Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy

Ogłoszone w roku 2011

 

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Sprzedaż i dostawa materiałów dydaktycznych doposażenia bazy dydaktycznej szkół uczestniczących w projekcie systemowym pn. -Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik nr 5 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ nr 2
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Informacja o wyniku przetargu
Unieważnienie przetargu

30.12.2011

11.01.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
OPRACOWANIE ZMIANY DWÓCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

Uchwała Nr XVI/97/2011
Uchwała Nr XVI/96/2011
Uchwała Nr LVI/271/2009
załącznik do Uchwały Nr LVI/271/2009
Uchwała Nr XLVII_300_2006
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/300/2006
załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/300/2006
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Informacja o wyniku przetargu

15.12.2011

23.12.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Debrzno w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudzień 2012r. w następujących jednostkach Szkoły Podstawowe w Debrznie, Myśligoszczy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie SIWZ.
Informacja o wyniku przetargu

02.12.2011

12.12.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie informuje, że przyjmowane są oferty na
,, Dostawa i zakup - sprzętu komputerowego i elektronicznego w ilościach wyszczególnionych w SIWZ jako wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Cierznie gmina Debrzno"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

15.11.2011

25.11.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie informuje, że przyjmowane są oferty na
"Dostawa i zakup - mebli biurowych, szafy pancernej i bindownicy w ilościach wyszczególnionych w SIWZ jako wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Cierznie gmina Debrzno"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

15.11.2011

25.11.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Debrzno w sezonie zimowym 2011/2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu Zadanie 1
Unieważnienie post. na Zadania 2 i 3

14.11.2011

22.11.2011

przetarg nieograniczony ofertowy

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz mebli biurowych w ilościach wyszczególnionych w SIWZ jako wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Cierznie gmina Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o unieważnieniu przetargu

25.10.2011

02.11.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Debrzno w sezonie zimowym 2011/2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu Zadanie 1
Informacja o wyniku przetargu Zadanie 2
Informacja o wyniku przetargu Zadanie 3,4,5

17.10.2011

26.10.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
DOSTAWA OPAŁU DLA POTRZEB JEDNOSTEK PODLEGŁYCH URZĘDOWI MIASTA I GMINY W DEBRZNIE W ILOŚCIACH
MIAŁ -OK. 40 T, WĘGIEL GROSZEK- OK. 95 T.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

16.09.2011

29.09.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania remontu budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie przy ul. Wojska Polskiego 2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

09.08.2011

17.08.2011

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg
Remont dachu przy ul.Długiej 7 w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku przetargu

27.07.2011

17.08.2011

przetarg nieograniczony

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg
zakup i dostawa zamiatarki ulicznej zaczepianej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku przetargu

30.06.2011

11.07.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Debrzno oraz ich odwóz - 4 obwody na rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 wraz zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyniku przetargu

24.06.2011

06.07.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
usługi konserwacyjno - naprawcze urządzeń teleelektronicznych wewnątrzzakładowych łącznie z siecią i aparatami w budynku administracyjnym w Debrznie przy ul. Traugutta 2.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

23.05.2011

30.05.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji wykonawczej techniczno - kosztorysowej na budowę szkolnego placu zabaw „ RADOSNA SZKOŁA" na terenie działki nr 109 położonej w Debrznie przy ul. Królewskiej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

19.04.2011

04.05.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na- Dostawa i zakup - sprzętu AGD i mebli świetlicowych w ilościach wyszczególnionych w SIWZ jako wyposażenie Świetlic Wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Wzór umowyOdpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

 

06.04.2011

18.04.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowę dróg gminnych „ Osiedle Na Wzgórzu" od drogi gminnej ul. Sportowa do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZOdpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Zmiana treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 3.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

 

05.04.2011

15.04.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznkami
Wykaz majątku - budynki
Wykaz majątku - elektronika
Wykaz majątku - środki trwałe
Wykaz majątku - pojazdy
Wykaz majątku - lokalizacje
Wykaz majątku - szkodowość


Zmiana do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

 

23.03.2011

01.04.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń miasta i gminy Debrzno na lata 2011 i 2012.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

22.03.2011

31.03.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 193/23, 188/12, 188/19 1188/24 W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO „ OSIEDLE NA WZGÓRZU".
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik do SIWZ nr 1
załącznik do SIWZ nr 2
załącznik do SIWZ nr 3
załącznik graficzny do SIWZ nr 1
załącznik graficzny do SIWZ nr 2
załącznik graficzny do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

22.02.2011

02.03.2011

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006