Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza - rok 2010


 

w sprawie:

numer/data

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

253/2010 31.12.2010

powołania zastępcy Burmistrza

Załącznik do Zarządzenia nr 250/2010.

250/2010
31.12.2010

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 248/2010

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 248/2010

248/2010
31.12.2010

określenia stawek na odpady komunalne za wjazd na składowisko

243/2010
15.12.2010

w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie wejścia w życie nowego regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

242/2010 15.12.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej..

240/2010 06.12.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej..

239/2010 06.12.2010

w sprawie zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno

 

238/2010 06.12.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla do szkoły.

237/2010 02.12.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla do szkoły.

236/2010 02.12.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla do szkoły

235/2010 02.12.2010

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla do szkoły.

234/2010 02.12.2010

ustalenia w miesiącu grudniu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

 

233/2010 02.12.2010

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.

232/2010 29.11.2010

uchylenia zarządzenia nr 255/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej dla Stowarzyszenia " Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno".

231/2010 25.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Boboszewo nr 7 obręb geodezyjny Myśligoszcz .

230/2010 24.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

229/2010 24.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

228/2010 24.11.2010

zmiany zarządzenia nr 27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie wejścia w życie nowego regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

225/2010 16.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4..

224/2010 12.11.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

223/2010 12.11.2010

przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 Miasta i Gminy Debrzno

221/2010 10.11.2010

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011.

220/2010 10.11.2010

wyznaczenia osoby do przewodniczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na nieruchomości nie zabudowane i zabudowane,oznaczonych w ewidencji gruntów niżej wymienionymi numerami: 1023,1024,1025,850/1 i 1047/53, położonych w miejscowości Debrzno w dniu 5 listopada 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

219/2010 05.11.2010

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum..

217/2010 26.08.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 380/1 o powierzchni 618 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

214/2010 18.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

213/2010 18.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9 360 m2, położonej w miejscowości Grzymisław.

212/2010 18.10.2010

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

211/2010 13.10.2010

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

210/2010 12.10.2010

ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Miasta i Gminy Debrzno oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wyników o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego .

209/2010 07.10.2010

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie do zawarcia umowy na wykonanie zadania pn. „Termoizolacja budynku szkolno-mieszkalnego w Debrznie przy ul. Królewskiej 8, wraz z robotami remontowo-budowlanymi".

208/2010 07.10.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 2.

207/2010 05.10.2010

przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz gruntem oznaczonym w ewidencji numerem 1052 o powierzchni 559 m2, położonej w miejscowości Debrzno nr 11.

206/2010 05.10.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 128/1 o powierzchni 11.300 m2, położonego w miejscowości Rozwory.

205/2010 05.10.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 128/5 o powierzchni 54 m2, położonego w miejscowości Rozwory .

204/2010 05.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów .

203/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/55 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno .

202/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/56 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. .

201/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/57 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno . .

200/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

199/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno..

198/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1033 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno ..

197/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1034 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

196/2010 04.10.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1035 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

195/2010 04.10.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej .

193/2010 29.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

192/2010 28.09.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 101/2 o powierzchni 5008 m2, położonego w miejscowości Myśligoszcz .

191/2010 27.09.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 93/2 o powierzchni 835 m2, położonego w miejscowości Uniechów .

190/2010 27.09.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 36 o powierzchni 2800 m2, położonego w miejscowości Myśligoszcz.

189/2010 27.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1023 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

188/2010 28.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1024 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

187/2010 28.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 2 i pomieszczenia gospodarczego wraz z wynoszącym 34/100 części udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 850/1 o powierzchni 672 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 1.

186/2010 28.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1025 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

185/2010 28.09.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

184/2010 28.09.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

182/2010 20.09.2010

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste.

181/2010 15.09.2010

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste.

180/2010 15.09.2010

wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz wprowadzenia systemów kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych

załączniki do Zarządzenia 178/2010

178/2010
07.09.2010

zmiany zarządzenia nr 111/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego i rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

177/2010 08.09.2010

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.

172/2010 26.08.2010

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

168/2010 20.08.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 4.

165/2010 06.08.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej nr 6.

164/2010 06.08.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 3.

163/2010 06.08.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/10 o powierzchni 707 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

162/2010 06.08.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 865/2 o powierzchni 122 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

161/2010 03.08.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 871/25 o powierzchni 316 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

160/2010 03.08.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

158/2010 26.07.2010

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Jeziornej.

157/2010 26.07.2010

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Sportowej.

156/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/55 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

155/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/56 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

154/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/57 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

153/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

152/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

151/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1033 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

150/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1035 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

149/2010 26.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1034 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

148/2010 26.07.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9.360 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

147/2010 22.07.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 380/1 o powierzchni 618 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

146/2010 22.07.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

145/2010 22.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1024 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

143/2010 19.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1023 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

142/2010 19.07.2010

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 2 i pomieszczenia gospodarczego, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 1.

141/2010 19.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

140/2010 19.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1025 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

139/2010 19.07.2010

strona 1 Zarządzenie nr 138 - w sprawie odwołania ogłoszenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości.
strona 2 Zarządzenie nr 137 - w sprawie zarządzenia Nr113/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

137/2010 138/2010 15.07.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Rozwory.

135/2010 08.07.2010

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 396/25 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

132/2010 02.07.2010

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników .

127/2010 16.06.2010

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Debrzno dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

126/2010 04.06.2010

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

124/2010 21.05.2010

udzielenia Komendantowi Straży Miejskiej w Debrznie Panu Ireneuszowi Ruszczyk pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli.

123/2010 21.05.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

118/2010 21.05.2010

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno".

117/2010 20.05.2010

udzielenia Panu Jackowi Januszowi - pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

116/2010 20.05.2010

udzielenia Komendantowi Straży Miejskiej w Debrznie Panu Ireneuszowi Ruszczyk pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli.

115/2010 20.05.2010

wyboru ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

114/2010 19.05.2010

głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

113/2010 18.05.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Mokotowskiej nr 9.

112/2010 18.05.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 6.

111/2010 18.05.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10.

110/2010 18.05.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechówek nr 8.

109/2010 18.05.2010

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizacje zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

108/2010 17.05.2010

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa - Straży Miejskiej w Debrznie.

104/2010 11.05.2010

powołania i zadań komisji naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie.

103/2010 11.05.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

102/2009 10.05.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1023 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

101/2009 10.05.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1024 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

100/2009 10.05.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1025 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

99/2009 10.05.2009

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

98/2009 10.05.2009

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

97/2009 10.05.2009

powołania gminnej komisji konkursowej do oceny prac uczniowskich zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".

96/2010 07.05.2010

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

93/2010 30.04.2010

wolnego kierowniczego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

92/2010 30.04.2010

ustalenia w miesiącu maju dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

91/2010 29.04.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

90/2010 27.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

89/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

88/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

87/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

86/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

85/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1035 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

84/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1034 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

83/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1033 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

82/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1032 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

81/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1031 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

80/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/54 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

79/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/55 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

78/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

77/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

76/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/57 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

75/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/56 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

74/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 610/9 o powierzchni 502 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

73/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

72/2010 26.04.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo.

71/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 880/8 o powierzchni 590 m2,położonej w miejscowości Debrzno.

70/2010 26.04.2010

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

69/2010 26.04.2010

sprzedaży nieruchomości lokalowej Nr 2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 34/100 części, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 850/1 o powierzchni 672 m2,położonej w miejscowości Debrzno.

68/2010 22.04.2010

odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej oraz przepadek wpłaconego wadium.

67/2010 21.04.2010

wyboru ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku.

66/2010 20.04.2010

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 875/15, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

65/2010 19.04.2010

powołania komisji dokonującej kwalifikacji wniosków w sprawie przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego w Debrznie na rok szkolny 2010/2011.

62/2010 12.04.2010

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

58/2010 02.04.2010

wydzierżawienia części gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 753/21, położonego w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej.

57/2010 01.04.2010

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9360 m2, położonej w miejscowości Grzymisław gmina Debrzno.

55/2010 30.03.2010

zmiany zarządzenia nr 111/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego i rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

53/2010 23.03.2010

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2009.

52/2010 19.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

51/2010 18.03.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

48/2010 12.03.2010

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno za 2009 r.

46/2010 08.03.2010

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste.

45/2010 08.03.2010

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 693/4 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia.

44/2010 05.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1023 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

42/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1016 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

41/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1015 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

40/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/49 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

39/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/51 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

38/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/52 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

37/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

36/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1025 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

35/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1024 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

34/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

33/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 746 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

32/2010 01.03.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 880/8 o powierzchni 590 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

31/2010 01.03.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

28/2010 23.02.2010

sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki Nr 294, położonej w Debrznie przy ulicy Moniuszki Nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

27/2010 23.02.2010

sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 21 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki Nr 294, położonej w Debrznie przy ulicy Moniuszki Nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

26/2010 23.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 7.

25/2010 23.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 1.

24/2010 23.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowane położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3.

23/2010 23.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.załącznik do Zarządzenia 22/2010

22/2010 12.02.2010

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

21/2010 19.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

20/2010 12.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

19/2010 12.02.2010

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

18/2010 12.02.2010

upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej do przedszkola.

15/2010 05.02.2010

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/7 o powierzchni 1306 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

14/2010 05.02.2010

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień z całości lub części opłat..

12/2010 27.01.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej do szkoły.

11/2010 27.01.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej do szkoły.

10/2010 27.01.2010

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej do szkoły.

9/2010 27.01.2010

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie do zawarcia umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej do szkoły.

8/2010 27.01.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

6/2010 11.01.2010

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

5/2010 11.01.2010

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9360 m2, położonej w miejscowości Grzymisław gmina Debrzno.

4/2010 11.01.2010

upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawierania umów o świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2/2010 08.01.2010

udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Witoldowi Meyer pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli..

1/2010 08.01.2010

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2037
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-04 11:26:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-29 09:01:05