Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2015


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie:

numer
data

przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych 287.302.2015  31.12.2015
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 286.301.2015  31.12.2015
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw. 285.300.2015  31.12.2015
 uzgodnienia rocznego Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok 284.299.2015  31.12.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 283.299.2015  31.12.2015
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 282.297.2015  31.12.2015
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 281.296.2015  28.12.2015
28.12.2015wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 280.295.2015   28.12.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 279.294.2015  17.12.2015
wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 278.293.2015   14.12.2015
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 277.292.2015  07.12.2015
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 276.291.2015  07.12.2015
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 275.290.2015  07.12.2015
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 274.289.2015  07.12.2015
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 273.288.2015  07.12.2015
przejęcia od Powiatu Człuchowskiego do zasobu gminnego w formie umowy darowizny nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 181/2, położonej w obrębie geodezyjnym Debrzno. 272.287.2015  03.12.2015
powołania zespołu powypadkowego. 271a.286a.2015  01.12.2015
przejęcia w użyczenie przez Gminę Debrzno nieruchomości lokalowej od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 271.286.2015  01.12.2015
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie, składajacej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem ewidencyjnym 498/22 o powierzchni 5.000m2 270.285.2015   01.12.2015
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Uniechów. 269.284.2015  27.11.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 268.283.2015  26.11.2015
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 267.282.2015  25.11.2015
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 4 usytuowanej przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 266.281.2015  24.11.2015
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno. 265.280.2015  24.11.2015
nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 218/3 o powierzchni 36 nr .położonej w miejscowości Cierznie. opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023218/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiącej współwłasność Państwa Piotra i Anity Krawców. 264.279.2015  23.11.2015
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dn. 4 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 263.278.2015  23.11.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 o powierzchni 1.100 m2 , położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 262.277.2015  20.11.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 130 o powierzchni 1.200 m2 i 131 o powierzchni 2.200 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiących mienie komunalne w formie przetargu. 261.276.2015  20.11.2015
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 258.273.2015  17.11.2015
w sprawie zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 257.272.2015   17.11.2015
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 256.271.2015  17.11.2015
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 255.270.2015  17.11.2015
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 254.269.2015  17.11.2015
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuehowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 253.268.2015  17.11.2015
zmieniające zarządzenie Nr 173.188.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 424/19 i 426/20, położonych w miejscowości Uniechówek obręb geodezyjny Uniechów. 252.267.2015   13.11.2015
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016 251.266.2015   13.11.2015
sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016 - 2025. 250.265.2015   13.11.2015
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie 249.264.2015  10.11.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 248.263.2015  10.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gniewno nr 1. 247.262.2015   09.11.2015
poręczenia części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 246.261.2015  09.11.2015
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 245.260.2015  04.11.2015
wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 190.205.2015 i Nr 236.251.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. 244.259.2015   02.11 2015
sprzedaży nieruchomości lokalowej użytkowej nr 5 w miejscowości Stanislawka nr 10 obręb geodezyjny Grzymisław wraz z udziałem wynoszącym 102/1000 w nieruchomości zabudowanej,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 662/7 i 662/12 o powierzchni 1.530 m2 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 243.258.2015  02.11.2015
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum. 243.258.2015  30.10.2015
przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Boboszewo. 242.257.2015  30.10.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok 241.256.2015  30.10.2015
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw. 240.255.2015  28.10.2015
odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 239.254.2015  25.10.2015
powołania doraźnej komisji do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w krajach UE 238.253.2015  23.10.2015
odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 237.252.2015  23.10.2015
powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 236.251.2015   23.10.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 235.250.2015  21.10.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 234.249.2015  15.10.2015
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości , położonej w miejscowości Nowe Gronowo. 233.248.2015  12.10.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie nr 39. 232.247.2015  12.10.2015
uchylenia zarządzenia nr 226.241.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 8 października 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie nr 2. 231.246.2015   12.10.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2, położonej w miejscowości Cierznie 230.245.2015 08.10.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie 229.244.2015 08.10.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Uniechów 228.243.2015 08.10.2015
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 w Debrznie przy ul. Niepodległości nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 213/1000 części 227.242.2015 08.10.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 z udziałem w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Cierznie 2 226.241.2015 08.10.2015
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa 225.240.2015 06.10.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych

224.239.2015  06.10.2015

przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015

223.238.2015  05.10.2015
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 222.237.2015  05.10.2015
powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 221.236.2015  05.10.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 220.235.2015  01.10.2015
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 219.234.2015  30.09.2015.
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 218.233.2015  30.09.2015
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 , usytuowanym przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 217.232.2015  25.09.205
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 10. 216.231.2105  24.09.205
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 11. 215.230.2105  24.09.205
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 11. 214.229.2105  24.09.205
rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 213.228.2015  14.09.2015
powołania komisji egzaminacyjnej.

212.2015.2015 14.09.2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 211.2015.2015  14.09.2015
powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego 210.225.2015  14.09.2015
wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. 209.224.2015  14.09.2015
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r. 208.223.2015  14.09.2015
udzielenia Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Debrznie Pani Justynie Porbes pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania. 207.222.2015  09.09.2015
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 206.221.2015  09.09.2015
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe/ w Debrznie. 205.220.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 204.219.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 203.218.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 202.217.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 201.216.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 200.215.2015  08.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2 „położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 199.214.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 198.213.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 197.212.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 196.211.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 195.210.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 194.209.2015  08.09.2015
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 193.208.2015  08.09.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 192.207.2015  07.09.2015
powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 191.206.2015  03.09.2015
budżetu obywatelskiego na 2016 rok 190.205.2015  03.09.2015
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej , składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/22 o powierzchni 5.000 m2 .położonej w miejscowości Cierznie,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 189.204.2015  03.09.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat. 188.203.2015  02.09.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok. 187.202.2015  31.08.2015
informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 186.201.2015  28.08.2015
 odwołania i powołania członka obwodowej komisji do spraw referendum w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 185.200.2015  24.08.2015
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 , usytuowanym przy ulicy Brzozowej nr 2 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3 o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego z załącznikiem. 184.199.2015  21.08.2015
wyznaczenia na terenie Gminy Debrzno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 183.198.2015 19.08.2015
ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 182.197.2015  19.08.2015
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno 181.196.2015 19.08.2015
powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta i gminy Debrzno do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 180.195.2015  12.08.2015
powołania komisji egzaminacyjnej. 179.194.2015  06.08.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 4 obręb geodezyjny Strzeczona 178.193.2015 03.08.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 10 obręb geodezyjny Strzeczona

177.192.2015 03.08.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 z udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skowarnki nr 10 obręb geodezyjny Uniechów

176.191.2015 03.08.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015

175.190.2015 31.07.2015
w sprawie wprowadzenia ogólnych procedur postępowania na zbywanie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Debrzno w trybie przetargowym i rokowań, w tym określenia sposobu wpłaty i zwrotn wadium 174.189.2015 30.07.2015
nieodpłatne nabycie przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 424/19 i 426/20, położonych w miejscowości Uniechówek obręb geodezyjny Uniechów 173.188.2015 30.07.2015
zmiany do zarządzenia nr 118.133.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Debrzno. 172.187.2015  29.07.2015
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 342/45 położonej w miejscowości Główna obręb geodezyjny Rozwory. 171.186.2015  29.07.2015
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Skarbnika Gminy 170.185.2015  27.07.2015
wskazanie osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw Referendum 169.184.2015 23.07.2015
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 332/3, położonej w miejscowości Debrzno. 168.183.2015  20.07.2015
wprowadzenie zmian w budżecie na rok 2015 167.182.2015 17.07.2015

przekazania w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej "Okrzei 10" Debrzno ,ul.Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno.

* mapka

166..181.2015  16.07.2015
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Cierznie w drodze inkasa 165.180.2015  16.08.2015
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. 164.179.2015  16.07.2015
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Uniechówek w drodze inkasa 163.178.2015 16.07.2015
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Rozwory w drodze inkasa 162.177.2015 16.07.2015
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Główna w drodze inkasa 161.176.2015 16.07.2015
przeznaczenie do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 160.175.2015 15.07.2015
odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej.

159.174.2015  14.07.2015

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:384/4, 384/15,384/26,384/49,384/50, 440, 453, 384/37 i 408, położonych w obrębie geodezyjnym Uniechów. 158.173.2015  13.07.2015
ogłoszenia wolnego stanowiska urządniczego Skarbnik Gminy oraz naboru kandydatów na to stanowisko. 157.172.2015  10.07.2015
przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 156.171.2015  06.07.2015
przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 155.170.2015  06.07.2015
udzielenia Panu Pawłowi Władyczak - pełniącemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 154.169.2015  03.07.2015
upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów. 153.169.2015  03.07.2015
upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny. 152.167.2015  03.07.2015
przekazania mienia gminnego 151.166.2015  01.07.2015
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu" w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno 150.165.2015 01.07.2015
powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie i udzielenia pełnomocnictwa. 149.164.2015  01.07.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechówek nr 5. 148.163.2015  01.07.2015
zmiana przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie 147.162.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno 146.160.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 145.159.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 144.158.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 143.157.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno 142.156.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 141.155.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 140.154.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 139.153.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 138.153.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 137.152.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2 , położonej w miejscowości Debrzno. 136.151.2015 30.06.2015
zachowania ceny wywoławczej do jedenastego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno. 135.150.2015 30.06.2015
wprowadzenie zmian w budżecie na rok 2015 134.149.2015 30.06.2015
wyznaczenia na terenie Gminy Debrzno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum 133.148.2015 22.06.2015
wprowadzenia zmian do Zarzadzenia 46.61.2015 132.147.2015 19.06.2015
sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Debrzno oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Debrzno. 131.146.2015 11.06.2015
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 130.145.2015 11.06.2015
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Boboszewo nr 2 obręb geodezyjny Myśligoszcz z załącznikiem 129.06.2015 09.06.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Cierznie nr 39 z załącznikiem. 128.143.2015 09.06.2015
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/1 o powierzchni 2.020 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 127.142.2015 02.06.2015
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Boboszewo nr 7. 126.141.2015 02.06.2015
powołania komisji dla przeprowadzenia procedury przyznania Gminnego Orderu Uśmiechu 125.140.2015 01.06.2015
... w sprawie poręczenia.

124.139.2015 29.05.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 123.138.2015 29.05.2015

powołania Komisji do spraw brakowania formularzy ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zaświadczeń

122.137.2015 22.05.2015

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 121.135.2015 22.05.2015
wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 120.135.2015 22.05.2015
odwołania i powołania nowych członków obwodowych komisji wyborczych 119.134.2015 20.05.2015

ustalenia wysokości opłat za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Debrzno.

118.133.2015 15.05.2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z załącznikami.

117.132.2015 13.05.2015

uchylenia zarządzenia w sprawie określenia cen najmu powierzchni biurowej i produkcyjno - magazynowo - usługowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie

116.131.2015 12.05.2015

powołania komisji egzaminacyjnej.

115.130.2015 12.05.2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

Załącznik do Zarządzenia

114.129.2015 11.05.2015

w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

113.128.2015 10.05.2015

w sprawie odwołania członka ze składu obowodowej komisji wyborczej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

112.127.2015 10.05.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 216.744.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny konieczności kasacji części wyposażenia będącego własnością Gminy Debrzno

111.126.2015 08.05.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154.958.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie korzystania przez pracowników z telefonów służbowych

110.125.2015 08.05.2015

wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia czynności kancelaryjnych, oznakowania spraw i zakładania dokumentów 109.124.2015 08.05.2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

108.123.2015 08.05.2015

przekazania sprawozdań finansowych za rok 2014.

107.122.2015 07.05.2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat.

106.121.2015 05.05.2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat.

105.120.2015 05.05.2015

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

104.119.2015 07.05.2015

uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

103.118.2015 07.05.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015..

102.117.2015 30.04.2015

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Prusinowo nr 25 obręb geodezyjny Prusinowo..

101.116.2015 29.04.2015

nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 577/1 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Grzymisław.

100.115.2015 29.04.2015

odwołania ze składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

99.114.2015 28.04.2015

powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy- druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych.

98.113.2015 23.04.2015

zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

97.112.2015 23.04.2015

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 96.111.2015 21.04.2015

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Cierznie.

95.110.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

94.109.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

93.108.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

92.107.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

91.106.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

90.105.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziesiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

89.104.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno

88.103.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

87.102.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

86.101.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m 2 położonej w miejscowości Debrzno.

85.100.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

84.99.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

83.98.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

82.97.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

81.96.2015 21.04.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

80.95.2015 21.04.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych.

79.94.2015 20.04.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ponoszenia opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku gminnym „Mój Rynek"

78.93.2015 08.04.2015

zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

77.92.2015 08.04.2015

powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych na szczeblu gminy wojewódzkiego konkursu pt: "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych".

76.91.2015 08.04.2015

przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna.

75.90.2015 07.04.2015

zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

74.89.2015 01.04.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 1 z załącznikiem.

73.88.2015 01.04.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 7 z załącznikiem.

72.87.2015 01.04.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 5 z załącznikiem.

71.86.2015 01.04.2015

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z załącznikami

70.85.2015 01.04.2015

wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

69.8942015 31.03.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 68.83.2015  31.03.2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

67.82.2015 10.03.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 66.81.2015  31.03.2015

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

65.80.2015 30.03.2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno


*Załączniki do Zarządzenia*

64.79.2015 27.03.2015

ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2015/2016 z załącznikami

63.78.2015 27.03.2015

wprowadzenie zmian w budżecie na 2015 rok 62.77.2015 26.03.2015

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2014.


*Załączniki 1-10 do Zarządzenia*
*Załączniki 11-34 do Zarządzenia*

61.76.2015 24.03.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 191 o powierzchni 1.100 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu z załącznikiem.

60.75.2015 19.03.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 130 o powierzchni 1.200 m2 i 131 o powierzchni 2.200 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiących mienie komunalne w formie przetargu z załącznikiem.

59.74.2015 19.03.2015

zmiany do Zarządzenia Nr 57.72.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

58.73.2015 18.03.2015

powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno,

57.72.2015 17.03.2015

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.


*Załącznik do Zarządzenia*

56.71.2015 17.03.2015

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

55.70.2015 13.03.2015

określenia wysokości i zasad ponoszenia opłaty za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku gminnym „Mój Rynek.

54.69.2015 13.03.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 6 z załącznikiem.

53.68.2015 12.03.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 96/4 o powierzchni 154 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Rozwory stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu z załącznikiem.

52.67.2015 12.03.2015

udzielenia Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Debrznie Pani Justynie Porbes pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania od 09 marca 2015r., do 08 września 2015r.

51.66.2015 09.03.2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno


*Załączniki do Zarządzenia*

50.65.2015 05.03.2015

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości.

49.64.2015 04.03.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015. 48.63.2015  05.03.2015

powołania Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.

47.62.2015 02.03.2015

wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 283/2008.

46.61.2015 02.03.2015

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie.

45.60.2015 27.02.2015

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

44.59.2015 26.02.2015

ogłasza otwarty konkurs ofert na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Załączniki do zarządzenia*

43.58.2015 20.02.2015

powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Debrzno"

42.57.2015 20.02.2015

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:496/l o powierzchni 2.301 m2 i 496/2 o powierzchni 3.429m2 opisanych w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/00021123/5 w miejscowości Debrzno.

41.56.2015 19.02.2015

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej z wykazem.

*mapka*

40.55.2015 12.02.2015

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej z wykazem.

*mapka*

39.54.2015 12.02.2015

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.

38.53.2015 12.02.2015

wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.

37.52.2015 12.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

36.51.2015 10.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/11 o powierzchni 984 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

35.50.2015 10.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/9 o powierzchni 1.046 m2, położonej w miejscowości Debrzno

34.49.2015 10.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/8 o powierzchni 1.029 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

33.48.2015 10.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/6 o powierzchni 1.206 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

32.47.2015 10.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do dziewiątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno

31.46.2015 10.02.2015

przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2014 r.

30.45.2015 06.02.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 202/5 o powierzchni 1.542 m2 położonej w miejscowości Stare Gronowo,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

29.44.2015 5.02.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 447/3 o powierzchni 3.033 m2 i 446/2 o powierzchni 4.800 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Cierznie stanowiących mienie komunalne w formie przetargu.

28.43.2015 5.02.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 323/3 o powierzchni 3.010 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

27.42.2015 5.02.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 446/1 o powierzchni 19.239 m2 i 446/3 o powierzchni 5.154 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz stanowiących mienie komunalne w formie przetargu.

26.41.2015 5.02.2015

ustanowienia nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz działki.oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/4 oraz dla każdoczesnego najemcy lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku przy ulicy Niepodległości nr 1 usytuowany na działce, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1, położonych w miejscowości Debrzno.

25.40.2015 4.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości zabudowanej wiatą garażową o powierzchni użytkowej 202,50 m2, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

24.39.2015 4.02.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno

23.38.2015 30.01.2015

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/53 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

22.37.2015 30.01.2015

sprzedaży nieruchomości lokalowej użytkowej nr 5 w miejscowości Stanisławka nr 10 obręb geodezyjny Grzymisław wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej z załącznikiem.

21.36.2015 28.01.2015

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Uniechówek nr 5 obręb geodezyjny Uniechów z załącznikiem.

20.35.2015 27.01.2015

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Zjednoczenia 15. z załącznikiem.

19.34.2015 27.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

18.33.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

17.32.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

16.31.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/29 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

15.30.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/28 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

14.29.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/27 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

13.28.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/26 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

12.27.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/25 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

11.26.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

10.25.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2 położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

9.24.2015 22.01.2015

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno z załącznikiem.

8.23.2015 22.01.2015

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

7.22.2015 22.01.2015

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Debrzno, wpisanych do rejestru zabytków.

6.21.2015 21.01.2015

ustalenia obowiązującego systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy

5.20.2015 21.01.2015

ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie

* Załącznik do Zarządzenia

4.19.2015 19.01.2015

ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

* Załącznik do Zarządzenia

3.18.2015 09.01.2015

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie.

2.17.2015 09.01.2015

przejęcia od Powiatu Człuchowskiego do zasobu gminnego w formie umowy darowizny nieruchomości,oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami 443,położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz, 77,152,118,154 i 155, położonych w obrębie geodezyjnym Buka i 150,140,142, 307, położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo oraz 307, położoną w obrębie geodezyjnym Stare Gronowo.

1.16.2015 02.01.2015

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6354
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-01-31 13:04:43
Treść wytworzył(a): Damuta Klimek, 2015-05-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-31 09:16:16


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW