Urząd Miejski w Debrznie

..

. PRZETARGI - Usługi i dostawy

ogłoszone w roku 2017

Rodzaj przetargu

Przetarg nazwa

Data wprowadzenia

Data przetargu

zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 w szacunkowych ilościach: benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1.000 litrów olej napędowy - 15.000 litrów Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_paliwa_zapytanie.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 w szacunkowych ilościach: benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1.000 litrów olej napędowy - 15.000 litrów
Utworzono: 2017-12-27 14:04:51
Data dodania: 2017-12-27 14:05:28
Autor pliku: P Gibczyńskia
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

link Platforma Zakupowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_paliwa_wynik.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2018-01-03 11:12:18
Data dodania: 2018-01-03 11:12:57
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27.12.2017 02.01.2017
ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE, na realizację zajęć interaktywnych z dziedziny biologii, chemii, przyrody i matematyki dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, w projekcie pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnei Szczegóły pliku
Nazwa: 2107_zajecia_interakt_ogl.pdf
Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ORG.271.2.17.2017 POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1 na realizację zajęć interaktywnych z dziedziny biologii, chemii, przyrody i matematyki dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, w projekcie pn.: „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnei
Utworzono: 2017-12-15 08:35:41
Data dodania: 2017-12-15 08:36:20
Autor pliku: P ibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja u udzieleniu zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_usl_spol_wynik zam.pdf
Opis: Informacja u udzieleniu zamówienia
Utworzono: 2018-01-11 12:29:32
Data dodania: 2018-01-11 12:29:56
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.12.2017 22.12.2017
godz 14.00
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_schronisko_wynik.pdf
Opis: Informacja o wyborze oferty
Utworzono: 2017-12-21 14:39:10
Data dodania: 2017-12-21 14:39:32
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.12.2017 20.12.2017
zapytanie ofertowe

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”( platforma zakupowa)

Informacja o wyborze oferty Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_tablica_int_2_wynik.pdf
Opis: Informacja o wyborze oferty tablica 2
Utworzono: 2017-12-12 13:54:35
Data dodania: 2017-12-12 13:55:29
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01.12.2017

08.12.2017
godz 14.00

zapytanie ofertowe

Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej  infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” ( platforma zakupowa)

Informacja o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_tablica_int_wynik.pdf
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania
Utworzono: 2017-12-01 11:15:03
Data dodania: 2017-12-01 11:15:25
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17.11.2017 24.11.2017
ogłoszenie o zamówieniu

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg na: odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Debrzno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. w Nowym Dworze. Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_ogloszenie.pdf
Opis: Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg na: odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Debrzno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. w Nowym Dworze.
Utworzono: 2017-11-24 11:12:34
Data dodania: 2017-11-24 11:12:56
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_SIWZ.pdf
Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
Utworzono: 2017-11-24 11:14:04
Data dodania: 2017-11-24 11:14:17
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 14.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załaczniki 1-15 (.zip) Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_zalaczniki 1-15.zip
Opis: Załaczniki 1-15
Utworzono: 2017-11-24 11:16:09
Data dodania: 2017-11-24 11:16:24
Autor pliku: P Gibczynski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.82 MB
Rozszerzenie pliku: zip

Informacja z otwarcia ofert Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_otw_of.pdf
Opis: Informacja z otwarcia ofert- odpady
Utworzono: 2017-12-04 15:51:54
Data dodania: 2017-12-04 15:52:20
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_wynik.pdf
Opis: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- odpady
Utworzono: 2017-12-20 09:12:49
Data dodania: 2017-12-20 09:14:06
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja u udzieleniu zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_odpady_zamowienie.pdf
Opis: Informacja u udzieleniu zamówienia
Utworzono: 2017-12-28 14:19:20
Data dodania: 2017-12-28 14:19:48
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24.11.2017

04.12.2017r.
godz.10.00

zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na: CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r. CZĘSC II - Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r. Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_wycena_nier_2_ogl.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na: CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r. CZĘSC II - Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r.
Utworzono: 2017-11-21 09:53:31
Data dodania: 2017-11-22 09:54:15
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_wycena_nier_2_wynik.pdf
Opis: wycena Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono: 2017-12-13 12:00:23
Data dodania: 2017-12-13 12:01:28
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22.11.2017 28.11.2017
ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ORG.271.2.15.2017 POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1 na realizację zajęć interaktywnych z dziedziny biologii, chemii, przyrody i matematyki dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, w projekcie pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: 2017_usl_zajecia_inte_uniew.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Utworzono: 2017-12-15 08:28:09
Data dodania: 2017-12-15 08:29:58
Autor pliku: P Gibczyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.11.2017 16.11.2017
godz 12.00
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na:
CZĘŚĆ I - Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r.
CZĘŚĆ II - Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 1.01.2018r.-31.12.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (16.11.2017)

08.11.2017 14.11.2017
ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ORG.271.2.14.2017 POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1 na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, w projekcie pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

25.10.2017 31.10.2017
ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr  ORG.271.2.13.2017 na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz klas gimnazjum, w projekcie pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Informacja o udzielonych zamówieniach

03.10.2017 12.10.2017
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert w rozpoznaniu cenowym na świadczenie usługi opiekunów w trakcie wyjazdów edukacyjnych

12.05.2017 19.05.2017
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na:
CZĘŚĆ I - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno;
CZĘŚĆ II - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno;

Załączniki do ogłoszenia (.zip)

Zawiadomieniu o wyborze oferty

13.04.2017 20.04.2017
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na:
CZĘŚĆ I - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno;
CZĘŚĆ II - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno;

Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2.doc
Załacznik nr 3.doc
Załacznik nr 4 - graficzny

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

23.03.2017 30.03.2017
zapytanie ofertowe

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie informuje, że przyjmowane są oferty na:
Cześć 1 Przeprowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości w wymiarze 32 h/grupę, tj. łącznie 64 h,
Cześć 2 Przeprowadzenie szkoleń ABC przedsiębiorczości w wymiarze 24 h/grupę, tj. łącznie 48 h,:
Cześć 3 Przeprowadzenie doradztwa biznesowego merytorycznego przed założeniem działalności gospodarczej w wymiarze 185 h łącznie,
Cześć 4 Przeprowadzenie doradztwa biznesowego finansowego przed założeniem działalności gospodarczej w wymiarze 111h łącznie,

Zapytanie_ofertowe na usługi szkoleniowo-doradcze

Formularz ofertowy .docx
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań .docx
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów .docx


Zmiana zapytania ofertowego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

20.03.2017 27.03.2017
przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/008 na na dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy .doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

10.03.2017 17.03.2017
 

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do składania ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi rowerowej w m. Uniechów, Uniechówek, Cierznie wzdłuż Drogi Krajowej 22, Gmina Debrzno.

Formularz ofertowy .doc


Wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia nr 1

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

09.03.2017 17.03.2017
przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/007 na świadczenie usług transportu uczniów i uczennic szkół gminy Debrzno w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy .doc


Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania cz1

Informacja o wyniku postępowania cz2

22.02.2017 01.03.2017
przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/006 na na dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy .doc

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

21.02.2017 28.02.2017
przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza przetarg na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załacznikami

Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na skierowane zapytania

Informacja o modyfikacji dot. treści SIWZ

Załaczniki wersja edytowalna .doc

Załacznik nr 6 wersja edytowalna .xls

Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2

Informacja o modyfikacji dot. treści SIWZ nr 2

Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21.02.2017 02.03.2017
konkurs

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowania terenu zielonego znajdującego przy murach miejskich (część działki nr 246/2) w Debrznie pow. człuchowski, woj. Pomorskie

załaczniki do Konkursu

załącznik_B-4_ mapa DWG


Sprostowanie do Regulaminu konkursu architektoniczno

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Praca konkursowa

16.02.2017

24.02.2017

11:00

przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/005 na świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

06.02.2107 13.02.2017
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/004 na dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

SIWZ

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana do treści SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty nr 2

31.01.2017

10.02.2017
 

13.02.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/003 na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Informacja o złożonych ofertach

Wykaz zawartych umów

09.01.2017 13.01.2017
zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza do złożenia oferty na: Sukcesywną dostawę kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Miasta i Gminy Debrzno z załącznikami

Informacja o wyniku postępowania

03.01.2017 12.01.2017

 

Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006