Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy

ogłoszone w roku 2015

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na: Wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Debrzno w 2016 roku.

Załączniki do Ogłoszenia


Szczegóły pliku
Nazwa: 2015_zwierzęta_2_zał.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2015-12-11 09:48:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

 

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

11.12.2015 30.12.2015
nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostarczenie, montaż i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych skanująco-drukujących i dzierżawa ich na okres 2 lat - 2sztuki z załącznikiem

Zawiadomienie o zmianie treści formularza ofertowego

Informacja o wyniku postępowania

02.12.2015 11.12.2015
nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016 i 2017 w szacunkowych ilościach: etyliny bezołowiowej Pb 95 - 2.000 litrów; oleju napędowego - 30.000 litrów.

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania

02.12.2015 11.12.2015
nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania

02.12.2015 11.12.2015
nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Wykonywanie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Debrzno w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania

02.12.2015  
nieograniczony

Straż Miejska w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Informacja o wyniku postępowania

01.12.2015 08.12.2015
nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę do 4 200 000,00 złotych".

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 1-4

Załączniki do SIWZ cz 1

Załączniki do SIWZ cz 2

Załączniki do SIWZ cz 3


 Zmiana Treści SIWZ nr 1

 Odpowiedzi na skierowane pytania nr 1

 Zmiana treści SIWZ i tresci ogłoszenia nr 2

 Zmiana treści ogłoszenia nr 3

Załączniki do SIWZ - wersja .doc

Odpowiedzi na skierowane pytania nr 2

Informacja o wyniku postępowania

31.07.2015 10.08.2015
nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku Gminnego Żłobka w Debrznie

*Załączniki do ogłoszenia

  Informacja o wyniku postępowania

09.06.2015 16.06.2015

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
" Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2500 m3"

Załączniki do ogłoszenia
Informacja nr 1
Informacja o wyniku postępowania.

23.04.2015

04.05.2015

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Debrzno w 2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania.

12.01.2015

19.01.2015


Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006