Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy

Ogłoszone w roku 2010

 

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279/2 położonej w m.Stare Gronowo gm. Debrzno
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik do SIWZ nr 1
załącznik do SIWZ nr 2
załącznik do SIWZ nr 3
załącznik do SIWZ nr 4
załącznik do SIWZ nr 5
załącznik do SIWZ nr 6
załącznik do SIWZ nr 7
załącznik do SIWZ nr 8
załącznik do SIWZ nr 9
załącznik do SIWZ nr 10
Projekt budowlany - Architektura (9Mb .zip)
Projekt budowlany - CO (.zip)
Projekt budowlany - Drogi (.zip)
Projekt budowlany - Elektryczny (.zip)
Projekt budowlany - Konstrukcje (.zip)
Projekt budowlany - Wod-Kan (.zip)
Projekt wykonawczy - Architektura (.zip)
Projekt wykonawczy - CO(.zip)
Projekt wykonawczy - Drogi(.zip)
Projekt wykonawczy - Elektryczny(.zip)
Projekt wykonawczy - Konstrukcje(.zip)
Projekt wykonawczy - Wod-Kan(.zip)
Przedmiary(.zip)
Specyfikacje(.zip)Informacja o wyniku przetargu.

 

30.12.2010

10.01.2011

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i zakup traktorów ogrodniczych do koszenia trawy w ilości szt. 5 dla Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2.
Informacja o wyniku przetargu.

30.11.2010

08.12.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją..

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do specyfikacji
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.
Informacja o wyniku przetargu.

19.11.2010

29.11.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do specyfikacji
Informacja o wyniku przetargu.

17.11.2010

26.11.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - Usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Debrzno w sezonie zimowym 2010/2011.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do specyfikacji
Unieważnienie postępowania.
Informacja o wyniku przetargu.

28.10.2010

08.11.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 20 718 438,37 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Debrzno na okres od dnia podpisania umowy do dnia 28.03.2023 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do specyfikacji nr 1 do 11
Załączniki do specyfikacji nr 12 do 24
Załączniki do specyfikacji nr 25 do 32
Załączniki do specyfikacji nr 33 do 39

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 3.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 4.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 5.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 6 z Załącznikiem.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 7.
Załącznik do wyjaśnień SIWZ nr 7.
Wyjaśnienia do SIWZ nr 8.
Załącznik do wyjaśnień SIWZ nr 8.
Informacja o wyniku przetargu.

21.09.2010

27.10.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 20 718 438,37 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych dla Miasta i Gminy Debrzno na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2023 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do specyfikacji nr 1 do 5
Załączniki do specyfikacji nr 6 do 12
Załączniki do specyfikacji nr 13 do 23
Załączniki do specyfikacji nr 24 do 31
Załączniki do specyfikacji nr 32 do 37

Odpowiedź nr 1 na skierowane zapytania.
Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1.
Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 1.
Odpowiedź nr 2 na skierowane zapytania.
Odpowiedź nr 3 na skierowane zapytania.
Załącznik do odpowiedzi nr 3.
Unieważnienie postępowania.

09.08.2010

14.09.2010

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do14.000,00 EURO - Dostawa i zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

02.08.2010

10.08.2010

 

przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 14.000,00 EURO - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy wodociągu z miejscowości Debrzno, ul. Rapackiego do miejscowości Grzymisław i z miejscowości Strzeczona wybudowanie do miejscowości Buchowo (Ferma Barkowo II)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
 

05.07.2010

14.07.2010

 

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 14.000,00 EURO - Świadczenie usługi inspektora nadzoru na inwestycji pn Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz, etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

28.06.2010

05.07.2010

 

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 14.000,00 EURO - Świadczenie usługi inspektora nadzoru na inwestycji pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

28.06.2010

05.07.2010

 

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie - Etap I.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informacja o wyniku przetargu

20.04.2010

05.05.2010

 

zamówienie z wolnej ręki

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o zawarciu 6 umów na usługi odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2010.

Sprostowanie do zawiadomienia o zawarciu umowy

03.02.2009

 
 

przetarg nieograniczony

Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 135 000,00 EURO na zakup i dostawę miału węglowego dla Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC" w Debrznie ul. Miła 22.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ
Informacja o wyniku przetargu

06.01.2010

15.01.2010

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006