Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Nieruchomości
Ogłoszone w roku 2013

 

Rodzaj przetargu,
sprzedaży, dzierżaw

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno

10.12.2013

17.01.2014

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 o powierzchni użytkowej 80,60 m2 i pomieszczeń piwnic o łącznej powierzchni 14,80 m2 oraz pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni użytkowej 18,61 m2 wraz z wynoszącym 62/100 części udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 258 o powierzchni 201 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Buczka nr 2
*mapka

04.12.2013

31.01.2014

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka

18.11.2013

30.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/14 o powierzchni 1.277 m2 położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.
*mapka*

04.11.2013

13.12.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

29.10.2013

06.12.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

28.10.2013

06.12.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

28.10.2013

06.12.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części . oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 220/1 o powierzchni 409 m2 , położonej w miejscowości Debrzno

10.09.2013

08.11.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki 335/151 o powierzchni 16.362 nr .położonej w miejscowości Debrzno.

10.09.2013

08.11.2013

VI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

03.09.2013

11.10.2013

VI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

03.09.2013

11.10.2013

VI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

03.09.2013

11.10.2013

VI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

03.09.2013

11.10.2013

VI ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

03.09.2013

11.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/4 o powierzchni 1.110 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/5 o powierzchni 1.112 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

IIustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.08.2013

04.10.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 nr .położonej w miejscowości Debrzno
*mapka

19.08.2013

18.10.2013

ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej w budynku nr 20 i związanego z nim udziału w działce gruntu 86/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2

19.08.2013

27.09.2013

ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej w budynku nr 20 i związanego z nim udziału w działce gruntu 83/1000 część i,oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2.

19.08.2013

27.09.2013

ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2, położonej w miejscowości Debrzno..
*mapka*

04.07.2013

09.08.2013

III ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej,zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.
 

04.07.2013

09.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

rokowania

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

rokowania

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.
*mapka

21.06.2013

02.08.2013

IV ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

21.06.2013

02.08.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

17.06.2013

23.08.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka

17.06.2013

23.08.2013

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno
*mapka

17.06.2013

23.08.2013

V ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

11.06.2013

19.07.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy i związanego z nim udziału w działce gruntu 83/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2, położonej w miejscowości Rozwory nr 20

10.06.2013

19.07.2013

II ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy i związanego z nim udziału w działce gruntu 86/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2, położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

10.06.2013

19.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 732 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/5 o powierzchni 1.112 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/4 o powierzchni 1.110 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

29.05.2013

26.07.2013

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

23.04.2013

03.06.2013

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

23.04.2013

03.06.2013

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.
*mapka

12.04.2013

24.05.2013

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości llokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka*

12.04.2013

24.05.2013

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/12 o powierzchni 1.037 m2 położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IX ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/33 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/22 o powierzchni 5.000 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

V ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka

25.03.2013

10.05.2013

II ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.02.2013

15.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż ziałki zabudowanej boksem gospodarczym nr nr 6 wraz z udziałem 219/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

30.01.2013

22.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż ziałki zabudowanej boksem gospodarczym nr 5 wraz z udziałem 292/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

30.01.2013

22.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 4 wraz z udziałem 14/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.
W punkcie 1b ustalającym wysokość wadium powinna być kwota 30zł

30.01.2013

22.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż ziałki zabudowanej boksem gospodarczym nr 3 wraz z udziałem 82/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

30.01.2013

22.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż ziałki zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

30.01.2013

22.03.2013

ustny ograniczony

- na sprzedaż ziałki zabudowanej boksem gospodarczym nr 1 wraz z udziałem 151/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

30.01.2013

22.03.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 335/151 o powierzchni 16.362 m2,położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

30.01.2013

22.03.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

23.01.2013

22.03.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

23.01.2013

22.03.2013

ustny nieograniczony

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza
publiczny przetarg ustny dotyczący oddania w dzierżawę na okres do 3 - lat lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 51,20 m2 z nieruchomości zabudowanej o Nr ewidencyjnym 78 położonej w miejscowości Uniechów.

17.01.2013

24.02.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
 

17.01.2013

22.02.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka*

08.01.2013

15.02.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 498/22 o powierzchni 5.000 m2, położonej w miejscowości Cierznie.
*mapka

08.01.2013

15.02.2013

VIII ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

08.01.2013

15.02.2013

VIII ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.01.2013

15.02.2013

VIII ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.01.2013

15.02.2013

VIII ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka*

08.01.2013

15.02.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż sprzedaży gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 732 o powierzchni 1.153 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż sprzedaży gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonego w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory
*mapka

03.01.2013

01.03.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/33 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

III ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.
*mapka

03.01.2013

08.02.2013

IV ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Mysligoszcz
*mapka*

03.01.2013

08.02.2013

ustny nieograniczony

- na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno
*mapka*

03.01.2013

01.03.2013

 

Przetargi ogłoszone w 2014 roku.
Przetargi ogłoszone w 2013 roku.
Przetargi ogłoszone w 2012 roku.
Przetargi ogłoszone w 2011 roku.
Przetargi ogłoszone w 2010 roku.
Przetargi ogłoszone w 2009 roku.
Przetargi ogłoszone w 2008 roku.
Przetargi ogłoszone w 2007 roku.
Przetargi ogłoszone w 2006 roku.