Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - USŁUGI

Ogłoszone w roku 2008

 

Rodzaj przetargu.

Przetarg:

data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

31.10.2008

14.11.2008

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 130.000,00 EURO - Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Debrznie

 

03.10.2008

13.10.2008

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 130.000,00 EURO -Zakup i dostawa węgla kamiennego do szkół, do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie i do budynku OSP w Debrznie oraz zakup i dostawa brykietu drzewnego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

29.09.2008

08.10.2008

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO -Zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola Miejskiego.

24.09.2008

10.10.2008

przetarg nieograniczony

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniechowie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Ocieplenie elewacji budynku szkoły .

15.09.2008

26.09.2008

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.

05.09.2008

17.09.2008

przetarg nieograniczony

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Zakup sprzętu kuchennego.

20.08.2008

12.09.2008

przetarg nieograniczony

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniechowie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO -
Zadanie nr 1: Remont dachu Szkoły w Uniechowie
Zadanie nr 2: Ocieplenie elewacji budynku szkoły.

05.08.2008

25.08.2008

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.

25.07.2008

21.08.2008

przetarg nieograniczony

Dyrektor Zespołu Szkół w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - wymiana wykładzin PCV w Budynku Zespołu Szkół w Debrznie .

 

25.07.2008

22.08.2008

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Debrznio ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej plus specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Starym Gronowie.

08.07.2008

31.07.2008

zamówienie z wolnej ręki

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi prawnicze .

 

04.06.2008

----

przetarg nieograniczony

-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - ocieplenie metodą lekką mokrą ścian budynku przy ul.Rynek 2 .

 

01.04.2008

23.04.2008

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO -zakup i dostawa kruszyw drogowych .

 

01.03.2008

17.03.2008

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO -zakup i dostawa wyrobów betonowych .

 

01.03.2008

17.03.2008

Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2007