Urząd Miejski w Debrznie

 

PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI

ogłoszone w roku 2008

 

Rodzaj przetargu.

Przetarg:

Data wprowadzenia

Data przetargu

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 119 o powierzchni 3437 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

22.12.2008

20.02.2009

odwołany

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/45 o pow. 23 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.
Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu.

16.12.2008

13.02.2009

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/4 o powierzchni 3663 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

16.12.2008

13.02.2009

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

16.12.2008

13.02.2009

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

16.12.2008

23.01.2009

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 349/1 o powierzchni 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Miłej.

03.12.2008

15.01.2009

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.

25.11.2008

09.01.2009

rokowania

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/2 o powierzchni 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.

25.11.2008

data rokowań 09.01.2009

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta,Rynek.

25.11.2008

09.01.2009

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta,Rynek.

25.11.2008

09.01.2009

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696 o powierzchni 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia.

19.11.2008

09.01.2009

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

19.11.2008

09.01.2009

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1046/13 o pow. 1670 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.
Uwaga w pkt. 2 warunków do przetargu powinna być data do 5 stycznia 2009 r.

07.11.2008

09.01.2009

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/2 o powierzchni 8438 m2, położonej w miejscowości Buka gmina Debrzno.

13.10.2008

21.11.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

10.10.2008

14.11.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 349/1 o powierzchni 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Miłej.
UWAGA: termin wpłacenia wadium do
30 października 2008r.

24.09.2008

03.11.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/9 o powierzchni 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.

24.09.2008

03.11.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/4 o powierzchni 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.

24.09.2008

03.11.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/8 o powierzchni 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.

24.09.2008

03.11.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1046/15 o pow. 1.280 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

17.09.2008

14.11.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/2 o powierzchni 310 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Zjednoczenia.

17.09.2008

14.11.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/2 o powierzchni 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

15.09.2008

24.10.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

15.09.2008

24.10.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

15.09.2008

24.10.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

15.09.2008

24.10.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 696 o pow. 263 m2, położonej w miejscowośi Debrzno.

10.09.2008

17.10.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/3 o powierzchni 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

05.09.2008

17.10.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

05.09.2008

17.10.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Bł.Aniceta Koplińskiego.

05.09.2008

17.10.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/2 o pow. 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.

29.07.2008

12.09.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o pow. 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

29.07.2008

05.09.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1046/10 o pow. 1758 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

29.07.2008

26.09.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/9 o pow. 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/8 o pow. 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/4 o pow. 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/3 o pow. 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/2 o pow. 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 875/1 o pow. 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

17.07.2008

22.08.2008

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/3 o pow. 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

07.07.2008

11.08.2008

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/4 o pow. 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

07.07.2008

11.08.2008

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/5 o pow. 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

07.07.2008

11.08.2008

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/2 o pow. 178 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta i Rynek.

07.07.2008

11.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.

01.07.2008

08.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.

01.07.2008

08.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.

01.07.2008

08.08.2008

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Bł. Aniceta Koplińskiego.

01.07.2008

08.08.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 349/1 o pow. 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Miłej.

25.06.2008

22.08.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 825/2 o pow. 151 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

17.06.2008

19.08.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 85/2 o pow. 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.

26.05.2008

04.07.2008

odwołany


- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 825/2 o pow. 151 m2 i 827/1 o pow. 465 m2, położonej w miejscowości Debrzno. Zarządzenie w sprawie odwołania przetargu

20.05.2008

18.07.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 693/1 o pow. 371 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

20.05.2008

18.07.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 696 o pow. 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

20.05.2008

18.07.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 128/2 o pow. 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

20.05.2008

27.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/1 o pow. 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/2 o pow. 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/3 o pow. 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/4 o pow. 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/6 o pow. 1271 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/7 o pow. 1483 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/8 o pow. 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 875/9 o pow. 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

12.05.2008

16.06.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110/2 o pow. 13564 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

12.05.2008

16.06.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/2 o pow. 321 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Parkowej.

05.05.2008

09.06.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

VI ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/2 o pow. 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/9 o pow. 727 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/7 o pow. 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/5 o pow. 1003 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

21.04.2008

30.05.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 295/5 o pow. 202 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Rynek.

07.04.2008

06.06.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/5 o pow. 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.

07.04.2008

06.06.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/4 o pow. 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.

07.04.2008

06.06.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 292/3 o pow. 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Traugutta, Rynek.

07.04.2008

06.06.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 295/4 o pow. 198 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Rynek.

07.04.2008

06.06.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 85/2 o pow 8438 m2, położonej w miejscowości Buka.

18.03.2008

25.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 110/2 o pow 13564 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

07.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/12 o pow 1231 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 857/9 o pow 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/8 o pow 1034 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/7 o pow 1483 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/6 o pow 1271 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/5 o pow 987 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/4 o pow 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/3 o pow 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/2 o pow 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/1 o pow 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.03.2008

11.04.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1046/9 o pow 1450 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

22.02.2008

18.04.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/2 o pow 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów .

19.02.2008

18.04.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/3 o pow. 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/4 o pow. 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/5 o pow. 1003 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/6 o pow. 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/7 o pow. 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/8 o pow. 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/9 o pow. 727 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/13 o pow. 1365 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/14 o pow. 1051 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/15 o pow. 766 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/2 o pow. 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
skreśla się oczywistą omyłkę: "przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno symbolem 8.KP.10-teren parkingów", a winno być: "oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno symbolem 96bMN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"(13.03.2008r)

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.02.2008

21.03.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/46 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

06.02.2008

04.04.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/45 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

06.02.2008

04.04.2008

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/2 o pow. 321 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Parkowej.

04.02.2008

04.04.2008


Przetargi ogłoszone w 2013 roku.
Przetargi ogłoszone w 2012 roku.
Przetargi ogłoszone w 2011 roku.
Przetargi ogłoszone w 2010 roku.
Przetargi ogłoszone w 2009 roku.
Przetargi ogłoszone w 2008 roku.
Przetargi ogłoszone w 2007 roku.
Przetargi ogłoszone do 2006 roku.