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.03.2023.DFK.9_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2023 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z magazynem energii na działce nr 694, obręb Grzymisław, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 14:36:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 268 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.4.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 268
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-06 14:52:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.10.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 648 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.5.5.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.01.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 648
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-06 14:48:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno z dnia 30.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 01.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA, GMINA DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.16.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno z dnia 30.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 01.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA, GMINA DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-04 14:43:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań doręczonego organowi w dniu 15.11.2023 r., uzupełnionego w dniu 01.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE PARKU FOTOWOLTAICZNEGO DEBRZNO 2 O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16,5 MW WŁĄCZNIE (W TYM TAKŻE ETAPOWO) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (OBRĘB STARE GRONOWO DZ. NR EWID. 82/1, 82/2, 74 ORAZ 111) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.15.2023.DFK.2_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań doręczonego organowi w dniu 15.11.2023 r., uzupełnionego w dniu 01.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE PARU FOTOWOLTAICZNEGO DEBRZNO 2 O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16,5 MW WŁĄCZNIE (W TYM TAKŻE ETAPOWO) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (OBRĘB STARE GRONOWO DZ. NR EWID. 82/1, 82/2, 74 ORAZ 111)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-04 14:38:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.12.2023 r. na wniosek inwestora PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., UL. EMILII PLATER 53, 00-11 WARSZAWA, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2023.DFK.9_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.12.2023 r. na wniosek inwestora PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., UL. EMILII PLATER 53, 00-11 WARSZAWA, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-04 10:10:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-04 10:10:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2023.DFK.10_0001.pdf
Opis: Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 14:22:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postepowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 4 o łącznej mocy do 50 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Stare Gronowo dz. nr ewid. 374) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.14.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postepowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 4 o łącznej mocy do 50 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Stare Gronowo dz. nr ewid. 374)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-27 09:34:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 3 o łącznej mocy do 9,5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Stare Gronowo dz. nr ewid. 33/1) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.13.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 3 o łącznej mocy do 9,5 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Stare Gronowo dz. nr ewid. 33/1)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-27 09:08:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 1 o łącznej mocy do 16 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Nowe Gronowo dz. nr ewid. 212, 40 oraz 71/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.12.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: wpd Polska sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań z dnia 07.11.2023 r. doręczonego organowi w dniu 08.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku fotowoltaicznego Debrzno 1 o łącznej mocy do 16 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (obręb Nowe Gronowo dz. nr ewid. 212, 40 oraz 71/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-27 09:03:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Sobczak Sp. z o.o., Cierznie 64,77-310 Debrzno z dnia 27.10.2023 r. doręczonego organowi w dniu 30.10.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWO-TECHNICZNEGO NA DZIAŁCE GRUNTU O NR EWIDENCYJNYM 498/1 (OBRĘB EWIDENCYJNY CIERZNIE) W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Sobczak Sp. z o.o., Cierznie 64,77-310 Debrzno z dnia 27.10.2023 r. doręczonego organowi w dniu 30.10.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM ORAZ BUDYNKU MAGAZYNOWO-TECHNICZNEGO NA DZIAŁCE GRUNTU O NR EWIDENCYJNYM 498/1 (OBRĘB EWIDENCYJNY CIERZNIE) W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-07 14:38:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postepowania na wniosek inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2023.DFK.7.2_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postepowania na wniosek inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-03 13:46:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.10.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 12 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 722/38, OBRĘB STRZECZONA, GMINA DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.22_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.10.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 12 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 722/38, OBRĘB STRZECZONA, GMINA DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-18 14:16:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_0001.pdf
Opis: Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-18 14:18:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 12 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 722/38, OBRĘB STRZECZONA, GMINA DEBRZNO zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.20_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 12 MW ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ GPO SN/WN I MAGAZYNEM ENERGII, NA DZIAŁCE NR 722/38, OBRĘB STRZECZONA, GMINA DEBRZNO zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-28 14:49:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PCWO ENERY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa z dnia 25.08.2023 r. doręczonego organowi w dniu 30.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PCWO ENERY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa z dnia 25.08.2023 r. doręczonego organowi w dniu 30.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 208/7, 208/9, 208/10, 208/11 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-05 13:57:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DEBRZNA o budowie kablowego przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gmina Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 215, 158/7 Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie 04.08.2023.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DEBRZNA o budowie kablowego przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gmina Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 215, 158/7
Utworzono: 2023-08-04 08:37:24
Data dodania: 2023-08-04 08:37:52
Autor pliku: Paweł Topolewski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DEBRZNA - ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE I WYDANO DECYZJĘ W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEWIDZANĄ DO REALIZACJI W GM. DEBRZNO, OBRĘB STRZECZONA DZ. NR 208/12 Szczegóły pliku
Nazwa: OBWIESZCZENIE 24.07.2023.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DEBRZNA - ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE I WYDANO DECYZJĘ W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEWIDZANĄ DO REALIZACJI W GM. DEBRZNO, OBRĘB STRZECZONA DZ. NR 208/12
Utworzono: 2023-07-24 09:49:15
Data dodania: 2023-07-25 09:49:24
Autor pliku: PAWEŁ TOPOLEWSKI
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 


Informacja o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 - KŁ Jeleń Czarne Szczegóły pliku
Nazwa: Plan polowań zbiorowych KŁ Jeleń Czarne_000002.pdf
Opis: Informacja o terminach polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 - KŁ Jeleń Czarne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-03 07:36:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o dodatkowym polowaniu 08.12.2023 r. - KŁ SZARAK Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: Pismo nr 12-23-24.pdf
Opis: Informacja o dodatkowym polowaniu 08.12.2023 r. - KŁ SZARAK Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-25 11:16:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Terminarz polowań zbiorowych KŁ DZIK w Człuchowie na sezon 2023-2024 Szczegóły pliku
Nazwa: Terminarz polowań sezon 2023-2024.pdf
Opis: Terminarz polowań zbiorowych KŁ DZIK w Człuchowie na sezon 2023-2024
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-12 09:26:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym - KŁ Szarak w Człuchowie Szczegóły pliku
Nazwa: Pismo 10-23-24 - Harmonogram polowan.pdf
Opis: Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym - KŁ Szarak w Człuchowie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-03 10:42:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań zbiorowych KŁ ORZEŁ w Człuchowie Szczegóły pliku
Nazwa: plan polowań 2023-2024[16396].pdf
Opis: Harmonogram polowań zbiorowych KŁ ORZEŁ w Człuchowie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-25 09:38:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Koło Łowieckie ORZEŁ w Człuchowie - dodatkowe polowanie na jelenie w dniach 16 i 17 grudzień 2023 r. w obwodzie nr 316

Koło Łowieckie ORZEŁ  w Człuchowie Zmiana terminu polowania dewizowego na obwodzie nr 316 z 20 listopada 2023 r. na 21 listopada 2023 r. 

Plan polowań zbiorowych 2023/2024 - KŁ Świt Warszawa Szczegóły pliku
Nazwa: Plan polowań zbiorowych (2) aktualizacja.pdf
Opis: Plan polowań zbiorowych 2023/2024 - KŁ Świt Warszawa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-20 10:24:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań zbiorowych - KŁ SZARAK w Człuchowie Szczegóły pliku
Nazwa: Pismo+8-23-24.pdf
Opis: Harmonogram polowań zbiorowych - KŁ SZARAK w Człuchowie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-10 08:50:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Korekta harmonogramu polowań - KŁ SZARAK Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: l.dz. 17- termin drawpieżniki rozdzielnik-KOREKTA.pdf
Opis: Korekta harmonogramu polowań - KŁ SZARAK Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-03 10:28:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o polowaniu zbiorowym - KŁ SZARAK Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: KŁ_Szarak_0001.pdf
Opis: Informacja o polowaniu zbiorowym - KŁ SZARAK Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-16 14:42:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Dodatkowe polowanie KŁ JELEŃ Czarne Szczegóły pliku
Nazwa: KŁ_Jeleń_0001.pdf
Opis: Dodatkowe polowanie KŁ JELEŃ Czarne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-16 14:41:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań - KŁ Jeleń Czarne Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram polowań_KŁ_Jeleń_0001.pdf
Opis: Harmonogram polowań - KŁ Jeleń Czarne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 09:18:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań - KŁ Szarak Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram polowań_KŁ_Szarak_0001.pdf
Opis: Harmonogram polowań - KŁ Szarak Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 09:14:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań - KŁ Dzik Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram polowań_KŁ_dzik_0001.pdf
Opis: Harmonogram polowań - KŁ Dzik Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 09:13:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Harmonogram polowań - KŁ Orzeł Człuchów Szczegóły pliku
Nazwa: Harmonogram polowań_KŁ_Orzeł_0001.pdf
Opis: Harmonogram polowań - KŁ Orzeł Człuchów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 09:11:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 23.08.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Prusinowo dz. nr 208 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.16.7.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 23.08.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Prusinowo dz. nr 208
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-24 13:36:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja nr 16.2023 o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.16.2023.PT.pdf
Opis: Decyzja nr 16.2023 o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-25 09:58:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości, że w ramach prowadzonego postepowania toczącego się na wniosek Inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, Gmina Debrzno informuje o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.19_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości, że w ramach prowadzonego postepowania toczącego się na wniosek Inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, Gmina Debrzno informuje o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 11:14:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 07.06.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowego przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gmina Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 215, 158/7 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.3.5.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 07.06.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowego przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gmina Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 215, 158/7
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-10 12:44:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Debrzno dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD) Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_0001.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Debrzno dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-30 08:59:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.06.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika, przewidzianej do realizacji w Uniechówku gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 423, 422/2, 434, 424/18 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.14.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.06.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika, przewidzianej do realizacji w Uniechówku gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 423, 422/2, 434, 424/18
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-28 14:24:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Debrznie

Uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie

Debrzna ul. Jeziorna, Górna, Zjednoczenia, Wypoczynkowa

że w dniach od 05.06.2023 r. do 07.06.2023 r. 

w godzinach od 9:00 do 13:00

mągą wystąpić zakłócenia oraz przerwy w dostawie wody.

Jakość wody może ulec pogorszeniu.

Woda w tym czasie będzie zdatna do picia po przegotowaniu.

Sytuacja spowodowana będzie pracami przełączeniowymi na istniejącej sieci.

 

Przepraszamy Odbiorców za zaistniałe utrudnienia.

Dyrekcja ZWiK w Debrznie

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 719/1, 722/35 W OBRĘBIE STRZECZONA, GMINA DEBRZNO do czasu przedłożenia przez Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2023.DFK.9_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 719/1, 722/35 W OBRĘBIE STRZECZONA, GMINA DEBRZNO do czasu przedłożenia przez Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-16 09:43:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 706/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.37.9.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 706/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-28 12:06:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.37.2022.PT.pdf
Opis: Decyzja o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-28 12:07:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 719/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.34.9.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 719/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-28 10:34:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.34.2022.PT.pdf
Opis: Decyzja o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-28 10:37:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z magazynem energii na działce nr 694 obręb Grzymisław, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.03.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z magazynem energii na działce nr 694 obręb Grzymisław, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:32:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.04.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 29, 31, 40, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:30:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 92/7, 93/1, 93/2, 476 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 92/7, 93/1, 93/2, 476 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:28:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 577, 578/1 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno


Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 577, 578/1 578/2 obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:26:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW z magazynem energii na działkach nr 63/2, 421, 424, obręb Myśligoszcz, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:22:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działkach nr 755/1, 755/3 obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce nr 755/1, 755/3, obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:20:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce nr 78/5, obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce nr 78/5, obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-26 09:18:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa z dnia 06.04.2023 r. doręczonego organowi w dniu 11.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-24 14:48:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły pliku
Nazwa: BD.ZUZ.2.4210.340.2022.SA obwieszczenie-1.pdf
Opis: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-20 11:41:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2021.DFK.17_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2023 r. na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:34:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:35:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.03.2023 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 347/2, 347/4, 341/1, 347/3, 196/2, 199/2, 391. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.8.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.03.2023 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 347/2, 347/4, 341/1, 347/3, 196/2, 199/2, 391
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-28 13:24:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni słonecznej DEBRZNO PV II o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.10_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni słonecznej DEBRZNO PV II o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-16 12:04:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2021.DFK.15_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i przystąpienia do rozpatrzenia zgromadzonego materiału
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 14:50:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.03.2023 r. na wniosek inwestora: AGRO FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.12.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.03.2023 r. na wniosek inwestora: AGRO FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 09:44:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: DecyzjaRK.6220.12.2022.DFK.6.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 09:45:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 755/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.36.7.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 755/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 09:38:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 673/3 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.35.7.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2023 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 673/3
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 09:34:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: 21_RK.6730.35.202.PT-decyzja.pdf
Opis: Decyzja o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-13 09:36:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 31.01.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika, przewidzianej do realizacji w Uniechówku gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 424/9, 423, 422/2. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.5.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 31.01.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika, przewidzianej do realizacji w Uniechówku gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 424/9, 423, 422/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-08 13:25:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 31.01.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 347/2, 347/4, 341/1, 347/3, 196/2, 199/2, 391 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.4.2023.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 31.01.2023 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 347/2, 347/4, 341/1, 347/3, 196/2, 199/2, 391
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-08 13:23:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii oraz wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 10.01.2023 r. doręczonego organowi w dniu 12.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 719/1, 722/35 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno” Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2023.DFK.6.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii oraz wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 10.01.2023 r. doręczonego organowi w dniu 12.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 719/1, 722/35 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno”
Utworzono: 2023-04-14 10:36:43
Data dodania: 2023-04-17 10:33:22
Autor pliku: D.Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 10.01.2023 r. doręczonego organowi w dniu 12.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 719/1, 722/35 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2023.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 10.01.2023 r. doręczonego organowi w dniu 12.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 719/1, 722/35 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-19 11:13:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18.01.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.17.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18.01.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-19 11:09:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 16.01.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 89/1, 5262/3, 83 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.8.9.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 16.01.2023 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 89/1, 5262/3, 83
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-17 09:33:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora AGRO FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2,86-014 Sicienko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.12.2022.DFK.5_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora AGRO FARMS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2,86-014 Sicienko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:48:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje informację do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania toczącego się na wniosek Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2021.DFK.14_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje informację do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania toczącego się na wniosek Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:36:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Raport Szczegóły pliku
Nazwa: RAPORT Prusinowo.pdf
Opis: Raport
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:37:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik 1 - emisje gazów i pyłów do pow. WI i WA Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 1 - emisje gazów i pyłów do pow. WI i WA.pdf
Opis: Załącznik 1 - emisje gazów i pyłów do pow. WI i WA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:38:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik 2 - emisje gazów i pyłów do powietrza WB Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 2 - emisje gazów i pyłów do powietrza WB.pdf
Opis: Załącznik 2 - emisje gazów i pyłów do powietrza WB
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:38:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik 3 - Inwentaryzacja przyrodnicza Prusinowo Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 3 - Inwentaryzacja przyrodnicza Prusinowo.pdf
Opis: Załącznik 3 - Inwentaryzacja przyrodnicza Prusinowo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:39:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik 4 - tło zanieczyszczeń Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 4 - tło zanieczyszczeń.pdf
Opis: Załącznik 4 - tło zanieczyszczeń
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:41:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik 5 - wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PZT Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 5 - wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PZT.pdf
Opis: Załącznik 5 - wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PZT
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-11 14:41:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.12.2022 roku zostało podjęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.13.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.12.2022 roku zostało podjęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 14:21:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.09.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 648 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.27.7.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.09.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 648
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 14:18:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.27.2022.PT_decyzja.pdf
Opis: Decyzja
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 14:19:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.10_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-21 14:40:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18.11.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 89/1, 5262/3, 83. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.8.5.222.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18.11.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 89/1, 5262/3, 83.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-19 13:52:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2022.DFK.9_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 16:37:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora Agro Farms Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko z dnia 17.11.2022 r. doręczonego organowi w dniu 05.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.12.2022.DFK.1_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora Agro Farms Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko z dnia 17.11.2022 r. doręczonego organowi w dniu 05.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 208/12 w obrębie Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-13 09:55:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni słonecznej Debrzno PVII o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.8_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni słonecznej Debrzno PVII o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-24 08:31:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.11.2022 r . na wniosek inwestora PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2022.DFK.7_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.11.2022 r . na wniosek inwestora PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-23 09:00:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_RK.6220.11.2022.DFK.6_0001.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-23 09:01:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 17.11.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 164/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.22.7.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 17.11.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 164/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-21 08:26:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja nr 22.2022 o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.22.2022.PT_ decyzja.pdf
Opis: Decyzja nr 22.2022 o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-21 13:16:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.11.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 i 50/2. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.10.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.11.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 i 50/2.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-15 09:24:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu dot. sprostowania omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym Szczegóły pliku
Nazwa: Scan_0005.pdf
Opis: Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu dot. sprostowania omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-04 14:39:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6344.05.2022_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-04 14:35:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: projekt_0001.pdf
Opis: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-04 14:36:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.10.2022 roku zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36 Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie 28.10.2022.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.10.2022 roku zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36
Utworzono: 2022-10-28 10:52:03
Data dodania: 2022-11-02 10:52:25
Autor pliku: Paweł Topolewski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 24.10.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 215/4, 216/10. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.11.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 24.10.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 215/4, 216/10.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-25 11:52:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 17.10.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Prusinowie gm. Debrzno, obręb Prusinowo dz. nr 167/1, 313, 188/3, 188/4. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.5.9.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 17.10.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Prusinowie gm. Debrzno, obręb Prusinowo dz. nr 167/1, 313, 188/3, 188/4.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-18 07:37:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją stransformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora T&T inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: Obwieszczenie.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją stransformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora T&T inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-13 13:47:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, wyrażeniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia plegającego na "budowie elektrowni słonecznej "Debrzno PV II" o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno" (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona). Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.6.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, wyrażeniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia plegającego na „budowie elektrowni słonecznej „Debrzno PV II” o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno” (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona).
Utworzono: 2022-10-11 14:48:33
Data dodania: 2022-10-11 14:48:47
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.10.2022 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133 00-105 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.622.10.2022.DFK.7_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.10.2022 r. na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133 00-105 Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 14:48:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-10 12:40:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora PVE 143 Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomieni Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2022.DFK.5_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora PVE 143 Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomieni
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 14:44:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


 

ZAWIADOMIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie Debrzna

ul. Mokotowska, czerniakowska, Przechodnia, Chopina,

Bł. Aniceta Koplińskiego,

że w dniach od 11.10.2022 r. do 13.10.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:00

mogą wystąpić zakłócenia oraz przerwy w dostawie wody, a także wahania ciśnienia.

Jakość wody może ulec pogorszeniu. Woda w tym czasie będzie zdatna do picia po przegotowaniu

Sytuacja spowodowana będzie pracami przełączeniowymi  i eksploatacyjnymi na istniejącej sieci

Przepraszamy Odbiorców za zaistniałe utrudnienia

Dyrekcja ZWiK w Debrznie

 

 

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.08.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.6.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.08.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3 i 391/36
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-06 11:49:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.08.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 i 50/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.66.2022.PT_0001.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 22.08.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 i 50/2
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-06 11:48:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.09.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Buce, gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 125/4, 125/6 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.16.2022.PT_obwieszczenie.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 30.09.2022 roku zakończono postępowanie i wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Buce, gm. Debrzno, obręb Buka dz. nr 125/4, 125/6
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-30 12:53:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja nr 16.2022 o warunkach zabudowy Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6730.16.2022.PT_decyzja.pdf
Opis: Decyzja nr 16.2022 o warunkach zabudowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-30 12:55:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.09.2022 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno ( dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.09.2022 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno ( dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 08:09:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2022.DFK.6.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 08:12:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.09.2022 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.09.2022 r. na wniosek inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 07:54:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2022.DFK.6.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 08:01:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.09.2022 r. na wniosek inwestora: PVE 143 Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.01.2020.DFK.24.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.09.2022 r. na wniosek inwestora: PVE 143 Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-26 14:36:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja PVE.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-26 14:39:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w uzasadnieniu decyzji RRL.6220.01.2020.DFK.23 z dnia 26.09.2022 r Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.01.2020.DFK.26_0001.pdf
Opis: Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w uzasadnieniu decyzji RRL.6220.01.2020.DFK.23 z dnia 26.09.2022 r
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-13 12:15:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Zawiadomienie o zakłóceniach oraz przerwach w dostawie wody, a także wahania ciśnienia Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o przerwach w dostawie wody.docx
Opis: Zawiadomienie o zakłóceniach oraz przerwach w dostawie wody, a także wahania ciśnienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-26 13:06:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx


 


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 11.08.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Prusinowie gm. Debrzno, obręb Prusinowo dz. nr 167/1, 313, 188/3, 188/4


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora PVE 143 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz z dnia 23.08.2022 r. doręczonego organowi w dniu 24.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.11.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora PVE 143 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz z dnia 23.08.2022 r. doręczonego organowi w dniu 24.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 706/2 w obrębie Strzeczona w gminie Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-29 08:40:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2022.DFK.5.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-29 08:36:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Grzymysław) zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2022.DFK.5.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno (dz. nr 719/2 obręb geodezyjny Grzymysław) zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-29 08:23:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora MG Green Energy 72 Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.07.2022.DFK.5.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora MG Green Energy 72 Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-29 08:14:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 05.08.2022 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3, 391/32, 6 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.3.9.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 05.08.2022 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3, 391/32, 6
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 13:48:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 08.08.2022 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.9.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 08.08.2022 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-08 13:42:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 06.07.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 215/4, 216/10. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.5.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 06.07.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Uniechowie gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 215/4, 216/10.
Utworzono: 2022-07-22 09:40:38
Data dodania: 2022-07-25 09:40:49
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.01.2020.DFK.22.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno" zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: 2022-07-20 13:02:28
Data dodania: 2022-07-20 13:03:54
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.06.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3, 391/32, 6 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.3.5.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.06.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 395/7, 394, 277/3, 391/32, 6
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-12 11:28:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.06.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno. obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.5.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.06.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno. obręb Myśligoszcz dz. nr 50/1, 170/2, 102/1, 103/3, 102/3, 103/4
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-12 11:22:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133,00-105 Warszawa z dnia 23.06.2022 r. doręczonego organowi w dniu 24.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.10.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o., ul. Twarda 4/133,00-105 Warszawa z dnia 23.06.2022 r. doręczonego organowi w dniu 24.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii na działce 755/2, obręb Strzeczona, gm. Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-11 07:44:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.07.2022 r. na wniosek inwestora: Copernic Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.07.2022 r. na wniosek inwestora: Copernic Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-08 10:11:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór wniosku.pdf
Opis: ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI WŁAŚCICIELI DO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-04 11:58:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

INSTRUKCJA DO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU Szczegóły pliku
Nazwa: instrukcja_UPUL_ISL.pdf
Opis: INSTRUKCJA DO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-04 11:59:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030440001_MIASTO DEBRZNO.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:26:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - DEBRZNO Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0001_M_Debrzno.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - DEBRZNO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:27:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - UNIECHÓW Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450012_UNIECHÓW.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - UNIECHÓW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:24:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - UNIECHÓW Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0012.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - UNIECHÓW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:25:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - STRZECZONA Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450011_STRZECZONA.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - STRZECZONA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:22:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - STRZECZONA Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0011.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - STRZECZONA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:23:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - STARE GRONOWO Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450010_STARE GRONOWO.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ROZWORY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:19:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - STARE GRONOWO Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0010.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - STARE GRONOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:21:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ROZWORY Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450008_ROZWORY.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ROZWORY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:18:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - ROZWORY Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0008.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - ROZWORY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:19:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - PRUSINOWO Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450007_PRUSINOWO.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - PRUSINOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:15:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - PRUSINOWO Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0007.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - PRUSINOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:17:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - MYŚLIGOSZCZ Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450005_MYŚLIGOSZCZ.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - MYŚLIGOSZCZ
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:11:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - MYŚLIGOSZCZ Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0005.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - MYŚLIGOSZCZ
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:12:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - GRZYMISŁAW Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450004_GRZYMISŁAW.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - GRZYMISŁAW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:08:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - GRZYMISŁAW Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0004.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - GRZYMISŁAW
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:11:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - DROZDOWO Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450003_DROZDOWO.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - DROZDOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:04:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - DROZDOWO Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0003.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - DROZDOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:07:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - CIERZNIE Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450002_CIERZNIE.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - CIERZNIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:59:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - CIERZNIE Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0002.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - CIERZNIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 11:01:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - BUKA Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450001_BUKA.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - BUKA
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:54:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - BUKA Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_0001.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Buka
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:56:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2022.DFK.5.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-09 14:35:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2022.DFK.6.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Utworzono: 2022-07-07 11:05:18
Data dodania: 2022-07-20 11:05:43
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 4.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: ogło_dotac_celowa_ROD.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-03 11:46:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV III o mocy łącznej do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. 719/2 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-02 10:26:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV II o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona) Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV II o mocy łącznej do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. nr 722/36, 722/44, 723 obręb geodezyjny Strzeczona)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-02 10:24:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław) Szczegóły pliku
Nazwa: Rk.6220.07.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: MG Green Energy 72 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów z dnia 19.05.2022 r. doręczonego organowi w dniu 26.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej Debrzno PV I o mocy łącznej do 38 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Debrzno, (dz. nr 673/3 obręb geodezyjny Grzymisław)
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-02 10:22:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.05.2022 r. na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2022.DFK.9.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.05.2022 r. na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Utworzono: 2022-05-11 08:49:34
Data dodania: 2022-05-12 08:49:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MB wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2022.DFK.8.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MB wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Utworzono: 2022-05-11 08:51:50
Data dodania: 2022-05-12 08:51:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej BT40923 DEBRZNO 2, dz. ew. 396/16, obręb 0001 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2022.DFK.7.pdf
Opis: Decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej BT40923 DEBRZNO 2, dz. ew. 396/16, obręb 0001
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-28 07:40:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora; Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków z dnia 12.04.2022 r. doręczonego organowi w dniu 19.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora; Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków z dnia 12.04.2022 r. doręczonego organowi w dniu 19.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej PV Uniechów o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Utworzono: 2022-04-26 09:58:02
Data dodania: 2022-04-27 09:58:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 20.04.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Gniewnie gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 753/15, 753/7 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.10.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 20.04.2022 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Gniewnie gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 753/15, 753/7
Utworzono: 2022-04-20 08:19:28
Data dodania: 2022-04-21 08:19:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzn podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.04.2022 r. na wniosek inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno reprezentowanej przez wnioskodawcę: Biuro Projektów drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.03.2022.DFK.9.pdf
Opis: Burmistrz Debrzn podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.04.2022 r. na wniosek inwestora: Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno reprezentowanej przez wnioskodawcę: Biuro Projektów drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 08:36:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna Szczegóły pliku
Nazwa: Decyzja_RK.6220.03.2022.DFK.8.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-19 08:43:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Biuro projektów Drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.03.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Biuro projektów Drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-13 08:18:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 

Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o.o., ul. lekarska 1, 31-203 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2022.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna w toku postępowania na wniosek inwestora: Copernic Black Sp. z o.o., ul. lekarska 1, 31-203 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: 2022-04-12 11:32:54
Data dodania: 2022-04-12 11:32:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Gniewnie gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 753/15, 753/7 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.6.2022.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 09.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Gniewnie gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 753/15, 753/7
Utworzono: 2022-03-28 14:49:40
Data dodania: 2022-03-28 14:49:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno” do czasu przedłożenia przez Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno” do czasu przedłożenia przez Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.8.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno” do czasu przedłożenia przez Inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o.,ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Utworzono: 2022-03-24 10:11:12
Data dodania: 2022-03-25 10:11:33
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa z dnia 17.02.2022. r. doręczonego organowi w dniu 17.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej BT40923 DEBRZNO 2, dz. ew. 396/16, obręb 0001 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.01.2022.DFK.2.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Towerlink Poland Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa z dnia 17.02.2022. r. doręczonego organowi w dniu 17.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej BT40923 DEBRZNO 2, dz. ew. 396/16, obręb 0001
Utworzono: 2022-02-23 09:39:53
Data dodania: 2022-02-24 09:40:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, wyrażeniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 1 Sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, z dnia 09.11.2021 r. doręczonego organowi w dniu 10.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.6.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, wyrażeniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 1 Sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, z dnia 09.11.2021 r. doręczonego organowi w dniu 10.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-17 08:34:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora Gminę Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Biuro Projektów Drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno z dnia 05.01.2022 r. doręczonego organowi w dniu 04.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.03.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Gminę Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno przez wnioskodawcę: Biuro Projektów Drogowych Janusz Lang, Półczno 21c, 77-125 Półczno z dnia 05.01.2022 r. doręczonego organowi w dniu 04.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna
Utworzono: 2022-02-07 10:43:42
Data dodania: 2022-02-08 10:43:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków z dnia 28.01.2022 r. doręczonego organowi w dniu 01.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2022.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Copernic Black Sp. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków z dnia 28.01.2022 r. doręczonego organowi w dniu 01.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Buka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Utworzono: 2022-02-07 10:37:51
Data dodania: 2022-02-08 10:37:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna informuje o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno” Szczegóły pliku
Nazwa: 17 Podanie informacji do publicznej wiadomości.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna informuje o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno”
Utworzono: 2022-02-04 15:01:06
Data dodania: 2022-02-04 15:01:30
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Faryno Dominika
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, wyrażeniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno”


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej widomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6344.01.2022.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej widomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku
Utworzono: 2022-01-18 10:22:26
Data dodania: 2022-01-19 10:22:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: projekt uchwały.pdf
Opis: Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-19 10:24:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628;648 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.01.2020.DFK.14.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628;648 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno w związku z przedłożeniem przez Inwestora PVE 143 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Utworzono: 2022-01-03 09:24:12
Data dodania: 2022-01-05 09:24:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504 00-195 Warszawa z dnia 09.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.09.2021.DFK.1.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora T&T Inwestycje 01 Sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504 00-195 Warszawa z dnia 09.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 722/38, obręb Strzeczona, gmina Debrzno
Utworzono: 2021-12-10 14:48:35
Data dodania: 2021-12-10 14:48:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.12.2021 r. na wniosek Inwestora: HIL-GAZ Paweł Hildebrański, Konikowo 10, 62-200 Gniezno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działkach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2021.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.12.2021 r. na wniosek Inwestora: HIL-GAZ Paweł Hildebrański, Konikowo 10, 62-200 Gniezno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działkach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2
Utworzono: 2021-12-07 10:10:41
Data dodania: 2021-12-08 10:10:57
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora HIL-GAZ Paweł Hildebrański, Konikowo 10, 62-200 Gniezno dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działkach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2021.DFK.6.pdf
Opis: Decyzja dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora HIL-GAZ Paweł Hildebrański, Konikowo 10, 62-200 Gniezno dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działkach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2
Utworzono: 2021-12-07 10:06:34
Data dodania: 2021-12-08 10:06:54
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.6.2021.DFK.5.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-05 14:35:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa z dnia 10.09.2021 r. doręczonego organowi w dniu 13.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.08.2021.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: T&T Inwestycje 01 sp. z o. o. ul. Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa z dnia 10.09.2021 r. doręczonego organowi w dniu 13.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 208, obręb 0007 Prusinowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2021-10-01 14:47:53
Data dodania: 2021-10-01 14:48:44
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi, przepompowni głównej oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie tych budowli i obiektów Szczegóły pliku
Nazwa: decyzja_ADM_GK.6220.6..6.2021.PG.pdf
Opis: Decyzja dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi, przepompowni głównej oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie tych budowli i obiektów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-30 10:39:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.09.2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 62, 67, 118 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.10.7.2021.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.09.2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 62, 67, 118
Utworzono: 2021-09-28 08:23:26
Data dodania: 2021-09-29 08:26:27
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 9 września 2021 r. wydał decyzję nr 10zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo Szczegóły pliku
Nazwa: -h obwieszczenie o decyzji-1.pdf
Opis: Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 9 września 2021 r. wydał decyzję nr 10zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo
Utworzono: 2021-09-09 09:55:53
Data dodania: 2021-09-10 09:56:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.08.2021 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 62, 67, 118. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.10.3.2021.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 13.08.2021 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Buce gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 62, 67, 118.
Utworzono: 2021-09-06 10:39:21
Data dodania: 2021-09-07 10:39:32
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.09.2021 r. na wniosek inwestora: GABI BIS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2021.DFK.8.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.09.2021 r. na wniosek inwestora: GABI BIS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie
Utworzono: 2021-09-01 10:22:26
Data dodania: 2021-09-02 10:22:42
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2021.DFK.7.pdf
Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie
Utworzono: 2021-09-01 10:25:26
Data dodania: 2021-09-02 10:25:40
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - PRUSINOWO Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450007_PRUSINOWO.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - PRUSINOWO
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:36:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Prusinowo Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_Prusinowo.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Prusinowo
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:38:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ROZWORY Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450008_ROZWORY.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ROZWORY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:40:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Rozwory Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_Rozwory.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Rozwory
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:42:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - CIERZNIE Szczegóły pliku
Nazwa: _BDO_22030450002_CIERZNIE.xls.pdf
Opis: Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - CIERZNIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:43:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Cierznie Szczegóły pliku
Nazwa: Atlas_Cierznie.pdf
Opis: Atlas mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanu - Cierznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-27 10:45:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 341/1 obręb Rozwory, gm. Debrzno do czasu przedłożenia przez inwestora Atarol Sp. z o. o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.04.2020.DFK.7.pdf
Opis: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 341/1 obręb Rozwory, gm. Debrzno do czasu przedłożenia przez inwestora Atarol Sp. z o. o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Utworzono: 2021-08-04 11:16:28
Data dodania: 2021-08-06 11:16:45
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna w toku prowadzonego postępowania na wniosek inwestora: „GABI BIS” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie” zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań


OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo Szczegóły pliku
Nazwa: OBWIESZCZENIE WOJEWODY.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo
Utworzono: 2021-07-29 19:22:24
Data dodania: 2021-07-29 19:21:58
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: HIL-GAZ Paweł Hildebrański, ul. Konikowa 10, 62-200 Gniezno z dnia 23.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.06.2021.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: HIL-GAZ Paweł Hildebrański, ul. Konikowa 10, 62-200 Gniezno z dnia 23.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie stacji paliw w miejscowości Cierznie, gm. Debrzno na działach o nr ewidencyjnych 239/1 i 239/2
Utworzono: 2021-07-16 14:56:28
Data dodania: 2021-07-16 14:56:45
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Decyzja dot. wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 706/2 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.02.2020.DFK.11.pdf
Opis: Decyzja dot. wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 706/2 obręb Strzeczona, Gmina Debrzno
Utworzono: 2021-07-08 08:15:26
Data dodania: 2021-07-12 08:15:38
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RRL.6220.01.2020.DFK.12.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno
Utworzono: 2021-07-08 14:50:07
Data dodania: 2021-07-09 14:50:24
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora GABi BIS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno z dnia 31.05.2021 r. doręczonego organowi w dniu 07.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.05.2021.DFK.2.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora GABI BIS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, Piaski 9a, 63-600 Kępno z dnia 31.05.2021 r. doręczonego organowi w dniu 07.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przemysłowego w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno, p. człuchowski, woj. pomorskie
Utworzono: 2021-06-29 08:04:14
Data dodania: 2021-06-30 08:06:32
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.06.2021 r. na wniosek Inwestora: firmy Next Energy Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Człuchowie , ul. Słowackiego 11 B, 77-300 Człuchów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2021.DFK.9.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.06.2021 r. na wniosek Inwestora: firmy Next Energy Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Człuchowie , ul. Słowackiego 11 B, 77-300 Człuchów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno
Utworzono: 2021-06-24 07:54:38
Data dodania: 2021-06-25 07:54:57
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2021 r. na wniosek Inwestora: firmy ECO RESOURCES Sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „DEBRZNO” o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno”

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „DEBRZNO” o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno”


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.06.2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 19, 174/1, 174/3.


Burmistrz Debrzna zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „DEBRZNO” o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno”.

ZAWIADOMIENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
Uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie :

DEBRZNA, GNIEWNA, STRZECZONY, STRZECZONY WYBUDOWANIA, BARKOWA II, STANISŁAWKI, GRZYMISŁAWIA, BOLESŁAWOWA, PRZYPÓLSKA
że w  dniach : od  24.05.2021 do 25.05.2021 r.
Z powodu planowanych prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Debrznie,  mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody oraz wahania ciśnienia w sieci. Woda pobierana z sieci publicznej obsługującej Odbiorców na wyżej wymienionych terenach, może wykazywać nieznaczne zmiany zapachu i smaku.

Przepraszamy odbiorców za zaistniałe utrudnienia


 

ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie - Uprzejmie informuje swoich Odbiorców na terenie :
DEBRZNA, GNIEWNA,  STRZECZONY,  STRZECZONY WYBUDOWANIA,  BARKOWA II,  STANISŁAWKI,  GRZYMISŁAWIA,  BOLESŁAWOWA,  PRZYPÓLSKA 
że w  dniach : od 12.04.2021 do 16.04.2021 r. Z powodu planowanych prac eksploatacyjnych na stacji uzdatniania wody w Debrznie,  mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody oraz wahania ciśnienia w sieci. Woda pobierana z sieci publicznej obsługującej Odbiorców na wyżej wymienionych terenach, może wykazywać nieznaczne zmiany zapachu i smaku.
Przepraszamy odbiorców za zaistniałe utrudnienia Dyrekcja ZWiK w Debrznie

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 10.06.2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 376, 211, 243/2. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.9.8.2021.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 10.06.2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 376, 211, 243/2.
Utworzono: 2021-06-10 10:00:33
Data dodania: 2021-06-11 10:00:50
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6222.02.2021.DFK.7.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno
Utworzono: 2021-06-02 15:02:06
Data dodania: 2021-06-02 15:02:24
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 19.174/1, 174/3 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.08.3.2021.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Słupi gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 19, 174/1, 174/3
Utworzono: 2021-05-12 09:32:15
Data dodania: 2021-05-13 09:32:29
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27.04.2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 376, 211, 243/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.9.3.2021.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27.04.2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 376, 211, 243/2
Utworzono: 2021-05-12 09:27:41
Data dodania: 2021-05-13 09:28:04
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.04.2021 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzanej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz na działkach nr 98/11, 98/12, 174/3 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.8.2021.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 28.04.2021 r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz na działkach nr 98/11, 98/12, 174/3
Utworzono: 2021-04-28 14:19:33
Data dodania: 2021-04-28 14:19:58
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4V wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 128/6 i 259/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 27 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4V wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 128/6 i 259/2
Utworzono: 2021-04-27 10:29:43
Data dodania: 2021-04-28 10:29:57
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4V wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 8/1 i 396/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4V wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 8/1 i 396/2
Utworzono: 2021-04-27 09:38:41
Data dodania: 2021-04-28 09:39:05
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 21 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Gminie Debrzno, obręb Słupia dz. nr 421/4, obręb Strzeczona dz. nr 88/6, obręb Grzymisław dz. nr 578/3 i 776 oraz w Gminie Lipka obręb Debrzno Wieś dz. nr 8094/1, 288/2 i 288/1. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.3.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 21 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Gminie Debrzno, obręb Słupia dz. nr 421/4, obręb Strzeczona dz. nr 88/6, obręb Grzymisław dz. nr 578/3 i 776 oraz w Gminie Lipka obręb Debrzno Wieś dz. nr 8094/1, 288/2 i 288/1.
Utworzono: 2021-04-21 14:45:49
Data dodania: 2021-04-21 14:46:02
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Kamień, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 646/4, 635/3, 636 i 634/1. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Kamień, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 646/4, 635/3, 636 i 634/1.
Utworzono: 2021-04-19 10:37:05
Data dodania: 2021-04-19 10:37:19
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 19 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 276, 261, 10/1 i 10/2. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 19 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 276, 261, 10/1 i 10/2.
Utworzono: 2021-04-19 10:32:24
Data dodania: 2021-04-19 10:32:48
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz o wydaniu decyzji Burmistrza Debrzna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej DEBRZNO o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.04.2021.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz o wydaniu decyzji Burmistrza Debrzna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej DEBRZNO o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno ".
Utworzono: 2021-04-16 09:58:05
Data dodania: 2021-04-19 09:58:41
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 11.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz na działkach nr 98/11, 98/12, 174/3 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.7.3.2021.PT.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 11.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Myśligoszczy gm. Debrzno, obręb Myśligoszcz na działkach nr 98/11, 98/12, 174/3
Utworzono: 2021-03-30 14:52:49
Data dodania: 2021-03-30 14:53:04
Autor pliku: P. Topolewski
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Kamień, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 646/4,635/3, 636 i 634/1 oraz w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 276, 261, 10/1 i 10/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.6.3.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji w Kamień, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 646/4,635/3, 636 i 634/1 oraz w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 276, 261, 10/1 i 10/2
Utworzono: 2021-03-26 09:26:27
Data dodania: 2021-03-30 09:26:47
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 15 marca 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej o długości ok. 30 m i szerokości 5.0 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działce nr 214 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.8.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 15 marca 2021 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej o długości ok. 30 m i szerokości 5.0 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działce nr 214
Utworzono: 2021-03-15 10:03:36
Data dodania: 2021-03-16 10:03:50
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 8/1 i 396/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.4.3.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 18 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 8/1 i 396/2
Utworzono: 2021-03-12 09:52:49
Data dodania: 2021-03-16 09:53:28
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 5 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Gminie Debrzno, obręb Słupia dz. nr 421/4, obręb Strzeczona dz. nr 88/6, obręb Grzymisław dz. nr 578/3 i 776 oraz w Gminie Lipka obręb Debrzno Wieś dz. nr 8094/1, 288/2 i 288/1 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.3.3.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 5 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Gminie Debrzno, obręb Słupia dz. nr 421/4, obręb Strzeczona dz. nr 88/6, obręb Grzymisław dz. nr 578/3 i 776 oraz w Gminie Lipka obręb Debrzno Wieś dz. nr 8094/1, 288/2 i 288/1
Utworzono: 2021-03-09 09:56:39
Data dodania: 2021-03-10 09:56:53
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej o długości ok. 30 m i szerokości 5.0 m wraz z poboczami o szerokości 0.75 m, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działce 214 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.2.3.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej o długości ok. 30 m i szerokości 5.0 m wraz z poboczami o szerokości 0.75 m, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działce 214
Utworzono: 2021-02-23 08:46:04
Data dodania: 2021-02-24 08:46:17
Autor pliku: S. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej lini elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 128/6 i 259/2 Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6733.1.3.2021.DK.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 3 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 128/6 i 259/2
Utworzono: 2021-02-22 14:58:39
Data dodania: 2021-02-23 14:58:58
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: NEXT Energy Sp. z o. o. sp. k., ul. Słowackiego 11B, 77-300 Człuchów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RK.6220.02.2021.DFK.1.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: NEXT Energy Sp. z o. o. sp. k., ul. Słowackiego 11B, 77-300 Człuchów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno"
Utworzono: 2021-02-16 14:25:06
Data dodania: 2021-02-16 14:25:29
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.01.2021 r. na wniosek Inwestora: firmy ECO RESOURCES Sp. z o.o., Cierznie 64, 77-310 Debrzno została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „DEBRZNO” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno”


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: NEXT Energy Sp. z o. o. sp. k., ul. Słowackiego 11B, 77-300 Człuchów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewidencyjnym 710/4 w Jeleńcu, gmina Debrzno”


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: : Atarol Sp. z o.o., ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 341/1 obręb Rozwory, gm. Debrzno”


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 706/2 obręb Strzeczona Gmina Debrzno”.


Zawiadomienie Burmistrza Debrzna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „DEBRZNO” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno”.


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o wyrażeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o wydaniu postanowienia Burmistrza Debrzna w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu w postępowaniu administracyjnym z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno”. 


Obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2021 roku


Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021-2035”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021-2035

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021-2035


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_POS_2020.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
Utworzono: 2020-10-16 14:47:47
Data dodania: 2020-10-16 14:48:01
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Szczegóły pliku
Nazwa: DEBRZNO_UG-POŚ-1_2020.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
Utworzono: 2020-10-16 14:47:16
Data dodania: 2020-10-16 14:47:30
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Atarol Sp. z o.o., z dnia 21.09.2020 r. doręczonego organowi w dniu 23.09.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 341/1 obręb Rozwory, gm. Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: zaw_6220_04_2020df.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: Atarol Sp. z o.o., z dnia 21.09.2020 r. doręczonego organowi w dniu 23.09.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 341/1 obręb Rozwory, gm. Debrzno
Utworzono: 2020-09-28 16:28:33
Data dodania: 2020-09-28 16:28:51
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: ECO RESOURCES Sp. z o.o., z dnia 24.08.2020 r. doręczonego organowi w dniu 25.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoitaicznej DEBRZNO o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6220_03_2020.dfk.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamiam strony postępowania o: wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: ECO RESOURCES Sp. z o.o., z dnia 24.08.2020 r. doręczonego organowi w dniu 25.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoitaicznej DEBRZNO o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 130 obręb Debrzno, gmina Debrzno.
Utworzono: 2020-09-02 09:12:14
Data dodania: 2020-09-03 09:14:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Buszkowie gm. Debrzno, obręb Cierznie, na działkach nr 210 i 490. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_04_8_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.08.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Buszkowie gm. Debrzno, obręb Cierznie, na działkach nr 210 i 490.
Utworzono: 2020-08-26 14:20:34
Data dodania: 2020-08-26 14:20:58
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.07.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Buszkowie, gm. Debrzno, obręb Cierznie na działkach nr 210 i 490. Szczegóły pliku
Nazwa: obw6733_04_3_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.07.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Buszkowie, gm. Debrzno, obręb Cierznie na działkach nr 210 i 490.
Utworzono: 2020-08-06 08:08:17
Data dodania: 2020-08-07 08:08:37
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, z dnia 16.07.2020 r. doręczonego organowi w dniu 20.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: Scan2020-08-06_085843.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, z dnia 16.07.2020 r. doręczonego organowi w dniu 20.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 628; 648 obręb Strzeczona Gmina Debrzno.
Utworzono: 2020-08-05 09:00:40
Data dodania: 2020-08-06 09:01:18
Autor pliku: D Faryno Kus
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, z dnia 07.07.2020 r. doręczonego organowi w dniu 20.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 706/2 obręb Strzeczona Gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: Scan2020-08-06_085422.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku inwestora: PVE 143 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, z dnia 07.07.2020 r. doręczonego organowi w dniu 20.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 706/2 obręb Strzeczona Gmina Debrzno.
Utworzono: 2020-08-05 08:58:12
Data dodania: 2020-08-06 08:58:42
Autor pliku: D Faryno Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrza Debrzna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska słupowego, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV oraz linii napowietrznych i stanowisk słupowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działkach nr 334,337,338,342,345,352,353 Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie 16.07.2020.pdf
Opis: Burmistrza Debrzna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska słupowego, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV oraz linii napowietrznych i stanowisk słupowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działkach nr 334,337,338,342,345,352,353
Utworzono: 2020-07-16 13:34:34
Data dodania: 2020-07-16 13:35:54
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.07.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej SN-15kV, przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV oraz budowie sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno: w m. Pędziszewo, obręb Rozwory na działkach nr 171/1, 267, 275/2, 275/3, 275/4, 5290/3, 330 oraz w m. Uniechówek, obręb Uniechów na działkach nr 431/13, 431/8, 427/4, 431/14, 426/24. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_02_11_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.07.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej SN-15kV, przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV oraz budowie sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno: w m. Pędziszewo, obręb Rozwory na działkach nr 171/1, 267, 275/2, 275/3, 275/4, 5290/3, 330 oraz w m. Uniechówek, obręb Uniechów na działkach nr 431/13, 431/8, 427/4, 431/14, 426/24.
Utworzono: 2020-07-14 16:21:03
Data dodania: 2020-07-13 16:21:16
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie taryf na rok 2020- 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_Taryfa_2020-2021.pdf
Opis: Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie taryf na rok 2020- 2021
Utworzono: 2020-06-19 06:58:13
Data dodania: 2020-06-30 06:58:33
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 01.06.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stanowiska słupowego, słupowej stacji transformatorowej, Unii kablowej SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV oraz linii napowietrznych i stanowisk słupowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działkach nr 334, 337, 338, 342, 343, 345, 352, 353. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_03_2_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 01.06.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stanowiska słupowego, słupowej stacji transformatorowej, Unii kablowej SN-15kV, linii kablowych nn-0,4kV oraz linii napowietrznych i stanowisk słupowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno, obręb Stare Gronowo, na działkach nr 334, 337, 338, 342, 343, 345, 352, 353.
Utworzono: 2020-06-23 09:00:11
Data dodania: 2020-06-24 09:00:24
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 12.05.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej SN-15kV, przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV oraz budowie sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno: w m. Pędziszewo, obręb Rozwory na działkach nr 171/1, 267, 275/2, 275/3, 275/4, 5290/3, 330 oraz w m. Uniechówek, obręb Uniechów na działkach nr 431/13, 431/8, 427/4, 431/14, 426/24. Szczegóły pliku
Nazwa: obw6733_02_3_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 12.05.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej SN-15kV, przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV oraz budowie sieci napowietrznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w gminie Debrzno: w m. Pędziszewo, obręb Rozwory na działkach nr 171/1, 267, 275/2, 275/3, 275/4, 5290/3, 330 oraz w m. Uniechówek, obręb Uniechów na działkach nr 431/13, 431/8, 427/4, 431/14, 426/24.
Utworzono: 2020-05-27 14:07:13
Data dodania: 2020-05-27 14:07:30
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.05.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 8 i 274/5. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_01_08_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.05.2020 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 8 i 274/5.
Utworzono: 2020-05-26 13:25:44
Data dodania: 2020-05-26 13:26:04
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 16.04.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 8 i 274/5. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_01_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 16.04.2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 8 i 274/5.
Utworzono: 2020-05-06 12:19:23
Data dodania: 2020-05-07 12:19:39
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa Szczegóły pliku
Nazwa: dec_6220_4_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa
Utworzono: 2020-04-01 06:56:44
Data dodania: 2020-04-07 06:57:05
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.04.2020 r. na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa Szczegóły pliku
Nazwa: obw_o_dec_6620_4_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.04.2020 r. na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa
Utworzono: 2020-04-01 07:30:42
Data dodania: 2020-04-02 07:32:07
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zawiadomienie Burmistrza Debrzna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa. Szczegóły pliku
Nazwa: 6220_04_2019_2020.pdf
Opis: Zawiadomienie Burmistrza Debrzna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa.
Utworzono: 2020-03-30 13:26:02
Data dodania: 2020-03-30 13:26:22
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Obwieszczenie- podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2020 roku


OBWIESZCZENIE: w dniu 12.02.2020 r. na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: obw_dec_6220_05_2020.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE - w dniu 12.02.2020 r. na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie
Utworzono: 2020-02-12 14:26:55
Data dodania: 2020-02-12 14:27:37
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: dec-62220_05_2017_2020.pdf
Opis: Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie".
Utworzono: 2020-02-12 14:21:13
Data dodania: 2020-02-12 14:21:37
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Informacja o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6220_05_2017_15.pdf
Opis: Informacja o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie
Utworzono: 2019-12-18 11:30:45
Data dodania: 2019-12-18 11:30:54
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 10.12.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 734, 329/4, 329/5. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_04_08_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 10.12.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 734, 329/4, 329/5.
Utworzono: 2019-12-10 08:47:24
Data dodania: 2019-12-11 08:47:31
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6220_04_2019.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Buszkowo - granica województwa.
Utworzono: 2019-12-04 14:28:47
Data dodania: 2019-12-04 14:29:06
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6721_1_8_2019.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2019-11-22 07:58:39
Data dodania: 2019-11-22 07:58:57
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 05.11.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 734, 329/4, 329/5. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_04_3_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 05.11.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 734, 329/4, 329/5.
Utworzono: 2019-11-19 09:52:32
Data dodania: 2019-11-20 09:52:44
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że w dniu 01.11.2019 wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w celu dojazdu do cmentarza Szczegóły pliku
Nazwa: 1_11_zmiana_org_ruchu2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że w dniu 01.11.2019 wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu w celu dojazdu do cmentarza
Utworzono: 2019-10-24 07:31:23
Data dodania: 2019-10-24 07:32:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 08.10.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Grzymislawiu, gmina Debrzno, obręb Grzymisław na działkach nr 576/2, 610/4, 205/4, 205/2 i 207/2. Szczegóły pliku
Nazwa: ogł_6733_03_08_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 08.10.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Grzymislawiu, gmina Debrzno, obręb Grzymisław na działkach nr 576/2, 610/4, 205/4, 205/2 i 207/2.
Utworzono: 2019-10-08 11:00:37
Data dodania: 2019-10-09 11:01:33
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 03.09.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Grzymisławiu , gmina Debrzno, obręb Grzymisław na działkach nr 576/2, 610/4, 205/4, 205/2 i 207/2. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_3_3_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 03.09.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrznej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Grzymisławiu , gmina Debrzno, obręb Grzymisław na działkach nr 576/2, 610/4, 205/4, 205/2 i 207/2.
Utworzono: 2019-09-17 10:34:18
Data dodania: 2019-09-17 10:34:12
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Uprzejmie informuje swoich odbiorców na terenie :
STRZECZONY i BUCHOWA
w  dniach od 11.09.2019 do 13.09.2019r
Jakość wody może ulec pogorszeniu i mogą wystąpić zakłócenia oraz przerwy w jej dostawie.
Woda w tym czasie będzie zdatna do picia po przegotowaniu.


Burmistrz Debrzna informuje, iż trwają prace związane z budową 12 lokali komunalnych, których lokalizacja mieści się w Debrznie przy ul. Rynek 3. W związku z powyższym poniżej przedstawiam powierzchnie oraz lokalizacje poszczególnych lokali wraz z szacowanymi kosztami utrzymania z uwzględnieniem wyłącznie opłaty za najem oraz kosztów zużycia energii cieplnej (ogrzewania). Szczegóły pliku
Nazwa: obw_lokale_rynek3_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna informuje, iż trwają prace związane z budową 12 lokali komunalnych, których lokalizacja mieści się w Debrznie przy ul. Rynek 3. W związku z powyższym poniżej przedstawiam powierzchnie oraz lokalizacje poszczególnych lokali wraz z szacowanymi kosztami utrzymania z uwzględnieniem wyłącznie opłaty za najem oraz kosztów zużycia energii cieplnej (ogrzewania).
Utworzono: 2019-06-17 09:43:40
Data dodania: 2019-06-17 09:43:53
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

** Wniosek o zamianę lokalu Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_zamia_miesz_2019.pdf
Opis: ** Wniosek o zamianę lokalu
Utworzono: 2019-06-17 09:00:11
Data dodania: 2019-06-18 09:00:33
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2019 r. na wniosek inwestora KRUSZYWA Jarosław Lenkiewicz, Nowe Gronowo 4A, 77-310 Debrzno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki III Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6220_3_2016_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2019 r. na wniosek inwestora KRUSZYWA Jarosław Lenkiewicz, Nowe Gronowo 4A, 77-310 Debrzno, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki III
Utworzono: 2019-06-10 07:15:03
Data dodania: 2019-06-12 07:15:21
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.05.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 175/3 przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona, na działkach nr 175/3, 175/2 i 550. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_01_7_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 29.05.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 175/3 przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona, na działkach nr 175/3, 175/2 i 550.
Utworzono: 2019-05-29 13:46:20
Data dodania: 2019-05-29 13:46:36
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki III Szczegóły pliku
Nazwa: 6220_03_2019_zak_pos.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki III
Utworzono: 2019-05-20 12:01:50
Data dodania: 2019-05-20 12:02:14
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 25.04.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegc polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 175/3 przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona, na działkach nr 175/3, 175/2 i 550. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_1_3_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 25.04.2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 175/3 przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona, na działkach nr 175/3, 175/2 i 550.
Utworzono: 2019-05-14 12:03:14
Data dodania: 2019-05-14 12:03:09
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, że dnia 29.03.2019 r. została wydana decyzja nr ARD.5161.27.2019.KP - pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego na działkach nr 246/2, 279/2, 290, 268, 269, 253/2, 247, 245 w Debrznie oraz ratowniczych prac wykopaliskowych przy bastei, znajdujących się w obszarze związanym ze średniowiecznym miastem lokacyjnym, objętym strefą pełnej ochrony archeologicznej. Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zaw_pkz_29-03.pdf
Opis: ZAWIADOMIENIE Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, że dnia 29.03.2019 r. została wydana decyzja nr ARD.5161.27.2019.KP - pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego na działkach nr 246/2, 279/2, 290, 268, 269, 253/2, 247, 245 w Debrznie oraz ratowniczych prac wykopaliskowych przy bastei, znajdujących się w obszarze związanym ze średniowiecznym miastem lokacyjnym, objętym strefą pełnej ochrony archeologicznej.
Utworzono: 2019-03-29 13:19:42
Data dodania: 2019-04-05 13:20:27
Autor pliku: PWKZ
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

mapa Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zaw_pkz_29-03mapa.pdf
Opis: 2019_zaw_pkz_29-03mapa
Utworzono: 2019-03-29 13:29:22
Data dodania: 2019-04-05 13:29:37
Autor pliku: WKZ
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Obwieszczenie Burmistrza Debrzna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogł_debrzno_część.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Debrzna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno
Utworzono: 2019-02-08 09:52:06
Data dodania: 2019-02-08 09:52:28
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała nr 61.XXVI.2018 Szczegóły pliku
Nazwa: u61-2018.pdf
Opis: 61.LXXVI.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.
Utworzono: 2018-10-12 14:04:49
Data dodania: 2018-10-29 14:05:06
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Ogłoszenie Burmistrza Debrzna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogł_drozdowo_wyłoz_ter.pdf
Opis: Ogłoszenie Burmistrza Debrzna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2019-02-08 09:42:14
Data dodania: 2019-02-08 09:43:03
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Projekt Uchwały Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogł_drozdowo_wyłoz_ter_uchwała.pdf
Opis: Projekt Uchwały
Utworzono: 2019-02-08 09:44:25
Data dodania: 2019-02-08 09:44:44
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogł_drozdowo_wyłoz_ter_mzp.pdf
Opis: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2019-02-08 09:45:37
Data dodania: 2019-02-08 09:46:04
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ogł_drozdowo_wyłoz_ter_prognoza.pdf
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2019-02-08 09:49:42
Data dodania: 2019-02-08 09:50:06
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z dyskusji publicznej Szczegóły pliku
Nazwa: img20190312_12214780.pdf
Opis: Protokół z dyskusji publicznej
Utworzono: 2019-03-12 12:24:22
Data dodania: 2019-03-12 12:24:53
Autor pliku: A Krół
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia. Szczegóły pliku
Nazwa: obw6344_03_2019.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Utworzono: 2019-01-28 11:50:07
Data dodania: 2019-01-28 11:50:30
Autor pliku: D Faryno Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.01.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 5281/11, 126/5, 125/6, oraz obręb Drozdowo na działkach nr 82/3, 82/4,142,144. Szczegóły pliku
Nazwa: obw6733_14_9_2018.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 02.01.2019 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 5281/11, 126/5, 125/6, oraz obręb Drozdowo na działkach nr 82/3, 82/4,142,144.
Utworzono: 2019-01-02 11:19:56
Data dodania: 2019-01-03 11:20:15
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 5281/11, 126/5, 125/6, oraz obręb Drozdowo na działkach nr 82/3, 82/4,142,144. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_14_3.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 26.11.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 5281/11, 126/5, 125/6, oraz obręb Drozdowo na działkach nr 82/3, 82/4,142,144.
Utworzono: 2018-12-14 14:03:50
Data dodania: 2018-12-14 14:04:05
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.12.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 280 i 103. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_13_8.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna zawiadamia, że z dniem 14.12.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 280 i 103.
Utworzono: 2018-12-14 11:54:31
Data dodania: 2018-12-14 11:55:05
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 30.10.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączeni przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 280 i 103 . Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_13_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 30.10.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączeni przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 280 i 103 .
Utworzono: 2018-11-21 14:10:01
Data dodania: 2018-11-22 14:10:21
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Uprzejmie informuje swoich odbiorców na terenie : Debrzna, Gniewna, Strzeczony Wybudowania, Barkowa Ii, Stanisławki, Grzymisławia, Bolesławowa, Przypólska że w dniach : od 19.11.2018 do 23.11.2018 r że. będą prowadzone prace eksploatacyjne


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia, że z dniem 23.10.2018r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV oraz słupów elektroenergetycznych, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 94/4, 94/5, 94/6, 257/1, 355, 364, 356, 257/4, 257/3, 349, 350, 343/1. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_12_8.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia, że z dniem 23.10.2018r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV oraz słupów elektroenergetycznych, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 94/4, 94/5, 94/6, 257/1, 355, 364, 356, 257/4, 257/3, 349, 350, 343/1.
Utworzono: 2018-10-24 14:45:39
Data dodania: 2018-10-24 14:45:50
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia, że z dniem 04.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV oraz słupów elektroenergetycznych, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 94/4, 94/5, 94/6, 257/1, 355, 364, 356, 257/4, 257/3, 349, 350, 343/1. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_12_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia, że z dniem 04.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV oraz słupów elektroenergetycznych, przewidzianej do realizacji w Rozworach, gm. Debrzno, obręb Rozwory na działkach nr 94/4, 94/5, 94/6, 257/1, 355, 364, 356, 257/4, 257/3, 349, 350, 343/1.
Utworzono: 2018-09-26 12:16:45
Data dodania: 2018-09-26 12:17:11
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Obwieszczenie z dnia 14 września 2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy Cierznie" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie_wylozenie_ppcierznie.pdf
Opis: Obwieszczenie z dnia 14 września 2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy Cierznie" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2018-09-14 07:39:21
Data dodania: 2018-09-14 07:39:27
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki do obwieszczenia Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie_wylozenie_ppcierznie_zalaczniki.zip
Opis: Załączniki do obwieszczenia
Utworzono: 2018-09-14 07:40:09
Data dodania: 2018-09-14 07:40:45
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 18.81 MB
Rozszerzenie pliku: zip


ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie:  uprzejmie informuje swoich odbiorców na terenie : DEBRZNA o prowadzonych pracach i przerwie w dostawie wody w dniu 03.09.2018r w godzinach 9:00 – 12.00 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ZWIK_ogł_woda_4.pdf
Opis: ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Uprzejmie informuje swoich odbiorców na terenie : DEBRZNA w dniu 03.09.2018r w godzinach 9:00 – 12.00
Utworzono: 2018-08-31 14:30:34
Data dodania: 2018-08-31 14:30:18
Autor pliku: ZWIK
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie o prowadzonych pracach i przerwach w dostawie wody w Debrznie ulice TADEUSZA KOŚCIUSZKI, POPRZECZNA, WITOSA, DUBOIS, GÓRNA, ZJEDNOCZENIA, JEZIORNA, OKRZEI w dniu 27.08.2018r. w godzinach 6.30 – 15.00 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ZWIK_ogł_woda_3.pdf
Opis: ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie o prowadzonych pracach i przerwach w dostawie wody w Debrznie ulice TADEUSZA KOŚCIUSZKI, POPRZECZNA, WITOSA, DUBOIS, GÓRNA, ZJEDNOCZENIA, JEZIORNA, OKRZEI w dniu 27.08.2018r. w godzinach 6.30 – 15.00
Utworzono: 2018-08-21 10:44:42
Data dodania: 2018-08-22 10:44:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie o prowadzonych pracach i przerwach w dostawie wody w Debrznie ulice TADEUSZA KOŚCIUSZKI, POPRZECZNA, WITOSA, DUBOIS, GÓRNA, ZJEDNOCZENIA, JEZIORNA w dniu 20.08.2018r. w godzinach 8.00 – 17.00 Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ZWIK_ogł_woda.pdf
Opis: ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie o prowadzonych pracach i przerwach w dostawie wody w Debrznie ulice TADEUSZA KOŚCIUSZKI, POPRZECZNA, WITOSA, DUBOIS, GÓRNA, ZJEDNOCZENIA, JEZIORNA w dniu 20.08.2018r. w godzinach 8.00 – 17.00
Utworzono: 2018-08-17 09:05:17
Data dodania: 2018-08-20 09:05:40
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV przewidzianej do realizacji w Strzeczonie na działkach nr 45, 647, 755/2 Szczegóły pliku
Nazwa: obwieszczenie dec. o lokalizacji.pdf
Opis: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV przewidzianej do realizacji w Strzeczonie na działkach nr 45, 647, 755/2
Utworzono: 2018-08-16 09:00:31
Data dodania: 2018-08-17 09:00:34
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidziane do realizacji w miejscowości Strzeczona gm. Debrzno obręb Strzeczona na działce nr 109/1

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 03.08.2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_plan_drozdowo.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2018-08-03 11:55:51
Data dodania: 2018-08-03 11:56:08
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach 111/1, 109/1. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_11_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach 111/1, 109/1.
Utworzono: 2018-08-02 12:58:17
Data dodania: 2018-08-02 12:58:46
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach 645, 647, 755/2. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_10_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach 645, 647, 755/2.
Utworzono: 2018-08-02 12:11:05
Data dodania: 2018-08-02 12:11:29
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w m. Uniechówek, gm. Debrzno, obręb Uniechówek na działkach nr 426/4, 427/3. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_08_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w m. Uniechówek, gm. Debrzno, obręb Uniechówek na działkach nr 426/4, 427/3.
Utworzono: 2018-07-18 08:51:09
Data dodania: 2018-07-19 08:51:27
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji w m. Strzeczona, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 733/1, 707, 309/2. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_06_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji w m. Strzeczona, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 733/1, 707, 309/2.
Utworzono: 2018-07-18 08:48:31
Data dodania: 2018-07-19 08:48:38
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki zasilająco-sterującej, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 118 i 5281/11. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_05_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki zasilająco-sterującej, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 118 i 5281/11.
Utworzono: 2018-07-18 08:41:24
Data dodania: 2018-07-19 08:41:35
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 17.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 3/4 i 103. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_04_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 17.07.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 3/4 i 103.
Utworzono: 2018-07-17 08:37:21
Data dodania: 2018-07-19 08:37:30
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 70, 77, 118. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_09_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 70, 77, 118.
Utworzono: 2018-06-27 07:19:20
Data dodania: 2018-06-28 07:19:39
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 27.06.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 10/1, 261. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_03_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 27.06.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 10/1, 261.
Utworzono: 2018-06-27 07:18:25
Data dodania: 2018-06-28 07:18:51
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 200/2, 211. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_07_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działkach nr 200/2, 211.
Utworzono: 2018-06-27 14:39:26
Data dodania: 2018-06-27 14:39:39
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 27.06.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 274/3, 275. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_02_08.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 27.06.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 274/3, 275.
Utworzono: 2018-06-27 14:38:22
Data dodania: 2018-06-27 14:38:48
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki zasilająco-sterującej, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 118, 5281/11. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_05_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki zasilająco-sterującej, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 118,5281/11.
Utworzono: 2018-06-26 13:01:04
Data dodania: 2018-06-26 13:01:14
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działce nr 3/4, 103. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_04_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo na działce nr 3/4, 103.
Utworzono: 2018-06-26 12:59:39
Data dodania: 2018-06-26 13:00:06
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 733/1, 707, 309/2. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_6_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona na działkach nr 733/1, 707, 309/2.
Utworzono: 2018-06-26 07:52:19
Data dodania: 2018-06-26 07:52:41
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 70, 77, 118. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_09_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w m. Buka, gm. Debrzno, obręb Buka na działkach nr 70, 77, 118.
Utworzono: 2018-06-14 07:11:58
Data dodania: 2018-06-22 07:12:08
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Uniechówku, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 426/4, 427/3. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_08_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Uniechówku, gm. Debrzno, obręb Uniechów na działkach nr 426/4, 427/3.
Utworzono: 2018-06-14 07:10:23
Data dodania: 2018-06-22 07:10:48
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 200/2, 211. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_07_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV oraz latarni oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 200/2, 211.
Utworzono: 2018-06-14 14:42:36
Data dodania: 2018-06-21 14:42:56
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 10/1, 261. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_03_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 10/1, 261.
Utworzono: 2018-06-14 14:39:12
Data dodania: 2018-06-21 14:39:36
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 274/3, 275. Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_6733_02_03.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24.05.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej powietrznej linii kablowej 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego oraz słupów przelotowych, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 274/3, 275.
Utworzono: 2018-06-14 14:36:17
Data dodania: 2018-06-21 14:36:48
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.05.2018 r. na wniosek firmy PCTI Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: RRL_6220_01_10_2018.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.05.2018 r. na wniosek firmy PCTI Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzn
Utworzono: 2018-05-28 15:24:21
Data dodania: 2018-05-28 15:24:56
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci energetycznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 248, 105/3,105/4. Szczegóły pliku
Nazwa: OBW_6733_01_08_2018.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.05.2018 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci energetycznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Słupi, gm. Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 248, 105/3,105/4.
Utworzono: 2018-05-23 09:19:20
Data dodania: 2018-05-24 09:19:42
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.04.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci energetycznej 0,4 kV , przewidzianej do realizacji w Słupi, gmina Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 248, 105/3,105/4 Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_1_3_2018.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 23.04.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci energetycznej 0,4 kV , przewidzianej do realizacji w Słupi, gmina Debrzno, obręb Słupia na działkach nr 248, 105/3,105/4
Utworzono: 2018-05-09 11:58:54
Data dodania: 2018-05-09 11:59:05
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: RRL_6220_01_2018_8.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.
Utworzono: 2018-04-30 14:10:30
Data dodania: 2018-05-02 14:11:16
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 kwietnia 2018 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: obw_ZMPZP_2018_2.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 kwietnia 2018 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2018-04-20 07:43:44
Data dodania: 2018-04-20 07:44:03
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Prognoza odzdziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_PROGNOZA_2.zip
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2018-04-26 11:15:51
Data dodania: 2018-04-26 11:16:37
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 34.30 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Projekt uchwły z załacznikami Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_projekt_Uchwały_prognoza.zip
Opis: Projekt uchwły z załacznikami
Utworzono: 2018-04-26 11:17:27
Data dodania: 2018-04-26 11:17:39
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.09 MB
Rozszerzenie pliku: zip


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_obw_PZP_cierznie.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2018-04-13 07:10:06
Data dodania: 2018-04-13 07:10:25
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 2 marca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: obw_zm_mpzp_1_2018.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 2 marca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2018-03-02 07:41:16
Data dodania: 2018-03-02 07:41:38
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Prognoza MPZP Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_mpzp_PROGNOZA.zip
Opis: Prognoza MPZP
Utworzono: 2018-03-12 07:13:02
Data dodania: 2018-03-13 07:13:38
Autor pliku: J Bil;
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.56 MB
Rozszerzenie pliku: zip
Projekt MPZP Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_mpzp_PROJEKT_MPZP.zip
Opis: Projekt MPZP
Utworzono: 2018-03-12 07:14:30
Data dodania: 2018-03-13 07:14:46
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 12.67 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Protokół z posiedzenia komisji Szczegóły pliku
Nazwa: obw_zm_mpzp_2_2018prot.pdf
Opis: Protokół z posiedzenia komisji
Utworzono: 2018-04-09 08:54:33
Data dodania: 2018-04-16 08:54:58
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozpatrzenie uwag Szczegóły pliku
Nazwa: img20180518_08590391.pdf
Opis: Rozpatrzenie uwag - zalesienia
Utworzono: 2018-05-10 09:02:43
Data dodania: 2018-05-18 09:03:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania . w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie Szczegóły pliku
Nazwa: RRL_6220_01_2018.pdf
Opis: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania . w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 116 w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie
Utworzono: 2018-01-26 08:42:40
Data dodania: 2018-01-29 08:43:07
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10.01.2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4Kv oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gmina Debrzno, obręb Uniechów, na działkach nr 212/6, 435 i 79/1. Szczegóły pliku
Nazwa: obw_6733_08_9_2018.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10.01.2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4Kv oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gmina Debrzno, obręb Uniechów, na działkach nr 212/6, 435 i 79/1.
Utworzono: 2018-01-10 07:34:21
Data dodania: 2018-01-11 07:34:33
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


2017


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 7 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: img20171205_08542985.pdf
Opis: OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 7 grudnia 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2017-12-07 08:56:23
Data dodania: 2017-12-05 08:56:54
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_ZMPZP_PROGNOZA.zip
Opis: Prognoza oddziaływania na środowisko
Utworzono: 2017-12-14 09:55:40
Data dodania: 2017-12-14 09:56:10
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 21.74 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Projekty zmian MPZP Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_ZMPZP_PROJEKT_MPZP.zip
Opis: Projekty zmian MPZP
Utworzono: 2017-12-14 09:57:36
Data dodania: 2017-12-14 09:57:49
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.98 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Protokół z prezprowadenia dyskusji publicznej Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_Proj_MP_prot_dysk.pdf
Opis: Protokół z prezprowadenia dyskusji publicznej
Utworzono: 2018-01-18 12:29:06
Data dodania: 2018-01-22 12:29:27
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 19.10.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji w m. Słupia, gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 9/2.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 19.09.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Uniechowie, gm. Debrzno, obręb Uniechów dz. nr 212/6, 435.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 04.10.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji w m. Słupia, gm. Debrzno, obręb Słupia dz. nr 9/2.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 28.09.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90. Budowa sieci polegać będzie na budowie złącza kablowego oraz linii kablowej w m. Uniechów gm. Debrzno. Działki objęte wnioskiem 279/12 i 90 obr. Uniechów.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 28.09.2017roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39/1. Budowa sieci polegać będzie na budowie złącza kablowego oraz linii kablowej w m. Myśligoszcz gm. Debrzno. Działki objęte wnioskiem 39/2 i 171/2 obr. Myśligoszcz.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 14.08.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 14.08.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci energetycznej 0,4Kv dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39/1.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Debrzno dla rodzinnych ogrodów działkowych.


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno


o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przesztrzennego Miasta i Gminy Debrzno

Rysunek - kierunki zagospodarowania przestrzennego.png

Rysunek - uwarunkowania.png

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - STUDIUM GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ. II - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ.I- UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DEBRZNO.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1-CZ.III - UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM.pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2017. W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD
Rozliczenie - wzór
Wniosek - wzór


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o: wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo z dnia 08.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia że na wniosek Inwestora: Westa Nowa Energia Szymon Szultka, Sąpolno 69 f, 77-320 Przechlewo z dnia 08.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej w systemie bezściółkowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nrewid. gr. 710/4, obręb Grzymisław, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 1 czerwca 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Prusinowie, gm. Debrzno, dz. nr 224, 225, 286, 266/3.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Debrzno na lata 2016-2022"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 11 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Prusinowie, gm. Debrzno, dz. nr 224, 225, 286, 266/3.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. na wniosek spółki Novum Management Sp. z o. o. S.K.A, ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 309/1, 309/2, 733/1, 707.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 201/6, 213, 202/4, 201/9, 202/5.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 20 kwietnia 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, dz. nr 109/1.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 22 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, dz. nr 109/1.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 13 marca 2017 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 447/4, 448/2.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do udziału w pracach Komisji Konkursowej


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 09 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 309/1, 309/2, 733/1, 707.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 16 lutego roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Starym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Stare Gronowo dz. nr 201/6, 213, 202/4, 201/9, 202/5.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 24 stycznia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 447/4, 448/2.


Wojewoda Pomorski, podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 13.01.2017 r. wydał decyzję nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno"


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dla wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji z załącznikami


Burmistn Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 09 stycznia 2017 roku zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cek publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 551/3, 201/2.


2016


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno w związku z przeprowadzaną procedurą z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn.:" Powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II" podaje do publiczne wiadomości informację o wykazie dokumentów zawierający informację o środowisku i jego ocenie
 


Uchała Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim


Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno".


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 4 listopada 2016 roku zostało wszczęte wstępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Strzeczonie, gm. Debrzno, obręb Strzeczona dz. nr 551/3, 201/2.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki II w miejscowości Skowarnki, gm. Debrzn


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 10 października 2016 roku zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz przebudowie i częściowej likwidacji istniejącej napowietrznej sieci nn-0,4 kV w m. Grzymisław, gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 760/18, 760/17, 760/32, 610/3, 227/2, 605, 214.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz przebudowie i częściowej likwidacji istniejącej napowietrznej sieci nn-0,4 kV w m. Grzymisław, gm. Debrzno, obręb Grzymisław dz. nr 760/18, 760/17, 760/32, 610/3,227/2,605,214.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych z lokalizacją na działce o nr ewid. 498/12 w miejscowości Cierznie


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 412.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 137 i 508.


Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 25 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 137 i 508.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Nowym Gronowie, gm. Debrzno, obręb Nowe Gronowo dz. nr 175.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 18 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Cierzniach, gm. Debrzno, obręb Cierznie dz. nr 412.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowiy linii napowietrznej nn-0.4 kV w Drozdowie, gm. Debrzno...


Burmistrz Miasta i Gminy obwieszcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
1) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVVII/300/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) i Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 409).
2) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 138 poz. 2458). 3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692).


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia, że z dniem 7 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nn-0.4 kV w Drozdowie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 99/1,110/1,121,120/1,120/4, H5/2,117/4, 117/1,113, no/2,114,115/1, H5/3,117/5,116,122,123,102/3, 97/1, 20/4, 52/2, 52/1,148, 210,100/1, 213,140, 98,176,178,181,177/2,151.


Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
zawiadamia, że począwszy od dnia 29 kwietnia 2016r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście z załącznikami.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
ogłasza o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
ogłasza o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: podziale nieruchomości nr 384/63, 439 i 440 obr. Uniechów w celu wydzielenia działki pod drogę gminną w miejscowości Skowarnki


Burmistrz Miasta iGminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV ze złączeni kablowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 395/5 w Strzeczonie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 327/2, 734, 395/5


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie budowiy elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV ze złączeni kablowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 395/5 w Strzeczonie, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: dz. nr 327/2, 734, 395/5


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podziale nieruchomości nr 384/63, 439 i 440 obr. Uniechów w celu wydzielenia działki pod drogę gminną w miejscowości Skowarnki gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 84/1 i 263 obr. Rozwory w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 52/3 obr. Rozwory.


2015


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa nawierzchni drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Wspólnej w Debrznie.


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 84/1 i 263 obr. Rozwory w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 52/3 obr. Rozwory.


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa nawierzchni drogowych, budowa sieci wod-kan, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Szkolnej w Debrznie."


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa nawierzchni drogowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego na terenie ul. Wspólnej w Debrznie Wniosek obejmuje nieruchomości, które w katastrze nieruchomości są oznaczone Obręb miasto Debrzno działki nr 718/2, 722/2, 727/2, 727/1, 725, 723, 722/1, 718/1, 711, 752/6.


Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: .budowia nawierzchni drogowych, budowa sieci wod—kan, budowie oświetlenia drogowego na terenie ul. Szkolnej w Debrznie


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie punktu czerpania wody z placem manewrowym, drogą dojazdową, kanałem doprowadzającym wodę i zastawkami na działkach nr 5295/1, 496/2, 500 obr. Cierznie oraz na działce nr 5294 obr. Rozwory gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej 15 kV w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki nr 315, 316, 319, 320/2, 321/1, 323, 324, 325, 330/1, 331, 332, 333/2, 334, 336, 338, 373


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII z dnia 24 lutego 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 (Dz. Urz. Woj. Pom z 2014r. poz. 409)


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 138 poz. 2458)


Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne budowie punktu czerpania wody z placem manewrowym, drogą dojazdową, kanałem doprowadzającym wodę i zastawkami na działkach nr 5295/1, 496/2, 500 obr. Cierznie oraz na działce nr 5294 obr. Rozwory gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawielinii kablowej o,4kV wraz ze złączem kablowym w Boboszewie obr. Myśligoszcz, gm. Debrzno, działka nr 436/3..


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie-Pędziszewo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: obręb geodezyjny Uniechów dz. nr 422/1, 422/2, 423, 424/9, 424/10,
424/n, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18, 424/19, 426/4, 426/10, 426/11, 426/13, 426/14, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, 426/20, 426/21, 426/22, 427/3, 427/1, 431/4, 431/9, 43i/io, 431/12, 434, 5291/1, obręb geodezyjny Cierznie dz. nr 500, 5292. .


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania działki nr 667/2 w m. Grzymisław gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Strzeczona.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii kablowej o,4kV na działkach 170/3, 752/1, 752/2,166/5 i 550 obręb Strzeczona gm. Debrzno


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do Pędziszewa, gm. Debrzno, obręb geodezyjny Rozwory działki objęte decyzją: nr 342/44, 342/45,342/41, 342/48, 342/15, 342/12, 342/19, 342/13, 342/18, 342/23, 342/22, 342/24, 342/25, 342/30, 342/31, 342/32, 342/33, 342/14, 342/34, 342/52, 342/56, 342/55, 342/51,342/50, 342/59, 260, 261, 15, 314, 177/1, 178, 179/5,179/6, 5296/2, 336, 342/57, 342/39.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do m. Cierznie, gm. Debrzno, obręb geodezyjny Uniechów, działki objęte decyzją: nr 384/40, 384/30, 384/26, 384/7, 384/38, 384/39, 384/35, 384/34, 384/25, 384/22, 384/21, 384/20, 384/19, 384/18, 384/15, 384/2, 384/54, 384/51, 384/47, 384/52, 384/50, 384/49, 384/63, 384/61, 384/60, 384/59, 384/65, 384/37, 384/32, 384/36, 384/4, 384/41, 453, 389, 407/1, 386, 408, 440 oraz obręb geodezyjny Cierznie, działka objęte decyzją nr 411.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej o,4kV wraz ze złączem kablowy dla potrzeb zasilania działki nr 667/2 w m. Grzymisław gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do m. Pędziszewo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do m. Cierznie gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka, dz. nr 89/2, gm. Debrzno.


2014


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka, dz. nr 89/2, gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zawiadamia
o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Grzymisław" realizowanego w ramach projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 353, 338, 346 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego zmianie sposobu użytkowania części istniejącego zabytkowego pałacu, przebudowie schodów wejściowych do pałacu, budowie schodów ewakuacyjnych, wykonanie otworu okiennego, przebudowie schodów zewnętrznych do przybudówki oraz remoncie elewacji wraz ze zmianą elewacji przewidzianej do realizacji w obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działka nr 189/8.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego zmianie sposobu użytkowania części istniejącego zabytkowego pałacu, przebudowie schodów wejściowych do pałacu, budowie schodów ewakuacyjnych, wykonanie otworu okiennego, przebudowie schodów zewnętrznych do przybudówki oraz remoncie elewacji wraz ze zmianą elewacji przewidzianej do realizacji w obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działka nr 189/8.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 353, 338, 346 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko gm. Debrzno.


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na działce nr 106 w m. Strzeczona gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o zakończeniu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania działki nr 7/1 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na "Budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko gm.Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania działki nr 7/1 w m. Stare Gronowo gm. Debrzno."


Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania gospodarstwa rolnego na działce nr 106 w m. Strzeczona gm. Debrzno."Ogłoszenia archiwalne rok 2013
Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009