Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza - rok 2009


 

 

w sprawie:

 

numer/data

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

264/2009 31.12.2009

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

258/2009 29.12.2009

sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

257/2009 28.12.2009

przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz Stowarzyszenia, stanowiącej mienie komunalne w trybie umowy darowizny na rzecz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

256/2009 28.12.2009

przekazania nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

257/2009 28.12.2009

przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz Stowarzyszenia, stanowiącej mienie komunalne w trybie umowy darowizny na rzecz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

256/2009 28.12.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1 542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

252/2009 21.12.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 880/8 o powierzchni 590 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

251/2009 21.12.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej.

250/2009 21.12.2009

ustalenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

248/2009 17.12.2009

określenia stawek na odpady komunalne za wjazd na składowisko.

248/2009 15.12.2009

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

245/2009 14.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1028 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

244/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1027 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

243/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1026 o powierzchni 24 ni2 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

242/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 nr oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1025 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

241/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1024 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

240/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 nr oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1023 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

239/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1016 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

238/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1015 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

237/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 22 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/53, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

236/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 23 m2> oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/52, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

235/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 22 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/51, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

234/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 23 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/50, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

233/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 23 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/49,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

232/2009 07.12.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

231/2009 07.12.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

230/2009 07.12.2009

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

229/2009 07.12.2009

uchylenia zarządzenia nr 127/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku oraz zarządzenia 217/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

228/2009 07.12.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

227/2009 01.12.2009

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla kamiennego do szkoły.

226/2009 30.11.2009

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla kamiennego do szkoły.

225/2009 30.11.2009

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla kamiennego do szkoły.

224/2009 30.11.2009

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego zabudowanej kotłownią i wymiennikownią wraz z sieciami, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 335/28,340/2 i 337/10 o łącznej powierzchni 6.949 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej 22 oraz Osiedle 35 Lecia PRL.

221/2009 30.11.2009

powołania i zadań komisji naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Debrznie.

220/2009 30.11.2009

upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla kamiennego i miału do szkoły.

119/2009 30.11.2009

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

217/2009 25.11.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

216/2009 20.11.2009

przyjęcia projektu budżetu Miasta i gminy Debrzno na rok 2010.

215/2009 13.11.2009

wolnego kierownicze stanowisko urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

212/2009 16.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 1.

211/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 6.

210/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 4.

209/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 1.

208/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 30 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 1.

207/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

206/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

205/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

204/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 wraz udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 7.

203/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 7.

202/2009 09.11.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 7.

201/2009 09.11.2009

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

199/2009 04.11.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 24 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1030 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej.

198/2009 04.11.2009

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

197/2009 30.10.2009

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

196/2009 30.10.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

195/2009 30.10.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

192/2009 24.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9360 m2, położonej w miejscowości Grzymisław gmina Debrzno.

191/2009 19.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

190/2009 19.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/2 o powierzchni 3287 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

189/2009 19.10.2009

udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie prac geoedezyjno-kartograficznych oraz wycen nieruchomości w latach 2010 do 2012.

188/2009 19.10.2009

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

186/2009 15.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek i Traugutta.

185/2009 12.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek i Traugutta.

184/2009 12.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek i Traugutta.

183/2009 12.10.2009

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/42 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

182/2009 12.10.2009

udzielenia dla Pani Anny Cichoń - Starszego Referenta, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

181/2009 01.10.2009

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  

czynsz miesięczny będzie wynosił 150 zł

180/2009 01.10.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2, położonej w miejscowości Starym Gronowie.

178/2009 29.09.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 880/8 o powierzchni 590 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej.

177/2009 29.09.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej.

176/2009 29.09.2009

ustalenia odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.

175/2009 29.09.2009

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

173/2009 24.09.2009

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/3, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

172/2009 24.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

170/2009 21.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

169/2009 21.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

168/2009 21.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

167/2009 21.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

166/2009 21.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

165/2009 21.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 1.

164/2009 18.09.2009

sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 2 o powierzchni użytkowej 39,09 m2 i pomieszczeniem gospodarczym 9,00 m2 i wynoszącego 34/100 części udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 850/1 o powierzchni 672 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 1.

163/2009 18.09.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 295/2 o powierzchni 300 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek.

162/2009 18.09.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 295/3 o powierzchni 176 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek.

161/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

160/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 6.

159/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 25.

158/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

157/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 4.

156/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

155/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 12.

154/2009 18.09.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Młynarskiej nr 2.

153/2009 18.09.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu na sprzedaż w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej kotłownią i wymiennikownią wraz z sieciami, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 335/28, 340/2 i 337/10 o łącznej powierzchni 6.949 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy uiicy Miłej nr 22 oraz Osiedle 35-lecia PRL.

150/2009 14.09.2009

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2009 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

149/2009 10.09.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 223/2 o powierzchni 546 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

147/2009 07.09.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

147/2009 03.09.2009

powołania zastępcy Burmistrza.

146/2009 04.09.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Energetyki Cieplnej w Debrznie.

145/2009 14.08.2009

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Debrzno, wpisanym do rejestru zabytków.

144/2009 31.08.2009

przeznaczenia do kasacji części wyposażenia.

143/2009 14.08.2009

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 rok.

143/2009 21.08.2009

określenia podstawowych wskaźników do prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Debrzno na rok 2010 r.

141/2009 27.08.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Energetyki Cieplnej w Debrznie.

140/2009 14.08.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

139/2009 14.08.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

138/2009 14.08.2009

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

137/2009 10.08.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Grzymisław gmina Debrzno.

136/2009 10.08.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

135/2009 10.08.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

133/2009 03.08.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek, Traugutta.

132/2009 03.08.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek, Traugutta.

131/2009 03.08.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek, Traugutta.

130/2009 03.08.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/42 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

129/2009 03.08.2009

udzielenia Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Waldemarowi Klimek pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

128/2009 28.71.2009

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzireżawy.

127/2009 28.07.2009

uchylenia zarządzenia nr 118/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem 20/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279/3 o powierzchni 273 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Barlickiego nr 10.

126/2009 22.07.2009

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości.

125/2009 22.07.2009

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/11 o powierzchni 977 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

124/2009 22.07.2009

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory gmina Debrzno.

123/2009 20.07.2009

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 480/1 o powierzchni 1700 m2, położonej w miejscowości Cierznie gmina Debrzno.

122/2009 20.07.2009

zmiany zarządzenia nr 27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie wejścia w życie nowego regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

120/2009 09.07.2009

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

119/2009 07.07.2009

przeznaczenia sprzedaży działki zabudowanej budynkiem gospodarczym wraz z udziałem 20/1000 w gruncie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279/3 o powierzchni 273 m2, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Barlickiego nr 10.

118/2009 07.07.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 1.przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 1.

117/2009 07.07.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

116/2009 07.07.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 6.

115/2009 07.07.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3.

114/2009 07.07.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skowarnki nr 19 obręb geodezyjny Uniechów.

113/2009 07.07.2009

powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego i rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

111/2009 01.07.2009

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy łącznie z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

108/2009 30.06.2009

dopuszczenia do stosowania programów komputerowych na stanowiskach pracy podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

107/2009 30.06.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696 o powierzchni 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia.

106/2009 26.06.2009

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2, położonego w miejscowości Stare Gronowo.

105/2009 26.06.2009

przedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 202/3 o powierzchni 1393 m2, położonego w miejscowości Stare Gronowo.

104/2009 26.06.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 851/6 o powierzchni 748 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej.

103/2009 26.06.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 880/3 o powierzchni 590 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej .
UWAGA w temacie zarządzenia wystąpił błąd pisarski, dotyczy działki nr 880/8.

102/2009 26.06.2009

wprowadzenie Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

101/2009 25.06.2009

wprowadzenia do realizacji Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

100/2009 25.06.2009

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Debrzno.

99/2009 25.06.2009

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

94/2009 10.06.2009

zmiany zarządzenia nr 92/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego zabudowanej kotłownią i wymiennikownią wraz z sieciami, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 335/28, 340/2 i 337/10 o łącznej powierzchni 6949 m2, położnych miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej nr 22 oraz Osiedle 35 Lecia PRL, stanowiących mienie komunalne w formie przetargu nieograniczonego.

93/2009 09.06.2009

sprzedaży nieruchomości lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego zabudowanej kotłownią i wymiennikownią wraz z sieciami, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 335/28, 340/2 i 337/10 o łącznej powierzchni 6 949 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej nr 22 oraz Osiedle 35-Lecia PRL, stanowiących mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

92/2009 05.06.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

91/2009 02.06.2009

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie.

89/2009 28.05.2009

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.

88/2009 28.05.2009

powierzenia stanowiska dyrektora Szkołyu Podstawowej w Starym Gronowie.

87/2009 28.05.2009

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie.

86/2009 28.05.2009

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

85/2009 25.05.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

84/2009 25.05.2009

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

83/2009 21.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 6.

82/2009 21.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 6.

81/2009 21.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 7.

80/2009 21.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Barlickiego nr 1.

79/2009 21.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Jeziornej nr 6.

78/2009 21.05.2009

powołania gminnej komisji konkursowej do oceny prac uczniowskich zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „ Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".

77/2009 20.05.2009

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn. „Aktywizacja i integracja poprzez rekreację-urządzenie 11 terenów rekreacyjnych w sołectwach gminy Debrzno" realizowanego w ramach Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.

73/2009 20.05.2009

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Debrzno dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

71/2009 14.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

70/2009 13.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 8.

69/2009 13.05.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 294 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Moniuszki Nr 2.

68/2009 13.05.2009

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 200/6 o powierzchni 9360 m2, położonego w obrębie geodezyjnym Grzymisław.

67/2009 13.05.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 480/1 o powierzchni 1700 m2, położonej w miejscowości Cierznie gmina Debrzno.

63/2009 11.05.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb Rozwory gmina Debrzno.

62/2009 11.05.2009

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie.

61/2009 11.05.2009

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 128/2 o powierzchni 3.287 m2, położonego w miejscowości Uniechów.

60/2009 05.05.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/42 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

59/2009 05.05.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/41 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

58/2009 05.05.2009

przedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/40 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł.Aniceta Koplińskiego.

57/2009 05.05.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/5 o pow. 168 m2 , położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek,Traugutta.

56/2009 05.05.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/4 o pow. 169 m2 , położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek,Traugutta.

55/2009 05.05.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/3 o pow. 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulic Rynek,Traugutta.

54/2009 05.05.2009

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009.

52/2009 30.04.2009

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

51/2009 29.04.2009

powołania komisji dokonującej kwalifikacji wniosków w sprawie przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego w Debrznie na rok szkolny 2009/2010.

50/2009 06.04.2009

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

48/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 3.

47/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 12.

46/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 4.

45/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Barlickiego nr 10.

44/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 294 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Moniuszki Nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

43/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 3.

42/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Kamień nr 5, obręb geodezyjny Strzeczona.

41/2009 23.03.2009

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gniewno nr 1, obręb geodezyjny Grzymisław.

40/2009 23.03.2009

wyznaczenia osoby do przewodniczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na nieruchomości nie zabudowane i zabudowane, położonych w miejscowości Debrzno w dniu 20 marca 2009 roku.

39/2009 20.03.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/4 o powierzchni 3663 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

38/2009 19.03.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2333 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

37/2009 19.03.2009

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2008.

36/2009 19.03.2009

zatwierdzenia Programu działalności merytorycznej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na rok 2009.

34/2009 17.02.2009

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

33/2009 16.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 349/1 o powierzchni 986 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miłej.

31/2009 16.02.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

30/2009 12.02.2009

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 223/2 o powierzchni 546 m2, położonego w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

29/2009 12.02.2009

nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 167/2 o powierzchni 56 m2,położonej w miejscowości Debrzno.

28/2009 12.02.2009

wejścia w życie nowego regulaminu zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

27/2009 10.02.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o pow. 3000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

26/2009 09.02.2009

przedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 480/1 o pow. 1700 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

25/2009 09.02.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 278 o pow. 325 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Barlickiego.

24/2009 09.02.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/43 o pow. 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy BI. Aniceta Koplińskiego.

23/2009 09.02.2009

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/44 o pow. 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Bł. Aniceta Koplińskiego.

22/2009 09.02.2009

przeznaczenia sprzedaży działek nie zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 741/28 o powierzchni 226 m2 i 741/ 30 o powierzchni 171 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Leśnej.  

21/2009 09.02.2009

odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie nieruchomości.

20/2009 09.02.2009

uchylenia zarządzenia nr 273/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/45 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

19/2009 09.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/5 o powierzchni 168 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

18/2009 09.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/4 o powierzchni 169 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

17/2009 09.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 292/3 o powierzchni 191 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

16/2009 09.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696 o powierzchni 263 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

15/2009 09.02.2009

nie obniżenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/8 o powierzchni 1205 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

14/2009 09.02.2009

sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste.

13/2009 03.02.2009

uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień z całości lub części opłat.

7/2009 13.01.2009

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2009 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2/2009 12.01.2009

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości.

1/2009 05.01.2009

 

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2200
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-29 09:01:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-27 11:29:26


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW