Urząd Miejski w Debrznie

PRZETARGI - Usługi i dostawy
ogłoszone w roku 2014

 

Rodzaj przetargu

Przetarg

Data wprowadzenia

Data przetargu

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Debrzno w 2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

16.12.2014

22.12.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
na usługi konserwacyjno - naprawcze urządzeń teleelektronicznych wewnątrzzakładowych łącznie z siecią i aparatami w budynku administracyjnym w Debrznie przy ul. Traugutta 2, następujących typów
- Centrala telefoniczna cyfrowa SYLICAN 2720 NN32/5;
- Sieć telefoniczna oraz system alarmowy CA-6plus

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ z załącznikami.
Informacja o wyniku postępowania

15.12.2014

29.12.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY DEBRZNO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1-7
Załącznik do SIWZ nr 8
Załącznik do SIWZ nr 9
Załącznik do SIWZ nr 10-21
Informacja o wyniku postępowania

18.11.2014

26.11.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i montaż wyposażenia oraz placu zabaw w ramach zadania pn.Budowa Gminnego Żłobka w Debrznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załącznik do SIWZ nr 7a-7f
Załącznik do SIWZ nr 7g-7j
Załącznik do SIWZ nr 7k-7ł
Załącznik do SIWZ nr 7m
Informacja o wyniku postępowania

06.11.2014

14.11.2014

przetarg nieograniczony

Straż Miejska ogłasza przetarg nieograniczony
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji

Ogłoszenie o zamówieniu 370280-2014-PL.pdf

29.10.2014

08.12.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Debrzno w sezonie zimowym 2014/2015.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

27.10.2014

04.11.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Zakup i dostawę opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy w Debrznie (szkół, remizy OSP i świetlic wiejskich) w ilościach- miał węglowy -ok. 221 - węgiel groszek- ok. 62t,- węgiel orzech -ok. 31

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

27.10.2014

04.11.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Miasta i Gminy Debrzno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę do 5.229.000,00 złotych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ cz 1.
Załączniki do SIWZ cz 2.
Załączniki do SIWZ cz 3.
Załączniki do SIWZ cz 4.
Załączniki do SIWZ cz 5.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Zmiana treści ogłoszenia nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 3.
Informacja o wyniku postępowania

30.09.2014

08.10.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Miasta i Gminy Debrzno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę do 3.308.115,50 złotych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ cz 1.
Załączniki do SIWZ cz 2.
Załączniki do SIWZ cz 3.
Załączniki do SIWZ cz 4.
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2
Zmiana treści SIWZ nr 2.
Odp. na skierowane zapytania nr 2 - zmiana 1
Informacja o wyniku postępowania

17.07.2014

30.07.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Debrzno oraz ich odwóz w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 wraz z zapewnieniem opiekunów podczas przewozu dzieci, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Zmiana treści SIWZ nr 1.
Informacja o wyniku postępowania

08.07.2014

16.07.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Miasta i Gminy Debrzno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę do 11.398.563,50 złotych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ cz 1.
Załączniki do SIWZ cz 2.
Załączniki do SIWZ cz 3.
Załączniki do SIWZ cz 4.
Informacja o unieważnieniu postępowania

08.07.2014

16.07.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

30.06.2014

08.07.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania oferty na
Zakup i dostawę sprzętu wodnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z załącznikami.

Informacja o wyniku postępowania

05.06.2014

13.06.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania oferty na
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno- 2014 z załącznikami.

Informacja o wyniku postępowania

04.06.2014

12.06.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania oferty na
Monitoring składowiska odpadów w m. Grzymisław, gm. Debrzno.

Załączniki do ogłoszenia
Zmiana formularza cenowego.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1
Informacja o wyniku postępowania

16.05.2014

26.05.2014

nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie zaprasza do składania oferty na
"Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Debrzno" z załącznikami

Informacja o wyniku postępowania

09.05.2014

19.05.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 3
Informacja o wyniku postępowania

14.03.2014

24.03.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 3
Informacja o wyniku postępowania

14.03.2014

24.03.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie działek Nr- 300/1, 657, 753/14, 761, 801, 803, 826/2, 827/2, 828, 841, 850/2 i 851/5 w miejscowości Debrzno oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Mapa
Unieważnienie postępowania

24.02.2014

06.03.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1
Zmiana SIWZ nr 1
Informacja o wyniku postępowania

19.02.2014

26.02.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

12.02.2014

21.02.2014

przetarg nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony
Dostawa i zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Informacja o wyniku postępowania

31.01.2014

07.02.2014

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006