Urząd Miejski w Debrznie

Burmistrz  Debrzna


Informacje:


Imię i nazwisko: Wojciech Tomasz Kallas

Telefon: 59 83 35 302 kom. 734 417 832

Godziny przyjęć: środy 9:00-13:00

e-mail: w.kallas@debrzno.pl
 

 

Kompetencje:

Rozdział IV § 28 Statutu Gminy Debrzno
i § 5 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza Debrzna

Raport o stanie Gminy