Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza - rok 2007


w sprawie:

numer/data

 

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

304/2007 28.12.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

303/2007 28.12.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

302/2007 28.12.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

301/2007 28.12.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

300/2007 28.12.2007

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

299/2007 28.12.2007

układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/98/2007 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

298/2007 28.12.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

297/2007 27.12.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

295/2007 20.12.2007

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości co do 1/3 części oznaczonej w ewidencji gruntów nr 811/3, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Harcerskiej.

294/2007 20.12.2007

wprowadzenia zmian w budrzecie na rok 2007.

292/2007 17.12.2007

układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/94/2007 z dnia 30 listopada 2007r w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

290/2007 14.12.2007

przeznaczenia do kasacji części wyposarzenia będącego własnością Gminy Debrzno.

289/2007 13.12.2007

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

288/2007 13.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczoną nr 85/2 o pow. 8400 m2, położoną w miejscowości Buka.

287/2007 12.12.2007

/td>
sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bezprzetargowej, oznaczoną nr 753/20 o pow. 29 m2, położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Rynek.

286/2007 11.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bezprzetargowej oznaczoną nr 1047/10 o pow. 81 m2, położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Chopina.

285/2007 11.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bezprzetargowej, oznaczoną nr 715/5 o pow. 115 m2, położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wąskiej.

284/2007 11.12.2007

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej stanowiące mienie komunalne w formie przetargowej.

285/2007 07.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 110/2 o pow. 13564, położonej w miejscowości Strzeczona.

284/2007 07.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/2 o pow. 1806 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

282/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/4 o pow. 1495 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

281/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/9 o pow. 1569 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

280/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/7 o pow. 1483 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

279/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/1 o pow. 1427 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

278/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/6 o pow. 1271 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

277/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/3 o pow. 1253 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

276/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/12 o pow. 1231 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

275/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/8 o pow. 978 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

274/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr 875/5 o pow. 978 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Jeziornej.

273/2007 03.12.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 299/4 o pow. 139m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Kościuszki.

267/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/35 o pow. 22m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

266/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/36 o pow. 23m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

265/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/37 o pow. 23m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

264/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/38 o pow. 22m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

263/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/39 o pow. 23m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

262/2007 30.11.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/2 o pow. 981m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Wojska Polskiego.

261/2007 30.11.2007

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

258/2007 29.11.2007

użyczenia nieruchomości zabudowanej dla Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno".

255/2007 23.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego nr 11.

254/2007 22.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrze nr 2 obręb geodezyjny Prusinowo.

253/2007 22.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stranisławka nr 10 obręb godezyjny Grzymisław.

252/2007 22.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Rynek nr 1.

251/2007 22.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz gruntem oznaczonym w ewidencji nr 720 o powierzchni 425 m2, położonej w miejscowości Debrzno przu ul. Wąskiej nr11.

250/2007 22.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 7.

249/2007 22.11.2007

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

239/2007 13.11.2007

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

233/2007 19.10.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

232/2007 19.10.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

231/2007 19.10.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

230/2007 19.10.2007

wrowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

229/2007 15.10.2007

układu wykonawczego do uchwałóy Rady Miejskiej Nr XIV/64/2007 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

228/2007 12.10.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej obejmującej działkę nr 473 o pow. 665 m2 położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Sienkiewicza.

226/2007 11.10.2007

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

225/2007 10.10.2007

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

224/2007 10.10.2007

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

223/2007 10.10.2007

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

222/2007 10.10.2007

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 3 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki nr 609, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Sportowej nr 1.

221/2007 08.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 107/1, położonej w Debrznie przy ul. Miodowej nr 1.

220/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2a i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Młyńskiej nr 3.

219/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2b wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Młyńskiej nr 3.

218/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Młyńskiej nr 3.

217/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Długiej nr 13.

216/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Barlickiego nr 10.

215/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Przechodniej nr 8.

214/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Przechodniej nr 8.

213/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 4 obręb geodezyjny Strzeczona.

212/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1, połozonej w Debrznie przy ul. Czerniakowskiej nr 5.

211/2007 05.10.2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno ul. Wojska Polskiego nr 25.

210/2007 05.10.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 875/17 o pow. 1380 m2, połozonej w miejscowości Debrzno ul.Jeziorna.

207/2007 02.10.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie działki nr 371/1, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Czerniakowskiej nr 5.

206/2007 01.10.2007

sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste.

205/2007 28.09.2007

stawek opłat za udestępnienie informacji publiczne, SIWZ i innych dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat.

204/2007 27.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

203/2007 24.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

202/2007 24.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

201/2007 24.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

200/2007 24.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

199/2007 24.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/2 o pow. 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego.

198/2007 24.09.2007

powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

197/2007 24.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszceniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Czerniakowskiej nr 6.

194/2007 12.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszceniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Traugutta nr 4.

193/2007 12.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z pomieszceniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Czerniakowskiej nr 6.

192/2007 12.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszceniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kamień nr 5A ogręb geodezyjny Strzeczona.

191/2007 12.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kamień nr 5A ogręb geodezyjny Strzeczona.

190/2007 12.09.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr1 z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kamień nr 5A ogręb geodezyjny Strzeczona.

189/2007 12.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 3/1 o pow 3000 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

188/2007 12.09.2007

wprowadzenia "Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu miasta i Gminy w Debrznie".

185/2007 05.09.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 175/3 o pow. 905 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

184/2007 05.09.2007

określenia podstawowych wskaźników do prac związanych z przygotowaniem projektu do budżetu Gminy Debrzno na rok 2008.

183/2007 03.09.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

181/2007 30.08.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

180/2007 30.08.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

179/2007 30.08.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

178/2007 30.08.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

177/2007 30.08.2007

przedstawienia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

176/2007 29.08.2007

przeprowadzenia na terenie miasta Debrzno akcji deratyzacji (odszczurzania).

175/2007 29.08.2007

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2007.

174/2007 29.08.2007

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jego wypłacania.

173/2007 24.08.2007

przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

172/2007 17.08.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

171/2007 17.08.2007

układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej NR XII/55/2007 z dnia 14.08.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

170/2007 16.08.2007

ogłoszenia wykazu nierucomości przeznaczonych do dzierżawy.

169/2007 06.08.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 857/17 o pow. 1380 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

168/2007 06.08.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 857/16 o pow. 1674 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

167/2007 06.08.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 857/18 o pow. 1258 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Jeziornej.

166/2007 06.08.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/35 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

165/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/36 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

164/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/37 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

163/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/38 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

162/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki nr 1047/39 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

161/2007 30.07.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

160/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/2 o pow 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

159/2007 30.07.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/1 o pow 1314 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Wojska Polskiego.

158/2007 30.07.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 i oddania w użytkowanie wieczyste części działki Nr 609, położonej w miejscowości Debrzno ul. Sportowa 1.

157/2007 24.07.2007

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

156/2007 19.07.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

155/2007 12.07.2007

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakupów jednolitego stroju.

154/2007 13.07.2007

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

153/2007 29.06.2007

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

151/2007 26.06.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debzrnie.

150/2007 26.06.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

149/2007 26.06.2007

układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr X/45/2007 z dnia 25.06.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

148/2007 25.06.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 i oddania w użytkowanie wieczyste części z działki nr 673, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki Nr 7.

147/2007 22.06.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno ul. Przechodnia 8.

146/2007 22.06.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory 4.

145/2007 22.06.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 25 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno ul. Przechodnia 8.

144/2007 22.06.2007

obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

143/2007 21.06.2007

stosowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miastai Gminy Debrzno.

142/2007 15.06.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem 1047/47 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul. Wojska Polskiego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

141/2007 15.06.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem 1047/48 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul. Wojska Polskiego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

140/2007 15.06.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomiesczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Debrzno ul. Czerniakowska nr 4.

139/2007 15.06.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

138/2007 15.06.2007

układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/44/2007 z dnia 12 czerwca 2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

137/2007 13.06.2007

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Niepodległości.

136/2007 05.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/15.

135/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/14.

134/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/13.

133/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/9.

132/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/8.

131/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/7.

130/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/6.

129/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/5.

128/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/4.

127/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego działka nr 1047/3.

126/2007 01.06.2007

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Debrznie w rejonie ulic Cicha Leśna, działka nr 1046/5 o powierzchni 1108 m2.

125/2007 01.06.2007

uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno nr 86/2007 z dnia 09.05.2007 roku.

124/2007 01.06.2007

uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno nr 33/2007 z dnia 16.02.2007 roku.

123/2007 01.06.2007

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

121/2007 30.05.2007

określenia stawek na odpady komunalne za wjazd na składowisko.

120/2007 30.05.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 857/16 o powierzchni 1674 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

119/2007 25.05.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 857/17 o powierzchni 1380 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

118/2007 25.05.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 857/18 o powierzchni 1258 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

117/2007 25.05.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

116/2007 25.05.2007

Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych.

115/2007 24.05.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

114/2007 21.05.2007

zmiany do zarządzenia Nr 43/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20.05.2007 r.

113/2007 21.05.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

112/2007 14.05.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

111/2007 14.05.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

110/2007 14.05.2007

zmiany przychodów i kosztów w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

109/2007 14.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/1 o powierzchni 1314 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

108/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/16 o powierzchni 956 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

107/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/15 o powierzchni 766 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

106/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/14 o powierzchni 1051 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

105/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/13 o powierzchni 1365 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

104/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/12 o powierzchni 1115 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

103/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/11 o powierzchni 977 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

102/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/9 o powierzchni 727 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

101/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

100/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/7 o powierzchni 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

99/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/5 o powierzchni 1003 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

98/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/6 o powierzchni 1098 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

97/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/4 o powierzchni 1029 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

96/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/3 o powierzchni 1077 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

95/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/2 o powierzchni 981 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

94/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

93/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/36 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

92/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/37 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

91/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/38 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

90/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej, oznaczonej nr 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

89/2007 09.05.2007

sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste, działki nr 367/1 o powierzchni 1740 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

88/2007 09.05.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej , obejmującą działkę nr 704/1 o powierzchni 251 m2 położoną w Debrznie w rejonie ulicy Wojska Polskiego w formie bez przetargowej, na uzupełnienie działki nr 705.

87/2007 09.05.2007

w sprawie sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 1046/5 o powierzchni 1108 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Cicha, Leśna w formie przetargu ustnego ograniczonego.

86/2007 09.05.2007

uchylenia zarządzenia nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiące mienie komunalne w formie bezprzetargowej.

85/2007 08.06.2007

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 104/8, 105/1, 104/6, 107/3 położonych w miejscowości Debzrno przy ulicy Miodowej.

84/2007 08.05.2007

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z budynku użytkowo szkolnego - części starej oraz nowej, dwóch budynków gospodarczych wraz z działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami 113 o powierzchni 2567m2 i 114/1 o powierzchni 1021 m2 położonych w miejscowości Strzeczona.

83/2007 07.05.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

82/2007 07.05.2007

wprowadzenia regulaminu kontroli wewnetrznej Gminy Debrzno.

81/2007 02.05.2007

powołania komisji dokonującej kwalifikacji wniosków w sprawie przyjęcia dzici do Przedszkola Miejskiego w Debrznie na rok 2007/2008.

80/2007 30.04.2007

wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej.

79/2007 30.04.2007

wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

78/2007 30.04.2007

układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/39/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r w sprawie : wprowadzrnia zmian w budżecie na rok 2007.

76/2007 30.04.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na 2007 rok.

75/2007 25.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Uniechówek w drodze inkasa.

74/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Strzeczona w drodze inkasa.

73/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Rozwory w drodze inkasa.

72/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Buka w drodze inkasa.

71/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Cierznie w drodze inkasa.

70/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Drozdowo w drodze inkasa.

69/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Boboszewo w drodze inkasa.

68/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Grzymisław w drodze inkasa.

67/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Myśligoszcz w drodze inkasa.

66/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Nowe Gronowo w drodze inkasa.

65/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Prusinowo w drodze inkasa.

64/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Skowarnki w drodze inkasa.

63/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Słupia w drodze inkasa.

62/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Stare Gronowo w drodze inkasa.

61/2007 20.04.2007

ustalenia warunków ralizowania poboru podatków na terenie sołectwa Uniechów w drodze inkasa.

60/2007 20.04.2007

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

59/2007 13.04.2007

sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 857/14 o pow. 1236 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

58/2007 13.04.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 9 i udziału w nieruchomości 83/1000, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów 241/4 o powierzchni 2,764 m2 położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

57/2007 12.04.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 8 i udziału w nieruchomości 83/1000, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów 241/4 o powierzchni 2,764 m2 położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

56/2007 12.04.2007

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego.

55/2007 10.04.2007

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 856/20 położonej w miejscowosci Debrzno.

54/2007 06.04.2007

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

53/2007 03.04.2007

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego numerem 610/8 o powierzchni 282 m2 położonego w miejscowości Debrzno przy ulicy sportowej.

52/2007 30.03.2007

sprzedaży nieruchomościm zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 688/2 o powierzchni 240 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej.

51/2007 30.03.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bez przetargowej położonej w miejscowości Debrzno w obrębie ulicy Kwiatowej.

50/2007 27.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Buchowo obrębie geodezyjny Strzeczona.

49/2007 27.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Buka-Stare Gronowo nr 91.

48/2007 27.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscwości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 2.

47/2007 27.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscwości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 1.

46/2007 27.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 25 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscwości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

45/2007 27.03.2007

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

44/2007 26.03.2007

ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

43/2007 20.03.2007

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości połozonej w miejscowości Stare Gronowo.

42/2007 20.03.2007

sprzedaży nieruchowości nie zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 315/4 o powierzchni 993m2 położonej w miejsowości Debrzno przy ulicy Niepodległości.

41/2007 20.03.2007

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2006 rok przez Centrum Kultury, Sporyu i Turystyki w Debrznie.

40/2007 15.03.2007

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok.

39/2007 14.03.2007

opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Debrzno, planu finansowego zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2007.

38/2007 14.03.2007

uchylenia zarządzenia nr 8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10.01.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Kościuszki.

37/2007 06.03.2007

odwołania przetargu na zbycie nieruchomości polożonej w debrznie przy ul. Kościuszki.

36/2007 06.03.2007

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

35/2007 05.03.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowane w formie bezprzetargowej położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Przechodniej.

34/2007 16.02.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowane w formie bezprzetargowej położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul. Cichej.

33/2007 16.02.2007

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego numerem 175/3 o powierzchni 905 m2 położonego w miejscowości Strzeczona.

32/2007 16.02.2007

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego numerem 310 o powierzchni 32 178 m2 położonego w miejscowości Strzeczona.

31/2007 16.02.2007

sprzedaży nieruchomośi nie zabudowanej oznaczonej numerem 1046/5 o powierzchni 1 108 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Leśnej.

30/2007 16.02.2007

nie bniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 8 położonej w miejscowości Rozwory 20.

29/2007 16.02.2007

nie bniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 9 położonej w miejscowości Rozwory 20.

28/2007 16.02.2007

spżedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bez przetargowej, obejmującą działkę nr 404 o powierzchni 389 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Przechodniej.

27/2007 12.02.2007

spżedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bez przetargowej, obejmującą działkę nr 552 o powierzchni 621 m2 położonej w miejscowości Debrzno przy ul.Kwiatowej.

26/2007 12.02.2007

sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1046/3 o powieżchni 1058 m2 położonej w miejcowości Debzrno przy ul. Jeziornej.

23/2007 23.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej w formie bezprzetargowej, położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Nowotki i Traugutta.

22/2007 23.01.2007

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej składające się z działki nr 1046/2 o powieżchni 1,224 m2 połozonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Jeziornej.

21/2007 23.01.2007

obniżeniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejsowości Stare Gronowo.

20/2007 23.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 470/1 o powierzchni 516 m2 i 479/2 o powieżchni 439 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Wojska Polasiego.

19/2007 22.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 382/1 o powierzchni 149 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Strzeleckiej.

18/2007 22.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 542 o powierzchni 899 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

17/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 550 o powierzchni 692 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

16/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 554 o powierzchni 625 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

15/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 548 o powierzchni 699 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

14/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 538 o powierzchni 853 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

13/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 588 o powierzchni 589 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

12/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 586 o powierzchni 581 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

11/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 548 o powierzchni 662 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

10/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 560 o powierzchni 375 m2 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Kwiatowej.

9/2007 16.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 299/1 o powierzchni 201 m2 połozonej w miejscowości Debrzno przy ul.Kościuszki.

8/2006 10.01.2007

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nrumerem ewidencyjnym 753/18 o powierzchni 43 m2 połozonej w miejscowości Debrzno przy ul.Kościuszki.

7/2006 10.01.2007

uchylenia zarządzenia 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 04.01.2007 roku.

6/2007 09.01.2006

sprzedaży nieruchowości nie zabudowanej oznaczonego w ewidencji gruntów nr 741/25 o powierzchni 31 m2, położonej w miejscowości Debrzno ul.Wojska Polskiego w formie bez przetargowej.

5/2007 04.01.2007

sprzedaży nieruchowości nie zabudowanej oznaczonego w ewidencji gruntów nr 749/2 o powierzchni 439 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Wojska Polskiego w formie bez przetargowej.

4/2007 04.01.2007

sprzedaży nieruchowości nie zabudowanej oznaczonego w ewidencji gruntów nr 741/24 o powierzchni 375 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ul.Wojska Polskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

3/2007 04.01.2007

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Strzeczona.

2/2007 04.01.2007

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów nr 149/1 o powierzchni 4177m2, położonej w miejscowości Rozwory.

1/2007 04.01.2007

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2288
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-29 09:03:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-27 12:10:05


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW