Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza - rok 2006


w sprawie:

numer/data

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

710/2006 29.12.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

709/2006 27.12.2006

określenia stawek za budynki gospodarcze.

708/2006 29.12.2006

określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w sklad mieszkaniowego zasobu gminy.

707/2006 29.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

706/2006 17.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

705/2006 27.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

704/2006 27.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

703/2006 27.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

702/2006 27.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

701/2006 27.12.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

700/2006 27.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 1 przy ulicy Rynek.

699/2006 20.12.2006

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargowej.

698/2006 20.12.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

697/2006 20.12.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

696/2006 15.12.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkaniowego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrze nr 3 obręb geodezyjny Prusinowo

695/2006 15.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20

694/2006 07.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20

693/2006 07.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziału w nieruchomości abudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego.

692/2006 06.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 wrazz pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 1 przy ulicy Rynek.

691/2006 06.12.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 wrazz pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 6 przy ulicy Czerniakowskiej.

690/2006 06.12.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

688/2006 04.12.2006

dokonania zmian w Zarządzeniu 676/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

687/2006 30.11.2006

przeznaczenia do złomowania części metalowych pieca.

685/2006 15.11.2006

przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego - samochodu ciężarowego - wywrotka STAR 3W 200.

684/2006 15.11.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

683/2006 22.11.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

682/2006 20.11.2006

ustalenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działki w udziale 1/4, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Harcerskiej.

681/2006 15.11.2006

ustalenia pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działki w udziale 1/4, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Harcerskiej.

680/2006 15.11.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

679/2006 15.11.2006

przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2007 rok.

677/2006 09.11.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

676/2006 06.11.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 403 o powierzchni 423 m2 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej.

674/2006 02.11.2006

upoważnienia dyrektora szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

673/2006 30.10.2006

upoważnienia dyrektora szkoły Podstawowej w Uniechowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły

672/2006 30.10.2006

zmiany dochodów i wydatkow w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

672/2006 18.10.2006

upoważnienia dyrektora szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do zawarcia umowy na zakup i dostawę węgla opałowego do szkoły.

671/2006 30.10.2006

zmiany dochodów i wydatkow w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

671/2006 18.10.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

670/2006 27.10.2006

zmiany dochodów i wydatkow w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

670/2006 18.10.2006

zmiany dochodów i wydatkow w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

669/2006 18.10.2006

przedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 188/2 o powierzchni 14.339.000 m2, położonej w miejscowości Prusinowo, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

668/2006 19.10.2006

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 3/1 o powierzchni 3.000 m2 , położonej w miejscowości Stare Gronowo, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

667/2006 19.10.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

666/2006 19.10.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanych, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

665/2006 19.10.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 14 przy ulicy Barlickiego.

664/2006 19.10.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006

663/2006 17.10.2006

udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno kartograficznych oraz wycen nieruchomości w latach 2007 do 2009

662/2006 17.10.2006

rezygnacji prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 261 o powierzchni 247 m2 położonej w Debrznie ul.Witosa.

662/2006 11.10.2006

sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem użytkowo szkolnym,dwoma budynkami gospodarczymi wraz z gruntem stanowiącym mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

661/2006 09.10.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

660/2006 05.10.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

659/2006 05.10.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

658/2006 29.09.2006

wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów, poróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

657/2006 05.10.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

656/2006 29.09.2006

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 39/6 o powierzchni 3.028 m2 , położonej w miejscowości Stare Gronowo.

655/2006 28.09.2006

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Myśligosczy do składania jednoosobowo oświadczeń woli.

654/2006 25.09.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

652/2006 21.09.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Prusinowo.

651/2006 21.09.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i oddaniaw użytkowanie wieczyste części z działki nr 294, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Moniuszki nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

650/2006 21.09.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek Nr1.

649/2006 21.09.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 6.

648/2006 21.09.2006

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Parkowej.

647/2006 21.09.2006

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 382/2 o powierzchni 802 m2 położonej w miejscowości Debrzno ul.Strzelecka.

646/2006 15.09.2006

wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bez przetargowym część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 378/1 położonej w miejscowości Debrzno w rejonie ulicy Przechodniej celem prowadzenia nauki jazdy.

644/2006 8.09.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

643/2006 31.08.2006

ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy .

642/2006 31.08.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

641/2006 29.08.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

640/2006 29.08.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

639/2006 29.08.2006

opracowania szczegółowych zadań planowych do wykonania w 2007 roku wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania.

638/2006 18.08.2006

przeznaczenia do złomowania środka trwłego będącego własnością Gminy Debrzno powierzonego w twały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Debrznie.

637/2006 18.08.2006

powolania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności i konieczności złomowania środka trwłego będącego własnością Gminy Debrzno powierzonego w twały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Debrznie.

636/2006 17.08.2006

przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za I półrocze 2006 roku".

635/2006 25.08.2006

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000euro - przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej ul.-Cicha, Leśna i Ks. Skorupki w Debrznie .

634/2006 28.07.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 6 przy ulicy Czerniakowskiej.

633/2006 28.07.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z piwnicą i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 1 przy ulicy Niepodległości.

632/2006 28.07.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 14 przy ulicy Barlickiego.

631/2006 28.07.2006

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

630/2006 28.07.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

629/2006 28.07.2006

w sprawie zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Prusinowo gmina Debrzno.

627/2006 27.07.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Strzeczona.

626/2006 27.07.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,budynkiem gospodarczym wraz z runtem stanowiącym mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

625/2006 27.07.2006

w sprawie zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Parkowej gmina Debrzno.

624/2006 27.07.2006

w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy

623/2006 25.07.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 i oddania w użytkowanie wieczyste części z działki nr 371/1, położonej w miejscowościDebrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

622/2006 18.07.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, pomieszczenia przynależnego w budynku gospodarczym oraz piwnicy i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno nr 10 przy ulicy Barlickiego.

621/2006 18.07.2006

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

620/2006 10.07.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

619/2006 30.06.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

619/2006 22.06.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

618/2006 22.06.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

617/2006 22.06.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

616/2006 21.06.2006

przeznaczenia do sprzedaży dudynku mieszkalnego nr 11 i budynku gospoadrczego wraz z gruntem oznaczonym w ewidencji numerem 70, położonego w miejscowości Buka gmina Debrzno.

615/2006 21.06.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 370/1 pow. 1.136 m2 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

614/2006 19.06.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 262/2 o powierzchni 2.800 m2 , położonej w miejscowości Stare Gronowo, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

613/2006 19.06.2006

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

612/2006 19.06.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

611/2006 19.06.2006

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 215/5 o powierzchni 1.490 m2, położonej w miejscowości Rozwory, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

610/2006 14.06.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Prusinowo nr 25.

609/2006 13.06.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

608/2006 12.06.2006

przyjęcia na stan mienia komunalnego i przeznaczenia.

607/2006 01.06.2006

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno użytkowym, wolnostojącym, piętrowym o pow. użytkowej 210 m2 z możliwością w całości użytkowania na cele mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym z dobudowanym garażem, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209 o powierzchni 4.489 m2, położonej w miejscowości Uniechów gmina Debrzno.

606/2006 01.06.2006

dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

605/2006 29.05.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

604/2006 29.05.2006

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, położonej w miejscowości Prusinowo gmina Debrzno.

603/2006 29.05.2006

obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

602/2006 29.05.2006

obniżenia ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Parkowej.

601/2006 29.05.2006

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

600/2006 25.05.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

599/2006 22.05.2006

zmiany dochodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

598/2006

22 maja 2006
powołania komisji dokonującej kwalifikacji wniosków w sprawie przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego w Debrznie na rok 2006/2007.

597/2006 22.05.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

596/2006 22.05.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej Nr 1.

595/2006 17.05.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta Nr 4.

594/2006 17.05.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 4.

593/2006 17.05.2006

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

592/2006 15.05.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Młynarskiej Nr 2.

586/2006 28.04.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

584/2006 21.04.2006

wyrażenia zgody na zbycie Koparko - spycharki Białoruś P - 08.

583/2006 30.03.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 4.

582/2006 13.04.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek Nr 1.

581/2006 13.04.2006

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

580/2006 12.04.2006

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym-salą gimnastyczną z zapleczem i dobudowana kotłownią o pow. użytkowej 175,80 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 240/4 o powierzchni 437 m2,położonej w obrębie geodezyjnym Stare Gronowo gmina Debrzno.

579/2006 11.04.2006

powołania komisji odbiorowej.

578/2006

5 kwietnia 2006
powierzenia Zastępcy Skarbnika - Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy pełnienie obowiązków Skarbnika Gminy Debrzno na czas usprawiedliwionej nieobecności Skarbnika Gminy.

577/2006 06.04.2006

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicyTraugutta Nr 4.
 

576/2006 31.03.2006

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2006.

575/2006 31.03.2006

przedstawienia Radzie Miejskiej w Debrznie rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie za 2005 r.

574/2006 20.03.2006

powołania unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209 położonej w miejscowości Uniechów.

573/2006 29.03.2006

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

572/2006 15.03.2006

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Kryzysowego ds. zwalczania zagrożenia grypy ptaków i podjęcia zintegrowanych działań na terenie Gminy Debrzno na wypadek wystąpienia wirusa /H5N1/.

571/2006 15.03.2006

przedstawienia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2005.

570/2006 15.03.2006

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

569/2006 07.03.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Strzeczona.

568/2006 08.03.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

567/2006 08.03.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

566/2006 08.03.2006

w sprawie sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 31/2 o powierzchni 3.874 m2 , położonej w miejscowości Prusinowo gmina Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

565/2006 07.03.2006

w sprawie przyjęcia na stan mienia komunalnego , przeznaczeniu do sprzedaży, określeniu trybu i ceny sprzedaży.

564/2006 02.03.2006

w sprawie powierzenia do eksploatacji, konserwacji i bieżących remontów budynków mieszkalnych i innych lokali niemieszkalnych będących w zasobach komunalnych.

563/2006 24.02.2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

562/2006 24.02.2006

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 i oddania w użytkowanie wieczyste części z działki Nr 673, położonej w Debrznie przy ulicy Kościuszki Nr 7, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

561/2006 13.02.2006

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 544/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

560/2006 13.02.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Parkowej.

559/2006 13.02.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z gruntem oznaczonym w ewidencji numerem 695 o powierzchi 275 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia numer 5.

558/2006 10.02.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z gruntem oznaczonym w ewidencji numerem 697 o powierzchi 668 m2, położonych w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia numer 7.

557/2006 10.02.2006

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości 2.

556/2006 10.02.2006

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Miasta I Gminy Debrzno, jednostek samorządowych i zakładów budżetowych.

554/2006 06.02.2006

w sprawie aktualizacji majątku komunalnego.

553/2006 06.02.2006

w sprawie powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

552/2006 01.02.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego - autobusu Mercedes 309 D.

551/2006 30.01.2006

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego pisemnego przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

550/2006 07.02.2006

w sprawie dopuszczenia do stosowania system Gmina II na stanowiskach pracy podległych Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

548/2006 26.01.2006

w sprawie Zatwierdzenia Planów Finansowych Zakładów Budżetowych i Jednostek Budżetowych.

547/2006 16.01.2006

w sprawie nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

546/2006 12.01.2006

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

544/2006 12.01.2006

w sprawie wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

543/2006 13.01.2006

w sprawie nie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ustalając ją na poziomie z pierwszego przetargu na działki gruntu, oznaczonych w ewidencji numerami:113 i 114/1, położonych w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno.

542/2006 11.01.2006

w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej.

541/2006 06.01.2006

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2324
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-29 09:04:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-27 12:06:43


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW