Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2014


 

w sprawie:

numer
data

uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2015 rok". 252.15.2014 31.12.2014

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej zespole Szkół w Debrznie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

248.11.2014 23.12.2014

udzielenia dla Panu Jackowi Januszowi - pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

246.09.2014 18.12.2014

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do zawarcia porozumienia dot. realizacji pilotażowej części Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

245.08.2014 18.12.2014

upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

244.07.2014 18.12.2014

upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

243.06.2014 18.12.2014

ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie.

załącznik do Zarządzenia

242.05.2014 18.12.2014

zmiany do zarządzenia numer 225.753.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 23 października 2013 roku roku w sprawie użyczenia nieruchomości niezabudowanej dla "Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy w Debrznie" z załącznikiem

241.04.2014 17.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827//1 o powierzchni 456 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

240.03.2014 16.12.2014

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul.Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna.

239.02.2014 11.12.2014

utworzenia systemu stałych dyżurów w Mieście i Gminie Debrzno.

238.01.2014 08.12.2014

 

 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowanych
w ramach zadań współfinansowanych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

237.1041.2014 03.12.2014

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac.

234.1038.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

233.1037.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno .

232.1036.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno. .

231.1035.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno..

230.1034.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

229.1033.2014 02.12.2014

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno. .

228.1032.2014 02.12.2014

powołania Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

227.1031.2014 01.12.2014

rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 332/4, położonej w miejscowości
Debrzno.

226.1030.2014 25.11.2014

przekazania w użyczenie nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie przy ulicy przy ulicy Miłej nr 8.

225.1029.2014 24.11.2014

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.
Załącznik do zarządzenia

222.1026.2014 19.11.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

221.1025.2014 13.11.2014

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015

220.1024.2014 12.11.2014

przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 Miasta i Gminy Debrzno.

219.1023.2014 12.11.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie.

218.1022.2014 31.10.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

217.1021.2014 31.10.2014

przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum.

216.1020.2014 30.10.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

215.1019.2014 30.10.2014

przeprowadzenia inwentaryzacji.

214.1018.2014 30.10.2014

określenia cen najmu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą

213.1017.2014 28.10.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

212.1016.2014 24.10.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

211.1015.2014 24.10.2014

sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących mienie komunalne w formie bezprzetargowej.

mapka dz 337/21
mapka dz 342/7

210.1014.2014 24.10.2014

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

209.1012.2014 24.10.2014

sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiata garażową o powierzchni użytkowej 202,50 m2, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2,położonej w miejscowości Cierznie,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

208.1012.2014 21.10.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 7.

207.1011.2014 21.10.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skowarnki nr 18.

206.1010.2014 21.10.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta 4.

205.1009.2014 21.10.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta 4.

204.1008.2014 21.10.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

203.1007.2014 21.10.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

202.1006.2014 15.10.2014

wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

201.1005.2014 17.10.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

200.1004.2014 15.10.2014

przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Polskiego Związku Działkowców- Zarząd ROD im.XXX-Lecia Lotnictwa Morskiego przy ulicy Gronowskiej w miejscowości Debrzno.

Załącznik zarządzenia

199.1003.2014 09.10.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

196.1000.2014 30.09.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

195.999.2014 30.09.2014

wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz uzupełnienie składu " Komisji" do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Debrzno,oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 1047/30,1047/31,1047/32,1036,1037,1038,1039,1040,491/1, 491/6,491/7,491/8,491/9, 491/11 i 491/14 w dniu 26 września 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

194.998.2014 26.09.2014

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej lokali mieszkalnych w wraz z gruntem, oznaczonym w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 436/33 o powierzchni 5.968 m2 w miejscowości Boboszewo obręb geoedezyjny Myśligoszcz..

193.997.2014 24.09.2014

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 890/1 o powierzchni 48 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Kochanowskiego.

192.996.2014 22.09.2014

Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

191.995.2014 22.09.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

190.994.2014 22.09.2014

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

189.992.2014 18.09.2014

ustalenia wartości szacunkowej 1 m2 gruntów mienia komunalnego dla celów ewidencyjnych.

188.992.2014 17.09.2014

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

187.991.2014 15.09.2014

zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

187.991.2014 09.09.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

186.990.2014 09.09.2014

ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Miasta i Gminy Debrzno.

185.989.2014 29.08.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

184.988.2014 26.08.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczoną w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 544 o powierzchni 843 m2,położoną w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

183.987.2014 26.08.2014

sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi przy ulicy Kwiatowej nr 27 wraz z działką gruntu, oznaczoną w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 545 o powierzchni 557 m2.położoną w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

182.986.2014 26.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 378/1 o powierzchni 2.469 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

181.985.2014 26.08.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

180.984.2014 26.08.2014

informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r z częścią opisową

Załącznik 2 - 9 do zarządzenia

Załącznik 10 - 32 do zarządzenia

179.983.2014 26.08.2014

wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości lokalowe nr 8 i 9, położoną w miejscowości Rozwory nr 20, oznaczone w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241 /4 o powierzchni 2.764 nr w dniu 22 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

178.982.2014 20.08.2014

wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Brzozowej i Górnej,oznaczoną w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/1 o powierzchni 456 nr w dniu 22 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

177.981.2014 20.08.2014

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".

176.980.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

175.979.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2. położonej w miejscowości Debrzno.

174.978.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej sie z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno

173.977.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

172.976.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

171.975.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2. położonej w miejscowości Debrzno.

170.974.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

169.973.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

168.972.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

167.971.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

166.970.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

165.969.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

164.968.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

163.967.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej sie z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

162.966.2014 19.08.2014

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

161.965.2014 19.08.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

159.963.2014 31.07.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

158.962.2014 28.07.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie.

157.961.2014 22.07.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej.

156.960.2014 17.07.2014

korzystania przez pracowników z telefonów służbowych.

154.958.2014 14.07.2014

upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

153.957.2014 10.07.2014

nabycia nieruchomości niezabudowanego do zasobu mienia komunalnego, oznaczonego w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 143/5 o powierzchni 2.603 nr.położonego w miejscowości Debrzno, opisanego w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00001798/1 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiącego własność Marii Sieg.

152.956.2014 10.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej nr 2.

151.955.2014 09.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pokrzywy nr 3 obręb geodezyjny Uniechów.

150.954.2014 09.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 5.

149.953.2014 09.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 1.

148.952.2014 09.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 11.

147.951.2014 09.07.2014

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

146.950.2014 04.07.2014

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Królewskiej numer 12 zabudowanej dwoma pomieszczeniami gospodarczymi i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wynoszącego 28/1000, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 101 o powierzchni 3.401 m2, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

145.949.2014 03.07.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczoneg.

143.947.2014 01.07.2014

wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.

141.945.2014 25.06.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie.

140.944.2014 24.06.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

139.943.2014 24.06.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.

138.942.2014 24.06.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

137.941.2014 24.06.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/1 o powierzchni 456 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

136.940.2014 20.06.2014

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

135.939.2014 17.06.2014

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.

134.938.2014 17.06.2014

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

133.937.2014 17.06.2014

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Debrznie.

132.936.2014 17.06.2014

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

131.935.2014 16.06.2014

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

130.934.2014 16.06.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie.

129.933.2014 12.06.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej wynoszącej Vi udziału we współwłasności nieruchomości,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 436/44 o powierzchni 303 nr, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

128.932.2014 12.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

127.931.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

126.930.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

125.929.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

124.928.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

123.927.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

122.926.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

121.925.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

120.924.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno

119.923.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

118.922.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

117.921.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

116.920.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

115.919.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

114.918.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

113.917.2014 10.06.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

112.916.2014 10.06.2014

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie.

110.914.2014 06.06.2014

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

109.913.2014 05.06.2014

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.

108.912.2014 05.06.2014

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

107.911.2014 05.06.2014

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

106.910.2014 02.06.2014

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej części nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami: 755/22 o powierzchni 1.082 m2 w miejscowości Stanisławka obręb Grzymisław,310/9 o powierzchni 11.300 m2w miejscowości Stare Gronowo oraz 599 o powierzchni 20.266 m2 w miejscowości Debrzno - jako przepompownie ścieków.

105.909.2014 02.06.2014

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzn 02 maja 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Miasta i Gminy Debrzno i podległych jednostek.

104.908.2014 29.05.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 378/1 o powierzchni 2.469 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

103.907.2014 29.05.2014

przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 7

102.906.2014 22.05.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

101.905.2014 20.05.2014

powołania komisji oceny złożonych ofert na „Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Debrzno".

100.904.2014 20.05.2014

zmiany zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

99.903.2014 16.05.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 641 o powierzchni 2.313 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeczona stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

załącznik do Zarządzenia

98.902.2014 15.05.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 445 o powierzchni 2.500 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

załącznik do Zarządzenia

97.901.2014 15.05.2014

9upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

96.900.2014 15.05.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

95.899.2014 15.05.2014

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie.

94.898.2014 14.05.2014

zmiany zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

93.897.2014 13.05.2014

zmiany Zarządzenia Nr 88.892.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

92.896.2014 13.05.2014

zmiany Zarządzenia Nr 87.891.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.

91.895.2014 13.05.2014

zmiany Zarządzenia Nr 86.890.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

90.894.2014 13.05.2014

zmiany Zarządzenia Nr 85.889.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie.

89.893.2014 13.05.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

załącznik do Zarządzenia

88.892.2014 12.05.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.

załącznik do Zarządzenia

87.891.2014 12.05.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

załącznik do Zarządzenia

86.890.2014 12.05.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie.

załącznik do Zarządzenia

85.889.2014 12.05.2014

przekazania sprawozdań finansowych za rok 2013.

84.888.2014 08.05.2014

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

83.887.2014 08.05.2014

zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

82.886.2014 08.05.2014

wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

81.885.2014 05.05.2014

powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Debrzno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

80.884.2014 05.05.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

79.833.2014 29.04.2014

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Debrzno, wpisanych do rejestru zabytków

78.882.2014 24.04.2014

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanych uprzednio w użytkowanie wieczyste.

77.881.2014 16.04.2014

dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno w roku 2014.

76.880.2014 11.04.2014

przeznaczenia nieruchomości, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Dobrej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. z załącznikiem.

75.879.2014 10.04.2014

przeznaczenia nieruchomości, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Dobrej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. z załącznikiem.

74.878.2014 10.04.2014

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 147/2 o powierzchni 2.995 m2, położonej w miejscowości Słupia stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu z załącznikiem.

73.877.2014 02.04.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej z załącznikiem.

72.876.2014 02.04.2014

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu z załącznikiem.

71.875.2014 01.04.2014

ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2014/2015 z załącznikiem.

70.874.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

69.873.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

68.872.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno

67.871.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m położonej w miejscowości Debrzno.

66.870.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

65.869.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2. położonej w miejscowości Debrzno

64.868.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1407/31 o powierzchni 23 m2. położonej w miejscowości Debrzno.

63.867.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

62.866.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

61.865.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno

60.864.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

59.863.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

58.862.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

57.861.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

56.860.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

55.859.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

54.858.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

53.857.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno

52.856.2014 31.03.2014

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

51.855.2014 31.03.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 2.

50.854.2014 26.03.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 5.

49.853.2014 26.03.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Długa nr 13.

48.852.2014 24.03.2014

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013.

Załączniki 1 - 7 do zarządzenia.

Załączniki 8 - 32 do zarządzenia.

46.850.2014 21.02.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 25

45.849.2014 20.03.2014

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej
w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki nr 11.

44.848.2014 20.03.2014

nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali wraz z udziałami nie wydzielonych części we własności wspólnych części lokali mieszkalnych
i we własności działek, na której znajdują się nieruchomości.

42.846.2014 11.03.2014

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

41.845.2014 11.03.2014

zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości

40.844.2014 26.02.2014

określenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno z załącznikami.

39.843.2014 24.02.2014

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Debrznie

38.842.2014 24.02.2014

konkursu na wykonanie projektu flagi Miasta i Gminy Debrzno. z załącznikiem

37.841.2014 24.02.2014

„Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" z załącznikiem

35.839.2014 24.02.2014

wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia czynności kancelaryjnych, oznakowania spraw i zakładania dokumentów.

34.838.2014 21.02.2014

udzielenia Dyrektorowi Inkubatorowi Przedsiębiorczości Cierznie pełnomocnictwa do zawarcia umowy dzierżawy i jej wykonywania

33.837.2014 21.02.2014

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno

32.836.2014 18.02.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki do zarządzenia

31.835.2014 14.02.2014

przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego - samochód specjalny pożarniczy - Mercedes 10-17.

Załącznik do zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

30.834.2014 14.02.2014

przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2013 r.

28.832.2014 05.02.2014

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Uniechowie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

27.831.2014 31.01.2014

wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość lokalową nr 1, położoną w miejscowości Debrzno przy ulicy Buczka numer 2, oznaczoną w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 258 o powierzchni 201 m2 w dniu 31 stycznia 2014 roku o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno

25.829.2014 27.01.2014

przejęcia od Powiatu Człuchowskiego do zasobu gminnego w formie umowy darowizny nieruchomości,oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:334,333,374,339,93 i 181/1, położonych w miejscowości Debrzno.

24.828.2014 27.01.2014

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.

23.827.2014 23.01.2014

upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do zawarcia porozumienia dot. realizacji pilotażowej części Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

22.826.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

21.825.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

20.824.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

19.823.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

18.822.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

17.821.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

16.820.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

15.819.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

14.818.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

13.817.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.816.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

11.815.2014 14.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

10.814.2014 07.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

09.813.2014 07.01.2014

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

08.812.2014 07.01.2014

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 177/20 o powierzchni 2.214 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00001751/0 w miejscowości Debrzno

07.811.2014 07.01.2014

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno/ Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu „Mój biznes-moja szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

06.810.2014 02.01.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

05.809.2014 02.01.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

04.808.2014 02.01.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

03.807.2014 02.01.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

02.806.2014 02.01.2014

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

01.805.2014 02.01.2014

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4762
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-04 11:25:05
Treść wytworzył(a): Grażyna Jasińska, 2014-12-18 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-06-26 09:36:36


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW