Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy
ogłoszone w roku 2013

 

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Zmiana treści SIWZ nr 1
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Informacja o wyniku postępowania
Unieważnienie postępowania

16.12.2013

24.12.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

16.12.2013

24.12.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń miasta i gminy Debrzno na lata 2014 i 2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania

11.12.2013

19.12.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony- Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załacznikami.
Projekt zagospodarowania terenu cz.1(17MB.zip)
Projekt zagospodarowania terenu cz.2(17MB.zip)
Projekt drogowy(13MB.zip)
Projekt kanalizacja deszczowa(5,6MB.zip)
Projekt kanalizacja sanitarna(1,1MB.zip)
Projekt śieć wodociągowa(3,6MB.zip)
Projekt oświetlenie uliczne(2,8MB.zip)
Projekt kolizje elektroenergetyczne(2,8MB.zip)
Projekt kolizje teletechniczne(14MB.zip)
Projekt mur oporowy(3,1MB.zip)
Projekt oznakowanie(5,5MB.zip)
Projekt badanie podłoża(7,4MB.zip)
Projekt zamienny kanalizacja deszczowa(3,9MB.zip)
Projekt zamienny wylot(4,5MB.zip)
Projekt zamienny pale(2,8MB.zip)
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia nr 2
Informacja o wyniku postępowania

02.12.2013

12.12.2013

przetarg nieograniczony

Straż Gminna w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji

15.11.2013

17.12.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013-2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z Załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

05.11.2013

13.11.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013-2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Unieważnienie części 2
Informacja o wyniku postępowania

23.10.2013

04.11.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
„ZAKUP I DOSTAWA OPAŁU DLA POTRZEB JEDNOSTEK PODLEGŁYCH URZĘDOWI MIASTA I GMINY W DEBRZNIE W ILOŚCIACH MIAŁ -OK. 261 T, WĘGIEL GROSZEK- OK. 95 T, WĘGIEL EKOGROSZEK 32 T

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.
Informacja o wyniku postępowania

17.09.2013

27.09.2013

przetarg nieograniczony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe dla klientów OPS w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyniku postępowania

30.08.2013

09.09.2013

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 96 KM zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o wyniku postępowania

19.07.2013

31.07.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dowóz dzieci do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Debrzno oraz ich odwóz - 4 obwody, na rok szkolny 2013/2014 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Zmiana treści ogłoszenia
Informacja o wyniku postępowania

05.07.2013

15.07.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno - 2013

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku postępowania

22.05.2013

03.06.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ogłoszenie opublikowane w Urzędzie Publikacji Uni Europejskiej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 do SIWZ.
Załącznik nr 3 do SIWZ.
Załącznik nr 4 do SIWZ.
Załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznik nr 6 do SIWZ.
Załącznik nr 7 do SIWZ.
Załącznik nr 8 do SIWZ.
Załącznik nr 9 do SIWZ.
Załącznik nr 10 do SIWZ.
Załącznik nr 11 do SIWZ.
Załącznik nr 12 do SIWZ.
Załącznik nr 13 do SIWZ.
Załącznik nr 14 do SIWZ.
Załącznik nr 15 do SIWZ.
Załącznik nr 16 do SIWZ.
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Zmiana treści ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ nr 2.
Zmiana treści SIWZ nr 3.
Zmiana treści SIWZ nr 4.
Informacja o wyniku postępowania
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności mających na celu ponowną ocenę i wybór oferty.
Informacja o wyniku postępowania nr 2.

25.04.2013

04.06.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Debrznie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku postępowania

26.03.2013

08.04.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku postępowania

30.01.2013

07.02.2013

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik graficzny do SIWZ
Załącznik graficzny do SIWZ (kolor)
Informacja o wyniku postępowania

02.01.2013

11.01.2013

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006