Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2016

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie:

numer
data

wprowadzenia Zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: RPPM.05.07.00-22- 0022/16-00 "Start w Biznesie z I PC". 304.604.2016 30.12.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 303.603.2016 30.12.2016
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie 302.602.2016 30.12.2016
obowiązku przeprowadzenia centralizacji oraz określenia zasad rozliczenia podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Debrzno oraz jej jednostkach organizacyjnych 301.601.2016 29.12.2016
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 396/22, położonej w miejscowości Debrzno. 300.600.2016 29.12.2016
zmiany do zarządzenia Nr 295.595.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem służebność przesyłu na rzecz Spółki Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chwaszczyno k/Gdyni na działkach gruntów oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami:228,237,672 i 675, położonych w obrębie geodezyjnym Debrzno. 299.599.2016 29.12.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 298.598.2016 21.12.2016
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 297.597.2016 21.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechówek nr 5. 296.596.2016 20.12.2016
ustanowienia na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem służebność przesyłu na rzecz Spółki Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chwaszczyno k/Gdyni na działkach gruntów oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami:228,237,672 i 675, położonych w obrębie geodezyjnym Debrzno. 295.595.2016 19.12.2016
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 294.594.2016 15.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu,oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 396/10, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8. 293.593.2016 15.12.2016
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 292.592.2016 12.12.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 291.591.2016 12.12.2016
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 290.590.2016 12.12.2016
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Debrzno Nr 285.585.2016 z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie ealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 289.589.2016 09.12.2016
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz ustalenie wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 288.588.2016 09.12.2016
powołania zespołu ds. realizacji projektu Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 287.587.2016 07.12.2016
zmiany zarządzenia nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie wejścia w życie nowego regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 286.586.2016 02.12.2016
zatwierdzenia regulaminów uczestnictwa w projekcie "Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 285.585.2016 02.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 284.584.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 283.583.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 282.582.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 281.581.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 280.580.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1132 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 279.579.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 278.578.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 277.577.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 276.576.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/4 o powierzchni 1521 m2-, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 275.575.2016 01.12.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/3 o powierzchni 1520 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 274.574.2016 01.12.2016
powołania zespołów spisowych. 273.573.2016 30.11.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 272.572.2016 30.11.2016
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 127.427.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu działania. 271.571.2016 23.11.2016
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu,oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 396/10, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8. 270.570.2016 22.11.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok 269.569.2016 21.11.2016
sprzedaży autobusu marki AUTOSAN H 9 + 21.41S stanowiącego mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia regulaminu do przetargu i powołania składu komisji przetargowej. 268.568.2016 21.11.2016
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 267.567.2016 18.11.2016
zmiany zarządzenia nr 261.561.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 listopada 2016r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020 266.566.2016 17.11.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 265.565.2016 17.11.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 264.564.2016 16.11.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok 263.563.2016 15.11.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1. 262.562.2016 15.11.2016
ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2020" 261.561.2016 10.11.2016
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017 260.560.2016 10.11.2016
sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032 259.559.2016 10.11.2016
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie 258.558.2016 09.11.2016
wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 122/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych 257.557.2016 07.11.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej.

256.556.2016 07.11.2016

wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 251.451.2016 z dnia 28 października 2016 r. 255.555.2016 02.11.2016
sposobu powołania Zespołu ds. oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Debrzno 254.554.2016 02.11.2016
zmiany umowy najmu dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 5 w Debrznie. 253.553.2016 31.10.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 252.552.2016 31.10.2016
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum. 251.551.2016 28.10.2016
zmiany zarządzenia Nr 160.460.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 250A.550A.2016 26.10.2016
przeprowadzenia inwentaryzacji 250.550.2016 26.10.2016
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 249.549.2016 21.10.2016
przekazania wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie 248.548.2016 20.10.2016
przekazania wyposażenia zakupionego w ramach projektu obywatelskiego "Projekt finansowany z budżetu obywatelskiego pn. Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie" na rzecz Zespołu Szkół w Debrznie. 247.547.2016 19.10.2016
przekazania wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 246.546.2016 19.10.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 245.545.2016 13.10.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 244.544.2016 11.10.2016
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym nr 47 wraz z budynkiem gospodarczym i gruntem,oznaczonym w ewidencji Starosty Człuchowskiego numrem 210/12, położonym w miejscowości Strzeczona, obręb geodezyjny Strzeczona. 243.543.2016 11.10.2016
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 242.542.2016 11.10.2016
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu,oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 364, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 1. 241.541.2016 11.10.2016
sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste. 240.540.2016 11.10.2016
powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 239.539.2016 11.10.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 599/1 o powierzchni 108 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00001751/0 w miejscowości Debrzno, obręb geodezyjny Debrzno. 238.538.2016 07.10.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 310/21 o powierzchni 100 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00017210/1 w miejscowości Stare Gronowo, obręb geodezyjny Stare Gronowo. 237.537.2016 07.10.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 755/33 o powierzchni 54 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023417/7 w miejscowości Stanisławka, obręb geodezyjny Grzymisław. 236.536.2016 07.10.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 235.535.2016 29.09.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 234.534.2016  28.09.2016
powołania i zadań Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji. 233.533.5016 28.09.2016
utworzenia systemu stałych dyżurów w Mieście i Gminie Debrzno 232.532.5016 27.09.2016
przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno. 231.531.5016 26.09.2016
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Niepodległości 2 w Debrznie 230.530.5016 21.09.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Cierznie,składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/24 o powierzchni 16103 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw SL1 Z/00025368/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie. 229.529.2016   19.09.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Cierznie,składajacej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/23 o powierzchni 8.695 m2, opisanej w księdze wieczystej Kw SL1 Z/00025368/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie. 228.528.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 227.527.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 226.526.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2',położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 225.525.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 224.524.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 223.523.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1132 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 222.522.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 221.521.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 220.520.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 219.519.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/4 o powierzchni 1521m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 218.518.2016   19.09.2016
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/3 o powierzchni 1520 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 217.517.2016   19.09.2016
powołania komisji egzaminacyjnej. 216.516.2016  19.09.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 215.515.2016  16.09.2016
przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Debrzynka", ul.Osiedle 35-Lecia 12 B PRL 12 B, 77-310 Debrzno. 214.514.2016   16.09.2016
rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 213.513.2016   15.09.2016
powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 212.512.2016    13.09.2016
wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 46.61.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych 211.511.2016    13.09.2016
powołania Komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno (odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie procesu likwidacji druków). 210.510.2016    13.09.2016
przekazania wyposażenia zakupionego w ramach projektu obywatelskiego Projekt finansowany z budżetu obywatelskiego pn. Kolorowa szatnia -wyposażenie szatni szkolnej dla klas I-III na rzecz Zespołu Szkól w Debrznie 209.509.2016   13.09.2016
wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko. 208.508.2016   13.09.2016
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 207.507.2016   09.09.20156
odwołania Pana Marka Szoska z funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 206.506.2016   09.09.2016

informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Załączniki do zarządzenia

205.505.2016  09.09.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 2. 204.504.2016   08.09.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,sklasyfikowanej jako grunty orne ki. VI, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 0,3000 ha, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 203.503.2016   08.09.2016
ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 202.502.2016   08.09.2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym . 201.501.2016  06.09.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 200.500.2016  06.09.2016
powołania i zadań Komisji Odbioru przedmiotu umowy. 199.499.2016  05.09.2016
zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 198.498.2016 05.09.2016
w sprawie stawki za najem autobusu szkolnego 197.497.2016  05.09.2019
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2017 rok 196.496.2016  31.08.2016
przekazania wyposażenia na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych 195.495.2016  30.08.2016
 wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 194.494.2016  30.08.2016
użyczenia części nieruchomości niezabudowanej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 193.493.2016  26.08.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 192.492.2016  17.08.2016

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za I półrocze 2016 rok

* Załączniki do Zarządzenia

191.491.2016   17.08.2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 190.490.2016 03.08.2016
uchylenia zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 189.489.2016 03.08.2016
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno 188.488.2016  01.08.2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 187.487.2016 01.08.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok 186.486.2016 26.07.2016
w sprawie przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 185.485.2016 26.07.2016
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewdiencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 918, położonej w miejscowości Debrzno 184.484.2016 26.07.2016
w sprawie zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie 183.483.2016 18.07.2016
budżetu obywatelskiego na 2017 rok 182.482.2016 18.07.2016
sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmiot}' wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 181.481.2016  13.07.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,sklasyfikowanej jako grunty orne ki. Illb i IVb, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33/1 o powierzchni 0,3050 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 180.480.2016   13.07.2016
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12, położonej w miejscowości Debrzno. 179.479.2016   13.07.2016
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 178.478.2016   08.07.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 177.477.2016   08.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 176.475.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1.131 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 175.475.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1.060 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 174.474.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1.132 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 173.473.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1.292 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 172.472.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1.434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 171.471.2016  05.07.2016
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2.205 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 170.470.2016  05.07.2016
 zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/4 o powierzchni 1.521m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 169.469.2016  05.07.2016
 zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/3 o powierzchni 1520 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 168.468.2016  05.07.2016
wprowadzenia instrukcji gospodarowania, ewidencji i amortyzacji składnikami majątkowymi oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz dla Centrum Usług Wspólnych oraz ustalenia stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych. 167.467.2016  01.07.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 166.466.2016  01.07.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 4 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 2 stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 165.465.2016   01.07.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 164.464.2016  28.06.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 163.463.2016  28.06.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 162.462.2016  28.06.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 161.461.2016  28.06.2016
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 160.460.2016  28.06.2016
przeprowadzenia inwentaryzacji Straży Miejskiej w Debrznie. 159.459.2016   28.06.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok.

158.458.2016  27.06.2016

zmieniające zarządzenie Nr 82.382.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowsskiego numerem 427/3 o powierzchni 2.730 m2, opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/00023411/5 w miejscowości Uniechówek, obręb geoedzyjny Uniechów. 157.457.2016  21.06.2016
zmieniające zarządzenie Nr 269.284.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Uniechów. 155.455.2016  21.06.2016
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 154.454.2016   15.06.2016
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 153.453.2016   13.06.2016
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 213/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 327/3 o powierzchni 1.540 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 152.452.2016   13.06.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 151.451.2016   13.06.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2,, położonej w miejscowości Cierznie,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 150.450.2016   13.06.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 149.449.2016   07.06.2016
zmiany do zarządzenia nr 147.447.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w formie beprzetargowej. 148.448.2016   06.06.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 147.447.2016  02.06.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 845/3 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 146.446.2016  02.06.2016
wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej. 145.445.2016  31.05.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 144.444.2016  31.05.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem. 143.443.2016  24.05.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem. 142.442.2016  24.05.2016
powołania i zadań Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, poboru podatków i opł 141.441.2016  23.05.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 140.440.2016  18.05.2016
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 139.439.2016  18.05.2016
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym . 137.437.2016  13.05.2016
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu pn. "Twój Dobry start". 136.436.2016  12.05.2016
przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Długa 13": Debrzno ,ul.Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno. 135.435.2016  12.05.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 134.434.2016  10.05.2016
przekazania sprawozdań finansowych za rok 2015. 133.433.2016  06.05.2016
nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 29/2 o powierzchni 141 m2, położonej w miejscowości Cierznie, opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/0001721/1 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiącej własność pani Marii Leśnickiej. 132.432.2016  04.05.2016

ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno

ogłoszenie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

131.431.2016  04.05.2016

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

Załacznik do zarządzenia

130.430.2016   04.05.2016
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 129.429.2016  27.04.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załącznik do Zarządzenia

128.428.2016  27.04.2016
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania. 127.427.2016  27.04.2016

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

Załącznik do Zarządzenia

126.426.2016  27.04.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 125.425.2016  26.04.2016
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Debrzno w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Debrzno. 124.424.2016  22.04.2016
powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac uczniowskich na szczeblu gminy, zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 123.423.2016  20.04.2016
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym nr 22 wraz z gruntem,oznaczonym w ewidenchi Starosty Człuchowskiego numrem 711/2, położonym w miejscowości Buchowo, obręb geodezyjny Strzeczona. 122.422.2016  20.04.2016
przekazania środka trwałego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 121.421.2016  14.04.2016
powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 120.420.2016  14.04.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 119.419.2016  13.04.2016
wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 118.418.2016   11.04.2016
powołania i zadań Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i planowania przestrzennego. 117.417.2016   11.04.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 116.416.2016  07.04.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 760/43 powierzchni 4.0394 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Grzymisław stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu

115.415.2016

06.04.2016

przeznaczenia do sprzdaży lokalu mieszkalnego nr 4 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 2 114.414.2016 06.04.2016
odwołania ogłoszonego przetargu 112.412.2016  01.04.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 111.411.2016  01.04.2016
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1046/10, położonej w miejscowości Debrzno. 110.410.2016  01.04.2016
Instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. 109.409.2016  30.05.2016
wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia czynności kancelaryjnych, oznakowania spraw i zakładania dokumentów 108.408.2016  30.03.2016
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 107.407.2016  30.03.2016
likwidacji kasy i pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno 106.406.2016  30.03.2016
przekazania środka trwałego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie 105.405.2016  30.03.2016
upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych 104.404.2016  30.03.2016
upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 103.403.2016  30.03.2016
wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 102.402.2016  30.03.2016
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok. 101.401.2016   29.03.2016
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 100.400.2016   29.03.2016
powołania zespołu roboczego ds. rewitalizacji 98.398.2016  24.03.2016

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

Załącznik do Zarządzenia

97.397.2016  24.03.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 96.396.2016  24.03.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 95.395.2016  24.03.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 213/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 327/3 o powierzchni 1.540 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 94.394.2016  24.03.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2 , położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 93.393.2016  24.03.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 92.392.2016  23.03.2016
odwołania ogłoszonego przetargu 91.391.2016  23.03.2016
uchylenia zarządzenia nr 24.324.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 434/1 o powierzchni 5.616 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 90.390.2016  23.03.2016
przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno. 89.389.2016  22.03.2016
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 1,obręb geodezyjny Strzeczona 88.388.2016   18.03.2016
przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Długa 13 Debrzno ,ul.Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno. 87.387.2016   17.03.2016
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 49.64.2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości 86.386.2016 16.03.2016
organizacji Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Miasta i Gminy Debrzno 85.386.2016  14.03.2016
odwołania i powołania członka Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Debrzeńskiej Rady Seniorów na dzień 14 marca 2016 roku. 84.384.2016  14.03.2016
przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Rynek 1" Debrzno, ul.Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno.
*Załącznik do zarządzenia
83.383.2016  11.03.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 427/3 o powierzchni 2.730 m2 82.382.2016  11.03.2016
ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2016/2017 81.381.2016  10.03.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 79.379.2016  08.03.2016
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu pn. Biznes dla Pomorzan 78.378.2016  07.03.2016
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu pn. TWÓJ POMYSŁ NA ZMIANĘ-Zrealizuj go!. 77.377.2016  07.03.2016
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu pn. Start w biznesie z IPC. 76.376.2016  07.03.2016
zgłaszania uczestników Walnego Zebrania Debrzeńskiej Rady Seniorów. 75.375.2016  04.03.2016
wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 74.374.2016  03.03.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 73.373.2016   29.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 72.372.2016  26.02.2016
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 71.371.2016  25.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 70.370.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 69.369.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 68.368.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/3 o powierzchni 690 m2, położonej w miejscowości Strzeczona , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 67.367.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 66.366.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1.131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 65.365.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1.060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 64.364.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1.132 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 63.363.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1.292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 62.362.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 powierzchni 1.434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 61.361.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/8 o powierzchni 1.727 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 60.360.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2.205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 59.359.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/5 o powierzchni 1.522 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 58.358.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/4 o powierzchni 1.521 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 57.357.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/3 powierzchni 1.520 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 56.356.2016  23.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/2 powierzchni 1.520 m2 , położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 55.355.2016  23.02.2016
zmiany Zarządzenia Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno 54.354.2016 22.02.2016
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 53.353.2016 22.02.2016
w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 21.321.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż składników ciągnika rolniczego C-355 52.352.2016 19.02.2016
zarządzenia wyborów do Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz ustalenie wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 51.351.2016  16.02.2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok 50.350.2016 16.02.2016
w sprawie zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej,składającej się z działki,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.227 m2,połozonej w miejscowosci Debrzno

49.349.2016 16.02.2016

w sprawie zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej,składajacej się z działki,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m,położonej w miejscowości Debrzno. 48.348.2016 16.02.2016
w sprawie zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej,składajacej się z działki,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numrem 491/1 o powierzchni 1.222 m2,położonej w miejscowosci Debrzno. 47.347.2016 16.02.2016
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 130 o pow. 1200 m2, i 131 o pow. 2200 m2 położonych w obrębie gedezyjnym Myśligoszcz stanowiących mienie komunalne w formie przetargu 46.346.2016 16.02.2016
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 o powierzchni 1.100 m2,polozonej w obrebie geodezyjnym Mysligoszcz,stanowiacej mienie komunalne w formie przetargu. 45.345.2016 16.02.2016
udzielenia Panu Pawłowi Władyczak -Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 44.344.2016  09.02.2016
upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów. 43.343.2016  09.02.2016
upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny. 42.342.2016  09.02.2016
zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie i udzielenia pełnomocnictwa. 41.341.2016  09.02.2016 
zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 40.340.2016  09.02.2016
zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 39.339.2016  09.02.2016
zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 38.338.2016  09.02.2016
zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 37.337.2016  09.02.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części.oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2 . położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 36.336.2016  09.02.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej użytkowej nr 5 i związanego z nim udziału w działce gruntu 102/1000 części , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:662/7 i 662/12 o powierzchni 1.530 m2, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10 stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 35.335.2016  09.02.2016
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/22 o powierzchni 5000 m2 położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań. 34.334.2016  09.02.2016
w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 33.333.2016 08.02.2016 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 57/2 o powierzchni 2.718 m 2, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 32.332.2016  08.02.2016
uchylenia zarządzenia nr 28.328.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 57/2 o powierzchni 2.718 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 31..331.2016  08.02.2016
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 30.330.2016  04.02.2016
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2015 r. 29.329.2016  04.02.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 57/2 o powierzchni 2.718 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 28.328.2016  04.02.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załączniki do Zarządzenia

27.327.2016  04.02.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Uniechów. 26.326.2016  02.02.2016
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno na rok szkolny 2016/2017. 25.325.2016  28.01.2016
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 434/1 o powierzchni 5.616 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 24.324.2016  28.01.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 23.323.2016   28.01.2016
organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Miasta i Gminy Debrzno. 22.322.2016   28.01.2016

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż składników ciągnika rolniczego C-355.

Załączniki do zarządzenia

21.321.2016   28.01.2016
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok. 20.320.2016   25.01.2016
zatwierdzenia Diagnoz Potrzeb Szkól Podstawowych i Gimnazjum Gminy Debrzno niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 19.319.2016  22.01.2016
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 179/5 o powierzchni 13. 554m2 18.318.2016  21.01.2016
powołania i zadań Komisji naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie. 17.317.2016   21.01.2016
sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste. 16.316.2016  19.01.2016
odbywania i rozliczania podróży służbowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie 15.315.2016   14.01.2016
rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Debrzno 14.315.2016   14.01.2016
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2016 rok 13.314.2016  14.01.2016
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectwa. 12.313.2016  14.01.2016
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz ustalenie wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 11.312.2016  14.01.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat. 10.311.2016  12.01.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat 09.310.2016  12.01.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 2 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 213/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 327/3 o powierzchni 1.540 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 08.309.206  11.01.2016
zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie określenia stawki czynszu oraz opłaty za centralne ogrzewanie lokali użytkowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie 07.308.2016   08.01.2016
uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Uniechowie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat. 06.307.2016  07.01.2016

ogłoszenia naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

załącznik do Zarządzenia

05.306.2016  07.01.2016
zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dla samorządowych instytucji kultury. 04.306.2016  05.01.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie, składajacej się z działki gruntu.oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/24 o powierzchni 16.103 m2 03.305.2016  05.01.2016
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie, składajacej się z działki gruntu.oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/23 o powierzchni 8.695 m2 02.304.2016 
05.01.2016
ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych 01.303.2016 
04.01.2016

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3819
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-02-07 11:27:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2016-01-04 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-07 11:23:17