Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Karty Ochrona Środowiska
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
Polityki, strategie, plany lub programy
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Inne dokumenty


Wyszukiwarka dokumentów

 

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew: www.gdos.gov.pl


Informacja o jakości wody
 

 


                        Jakie drzewa wymagają zgłoszeniz - informacje

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:11007
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-08-10 13:17:20
Treść wytworzył(a): Dominika Faryno, 2010-03-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-08-10 13:11:19


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW