Urząd Miejski w Debrznie

 

PRZETARGI ARCHIWALNE

USŁUGI ogłoszone do 2007 roku

 

Rodzaj przetargu.

Przetarg:

data wprowadzenia

 

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000,00 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Cierznie i zasilania wodociągowego terenu Parku Przemysłowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru budowy .

 

 

18.10.2006

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - Zakup i dostawa węgla kamiennego do szkół oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

 

 

11.10.2006

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony powyżej60.000,00 EURO - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00.

 

 

09.08.2006

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony - dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Debrzno oraz ich odwóz – 4 obwody.

 

 

08.08.2006

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony -Sporządzenie planu zagospodarowania zalesień gruntów rolnych.

 

 

10.07.2006

przetarg nieograniczony

-Dyrektor ZGKiM w Debrznie ogłasza przetarg na wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą szczytów, ścian budynków na Wspólnotach Mieszkaniowych

23.06.2006

nieograniczony

-na budowę drogi gminnej – ulic Cicha, Leśna i Ks. Skorupki w Debrznie

 

 

14.04.2006 21.06.2006

nieograniczony

-na opracowanie planu zalesień Gminy Debrzno

 

 

27.03.2006 10.07.2006

nieograniczony

-Dostawa i sprzedaż kształtek i cegły ceramicznej oraz zaprawy do murowania

27.02.2006

nieograniczony

-Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno kruszyw drogowych o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 1.200 ton

27.02.2006

nieograniczony

-Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży

27.02.2006

nieograniczony

-Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno pospółki 0/120 mm w ilości 1.500 ton

27.02.2006

nieograniczony

-na opracowywanie projektów decyzji warunków zabudowy i decyzji ostatecznych na 2006r szacunkowa ilość decyzji około 50 szt

18.01.2006

nieograniczony

-na zakup i dostawę materiałów budowlanych

18.01.2006

nieograniczony

-na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej plus specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowę kanalizacji sanitarnej ul.Woj. Polskiego od skrzyżowania z ul. Mokotowską w kierunku Człuchowa do posesji nr 49

18.01.2006

nieograniczony ofertowy

- na prowadzenie /wykonanie/ monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Grzymisławiu, gmina Debrzno będącego w fazie eksploatacji.

19.12.2005

nieograniczony ofertowy

- na wywóz nieczystości stałych z zasobów administrowanych przez ZGKiM w Debrznie.

12.12.2005

    

przetarg nieograniczony

 

    -Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000,00 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Cierznie i zasilania wodociągowego terenu Parku Przemysłowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru budowy .

 

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
 • Schemat przebiegu trasy
 • Oświadczenie art.24
 • Oświadczenie art.22
 • Umowa
      

  18.10.2006

      

  przetarg nieograniczony

      -Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO - Zakup i dostawa węgla kamiennego do szkół oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

   

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Formularz cenowy.
 • Formularz ofertowy.
 • Oświadczenie art.24
 • Oświadczenie art.22
 • Umowa
 • Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
      

  11.10.2006

      

  przetarg nieograniczony

      -Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony powyżej60.000,00 EURO - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00.

   

 • Ogłoszenie o przetargu powyżej 60.000 EURO
 • Specyfikacja
 • Formularz cenowy
 • Formularz symulacji udzielonego kredytu
 • Oświadczenie art.24 ust.1
 • Oświadczenie art.22
 • Umowa
 • Wyjaśniena do specyfikacji nr.1
 • Wyjaśniena do specyfikacji nr.2
 • Wyjaśniena do specyfikacji nr.3
 • Wyjaśniena do specyfikacji nr.4
 • Załącznik wyjaśnień do specyfikacji nr.4
 • Wyjaśniena do specyfikacji nr.5
 • Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
      

  09.08.2006

      

  przetarg nieograniczony

      Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony - dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Debrzno oraz ich odwóz – 4 obwody.

   

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Zakres rzeczowy z załącznikami
 • Formularz
 • Oświadczenie art.24 ust.1
 • Oświadczenie art.22
 • Umowa
 • Informacja o wyniku postępowania przetargowego
      

  08.08.2006

      

  przetarg nieograniczony

      Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg nieograniczony -Sporządzenie planu zagospodarowania zalesień gruntów rolnych.

   

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Formularz
 • Oświadczenie art.24 ust.1
 • Oświadczenie art.22
 • Umowa
 • Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
      

  10.07.2006

      

  przetarg nieograniczony

      -Dyrektor ZGKiM w Debrznie ogłasza przetarg na wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą szczytów, ścian budynków na Wspólnotach Mieszkaniowych     

  23.06.2006

      

  nieograniczony

      -na budowę drogi gminnej – ulic Cicha, Leśna i Ks. Skorupki w Debrznie

   

 • Unieważnienie postępowania przetargowego


      

  14.04.2006 21.06.2006

      

  nieograniczony

      -na opracowanie planu zalesień Gminy Debrzno

   

   

 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
 • Unieważnienie prowadzonego postępowania


      

  27.03.2006 10.07.2006

      

  nieograniczony

      -Dostawa i sprzedaż kształtek i cegły ceramicznej oraz zaprawy do murowania     

  27.02.2006

      

  nieograniczony

      -Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno kruszyw drogowych o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 1.200 ton     

  27.02.2006

      

  nieograniczony

      -Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży    

  27.02.2006

      

  nieograniczony

      -Dostawa i sprzedaż na teren miasta i gminy Debrzno pospółki 0/120 mm w ilości 1.500 ton     

  27.02.2006

      

  nieograniczony

      -na opracowywanie projektów decyzji warunków zabudowy i decyzji ostatecznych na 2006r szacunkowa ilość decyzji około 50 szt     

  18.01.2006

      

  nieograniczony

      -na zakup i dostawę materiałów budowlanych     

  18.01.2006

      

  nieograniczony

      -na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej plus specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowę kanalizacji sanitarnej ul.Woj. Polskiego od skrzyżowania z ul. Mokotowską w kierunku Człuchowa do posesji nr 49
      

  18.01.2006

      

  nieograniczony ofertowy

      - na prowadzenie /wykonanie/ monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Grzymisławiu, gmina Debrzno będącego w fazie eksploatacji.    

  19.12.2005

      

  nieograniczony ofertowy

      - na wywóz nieczystości stałych z zasobów administrowanych przez ZGKiM w Debrznie.    

  12.12.2005

   


  Burmistrz Miasta i Gminy ma zaszczyt zaprosić Państwo do udziału

  w przetargu nieograniczonym w wartości szacunkowej

  ponad 60.000 EURO na udzielenie kredytu

  długoterminowego w wysokości 3.021.927,47 złotych

  udzielonego w transzach w roku 2004 i 2005.

  Termin realizacji
   

   

   

 • I transza w wysokości - 1.021.164,30 w terminie do 30 listopada 2004 r.
 • II transza w wysokości - 519.165,28 w terminie do 31 grudnia 2004 r.
 • III transza w wysokości - 490.000,00 w terminie do 31 marca 2005 r.
 • IV transza w wysokości - 495.000,00 w terminie do 30 czerwca 2005 r.
 • V transza w wysokości - 496.597,89 w terminie do 30 września r.


  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowej

  Wadium 15.000,00

  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  Cena (marża bankowa) - 70%

  Prowizja bankowa - 30%

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł + VAT) można
  odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
  Uprawniony do kontaktów z oferentami Ewa matraszek - Skarbnik
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno,
  pokój Nr 2, ul.Traugutta 2 77-310 Debrzno
  Termin składania ofert upływa 17.09.2004r. godz 15.00.
  Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2004r. o godz 11.00.
  W przetargu mogą wziąć udział oferwnci nie wykluczeni na podst. Art.19 ust.1
  i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe
  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2004-07-27

   

   

   


  Burmistrz Miasta i Gminy informuje,

  że na oficjalny wniosek strony zainteresowanej

  przesuwa termin składania ofert w przetargu nieograniczonym

  w wartości szacunkowej ponad 60.000 EURO

  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.021.927,47

  złotych udzielonego w transzach w roku 2004 i 2005.


  Termin realizacji
   

   

   

   

   

 • I transza w wysokości - 1.021.164,30 w terminie do 30 listopad 2004
 • II transza w wysokości - 519.165,28 w terminie do 31 grudnia 2004 r.
 • III transza w wysokości - 490.000,00 w terminie do 31 marca 2005 r.
 • IV transza w wysokości - 495.000,00 w terminie do 30 czerwiec 2005 r.
 • V transza w wysokości - 496.597,89 w terminie do 30 września 2005 r.


  z dnia 17.09.2004 , godzina 15.00 na dzień 06.10.2004 godzina 13.00.

  Otwarcie ofert z dnia 20.09.2004 r. godzina 11.00

  na dzień 06.10.2004 r. godzina 13.30.


  W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. Art. 19 ust. 1

  i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe

  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

   

  d70000>INFORMACJA O WYBORZE OFERTY#

   

  2004-10-06


   

  O G Ł O S Z E N I E

  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

  ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych

   


   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Urząd Miasta i Gminy Zakład Obsługi Oświaty

  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2,

  tel. 83 35 123

   

  o g ł a s z a

   

  przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Debrzno na okres od 01.02.2004r. – 25.06.2004r..Zakres rzeczowy obejmuje:

  • 1/ Obwód nr 1 – czas jazdy 4 godz.50 min., długość obwodu - 152 km
  • 2/ Obwód nr 2 – czas jazdy 2 godz.10 min., długość obwodu - 61 km
  • 3/ Obwód nr 3 – czas jazdy 2 godz.10 min., długość obwodu - 82 km
  • 4/ Obwód nr 4 – czas jazdy 1 godz. 20 min, długość obwodu - 77 km

  Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2004r. – 25.06.2004r.
  Wadium w wysokości 1.000,00 zł płatne w kasie Z.O.O. w Debrznie
  lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ) w terminie do dnia 28.01.2004r. do godz. 10.00.Wymagany środek transportu do przewozu osób- minimum 40 miejsc siedzących, do obwodu nr 4 - około 10 miejsc siedzących.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
  w Zakładzie Obsługi Oświaty w Debrznie pok. nr 35.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Lupa,
  tel. /059/ 83 35 123 .
  Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: â€?Przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjumâ€? w sekretariacie Urzędu Miasta
  i Gminy w Debrznie, do dnia 28 stycznia 2004r. do godz. 10.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 28.01.2004r. o godz.10.15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki SIWZ, art.22 ust.2 i art.19 UZP.

   


   


  Urząd Miasta i Gminy

  Zakład Obsługi Oświaty w Debrznie

  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel.(0-59)8335123

   


  o g ł a s z a

   

  przetarg w formie zapytania o cenę
  na zakup i dostawę węgla opałowego do szkół na sezon grzewczy 2003/2004 w ilości:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • węgiel orzech o kal. 27.000-29.000/5-8/04 - 75 ton
 • węgiel groszek o kal. 25.000- 27.000/5-8/08 - 370 ton
 • węgiel miał - 65 ton

  Termin realizacji zamówienia : od 01.10.2003r. – 30.04.2004r.
  Wadium w wysokości 2.000,00 zł – płatne w kasie Z.O.O. w Debrznie lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ) w terminie do dnia 20.08.2003r. do godz. 11.00.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 35.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Lupa, tel.(0-59) 83 35 123.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: â€?Przetarg na dostawę węgla opałowego do szkółâ€? w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , do dnia 20.08.2003r. do godz. 11.00.

  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 20.08.2003r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki SIWZ, art.22 ust.2 i art.19 UZP.


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony

  Dostawa kostki brukowej betonowej w ilości 1.900 m2 oraz materiałów towarzyszących–krawężnik, obrzeża

  Termin realizacji zamówienia do 30-12 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pan Marek Szoska .
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno do dnia 21-05-2004 rok do godz.10,00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10,15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ, art. 22 ust.1 i art.24 ust.1 - ustawy prawo zamówień publicznych.

   


   

  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, Ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony

  Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych
  na terenie miasta i gminy Debrzno na powierzchni 50.000,00 m2
  wykonywane równiarką samojezdną i walcem samojezdnym

  Termin realizacji zamówienia do 30-12 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno do dnia 21-05-2004 rok do godz.9,00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9,15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ, art.22 ust.1 i art.24 ust.1 - ustawy prawo zamówień publicznych.

   


   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, Ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony

  Dostawa kruszyw drogowych na terenie miasta i gminy Debrzno w ilości 2.000 ton

  Termin realizacji zamówienia do 30-12 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska .
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno do dnia 21-05-2004 rok do godz. 11,00. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.11,15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ, art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 - ustawy prawo zamówień publicznych.

      

  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, Ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Budowa oświetlenia ulicznego w Debrznie przy ul. Harcerskiej w ciągu drogi
  wojewódzkiej Nr-188

  Termin realizacji zamówienia do 31-07- 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska .
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno do dnia 18-06-2004 rok do godz.9.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ,
  art.22 ust.1 i art.24 ust.1 - ustawy prawo zamówień publicznych.

   

   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, Ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy
  ul.Sportowa i Adama Rapackiego w Debrznie.

  Termin realizacji zamówienia do 31-11- 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska .
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno do dnia 18-06-2004 rok do godz.10.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ,
  art.22 ust.1 i art.24 ust.1 - ustawy prawo zamówień publicznych.


  opracował

  Marek Szoska

   


   


  Urząd Miasta i Gminy
  Zakład Obsługi Oświaty
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 83 35 123


  o g ł a s z a


  przetarg nieograniczony na dostawę węgla opałowego do szkół


  Zakres rzeczowy obejmuje:


  A/ dostawę węgla opałowego do szkół w ilościach:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • węgiel orzech kal.27.000-29.000/5-8/04 - 75 ton
 • węgiel groszek kal. 25.000-27.000/5-8/08 - 75 ton
 • miał węglowy kal.25/15(PN-82/G-9700/3) - 35 ton


  B/ dostawę węgla opałowego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie w ilości:
 • węgiel groszek kal. 25.000-27.000/5-8/08 - 30 ton
 • miał węglowy kal.25/15(PN-82/G-9700/3) - 30 ton


  Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2004r. – 30.04.2005r.
  Wadium w wysokości 1.000,00 zł płatne w kasie Z.O.O. w Debrznie lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ) w terminie do dnia 29.09.2004r.
  do godz. 12.00.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie Obsługi Oświaty w Debrznie pok.nr 35. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Lupa,
  tel . /059/ 83 35 123 .
  Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: â€?Przetarg na dostawę węgla opałowego do szkół â€? w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, do dnia 29 września 2004r. do godz. 1300.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 29.09.2004r. o godz.1315.

   

  Miasto i Gmina Debrzno-
  Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  77-310 Debrzno ul.traugutta 2 tel.059 8335351 (366)
  ogłasza przetarg nieograniczony

  na dzierżawę składowiska odpadów komunalnych w Grzymisławiu
  od dnia 01.10.2004r do dnia 01.10.2014r.


  kryterium wyboru oferenta:

 • Cena 50% za dzirżawę składowiska
 • ocena programu eksploatacji wysypiska - 50%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie UMiG w Debrznie lub za zaliczeniem
  pocztowym. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Jerzy Laskowicz.
  Oferty należy składać w sekretariacie UMiG w Debrznie do dnia 01.09.2004r
  do godz.10.00. Otwarcie oraz odczytanie ofert nastąpi w dniu 01.09.2004r
  do godz.10.15.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełaniają warunki SIWZ,
  art.22 i 24 UZP.


  Opracował: Jerzy Laskowicz

   


  O G Ł O S Z E N I E


  Urząd Miasta i Gminy
  Zakład Obsługi Oświaty
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 83 35 123 Urząd Miasta i Gminy


  o g ł a s z a

  przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Debrzno na okres od 01.09.2004r. – 24.06.2005r..

  Zakres rzeczowy obejmuje:
  1/ Obwód nr 1 – czas jazdy 4 godz.50 min., długość obwodu - 152 km
  2/ Obwód nr 2 – czas jazdy 2 godz.10 min., długość obwodu - 61 km
  3/ Obwód nr 3 – czas jazdy 2 godz.10 min., długość obwodu - 82 km
  4/ Obwód nr 4 – czas jazdy 1 godz. 20 min, długość obwodu 77 km
  Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2004r. – 24.06.2005r.
  Wadium w wysokości 1.000,00 zł płatne w kasie Z.O.O. w Debrznie lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ) w terminie do dnia 16.08.2004r. do godz. 1000.
  Wymagany środek transportu do przewozu osób- minimum 40 miejsc siedzących, do obwodu nr 4 - około 10 miejsc siedzących.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie Obsługi Oświaty w Debrznie pok.nr 35. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Lupa,
  tel /059/ 83 35 123 .
  Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: â€?Przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjumâ€? w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, do dnia 16 sierpnia 2004r. do godz. 1000.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 16.08.2004r. o godz.1015.


  opracował kierownik ZOO Grażyna Lupa
   


  OGŁOSZENIE OPRZETARGU NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W SALI WIDOWISKOWO KINOWEJ

  2004-10-07


   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, Ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr – 233047
  w miejscowości Uniechów Wybudowanie –
  punktów oświetleniowych – szt. 4


  Termin realizacji zamówienia do 15-12 2004 rok
  Kryterium wyboru oferty : cena – 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego
  lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska .
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno
  do dnia 15-11-2004 rok do godz. 9.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.00.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki
  SIWZ, art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 - ustawy prawo zamówień
  publicznych.

   

  2004-10-29

  do 2004-11-15

     ZARZĄDZENIE Nr 291/2004


  Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
  z dnia 6 grudnia 2004 roku

  w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie
  prac geodezyjno - kartograficznych nieruchomości
  w roku 2005 i 2006


  Na podstawie art.69, art.70 oraz art.71 ust.1 i 2 ustawy
  z dnia 29 stycznia 200 roku Prawo Zamówień Publicznych


  Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania
  ofert w trybie zapytania o cenę na wykonywanie prac geodezyjno
  kartograficznych nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta
  i Gminy Debrzno.
  Oferty powinny zawierać wyszczególnienie typowych prac wraz
  z podaniem ceny oraz terminu ich wykonania.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - jako załącznik
  do zarządzenia.
  Z uwagi na konieczność sukcesywnego zgłaszania w ciągu roku
  potrzeb w zakresie wymienionych usług, wymagana jest
  dyspozycyjność.
  W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz termin przekazania
  dokumentacji. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty
  związane z wykonaniem zamówienia i jest obowiązująca
  w całym okresie ważności oferty.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest
  inspektor ds.gosp.gruntami i nieruchomości Danuta Klimek.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
  do dnia 23 grudnia 2004 roku do godz.15.00.

  Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 30 grudnia 2004 roku

   

  2004-12-06

  do 2004-12-23


   


  ZARZADZENIE Nr 292/2004


  Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
  z dnia 6 grudnia 2004 roku

  w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie
  wycen nieruchomości w roku 2005 i 2006  Na podstawie art.69, art.70 oraz art.71 ust.1 i 2 ustawy
  z dnia 29 stycznia 200 roku Prawo Zamówień Publicznych


  Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania
  ofert w trybie zapytania o cenę na wykonywanie wycen nieruchomości
  dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.
  Oferty powinny zawierać wyszczególnienie typowych prac
  wraz z podaniem ceny oraz terminu ich wykonania.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - jako załącznik
  do zarządzenia.
  Z uwagi na konieczność sukcesywnego zgłaszania w ciągu roku
  potrzeb w zakresie wymienionych usług, wymagana jest dyspozycyjność.
  W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz termin przekazania
  dokumentacji.
  Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty
  związane z wykonaniem zamówienia i jest obowiązująca
  w całym okresie ważności oferty.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest inspektor
  ds.gosp.gruntami i nieruchomości Danuta Klimek.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
  do dnia 23 grudnia 2004 roku do godz.15.00.

  Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 30 grudnia 2004 roku.

  2004-12-06

  do 2004-12-23  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  ogłasza przetarg nieograniczony
  na zakup i dostawę materiałów biurowych
  Termin realizacji zadania od 1.03.2005 do 29.02.2007.
  Kryterium wyboru oferenta. Cena - 100 %
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie UMiG Debrzno
  pokój nr 29 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Zenon Siutkowski.
  Oferty należy złożyć
  w sekretariacie UMiG Debrzno
  do dnia 25.02.2005r.do godz. 10.00.
  Otwarcie oraz odczytanie ofert nastąpi w dniu 25.02.2005r.
  o godz. 10.00.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają
  warunki SIWZ i art. 22 i 24 UZP.


  77-310 Debrzno ul. Traugutta 2 tel. (059) 8335351(366)


   

  2005-02-11

  do 2005-02-25   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  ogłasza przetarg nieograniczony
  na zakup i dostawę materiałów budowlanych
  Termin realizacji zadania od 1.03.2005 do 31.03.2006.
  Kryterium wyboru oferenta. Cena - 100 %
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie UMiG Debrzno
  pokój nr 29 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Zenon Siutkowski.
  Oferty należy złożyć
  w sekretariacie UMiG Debrzno
  do dnia 25.02.2005r.do godz. 11.00.
  Otwarcie oraz odczytanie ofert nastąpi w dniu 25.02.2005r.
  o godz. 11.00.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają
  warunki SIWZ i art. 22 i 24 UZP.


  77-310 Debrzno ul. Traugutta 2 tel. (059) 8335351(366)


   

  2005-02-11

  do 2005-02-25   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Dostawa kruszyw drogowych w ilości 1.600 ton
  na teren miasta i gminy Debrzno


  Termin realizacji zamówienia: od 21.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
  Kryterium wyboru oferty: cena - 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego
  lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno
  do dnia 14.03.2005 r. do godz.9.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9,15
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ,
  art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.


   

  2005-02-28

  do 2005-03-14   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Dostawa i sprzedaż kostki betonowej brukowej
  w ilości 2.100 m2 oraz materiałów towarzyszących
  na teren miasta i gminy Debrzno


  Termin realizacji zamówienia: od 21.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
  Kryterium wyboru oferty: cena - 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego
  lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno
  do dnia 14.03.2005 r. do godz.10.00.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.15
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ,
  art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.


   

  2005-02-28

  do 2005-03-14   


  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2 tel. (059)8335351
  ogłasza przetarg nieograniczony


  Dostawa pospółki 1/120 w ilości 1.500 ton
  na teren miasta i gminy Debrzno


  Termin realizacji zamówienia: od 21.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
  Kryterium wyboru oferty: cena - 100%
  Formularz SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego
  lub za zaliczeniem pocztowym.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Szoska.
  Oferty należy złożyć w sekretariacie UMIG Debrzno
  do dnia 14.03.2005 r. do godz.9.30.
  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9,45
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki SIWZ,
  art. 22 ust.1 i art.24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.


   

  2005-02-28

  do 2005-03-14
  Świadczenie pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Debrzno
  - protokół postępowania

  2005-06-30   


  Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 8335351


  ogłasza przetarg nieograniczony na


  przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
  z terenu gminy Debrzno oraz ich odwóz
  w okresie od 01.09.2005r. do 30.06.2006r.


  Zakres rzeczowy obejmuje:

  • Obwód nr 1 - czas jazdy 4 godz. 10 min., długość obwodu - 132 km;
  • Obwód nr 2 - czas jazdy 3 godz. 55 min., długość obwodu - 112 km;
  • Obwód nr 3 - czas jazdy 3 godz. 40 min., długość obwodu - 98 km;
  • Obwód nr 4 - czas jazdy 3 godz. 40 min., długość obwodu - 105 km.


  Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2005r. do 30.06.2006r.


  Wadium w wysokości 1.000.00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie,
  ul.Traugutta 2 lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ)
  w terminie do dnia 05.08.2005r. do godz.13.00.


  Wymagany środek transportu do przewozu osób - minimum 40 miejsc siedzących,
  do obwodu nr 4 dodatkowo wymagane przystosowanie
  do przewozu osób niepełnosprawnych.


  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
  w Urzędzie Miasta i Gminy w Debrznie, pok. nr 35.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest
  Grażyna Lupa, tel. (059) 833 53 51.


  Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem
  "Przetarg na przewóz uczniów do szkół podstawowych
  i gimnazjum oraz ich odwóz"
  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2,
  pok. nr 1 do dnia 05 sierpnia 2005r. do godz.13.00.


  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 05.08.2005r. o godz.13.15.

  2005-07-19

  do 2005-08-05  Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 8335351


  ogłasza przetarg nieograniczony na


  Zakup i dostawę węgla opałowego do szkół i do budynku Urzędu miasta i gminy w Debrznie


  Zakres rzeczowy obejmuje:

  • węgiel orzech kal.27.000-29.000/5-8-04 - 30 ton
  • węgiel groszek kal.25.000-27.000/5-8-/08 - 115 ton
  • miał węglowy kal.25/15(PN-82/G-9700/3) - 60 ton


  Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2005r. do 30.04.2006r.


  Wadium w wysokości 1.000.00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie,
  ul.Traugutta 2 lub na konto bankowe (nr konta podany w SIWZ)
  w terminie do dnia 28.09.2005r. do godz.12.00.


  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
  w Urzędzie Miasta i Gminy w Debrznie, pok. nr 35.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest
  Grażyna Lupa, tel. (059) 833 53 51. wew.45


  Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem
  "Przetarg na zakup i dostawę węgla opałowego do szkół i do budynku Urzędu miasta i gminy w Debrznie"
  do dnia 28 września 2005r. do godz.13.00.


  Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 28.09.2005r. o godz.13.15.
   

  Data wprowadzenia:2005-09-12
  Wytworzył:Grażyna Lupa

  do 2005-09-28  oprecował:
  Grażyna Lupa
  Przetargi ogłoszone w roku 2011
  Przetargi ogłoszone w roku 2010
  Przetargi ogłoszone w roku 2009
  Przetargi ogłoszone w roku 2008
  Przetargi ogłoszone w roku 2007
  Przetargi ogłoszone do roku 2007