Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2013


 

w sprawie:

numer
data

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno.

271.799.2013 10.12.2013

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Debrzno, wpisanych do rejestru zabytków.

270.798.2013 09.12.2013

wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

268.796.2013 09.12.2013

sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnic oraz pomieszczenia gospodarczego, usytuowanych przy ulicy Buczka nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 62/100 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 258 o powierzchni 201 m2,,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

267.795.2013 02.12.2013

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

266.794.2013 28.11.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

265.793.2013 25.11.2013

powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego i rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

264.792.2013 19.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

263.791.2013 19.11.2013

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014.
załączniki do Zarządzenia

262.790.2013 12.11.2013

przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 Miasta i Gminy Debrzno
załączniki do Zarządzenia

261.789.2013 12.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Stare Gronowo w drodze inkasa

260.788.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Buka w drodze inkasa

259.787.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Rozwory w drodze inkasa

258.786.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Drozdowo w drodze inkasa

257.785.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Słupia w drodze inkasa

256.784.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Cierznie w drodze inkasa

255.783.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Uniechówek w drodze inkasa

254.782.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Strzeczona w drodze inkasa

253.781.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Myśligoszcz w drodze inkasa

252.780.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Uniechów w drodze inkasa

251.779.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Główna w drodze inkasa

250.778.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Grzymislaw w drodze inkasa

249.777.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Prusinowo w drodze inkasa

248.776.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Buchowo w drodze inkasa

247.775.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Nowe Gronowo w drodze inkasa

246.774.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Skowarnki w drodze inkasa

245.773.2013 05.11.2013

ustalenia warunków realizowania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Boboszewo w drodze inkasa

244.772.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

243.771.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

242.770.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

241.769.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

240.768.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

239.767.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

238.766.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

237.765.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

236.764.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

235.763.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

234.762.2013 05.11.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

233.761.2013 05.11.2013

przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum.

232.760.2013 30.10.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

230.758.2013 28.10.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

229.757.2013 28.10.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

228.756.2013 28.10.2013

ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.

227.755.2013 28.10.2013

ustanowienia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.

226.754.2013 25.10.2013

użyczenia nieruchomości niezabudowanej dla „Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy "w Debrznie".

załączniki do Zarządzenia

225.753.2013 23.10.2013

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania i składania oświadczeń woli dotyczących realizacji projektów w ramach POKL, RPO WP .

224.752.2013 15.10.2013

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
załączniki do Zarządzenia

223.751.2013 15.10.2013

powołania komisji egzaminacyjnej.

221.749.2013 09.10.2013

zasad zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
załączniki do Zarządzenia

220.748.2013 01.10.2013

ustalenia terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniach lub szkoleniu pożarniczym.

219.747.2013 01.10.2013

przeprowadzenia inwentaryzacji z załącznikiem.

218.746.2013 01.10.2013

powołania komisji do przeprowadzenia oceny konieczności kasacji części wyposażenia będącego własnością Gminy Debrzno.

216.744.2013 30.09.2013

wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.

215.743.2013 30.09.2013

powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.

214.742.2013 30.09.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami.

213.741.2013 30.09.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej z załącznikiem.

212.740.2013 11.09.2013

sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części . oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2 , położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

211.739.2013 10.09.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 nr .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

210.738.2013 10.09.2013

określenia czynszu najmu sali szkoleniowej i innych opłat w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie.

209.737.2013 06.09.2013

uchylenia Zarządzenia Nr 169.697.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu
Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu „Szansa na rozwój w budownictwie"

208.736.2013 06.09.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

207.735.2013 06.09.2013

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej z załącznikiem.

206.734.2013 04.09.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej.położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 3 z załącznikiem.

205.733.2013 04.09.2013

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 7 z załącznikiem.

204.732.2013 04.09.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 i udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4z załącznikiem.

203.731.2013 04.09.2013

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3.pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 8 z załącznikiem.

202.730.2013 04.09.2013

zmiany Zarządzenia Nr 168.460.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 03 września 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawierania umów o świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. z załącznikiem.

201.729.2013 03.09.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z załącznikiem

*mapka

200.728.2013 03.09.2013

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

199.727.2013 03.09.2013

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

198.726.2013 03.09.2013

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

197.725.2013 03.09.2013

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

196.724.2013 03.09.2013

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

195.723.2013 03.09.2013

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

194.722.2013 30.08.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

193.721.2013 30.08.2013

zmiany Zarządzenia Nr 92.620.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2013/2014.

192.720.2013 27.08.2013

informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

załącznik nr 1-10 do Zarządzenia

załącznik nr 11-33 Zarządzenia

191.719.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.
w treści zarządzenia zamiast Pędziszewo obręb Rozwory powinno być Myśligoszcz obręb Myśligoszcz.

190.718.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

189.717.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno

188.716.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

187.715.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuehowskiego numerem 491/4 o powierzchni 1.110 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

186.714.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/5 o powierzchni 1.112 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

185.713.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

184.712.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

183.711.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

182.710.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

181.709.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

180.708.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

179.707.2013 27.08.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

178.706.2013 27.08.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej.położonej w miejscowości Stanisławka nr 3 z załącznikiem.
Uwaga w treści powinno być Gniewno 3.

176.704.2013 21.08.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 nr .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

175.703.2013 20.08.2013

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej w budynku nr 20 i związanego z nim udziału w działce gruntu 86/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2, położonej w miejscowości Rozwory stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań.

174.702.2013 20.08.2013

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej w budynku nr 20 i związanego z nim udziału w działce gruntu 83/1000 część i,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2, położonej w miejscowości Rozwory stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań.

173.701.2013 20.08.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013..

172.700.2013 07.08.2013

rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/1, położonej w miejscowości Debrzno.

171.693.2013 07.08.2013

zmiany do zarządzenia nr 160.688.20133 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości lokalowej nr 6 w miejscowości Buchowo nr 1 obręb geodezyjny Strzeczona wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 22/100 we własności działki,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 722/34 o powierzchni 1.700 m2.

170.698.2013 30.07.2013

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Debrzno-Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu „Szansa na rozwój w budownictwie"

169.697.2013 26.07.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

168.696.2013 26.07.2013

sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Debrzno oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Debrzno.

167.695.2013 26.07.2013

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna".

166.694.2013 22.07.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

165.693.2013 16.07.2013

powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu z załącznikiem.

164.692.2013 12.07.2013

ustalenia warunków realizowania poboru podatków na terenie sołectwa Buchowo w drodze inkasa.

163.691.2013 11.07.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 2 z załącznikiem.

162.690.2013 10.07.2013

umorzenia należności.

161.689.2013 04.07.2013

nabycia przez Gminę Debrzno od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości lokalowej nr 6 w miejscowości Buchowo nr 1 obręb geodezyjny Strzeczona wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 22/100 we własności działki,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 722/34 o powierzchni 1.700 m2.

160.688.2013 04.07.2013

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

159.687.2013 04.07.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1.

158.686.2013 04.07.2013

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

157.685.2013 28.06.2013

wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia czynności kancelaryjnych, oznakowania spraw i zakładania dokumentów.

156.684.2013 28.06.2013

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

155.683.2013 28.06.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

154.682.2013 28.06.2013

przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Buchowo.

153.681.2013 28.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

152.680.2013 25.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

151.679.2013 25.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

150.678.2013 25.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

149.677.2013 25.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

148.676.2013 25.06.2013

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań.

147.675.2013 25.06.2013

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

146.674.2013 25.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

145.673.2013 25.06.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

144.672.2013 14.06.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

143.671.2013 14.06.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

142.670.2013 14.06.2013

dopuszczenia do stosowania oprogramowania „eKancelaria" na
stanowiskach podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

141.669.2013 13.06.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z załącznikiem.

*mapka

140.668.2013 13.06.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z załącznikiem.

*mapka

139.667.2013 13.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

138.666.2013 11.06.2013

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa do obliczania wysokości pomocy de minimis i wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis z tytułu działalności prowadzonej przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

137.665.2013 11.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy i związanego z nim udziału w działce gruntu 83/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2,położonej w miejscowości Rozwory nr 20, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

136.664.2013 10.06.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy i związanego z nim udziału w działce gruntu 86/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/4 o powierzchni 2.764 m2,,położonej w miejscowości Rozwory nr 20, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego

135.663.2013 10.06.2013

powołania komisji egzaminacyjnej.

134.662.2013 04.06.2013

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania należności finansowych.

133.661.2013 04.06.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

132.660.2013 04.06.2013

wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 81/2012 Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno z dnia 02 maja 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Miasta i Gminy Debrzno i podległych jednostek.

131.659.2013 29.05.2013

sprzedaży gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonego w miejscowości Myśligoszcz obręb geodezyjny Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu z załącznikiem.

130.658.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 732 o powierzchni 1.153 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

129.657.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

128.656.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

127.655.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2',położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

126.654.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

125.653.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/10 o powierzchni 1.063 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

124.652.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

123.651.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2',położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

122.650.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/7 o powierzchni 1.083 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

121.649.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2',położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

120.648.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/5 o powierzchni 1.112 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

119.647.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/4 o powierzchni 1.110 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

118.646.2013 28.05.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2',położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem.

117.645.2013 28.05.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

116.644.2013 28.05.2013

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. z załącznikiem.

115.643.2013 23.05.2013

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

załącznik do Zarządzenia

114.642.2013 22.05.2013

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

załącznik do Zarządzenia

113.641.2013 16.05.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

112.640.2013 16.05.2013

przejęcia w użyczenie nieruchomości nie zabudowanej na rzecz Gminy Debrzno z załącznikiem.

111.639.2013 08.05.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

110.638.2013 30.04.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

109.637.2013 24.04.2013

powołania Komisji do oceny wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Baszta Młyńska w Debrznie, znajdującym się na terenie Gminy Debrzno, wpisanym do rejestru zabytków.

108.636.2013 24.04.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej nr 2.

załącznik do Zarządzenia

107.634.2013 23.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

106.633.2013 23.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 .

105.632.2013 23.04.2013

przekazania sprawozdań finansowych za rok 2012 z załącznikiem.

104.632.2013 22.04.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikiem.

103.631.2013 17.04.2013

rozebrania i likwidacji oczyszczalni biologicznej z osadnikiem oraz zasypanie zbiornika przepompowni.

102.630.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

101.629.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

100.628.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

99.627.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

98.626.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

97.625.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

96.624.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

95.623.2013 15.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

94.622.2013 15.04.2013

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

93.621.2013 10.04.2013

ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2013/2014.

załącznik do Zarządzenia

92.620.2013 10.04.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

załącznik do Zarządzenia

91.619.2013 09.04.2013

wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

90.618.2013 02.04.2013

wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Debrzno.

89.617.2013 02.04.2013

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

88.616.2013 02.04.2013

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

87.615.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m położonej w miejscowości Debrzno.

86.614.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

85.613.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

84.612.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/33 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

83.611.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

82.610.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno

81.609.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

80.608.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

79.607.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz

78.606.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/22 o powierzchni 5.000 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

77.605.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

76.604.2013 25.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

75.603.2013 25.03.2012

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej.

74.602.2013 21.03.2013

sprawozdania rocznego wykonania budżetu za rok 2012.

załącznik nr 1 do Zarządzenia

załącznik nr 2 do Zarządzenia

załącznik nr 3 do Zarządzenia

załącznik nr 4 do Zarządzenia

załącznik nr 5 do Zarządzenia

załącznik nr 6 do Zarządzenia

załącznik nr 7 do Zarządzenia

załącznik nr 8 do Zarządzenia

załącznik nr 9 do Zarządzenia

załącznik nr 10 do Zarządzenia

załącznik nr 11 do Zarządzenia

załącznik nr 12 do Zarządzenia

załącznik nr 13 do Zarządzenia

załącznik nr 14 do Zarządzenia

załącznik nr 15 do Zarządzenia

załącznik nr 16 do Zarządzenia

załącznik nr 17 do Zarządzenia

załącznik nr 18 do Zarządzenia

załącznik nr 19 do Zarządzenia

załącznik nr 20 do Zarządzenia

załącznik nr 21 do Zarządzenia

załącznik nr 22 do Zarządzenia

załącznik nr 23 do Zarządzenia

załącznik nr 24 do Zarządzenia

załącznik nr 25 do Zarządzenia

załącznik nr 26 do Zarządzenia

załącznik nr 27 do Zarządzenia

załącznik nr 28 do Zarządzenia

załącznik nr 29 do Zarządzenia

załącznik nr 30 do Zarządzenia

załącznik nr 31 do Zarządzenia

załącznik nr 32 do Zarządzenia

załącznik nr 33 do Zarządzenia

załącznik nr 34 do Zarządzenia

 

73.601.2013 18.03.2013

przekazania wyposażenia Sołectwu Strzeczona z załącznikiem

72.600.2013 13.03.2013

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

71.599.2013 13.03.2013

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

załącznik do Zarządzenia

70.598.2013 11.03.2013

przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej Sołectwa Uniechówek.

69.597.2013 07.03.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

załącznik do Zarządzenia

68.596.2013 07.03.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3. z załącznikiem.

66.594.2013 01.03.2013

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko..

załącznik do Zarządzenia

65.593.2013 01.03.2013

przekazania wyposażenia zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z załącznikami.

64.592.2013 27.02.2013

określenia zasad rozliczania przyznanych dotacji przedmiotowych samorządowym zakładom budżetowym z załącznikami

63.591.2013 26.02.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej z załącznikiem.

62.590,2013 26.02.2013

rozliczenia kosztów korzystania z autobusu gminnego z załącznikiem.

61.5892013 25.02.2013

przekazania wyposażenia dla Zespołu Szkól w Debrznie zakupionego w ramach „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła" z załącznikiem.

60.588.2013 25.02.2013

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.

59.587.2013 25.02.2013

wyposażenia pracowników obsługi Urzędu w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

58.586.2013 22.02.2013

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie z załącznikiem.

57.585.2013 20.02.2013

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

56.584.2013 20.02.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 673 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki Nr 7 z załącznikiem.

55.583.2013 14.02.2013

ustalenia wysokości stawki opłaty za wynajem autobusu gminnego Autosan H-9 GCZA606.

54.582.2013 11.02.2013

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Miasta i Gminy Debrzno w organach Fundacji „Lokalna Grupa Działania- Naszyjnik Północy"

53.581.2013 11.02.2013

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości, położonej w miejscowości Cierznie.

52.580.2013 08.02.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

51.579.2013 08.02.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

50.578.2013 08.02.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

49.577.2013 08.02.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

48.576.2013 08.02.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

47.575.2013 08.02.2013

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

załącznik do Zarządzenia

46.574.2013 08.02.2013

ustalenia stawki czynszu za wynajem ciągnika C - 360 3p.

45.573.2013 06.02.2013

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2012 r. z załącznikami.

44.572.2013 06.02.2013

zmiany Zarządzenia nr 137.429.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 lipca 2012r. z załącznikiem

43.571.2013 04.02.2013

upoważnienia do reprezentowania Miasta i Gminy Debrzno w pracach Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie"

42.570.2013 04.02.2013

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

41.569.2013 28.01.2013

powołania komisji egzaminacyjnej.

40.568.2013 23.01.2013

przekazania w użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" z załącznikami

49.567.2013 23.01.2013

w sprawie pobierania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu Miasta i Gminy Debrzno a stanowiących drogi wewnętrzne.

38.568.2013 23.01.2013

nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 780/1 o powierzchni 56 m2,położonej w miejscowości Grzymisław.

37.565.2013 22.01.2013

nabycia nieruchomości nie zabudowanej do zasobu mienia komunalnego,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 179/5 o powierzchni 71 m2,położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory,

36.564.2013 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 6 wraz z udziałem 219/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

35.563.2012 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 5 wraz z udziałem 292/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

34.562.2012 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 4 wraz z udziałem 14/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

33.561.2012 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 3 wraz z udziałem 82/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

32.560.2012 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 2 wraz z udziałem 242/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

31.559.2012 22.01.2013

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej boksem gospodarczym nr 1 wraz z udziałem 151/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/3 o powierzchni 879 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1 , stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego ograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

30.558.2012 22.01.2013

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/151 o powierzchni 16.362 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

29.557.2012 22.01.2013

przeprowadzenia "postępowania zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 9,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 690/1 o powierzchni 312 m2.

28.556.2012 22.01.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Młyńskiej nr 5.

załącznik do Zarządzenia

27.555.2013 22.01.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

26.554.2013 22.01.2013

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

25.553.2013 22.01.2013

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

załącznik do Zarządzenia

mapa do Zarządzenia

24.552.2013 17.01.2013

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli.

23.551.2013 15.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie

22.550.2013 14.01.2013

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

załącznik do Zarządzenia

21.549.2013 11.01.2013

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

20.548.2013 10.01.2013

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie, w tym wysokości opłat za posiłki i terminu ich obowiązywania oraz w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do udzielania zwolnień z całości lub części opłat..

19.547.2013 10.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

18.546.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/22 o powierzchni 5.000 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

17.545.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

16.544.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno

15.543.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

14.542.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

13.541.2013 07.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732 o powierzchni 1.153 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

12.540.2013 03.01.2013

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych

11.539.2013 03.01.2013

sprzedaży gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonego w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

załącznik do Zarządzenia

10.538.2013 02.01.2013

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanych uprzednio w użytkowanie wieczyste.

9.537.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/33 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno

8.536.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencj i gruntów numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno

7.535.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno

6.534.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

5.533.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

4.532.2013 02.01.2013

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Mysligoszcz.

3.531.2013 02.01.2013

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 436/3 o powierzchni 910 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/00021478/8 w miejscowości Boboszewo obręb geodezyjnym Myśligoszcz gmina Debrzno.

2.530.2013 02.01.2013

sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

załącznik do Zarządzenia

1.529.2013 02.01.2013

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5069
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-04 11:24:44
Treść wytworzył(a): Ewa Matraszek, 2013-12-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-29 08:59:38