Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2011


w sprawie:

numer/data

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Debrzno, wpisanym do rejestru zabytków.

272/2011 30.12.2011

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

271/2011 30.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

265/2011 27.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

264/2011 27.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/38 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

263/2011 27.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

260/2010 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

259/2010 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

258/2010 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

257/2010 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

256/2010 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/5 o powierzchni 876 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

255/2011 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

254/2011 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/3 o powierzchni 690 m2 położonej w miejscowości Strzeczona.

253/2011 19.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

252/2011 19.12.2011

zatwierdzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

249/2011 05.12.2011

> zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

248/2010 05.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

247/2010 05.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

246/2010 05.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

245/2010 05.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

242/2011 01.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

241/2011 01.12.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1.542 nr, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

240/2011 01.12.2011

określenia stawek na odpady komunalne za wjazd na składowisko.

237/2011 17.11.2011

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

237/2011 17.11.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

235/2011 15.11.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20.

234/2011 15.11.2011

powołania zespołu ds. realizacji projektu systemowego „Indywidualizacjanauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

233/2011 15.11.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka obręb geodezyjny Grzymisław nr 10 A.

230/2011 14.11.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gniewno nr 2.

229/2011 14.11.2011

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

228/2011 14.11.2011

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

227/2011 14.11.2011

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

226/2011 14.11.2011

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

225/2011 14.11.2011

uchylenia zarządzeń nr 85/2011 i 86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

224/2011 10.11.2011

uchylenia zarządzeń nr 239/2010 i 240/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

223/2011 10.11.2011

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012.

221/2011 09.11.2011

przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 Miasta i Gminy Debrzno .

220/2011 09.11.2011

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

219/2011 28.10.2011

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum.

217/2011 28.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

216/2011 24.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/38 o powierzchni 22 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

215/2011 24.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/37 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

214/2011 24.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/35 o powierzchni 22 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

213/2011 24.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

212/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/3 o powierzchni 690 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

211/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

210/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/5 o powierzchni 876 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

209/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

208/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

207/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

206/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

205/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

204/2011 10.10.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/24 o powierzchni 23 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

203/2011 10.10.2011

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

201/2011 05.10.2011

uzupełnienia członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Debrzno dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku .

200/2011 04.10.2011

odwołania ze składu Komisji.

199/2011 04.10.2011

wyznaczenia terminu przeprowadzenia rokowań przez Komisję Przetargową i ds.Rokowań i ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Debrzno.

198/2011 30.09.2011

wyznaczenia terminu przeprowadzenia rokowań przez Komisję Przetargową i ds.Rokowań i ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Debrzno.

197/2011 30.09.2011

wyznaczenia terminu przeprowadzenia rokowań przez Komisję Przetargową i ds.Rokowań i ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Debrzno.

196/2011 30.09.2011

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.

195/2011 30.09.2011

upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawarcia umowy określającej zasady dostarczania energii cieplnej do budynku Przedszkola Miejskiego w Debrznie.

194/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 ni2, położonej w miejscowości Debrzno.

193/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/2 o powierzchni 1.383 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

192/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/3 o powierzchni 1.060 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

191/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

190/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

189/2011 27.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

188/2011 27.09.2011

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 871/23 o powierzchni 4.950 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

187/2011 27.09.2011

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 867 o powierzchni 1.824 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

186/2011 27.09.2011

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach.

185/2011 23.09.2011

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Debrzno dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku .

184/2011 19.09.2011

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach.

181/2011 22.09.2011

upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawierania umów o świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

178/2011 08.09.2011

uzgodnienia warunków korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim w Debrznie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

177/2011 08.09.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 370/1 o powierzchni 1.136 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

176/2011 08.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory .

174/2011 06.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1542 nr, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

173/2011 06.09.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

172/2011 06.09.2011

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

169/2011 06.09.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Młyńskiej nr 5..

168/2011 02.09.2011

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

167/2011 05.09.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 3.

166/2011 02.09.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3.

165/2011 02.09.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 1.

164/2011 02.09.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Mokotowskiej nr 9.

163/2011 02.09.2011

wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 157/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

162/2011 02.09.2011

oddania nieruchomości nie zabudowanej w użytkowanie wieczyste stanowiące mienie komunalne w formie bez przetargowej.

160/2011 02.09.2011

założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych.

157/2011 29.08.2011

powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu

156/2011 26.08.2011

powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Soleckiego na rok 2012.

155/2011 25.08.2011

sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Soleckiego Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Mieście i Gminie Debrzno na rok 2012.

154/2011 25.08.2011

informacja o przebiegu wykonania budżetu z pierwsze półrocze 2011 roku.

151/2011 22.08.2011

przejęcia w użyczenie nieruchomości nie zabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.

150/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/37 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

149/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/36 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

148/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/38 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

147/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

146/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

145/2011 16.08.2011

ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Mieście i Gminie Debrzno na rok 2012.

144/2011 16.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/24 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

143/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

142/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

141/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

140/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno..

139/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

138/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

137/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/3 o powierzchni 690 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

136/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

135/2011 01.08.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/5 o powierzchni 876 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

134/2011 01.08.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno.

132/2011 18.07.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno.

131/2011 18.07.2011

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

130/2011 11.07.2011

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Debrznie do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie wykonania remontu sanitariatów w budynku nauczania zintegrowanego Zespołu Szkół w Debrznie, łącznie z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

129/2011 30.06.2011

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

124/2011 15.06.2011

poręczenia części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o .

123/2011 15.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1.542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

122/2011 14.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

121/2011 14.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

120/2011 14.06.2011

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 436/38 o powierzchni 1.3572 ha.

119/2011 13.06.2011

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 391/7 o powierzchni 1.5522 ha.

118/2011 13.06.2011

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 384/39 o powierzchni 0.0647 ha.

117/2011 13.06.2011

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 407/5 o powierzchni 1.0691 ha.

116/2011 13.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

113/2011 06.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/38 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

112/2011 06.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/37 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

111/2011 06.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/36 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

110/2011 06.06.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

109/2011 06.06.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3.

108/2011 02.06.2011

przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz gruntem oznaczonym w ewidencji numerem 176 o powierzchni 152 m2, położonej w miejscowości Debrzno nr 12.

107/2011 02.06.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

106/2011 02.06.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

105/2011 02.06.2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie dla Ochotniczych Straży Pożarnych..

104/2011 31.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

100/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/5 o powierzchni 876 m2, położonej w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

99/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

98/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109/3 o powierzchni 690 m2, położonej w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

97/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

96/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

95/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

94/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

93/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

92/2011 23.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/24 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

89/2011 18.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/23 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

88/2011 18.05.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/22 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

87/2011 18.05.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

86/2011 13.05.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

85/2011 13.05.2011

powołania gminnej komisji konkursowej do oceny prac uczniowskich zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt " Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".

85/2011 12.05.2011

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

84/2011 12.05.2011

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko..

81/2011 09.05.2011

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2011 rok przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

80/2011 21.04.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 871/23 o powierzchni 4.950 nr położonej w miejscowości Debrzno.

78/2011 18.04.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 867 o powierzchni 1.824 m2,położonej w miejscowości Debrzno .

77/2011 18.04.2011

powołania komisji dokonującej kwalifikacji wniosków w sprawie przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego w Debrznie na rok szkolny 2011/2012.

73/2011 11.04.2011

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro..

72/2011 06.04.2011

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

71/2011 06.04.2011

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

70/2011 04.04.2011

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste..

69/2011 04.04.2011

ustanowienia zasad wydatkowania Funduszu Soleckiego w Mieście i Gminie Debrzno.

69/2011 29.03.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 7.

68/2011 28.03.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 i częścią przynależną strychu wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Buczka 2A.

67/2011 28.03.2011

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonego w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

63/2011 17.03.2011

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonego w miejscowości Uniechów

62/2011 17.03.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

61/2011 17.03.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno

60/2011 17.03.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

59/2011 17.03.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

58/2011 17.03.2011

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

57/2011 17.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

56/2011 16.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/39 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

43/2011 10.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/38 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

42/2011 10.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/37 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

41/2011 10.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/36 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

40/2011 10.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

39/2011 10.03.2011

Regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

38/2011 07.03.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/5 o powierzchni 876 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

36/2011 18.02.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

35/2011 18.02.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/3 o powierzchni 690 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

34/2011 18.02.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/2 o powierzchni 782 m2, położonej w miejscowości Strzeczona.

33/2011 18.02.2011

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno za 2010 r.

32/2011 14.02.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Rozwory.

31/2011 14.02.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Rozwory.

30/2011 14.02.2011

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

29/2011 01.02.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

28/2011 28.01.2011

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 673, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki Nr 7.

27/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/24 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

26/2011 28.01.2011

przedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/23 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

25/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/22 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

24/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/21 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

23/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/20 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno .

22/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

21/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

20/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

19/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/3 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

18/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/2 o powierzchni 1383 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

17/2011 28.01.2011

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

16/2011 28.01.2011

nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 177/22 o powierzchni 2256 m2, położonej w miejscowości Debrzno,opisanej w księdze wieczystej Kw nr 16238 Sądu Rejonowego w Człuchowie,stanowiącej współwłasność Państwa Stanisława i Zofii Kowalskich.

 

15/2011 27.01.2011

 

zmiany Zarządzenia Nr 244/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

14/2011 25.01.2011

zmiany Zarządzenia Nr 248/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Debrznie do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

13/2011 25.01.2011

zmiany Zarządzenia Nr 245/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Uniechowie do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

12/2011 25.01.2011

zmiany Zarządzenia Nr 246/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

11/2011 25.01.2011

zmiany Zarządzenia Nr 247/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Debrznie do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

10/2011 25.01.2011

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.

9/2011 24.01.2011

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia.

8/2011 12.01.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechów.

7/2011 03.01.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

6/2011 03.01.2011

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Myśligoszcz

5/2011 03.01.2011

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9360 m2, położonej w miejscowości Grzymisław.

4/2011 03.01.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

3/2011 03.01.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

2/2011 03.01.2011

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/55 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

1/2011 03.01.2011

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2002
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-04 11:25:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-29 09:00:16


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW