Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Nieruchomości
ogłoszone w roku 2015

 

Rodzaj przetargu,
sprzedaży, dzierżaw

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno 31.12.2015 05.02.2016
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 191 o powierzchni 1.100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz. 11.12.2015 15.01.2015
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerami: 130 o powierzchni 1.200 m2 i 131 o powierzchni 2.200 nr, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz. 11.12.2015 15.01.2015
II ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2 , położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

07.12.2015 15.01.2016
II ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

07.12.2015 15.01.2016
II ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

07.12.2015 15.01.2016
II ustny nieograniczony

  w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

07.12.2015 15.01.2016
II ustny nieograniczony

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

07.12.2015 15.01.2016
II ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie, składajacej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/22 o powierzchni 5.000m2 01.12.2015 08.01.2016
II ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno 24.11.2015 08.01.2016
ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej użytkowej nr 5 w miejscowości Stanisławka nr 10 obręb geodezyjny Grzymisław wraz z udziałem wynoszącym 102/1000 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 662/7 i 662/12 o powierzchni 1.530 m2 24.11.2015 08.01.2016
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
V ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuehowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

17.11.2015 08.01.2015
ustny nieograniczony

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

* mapka

30.10.2015 04.12.2015
ustny nieograniczony

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

* mapka

30.10.2015 04.12.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2,położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów,

* mapka

30.10.2015 04.12.2015
ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 o powierzchni użytkowej 63,15 m wraz z pomieszczeniem piwnicy o powierzchni użytkowej 6,74 m2oraz gospodarczym o powierzchni użytkowej 15.00 m2 wraz z wynoszącym 213/1000 części udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 327/3 o powierzchni 1.540 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 2

 

30.10.2015 04.12.2015
ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1, położonej w miejscowości Debrzno.

 

19.10.2015 27.11.2015
 II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 120/1 o powierzchni 2.020 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Gronowo.

* mapka

12.10.2015 20.11.2015
ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/22 o powierzchni 5.000 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw SL1 Z/00025368/2 Sądu Rejonowego w Człucho wie, położonej w miejscowości Cierznie

* mapka

25.09.2015 30.10.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka*

08.09.2015 06.11.2015
IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
 IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
IV ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

08.09.2015 16.10.2015
ustny nieograniczony

 na sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 , usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno

*mapka

24.08.2015 23.10.2015
 III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/32 o powierzchni 23 m , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
 III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/31 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
 III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
 III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
 III ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 491/11 o powierzchni 984 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 491/9 o powierzchni 1.046 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego 491/8 o powierzchni 1.029 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2 , położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
 XI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

*mapka*

30.06.2015 07.08.2015
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 120/1 o powierzchni 2.020 m2,położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Gronowo

*mapka

03.06.2015 31.07.2015
ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntu niezabudowanego, oznaczonergo nr 495/25 położonego w obrębie geodezyjnym Cierznie, stanowiącego własność Gminy Debrzno.

*mapka

Zarządzenie Nr 108.123.2015

29.05.2015 10.07.2015

rokowania

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Cierznie.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

X ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/29 o powierzchni 23 m 2 położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

20.04.2015

29.05.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 o powierzchni 1.100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz.
*mapka*

19.03.2015

15.05.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 130 o powierzchni 1.200 m2 i 131 o powierzchni 2.200 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz
*mapka*

19.03.2015

15.05.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 96/4 o powierzchni 154 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Rozwory.
*mapka*

13.03.2015

08.05.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

6.02.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1.542 m2 położonej w miejscowości Stare Gronowo.
*mapka*

5.02.2015

03.04.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 447/3 o powierzchni 3.033 m2 i 446/2 o powierzchni 4.800 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Cierznie.
*mapka*

*mapka*

5.02.2015

03.04.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 323/3 o powierzchni 3.010 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz.
*mapka*

5.02.2015

03.04.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 446/1 o powierzchni 19.239 m2 i 446/3 o powierzchni 5.154 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz.
*mapka*
*mapka*

5.02.2015

03.04.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wiatą garażową o powierzchni użytkowej 202,50 m2, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka*

4.02.2015

13.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

30.01.2015

06.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

30.01.2015

06.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/26 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/25 o powierzchni 22 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015

ustny nieograniczony

- na nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

23.01.2015

20.03.2015


Przetargi ogłoszone w 2014 roku.
Przetargi ogłoszone w 2013 roku.
Przetargi ogłoszone w 2012 roku.
Przetargi ogłoszone w 2011 roku.
Przetargi ogłoszone w 2010 roku.
Przetargi ogłoszone w 2009 roku.
Przetargi ogłoszone w 2008 roku.
Przetargi ogłoszone w 2007 roku.
Przetargi ogłoszone w 2006 roku.