Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy
ogłoszone w roku 2012

 

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń miasta i gminy Debrzno na lata 2013 i 2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku przetargu

17.12.2012

27.12.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
zakup i dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych do Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami


Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Zmiana SIWZ nr 1.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o wyniku przetargu

11.12.2012

19.12.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku przetargu

11.12.2012

19.12.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku przetargu

11.12.2012

19.12.2012

przetarg nieograniczony

Komendant Straży Miejskiej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i montaż systemu monitoringu miejskiego w mieście Debrzno

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Projekt.(11,6MB)
Kosztorys ofertowy


Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Kosztorys ofertowy .xls
Unieważnienie postępowania.

05.12.2012

12.12.2012

przetarg nieograniczony

Komendant Straży Miejskiej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i montaż systemu monitoringu miejskiego w mieście Debrzno

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Unieważnienie postępowania.

26.11.2012

04.12.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania robót budowlanych na obiekcie stadionu miejskiego w Debrznie działka Nr 194/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ

 
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Informacja o wyniku przetargu

16.11.2012

26.11.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ

 
Zmiana do SIWZ nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

13.11.2012

21.11.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 25 listopada 2012r, do 24 listopada 2017r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami


Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Zmiana do SIWZ nr 1.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o wyniku przetargu

06.11.2012

14.11.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ

 
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Zmiana do SIWZ nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Unieważnienie postępowania.

26.10.2012

06.11.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony

usługa odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Debrzno w sezonie zimowym 2012/2013 z podziałem na 5 części zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.Informacja o wyniku przetargu zadanie nr 1
Informacja o wyniku przetargu zadanie nr 2
Unieważnienie zadanie 3, 4, 5..

25.10.2012

05.11.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony

DOSTAWA OPAŁU DLA POTRZEB JEDNOSTEK PODLEGŁYCH URZĘDOWI MIASTA I GMINY W DEBRZNIE W ILOŚCIACH: MIAŁ -OK. 147 T, WĘGIEL GROSZEK- OK. 121 T , WĘGIEL EKOGROSZEK 16 T
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

 
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

26.09.2012

05.10.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony

Dowóz dzieci w liczbie 3 osób wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu dzieci z miejscowości Buka do Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie -dzienna długość trasy 4,5 km, w dni nauki w szkole od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, za wyjątkiem przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2012/2013, w okresie od dnia 01 października 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. w łącznej liczbie 765 km.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

21.09.2012

27.09.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyŚwiadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - Inżyniera Kontraktu dla projektu pn „ Budowa drogi zbiorczej w ciągu ulicy Długiej w Debrznie ".
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
01_PB_Zagospodarowanie terenu.zip (34MB)
02_PW_Projekt drogowy.zip (16MB)
03_PW_Kanalizacja deszczowa.zip (6MB)
04_PW_Kanalizacja sanitarna.zip (1.2MB)
05_PW_Siec wodociągowa.zip (3,6MB)
06_PW_Oświetlenie uliczne.zip (2,8MB)
07_PW_Kolizje elektroenergetyczne.zip( (2,8MB)
08_PW_Kolizje teletechniczne.zip (25,2MB)
09_PW_Mur oporowy.zip (7,5MB)
11_PW_Projekt zieleni.zip (7,6MB)
12_PW_Oznakowanie.zip (10,8MB)
13_PW_Badania podłoża gruntowego.zip (103.1MB)
14_PW_Operat wodno prawny.zip (12MB)
15_Szczegółowe specyfikacje techniczne.zip (25,6MB)
16_Przedmiary.zip (1,1MB)
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Informacja o wyniku przetargu

29.06.2012

09.07.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyDostawa urządzenia rejestrującego (fotoradaru) przeznaczonego do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym wraz z niezbędnym wyposażeniem.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

07.05.2012

16.05.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyDostawa urządzenia rejestrującego (fotoradaru) przeznaczonego do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym wraz z niezbędnym wyposażeniem.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o unieważnieniu przetargu.

24.04.2012

07.05.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyDostawa i zakup - mebli świetlicowych w ilościach wyszczególnionych w SIWZ jako wyposażenie Świetlic Wiejskich na terenie Miasta i Gminy DebrznoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Zmiana treści SIWIZ i treści ogłoszenia.
Informacja o wyniku przetargu

18.04.2012

27.04.2012 07.05.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyKompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu

05.04.2012

18.04.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyKompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Informacja o wyniku przetargu
Unieważnienie postępowania

16.03.2012

28.03.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomostu kąpieliska wraz z oświetleniem na terenie jeziora „ Staw Miejski" w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpieli".Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik graficzny
Informacja o wyniku przetargu

23.02.2012

02.03.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2561G ul. Gronowska w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn „ Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek".Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik graficzny do SIWZ
Poprawiony załącznik graficzny do SIWZ
Informacja o wyniku przetargu

10.02.2012

20.02.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonySprzedaż i dostawa materiałów dydaktycznych doposażenia bazy dydaktycznej szkół uczestniczących w projekcie systemowym pn. -Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Informacja o wyniku przetargu

25.01.2012

06.02.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyDostawa i zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w DebrznieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia z formularzem cenowym
Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ
Informacja o wyniku przetargu

19.01.2012

30.01.2012

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczonyOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Cierznie wraz z dokumentacją dla parkingu przy kościele.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik graficzny do SIWZ
Załącznik nr 1-3 do SIWZ
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Informacja o wyniku przetargu

02.01.2012

31.05.2012

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006