Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - USŁUGI

Ogłoszone w roku 2009

 

Rodzaj przetargu.

Przetarg:

data wprowadzenia

Data przetargu

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Miasta i Gminy Debrzno w roku 2009.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ nr 1 do 13
Załączniki do SIWZ nr 14 do 22
Załączniki do SIWZ nr 23 do 31
Załączniki do SIWZ nr 32 do 42
Zmiana do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Odpowiedź na skierowane zapytania nr1.
Ogłoszenie o wyniku przetargu.

02.12.2009

14.12.2009
17.12.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej stacji uzdatniania wodv w Debrznie.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do SIWZ nr 1 do 7
Załącznik do SIWZ nr 8 (plik powinien mieć rozszerzenie .zip)
Odpowiedź na skierowane zapytania nr1.
Odpowiedź na skierowane zapytania nr2.
Zmiana do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o wyniku przetargu.

20.11.2009

07.12.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony - Zakup i dostawę węgla kamiennego i miału do szkół, do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie i do budynku OSP w Debrznie.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.

03.11.2009

16.11.2009

zapytanie o cenę

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w formie zapytania o cenę pod nazwą - sprzedaż i montaż wyposażenia kuchennego.

13.10.2009

13.10.2009

przetarg nieograniczony

Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony do 135 000,00 EURO na zakup i dostawę miału węglowego dla Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC" w Debrznie ul. Miła 22.

01.09.2009

10.09.2009

zapytanie o cenę

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza rozpoczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę - Dostawa materiałów oraz wymiana dachówki na dachu domu pogrzebowego o powierzchni ok. 180 m2 w miejscowości Debrzno.

01.09.2009

16.09.2009

przetarg nieograniczony

-Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Słupia i Myśligoczcz i kanału tłocznego do miejscowości Boboszewo oraz dla miejscowości Buchowo i kanału tłocznego do miejscowości Debrzno.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 1.
Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 2.

25.08.2009

07.09.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro - Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załączniki do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 1.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 2.
Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ.
Załącznik do SIWZ - mapa.
Informacja o wyniku przetargu.
Informacja o wyniku przetargu poprawiona.

14.08.2009

25.08.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Debrzno oraz ich odwóz - 4 obwody, na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci.

10.07.2009

30.07.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg - Dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Załączniki do SIWZ.

30.06.2009

14.07.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg - Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie celem przygotowania terenów inwestycyjnych.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Formularz ofertowy.
Oświadczenia art. 22 i 24.
Doświadzcenie zawodowe
Wykaz osób i podmiotów.
Informacja o ztrudnieniu podwykonawców.
Wzór umowy.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 1.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 2.
Ogłoszenie o wniesionym proteście.
Protest.
Odpowiedź na udzielone zapytania nr 3.
Informacja o wyniku przetargu.

30.06.2009

10.07.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg - Wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie" celem przygotowania terenów inwestycyjnych.

18.05.2009

05.06.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 euro - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Debrzno oraz ich odwóz - 4 obwody, na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci.

18.05.2009

28.05.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 euro - Dostawa i sprzedaż kruszyw drogowych o frakcji 0/31,5 mm.

10.04.2009

22.04.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic - Strzelecka, Mokotowska, Mila i Oś. 35 Lecia PRL oraz terenu zieleni miejskiej działki Nr- 382/4 i 383/1 w Debrznie.

16.03.2009

27.03.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Opracowanie rojektu budowlano-wykonawczego na budowę ciągu ulicy Długiej w Debrznie.

30.01.2009

23.02.2009

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000,00 EURO - Opracowanie rojektu budowlano-wykonawczego na przebudową dróg gminnych ulic- Strzelecka, Mokotowska, Miła i oś 35 Lecia PRL oraz terenu zieleni miejskiej działki Nr 282/4 i 383/1 w Debrznie.

30.01.2009

23.02.2009

przetarg nieograniczony

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z zasobów administrowanych przez ZGKiM / komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych/ w Debrznie.

 

16.01.2009

04.02.2009

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006