Urząd Miejski w Debrznie

 

PRZETARGI - Konkursy, nabory.

* Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie Szczegóły pliku
Nazwa: kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie.doc
Opis: * Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-19 09:26:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

* Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: SKM_C224epa24011815340.pdf
Opis: * Klauzula informacyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-19 09:26:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

* Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Szczegóły pliku
Nazwa: przykładowe Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_praw.pdf
Opis: * Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-21 14:42:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

* Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy Szczegóły pliku
Nazwa: przykładowe oświadczenie o braku przeciwwsk.zdrow..doc
Opis: * Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-21 14:43:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

* Oświadczenie o niekaralności Szczegóły pliku
Nazwa: przykładowe oświadczenie-o-niekaralności.docx
Opis: * Oświadczenie o niekaralności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-21 14:44:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Rodzaj konkursu

Konkurs

Data wprowadzenia

Termin składania ofert

ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: zarz21_2024_0001.pdf
Opis: ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-23 13:13:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula_ informacyjna.docx
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-23 13:19:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula - rekrutacja, zgoda Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula_rekrutacja_zgoda.RTF
Opis: Klauzula - rekrutacja, zgoda
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-23 13:20:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: RTF

23.02.2024 13.03.2024
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze - kierownik ds. technicznych w ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE Szczegóły pliku
Nazwa: Kierownik ds. technicznych 21 02 2024 SIG.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze - kierownik ds. technicznych w ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-21 14:34:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-21 14:35:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIK.docx
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-21 14:35:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

21.02.2024 25.03.2024
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZĄDZENIE NABÓR ARCHIWISTA.pdf
Opis: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum w Urzędzie Miejskim w Debrznie
Utworzono: 2024-02-02 14:05:56
Data dodania: 2024-02-02 14:06:19
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: archiwum_1_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-19 10:03:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: archiwum_2_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-19 10:04:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: wyniki_archiwum_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-21 08:15:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.02.2024 16.02.2024
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: zarz01_2024_0001.pdf
Opis: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-04 09:38:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: inwestycje_1_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-29 09:31:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: inwestycje_2_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-29 09:32:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: wynik_naboru_inwest.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-12 13:39:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.01.2024 26.01.2024
konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025 Szczegóły pliku
Nazwa: zarz232_2023.pdf
Opis: ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025 oraz powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-07 14:02:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 19.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 232.1236.2023 Burmistrza Debrzna z dnia 07 grudnia 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: Zmienione Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz ze zmienionym Regulaminem pracy Komisji.pdf
Opis: wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 232.1236.2023 Burmistrza Debrzna z dnia 07 grudnia 2023 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-11 14:39:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 232.1236.2023 Burmistrza Debrzna z dnia 07.12.2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: zarz244_2023_0001.pdf
Opis: wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 232.1236.2023 Burmistrza Debrzna z dnia 07.12.2023 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-20 12:42:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy.docx
Opis: Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-07 14:09:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz kalkulacji kosztów Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 2 do ogłoszenia - Formularz kalkulacji kosztów.docx
Opis: Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz kalkulacji kosztów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-07 14:09:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie realizator programu.pdf
Opis: ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
Utworzono: 2023-12-27 09:20:30
Data dodania: 2023-12-28 09:20:48
Autor pliku: Nina Pachura
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół Komisji Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z posiedzenia komisji.pdf
Opis: Protokół Komisji
Utworzono: 2023-12-27 09:21:33
Data dodania: 2023-12-28 09:21:46
Autor pliku: Nina Pachura
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.12.2023 27.12.2023
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - pomoc administracyjna- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: 20230904 - pomoc administracyjna.pdf
Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - pomoc administracyjna- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-04 14:38:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie o powołaniu składu komisji konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: 20230904 - zarządzenie.pdf
Opis: Zarządzenie o powołaniu składu komisji konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-04 14:43:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: 20230904 - kwestionariusz osobowy kandydata ZGKiM.pdf
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-04 14:40:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: 20230904 - klauzula RODO.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-04 14:41:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Wyniki naboru pomoc administracyjna.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-26 13:47:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.09.2023 20.09.2023
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz167_2023_0001.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-31 11:57:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ds.inwestycji_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-02 14:33:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31.08.2023 29.09.2023
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. Kierownik ds. technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: Kierownik ds technicznych ogłoszenie 02 08 2023.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. Kierownik ds. technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
Utworzono: 2023-08-02 10:24:10
Data dodania: 2023-08-02 10:24:28
Autor pliku: Maciej Gibowski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 3.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc
Opis: kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2023-08-02 10:25:22
Data dodania: 2023-08-02 10:25:44
Autor pliku: Maciej Gibowski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIK.docx
Opis: klauzula informacyjna
Utworzono: 2023-08-02 10:26:59
Data dodania: 2023-08-02 10:27:14
Autor pliku: Maciej Gibowski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-27 14:53:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.08.2023 25.09.2023
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz127_2023_0001.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-11 09:27:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

przedłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze "ds. inwestycji" zarządzenie

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów1_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-21 10:02:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów2_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-21 10:03:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: informacja_wynik_naboru_inwestycje_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-28 11:05:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.07.2023 

26.07.2023

18.08.2023

ogłoszenie o konkursie

Informacja o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: 20230703 - unieważnienie konkursu.pdf
Opis: Informacja o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 12:41:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze, starszy księgowy, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: 20230616 - ksiegowy ZGKiM.pdf
Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze, starszy księgowy, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-15 10:20:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie z dnia 29.05.2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: 20230529 - zarządzenie.pdf
Opis: Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie z dnia 29.05.2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-15 10:22:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Szczegóły pliku
Nazwa: KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDATA_ZGKiM.docx
Opis: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-15 14:07:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: 20230616 - klauzula RODO.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-15 10:23:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.06.2023 29.06.2023
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze, starszy księgowy, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: starszy_księgowy_0001.pdf
Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze, starszy księgowy, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-29 12:15:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie z dnia 29.05.2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej Szczegóły pliku
Nazwa: zarz2_2023_0001.pdf
Opis: Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie z dnia 29.05.2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-29 10:16:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Szczegóły pliku
Nazwa: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA ZGKiM.docx
Opis: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-29 14:14:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula_informacyjna_0001.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-29 10:17:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: 20230614 - informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-15 07:09:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29.05.2023 12.06.2023
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C20323041214151.pdf
Opis: Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-12 14:24:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C20323050813190.pdf
Opis: lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2023-05-08 14:17:15
Data dodania: 2023-05-08 14:14:24
Autor pliku: Nina Pachura
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C20323050813191.pdf
Opis: lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2023-05-08 14:20:33
Data dodania: 2023-05-08 14:16:38
Autor pliku: Nina Pachura
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: informacja o wynikach naboru IPC.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2023-05-10 06:58:29
Data dodania: 2023-05-11 06:54:41
Autor pliku: Nina Pachura
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.04.2023 28.04.2023
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej i realizacji projektów Szczegóły pliku
Nazwa: zarz28_2023_0001.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-31 13:04:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista_kandydatów_1_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-21 08:44:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista_kandydatów_2_0001.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-21 08:45:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach konkursu_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-27 09:52:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31.01.2023 20.02.2023
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: starszy_księgowy_ZGKiM.pdf
Opis: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-19 11:03:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru na stanowisko Starszy Księgowy Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów_Starszy_ksiegowy_ZGKiM.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru na stanowisko Starszy Księgowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-03 09:13:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Starszy Księgowy Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów_starszy_księgowy_ZGKiM.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Starszy Księgowy
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-04 10:25:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Starszy Księgowy_ZGKiM Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach konkursu _ starszy księgowy_0001.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Starszy Księgowy_ZGKiM
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-10 11:06:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.09.2022 30.09.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZ_163_2022.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2022-09-07 10:06:47
Data dodania: 2022-09-08 10:07:02
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zarządzenie o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: zarz173_2022.pdf
Opis: przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 12:01:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie Szczegóły pliku
Nazwa: LISTA KANDYDATÓW- DYREKTOR.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie
Utworzono: 2022-10-11 09:48:11
Data dodania: 2022-10-11 09:48:30
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: LISTA KANDYDATÓW-WYMOGI FORMALNE.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2022-10-11 09:48:54
Data dodania: 2022-10-11 09:49:06
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - DYREKTOR.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2022-11-02 13:52:02
Data dodania: 2022-11-02 13:52:18
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.09.2022 07.10.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: 1.pdf
Opis: Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie
Utworzono: 2022-09-06 10:37:48
Data dodania: 2022-09-06 10:38:17
Autor pliku: Justyna Porbes
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, którzy złozyli zgłoszenie.JPG
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:18:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: JPG

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.JPG
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:20:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: JPG

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.JPG
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-29 14:20:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: JPG

06.09.2022 19.09.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. Kierownik ds. technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: Kierownik ds technicznych -ogłoszenie.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. Kierownik ds. technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
Utworzono: 2022-08-23 13:19:36
Data dodania: 2022-08-23 13:20:00
Autor pliku: Maciej Gibowski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc
Opis: kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2022-08-23 13:20:43
Data dodania: 2022-08-23 13:20:55
Autor pliku: Maciej Gibowski
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

klauzula informacyjna

Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 11:47:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 11:49:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 11:50:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23.08.2022 23.09.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Starszego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: STARSZY KSIĘGOWY.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Starszego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2022-07-20 09:20:31
Data dodania: 2022-07-20 09:21:06
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 2.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

kwestionariusz osobowy

lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: SKsero 1p s22090207570.pdf
Opis: lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2022-09-01 08:40:22
Data dodania: 2022-09-02 08:40:37
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: LISTA KANDYDATÓW STARSZY KSIĘGOWY.pdf
Opis: lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2022-09-01 06:49:35
Data dodania: 2022-09-07 06:49:50
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - STARSZY KSIĘGOWY.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu
Utworzono: 2022-09-09 10:58:27
Data dodania: 2022-09-09 10:58:50
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.07.2022 31.08.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: GŁÓWNY KSIĘGOWY.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2022-07-20 09:16:17
Data dodania: 2022-07-20 09:17:00
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 2.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA GŁ. KSIĘGOWY.pdf
Opis: kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2022-07-20 09:19:05
Data dodania: 2022-07-20 09:19:27
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: główny księgowy.pdf
Opis: lista kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2022-09-01 08:38:18
Data dodania: 2022-09-02 08:38:40
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: LISTA KANDYDATÓW-GŁÓWNY KSIĘGOWY.pdf
Opis: lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2022-09-01 06:47:18
Data dodania: 2022-09-07 06:48:03
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - GŁÓWNY KSIĘGOWY.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu
Utworzono: 2022-09-09 11:01:29
Data dodania: 2022-09-09 11:01:45
Autor pliku: Witold Meyer
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.07.2022 31.08.2022
ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: zarz124_2022.pdf
Opis: ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-08 09:30:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na Dyrektora ZGKiM.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-01 10:42:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, spełniających wymogi formalne - Dyrektor ZGKiM.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-02 12:29:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf
Opis: informacja o wynikach konkursu
Utworzono: 2022-09-07 13:37:15
Data dodania: 2022-09-07 13:37:27
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

08.07.2022 29.07.2022
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno ds. oświaty Szczegóły pliku
Nazwa: zarz92_2022.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2022-05-13 09:23:22
Data dodania: 2022-05-13 09:23:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów którzy złożyli aplikacje - oświata.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-03 09:46:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów spełniających wymogi formalne - oświata.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-03 09:47:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru - oświata.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-23 09:49:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.05.2022 31.05.2022
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Szczegóły pliku
Nazwa: zarz90_2022.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2022-05-11 11:46:05
Data dodania: 2022-05-11 11:46:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów1.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-26 09:26:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów 2.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-26 09:28:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wunikach naboru - pozyskiwanie.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-03 09:45:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.05.2022  25.05.2022
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE KONKURS.pdf
Opis: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2022-02-14 12:21:02
Data dodania: 2022-02-14 12:21:21
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 2.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-17 10:48:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 08:53:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach konkursu - dyrektro ZGKiM.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-23 10:14:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.02.2022 15.03.2022
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i budżetowej Szczegóły pliku
Nazwa: zarz04_2022.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2022-01-12 09:57:00
Data dodania: 2022-01-12 09:57:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: ksiegowosc_ lista kandydatów.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-31 09:22:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: ksiegowosc_wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-31 09:23:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: konk_ks_wynik_2022.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2022-02-04 12:23:08
Data dodania: 2022-02-04 12:23:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.01.2022 28.01.2022
ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_konk_kier_2_ogl.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych
Utworzono: 2021-12-14 13:04:47
Data dodania: 2021-12-14 13:03:43
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kw_os_konk_dyr_tech_2021.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2021-11-19 14:15:51
Data dodania: 2021-11-19 14:14:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_klau_konk_dyr_tech_2021.docx
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-11-19 14:16:25
Data dodania: 2021-11-19 14:15:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o wynikach Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_konk_wyn_kier_tech.pdf
Opis: Informacja o wynikach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-14 13:11:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.12.20214 03.01.2022
godz 14;30
ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Szczegóły pliku
Nazwa: zarz202_2021.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi
Utworzono: 2021-12-08 12:22:31
Data dodania: 2021-12-08 12:22:51
Autor pliku: K. Fryca
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach konkursu.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-12 07:56:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

08.12.2021 10.01.2022
ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_ogl_konk_dyr_tech_2021.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych
Utworzono: 2021-11-19 14:14:57
Data dodania: 2021-11-19 14:14:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kw_os_konk_dyr_tech_2021.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2021-11-19 14:15:51
Data dodania: 2021-11-19 14:14:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_klau_konk_dyr_tech_2021.docx
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2021-11-19 14:16:25
Data dodania: 2021-11-19 14:15:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_wykik_konk_kier.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-14 13:01:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.11.2021 13.12.2021
ogłoszenie o naborze

ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i budżetowej Szczegóły pliku
Nazwa: zarz167_2021.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-10-19 09:03:37
Data dodania: 2021-10-19 09:03:55
Autor pliku: K.Fryca
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZARZĄDZENIE NR 169.720.2021 BURMISTRZA DEBRZNA z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 167.718.2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów którzy złozyli aplikacje.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-04 10:13:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-04 10:14:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: img20211117_08592175.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-17 09:01:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.10.2021. 03.11.2021.
ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie - rachmistrz spisowy.pdf
Opis: OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:11:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_wersja 2.docx
Opis: Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:13:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

13.08.2021 20.08.2021

ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Szczegóły pliku
Nazwa: RACHMISTRZ - NABÓR 2.pdf
Opis: OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Utworzono: 2021-08-04 14:34:51
Data dodania: 2021-08-04 14:34:26
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz do pobrania

04.08.2021 09.08.2021
ogłoszenie o naborze

przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Szczegóły pliku
Nazwa: zarz106_2021.pdf
Opis: przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Utworzono: 2021-08-12 14:38:58
Data dodania: 2021-08-12 14:39:14
Autor pliku: K. Fryca
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów. którzy złożyli aplikacje.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-09-06 09:39:25
Data dodania: 2021-09-06 09:39:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2021-09-06 09:40:26
Data dodania: 2021-09-06 09:40:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2021-09-06 09:41:39
Data dodania: 2021-09-06 09:41:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.08.2021 27.08.2021
ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty) Szczegóły pliku
Nazwa: opiekun.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty)
Utworzono: 2021-07-20 12:48:31
Data dodania: 2021-07-20 12:47:56
Autor pliku: Justyna Porbes
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:15:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:26:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:16:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.07.2021 06.08.2021
ogłoszenie o naborze

Zarządzenie o ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty Szczegóły pliku
Nazwa: zarz53_2021.pdf
Opis: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-05-07 13:52:41
Data dodania: 2021-05-07 13:53:02
Autor pliku: K. Fryca
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-05-31 07:42:34
Data dodania: 2021-06-01 07:42:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2021-05-31 07:43:57
Data dodania: 2021-06-01 07:44:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2021-06-11 11:09:10
Data dodania: 2021-06-11 11:09:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.05.2021 28.05.2021
ogłoszenie o naborze

Zarządzenie i ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Szczegóły pliku
Nazwa: zarz33_2021.pdf
Opis: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-03-08 11:33:20
Data dodania: 2021-03-09 11:36:27
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-03-29 14:02:26
Data dodania: 2021-03-29 14:02:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2021-03-29 14:04:01
Data dodania: 2021-03-29 14:04:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2021-03-30 14:03:54
Data dodania: 2021-03-30 14:04:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

08.03.2021 26.03.2021
ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Szczegóły pliku
Nazwa: Nabór_ogłoszenie_v22 01 2021.pdf
Opis: OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Utworzono: 2021-01-27 14:54:56
Data dodania: 2021-01-27 14:55:30
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz do pobrania.docx
Opis: Załącznik nr 1
Utworzono: 2021-01-27 14:56:50
Data dodania: 2021-01-27 14:57:08
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

27.01.2021 09.02.2021
ogłoszenie o naborze

 

Zarządzenie i ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.geodezji i planowania przestrzennego Szczegóły pliku
Nazwa: 04.555.2021.pdf
Opis: zarządzanie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-01-13 15:01:48
Data dodania: 2021-01-13 15:02:05
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów którzy złożyli aplikację.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2021-02-04 14:38:06
Data dodania: 2021-02-04 14:38:22
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Utworzono: 2021-02-04 14:39:13
Data dodania: 2021-02-04 14:39:33
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2021-02-24 10:51:36
Data dodania: 2021-02-24 10:52:35
Autor pliku: K. Fryca
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.01.2021

29.01.2021

godz.15:00

ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_gł_ksieg_ogl_2_2020.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy
Utworzono: 2020-11-04 12:36:12
Data dodania: 2020-11-04 12:36:27
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kwest_osob_2020.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2020-09-03 11:19:06
Data dodania: 2020-09-03 11:19:35
Autor pliku: M Ginowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_lkauzulaIa_inf_2020.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2020-09-03 11:20:08
Data dodania: 2020-09-03 11:20:22
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_zlo_konk_ksie_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-11-18 09:02:00
Data dodania: 2020-11-18 09:02:33
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_spel_konk_ksie_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-11-18 09:03:07
Data dodania: 2020-11-18 09:03:50
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_gl_ks_wynik_2020.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2020-11-24 11:47:29
Data dodania: 2020-11-24 11:47:57
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.11.2020

16.11.2020

godz 14.30

ogłoszenie o naborze

Zarządzenie i ogłoszenie w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz220-2020-og.pdf
Opis: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2020-10-30 10:15:05
Data dodania: 2020-10-30 10:15:23
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ds_inw_złożyli_ogl_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-11-16 12:56:48
Data dodania: 2020-11-16 12:57:03
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: ds_inw_spel_ogl_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-11-16 12:57:38
Data dodania: 2020-11-16 12:57:49
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: konk_inw__wynik_2020.pdf
Opis: informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2020-11-30 15:20:19
Data dodania: 2020-11-30 15:20:33
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30.10.2020 13.11.2020
ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_nab_g_ksie_2_2020.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy
Utworzono: 2020-10-07 14:58:47
Data dodania: 2020-10-07 14:58:58
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kwest_osob_2020.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2020-09-03 11:19:06
Data dodania: 2020-09-03 11:19:35
Autor pliku: M Ginowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_lkauzulaIa_inf_2020.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2020-09-03 11:20:08
Data dodania: 2020-09-03 11:20:22
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_gł_ksie_złoż_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-11-04 12:25:25
Data dodania: 2020-11-04 12:25:39
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku postępowania Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_gł_ksie_inf_o Post_2020.pdf
Opis: Informacja o wyniku postępowania
Utworzono: 2020-11-04 12:23:32
Data dodania: 2020-11-04 12:23:59
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.10.2020 23.10.2020
ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kier_ds_tech_2020.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debr/nie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Kierownik ds. technicznych
Utworzono: 2020-09-03 11:24:01
Data dodania: 2020-09-03 11:24:20
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kwest_osob_2020.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2020-09-03 11:19:06
Data dodania: 2020-09-03 11:19:35
Autor pliku: M Ginowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_lkauzulaIa_inf_2020.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2020-09-03 11:20:08
Data dodania: 2020-09-03 11:20:22
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: kier_ds_tech_złoż_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-10-02 12:23:57
Data dodania: 2020-10-02 12:24:16
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: kier_ds_tech_speł_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-10-02 12:24:34
Data dodania: 2020-10-02 12:24:49
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: kier_ds_tech_wynik_2020.pdf
Opis: informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2020-10-15 09:36:48
Data dodania: 2020-10-15 09:37:09
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rezygnacja kandydata Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kier_tech_rezyg_2020.pdf
Opis: Rezygnacja kandydata
Utworzono: 2020-11-12 07:42:00
Data dodania: 2020-11-13 07:42:30
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.09.2020 21.09.2020
ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_g_ks_konkurs_2020.pdf
Opis: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Główny Księgowy
Utworzono: 2020-09-03 11:14:00
Data dodania: 2020-09-03 11:14:38
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_kwest_osob_2020.doc
Opis: Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2020-09-03 11:19:06
Data dodania: 2020-09-03 11:19:35
Autor pliku: M Ginowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_lkauzulaIa_inf_2020.pdf
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2020-09-03 11:20:08
Data dodania: 2020-09-03 11:20:22
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: gł_ksie_złoż_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-10-02 12:25:09
Data dodania: 2020-10-02 12:25:20
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: gł_ksie_speł_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-10-02 12:25:36
Data dodania: 2020-10-02 12:25:48
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: gł_ksie_zwik_2020_wynik.pdf
Opis: informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2020-10-07 14:55:41
Data dodania: 2020-10-07 14:56:05
Autor pliku: M Gibowski
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.09.2020 21.09.2020
ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisku pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat) Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_opiek_2020.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisku pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)
Utworzono: 2020-08-17 12:59:48
Data dodania: 2020-08-17 13:00:29
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów i wyniki naboru Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_opiek_zł_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów i wyniki naboru
Utworzono: 2020-09-07 10:12:21
Data dodania: 2020-09-08 10:12:43
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17.08.2020 31.08.2020
ogłoszenie

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat) Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_sprzą_ogł_2020.pdf
Opis: OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)
Utworzono: 2020-07-09 14:32:10
Data dodania: 2020-07-09 14:32:26
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ogł sprz 3 złoż-2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-08-05 13:57:57
Data dodania: 2020-08-05 13:58:19
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: ogł sprz 3 spel-2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-08-05 13:59:12
Data dodania: 2020-08-05 13:59:24
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkurs Szczegóły pliku
Nazwa: ogł sprz 3 wyn-2020.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkurs
Utworzono: 2020-08-05 13:59:41
Data dodania: 2020-08-05 13:59:55
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.07.2020 24.07.2020
ogłoszenie o naborze

Burmistrz Debrzna Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Szczegóły pliku
Nazwa: nabór_ogł_NSP_2020.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Utworzono: 2020-06-15 11:01:56
Data dodania: 2020-06-16 11:02:25
Autor pliku: A ZIARNEK
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załączniki - dokumenty do ogłoszenia Szczegóły pliku
Nazwa: dok_ogł_NSP_2020.zip
Opis: Załączniki - dokumenty do ogłoszenia
Utworzono: 2020-06-15 11:05:36
Data dodania: 2020-06-16 11:05:51
Autor pliku: AZiarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: zip

16.06.2020 08.07.2020
ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Debrzna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: zarz118-2020ogl.pdf
Opis: Załaznik do Zarządzenia - ogłoszenie
Utworzono: 2020-06-08 13:41:53
Data dodania: 2020-06-09 13:42:23
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_konk_dyr_2020_zło.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-07-06 09:54:15
Data dodania: 2020-07-06 09:54:33
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_konk_dyr_2020_spe.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-07-06 09:54:51
Data dodania: 2020-07-06 09:55:02
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: ZWIK_dyr_ogł_2020_wyn.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu
Utworzono: 2020-07-14 10:34:57
Data dodania: 2020-07-14 10:36:05
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.06.2020 03.07.2020 godz. 14:30
ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Debrzna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: zarz4-2020_ogl.pdf
Opis: Załacznik do Zarządzenia ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
Utworzono: 2020-01-07 10:59:56
Data dodania: 2020-01-07 11:00:16
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: kon_dyr_złoż_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2020-02-10 13:44:14
Data dodania: 2020-02-10 13:44:53
Autor pliku: Wojciech Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: kon_dyr_sepeł_2020.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2020-02-10 13:45:09
Data dodania: 2020-02-10 13:45:35
Autor pliku: Wojciech Kallas
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: kon_dyr_wynik_2020.pdf
Opis: Informacja o wynikach konkursu
Utworzono: 2020-02-14 11:49:02
Data dodania: 2020-02-14 11:49:21
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.01.2020 07.02.2020
ogłoszenie

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1etat) Szczegóły pliku
Nazwa: zlobek_opiekun_ogl_2019.pdf
Opis: Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1etat)
Utworzono: 2019-11-27 13:22:41
Data dodania: 2019-11-27 13:22:57
Autor pliku: J Porebes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_złozyli_nab_2019.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2019-12-18 12:21:30
Data dodania: 2019-12-18 12:21:41
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_spel_nab_2019.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-12-18 12:22:00
Data dodania: 2019-12-18 12:22:11
Autor pliku: J porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku naboru Szczegóły pliku
Nazwa: złobek_wynik_nab_2019.pdf
Opis: Informacja o wyniku naboru
Utworzono: 2019-12-18 12:22:31
Data dodania: 2019-12-18 12:22:41
Autor pliku: J porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27.11.2019 11.12.2019
ogłoszenie o naborze

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie: referent w dziale świadczeń rodzinnych. Szczegóły pliku
Nazwa: Konkurs_ref_OPS_2019.pdf
Opis: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie: referent w dziale świadczeń rodzinnych.
Utworzono: 2019-08-30 13:45:21
Data dodania: 2019-08-30 13:46:04
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja dotycząca oceny złożonyvh dokumentów przez kandydatów Szczegóły pliku
Nazwa: ops_konk_dok_2019.pdf
Opis: Informacja dotycząca oceny złożonyvh dokumentów przez kandydatów
Utworzono: 2019-09-23 11:27:42
Data dodania: 2019-09-23 11:27:57
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ops_wynik_nab_2019.pdf
Opis: Informacja o wyniku naboru
Utworzono: 2019-09-27 10:46:26
Data dodania: 2019-09-27 10:46:47
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30.08.2019 13.09.2019
godz 14.00
ogłoszenie o naborze

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1etat Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_opiekun_w_żłobku_ogłoszenie.pdf
Opis: ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1etat)
Utworzono: 2019-07-18 12:57:02
Data dodania: 2019-07-18 12:57:17
Autor pliku: Justyna Porbes
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: zlobek2019nabor_złozyli.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2019-08-08 10:41:36
Data dodania: 2019-08-08 10:41:45
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: zlobek2019nabor_spel.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-08-08 10:42:53
Data dodania: 2019-08-08 10:42:57
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: zlobek2019nabor_wybrana.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2019-08-14 13:24:19
Data dodania: 2019-08-14 13:24:38
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.07.2019 31.07.2019
nabór na stanowisko pomocnicze

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - sekretarka Szczegóły pliku
Nazwa: zarz132-2019ogl.pdf
Opis: ogłoszenia naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi
Utworzono: 2019-06-03 13:52:20
Data dodania: 2019-06-03 13:52:43
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: img20190702_09041157.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do nabor
Utworzono: 2019-07-02 09:05:29
Data dodania: 2019-07-02 09:03:45
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: img20190702_09071206.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-07-02 09:06:59
Data dodania: 2019-07-02 09:05:44
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: wynik_sekretariat_2019.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2019-07-10 14:29:37
Data dodania: 2019-07-10 14:30:24
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o rezygnacji kandydata Szczegóły pliku
Nazwa: inf_konk_um_2019.pdf
Opis: Informacja o rezygnacji kandydata
Utworzono: 2019-10-10 10:14:19
Data dodania: 2019-10-11 10:14:51
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.06.2019 28.06.2019
ogłoszenie o konkursach Burmistrz Debrzna Ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola Szczegóły pliku
Nazwa: zarz99-2019ogl.pdf
Opis: BURMISTRZ DEBRZNA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLA
Utworzono: 2019-05-06 12:28:07
Data dodania: 2019-05-06 12:28:05
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.05.2019 22.05.2019
ograniczony

Burmistrz Debrzna ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_ROD_NABÓR_WNIOSKÓW.pdf
Opis: Ogłoszenie o naborze wniosków
Utworzono: 2019-04-02 09:59:45
Data dodania: 2019-04-02 10:00:12
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Uchwała Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała_ROD_DOTACJE.pdf
Opis: uchwała
Utworzono: 2019-04-02 10:02:29
Data dodania: 2019-04-02 10:02:51
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Wzór wniosku o udzielenie dotacji Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rodz_ogr_dzia_wniosek.doc
Opis: wniosek
Utworzono: 2019-04-02 10:03:18
Data dodania: 2019-04-02 10:03:36
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc
Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rodz_ogr_dzia_rozl.doc
Opis: wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji
Utworzono: 2019-04-02 10:04:45
Data dodania: 2019-04-02 10:05:07
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_inf_ogrody_dz.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2019-04-29 11:21:21
Data dodania: 2019-04-30 11:21:26
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.04.2019 19.04.2019
ogłoszenie o naborze     

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie ( 2 etaty) Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zlob_konk.pdf
Opis: Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie ( 2 etaty)
Utworzono: 2019-03-14 13:52:28
Data dodania: 2019-03-14 13:52:44
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie 2img20190404złoż.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do nabor
Utworzono: 2019-04-04 13:31:53
Data dodania: 2019-04-04 13:32:05
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie 2img20190404speł.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-04-04 13:32:32
Data dodania: 2019-04-04 13:32:47
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: wyniki naboru 2img20190405wynik.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2019-04-05 08:59:13
Data dodania: 2019-04-05 08:59:42
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.03.2019 28.03.2019
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Szczegóły pliku
Nazwa: zarz38-2019_ogl.pdf
Opis: Załącznik do Zarządzenia
Utworzono: 2019-02-11 10:17:36
Data dodania: 2019-02-11 10:18:16
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: zarz38-2019_złoż.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2019-02-27 09:05:46
Data dodania: 2019-02-27 09:06:04
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: zarz38-2019_speł.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-02-27 09:06:39
Data dodania: 2019-02-27 09:06:57
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku konkursu Szczegóły pliku
Nazwa: zarz38-2019_wynik.pdf
Opis: Informacja o wyniku konkursu
Utworzono: 2019-02-28 12:35:57
Data dodania: 2019-02-28 12:36:16
Autor pliku: KFryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.02.2019 25.02.2019
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz30-2019.pdf
Opis: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2019-02-04 12:02:03
Data dodania: 2019-02-04 12:02:24
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły pliku
Nazwa: lista kandydatów.pdf
Opis: Lista kandydatów, którzy złożyli aplikacje na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2019-02-18 08:00:18
Data dodania: 2019-02-19 08:00:36
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: warunki formalne.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2019-02-18 08:01:38
Data dodania: 2019-02-19 08:02:03
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: zarz2019_inwest_wynik.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2019-02-27 09:48:40
Data dodania: 2019-02-27 09:49:28
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.02.2019 15.02.2019
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz8-2019o.pdf
Opis: Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - ds. inwestycji
Utworzono: 2019-01-03 10:08:45
Data dodania: 2019-01-03 10:09:27
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ogł_inw_uniew.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2019-01-16 10:24:38
Data dodania: 2019-01-16 10:25:06
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.01.2019 15.01.2019
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - ds. inwestycji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz187-2018.pdf
Opis: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2018-11-30 11:22:56
Data dodania: 2018-11-30 11:23:13
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ogl_inw_złożyli.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2018-12-17 07:19:58
Data dodania: 2018-12-18 07:20:11
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ogl_inw_speł.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2018-12-17 07:20:40
Data dodania: 2018-12-18 07:20:51
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_nab_inwe_wynik.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2019-01-03 10:06:12
Data dodania: 2019-01-03 10:06:28
Autor pliku: K fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30.11.2018 14.12.2018
nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno - Kierownik USC Szczegóły pliku
Nazwa: zarz162-2018ogl.pdf
Opis: załącznik do zarządzenia o ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Utworzono: 2018-10-26 14:26:36
Data dodania: 2018-10-26 14:27:08
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru Szczegóły pliku
Nazwa: zarz162-2018-ogl_wynik.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru
Utworzono: 2018-11-09 09:32:45
Data dodania: 2018-11-09 09:33:04
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26.10.2018 08.11.2018
ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_za-usc_ogł_3.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC
Utworzono: 2018-10-10 12:07:25
Data dodania: 2018-10-10 12:07:59
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.10.2018 24.10.2018
ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_ogł_USC.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC
Utworzono: 2018-09-21 12:03:51
Data dodania: 2018-09-21 12:04:14
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
21.09.2018 09.10.2018
ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC Szczegóły pliku
Nazwa: 2018-ogl_zast_USC.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC
Utworzono: 2018-08-29 14:34:55
Data dodania: 2018-08-29 14:34:37
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
29.08.2018 12.09.2018
ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji Szczegóły pliku
Nazwa: zarz116-2018_ogl2.pdf
Opis: zarz116-2018 _ogl2.pdf
Utworzono: 2018-07-24 08:06:58
Data dodania: 2018-07-25 08:07:15
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru Szczegóły pliku
Nazwa: zarz116-2018złoż.pdf
Opis: Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru
Utworzono: 2018-08-03 09:35:59
Data dodania: 2018-08-06 09:36:26
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Szczegóły pliku
Nazwa: zarz116-2018speł.pdf
Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Utworzono: 2018-08-03 09:36:53
Data dodania: 2018-08-06 09:37:21
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wynikach naboru

25.07.2018 03.08.2018
  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC Szczegóły pliku
Nazwa: 2018_za-usc_ogł.pdf
Opis: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na umowę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko Z-ca Kierownika USC
Utworzono: 2018-07-23 11:53:23
Data dodania: 2018-07-23 11:55:09
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
23.07.2018 02.08.2018
nabór

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza konkurs na nabór partnera do projektu pn. „Wracamy do pracy” przygotowywanego w ramach konkursu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

ogłoszenie o wynikach

07.05.2018 28.05.2018

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zatrudni pracownika na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych (umowa na zastępstwo). 30.10.2017 10.11.2017
ogłoszenie o naborze

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie informuje o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)


Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru (05.10.2017)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.(05.10.2017)

*Informacja o wynikach naboru.(12.10.2017)

20.09.2017 04.10.2017
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urządnicze ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno


Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru (26.092017)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (26.09.2017)

Sprostowanie do listy kandydatów (26.09.2017)

*Informacja o wynikach naboru.(03.10.2017)

13.09.2017 25.09.2017
 

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Debrzno dla rodzinnych ogrodów działkowych.

* Informacja o wynikach wyboru wniosków

28.08.2017 01.09.2017
  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, 77-310 Debrzno ul. Traugutta 2 na stanowisko: Gońca 07.07.2017 21.07.2017
ograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2017. W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD

Rozliczenie - wzór
Wniosek - wzór

20.06.2017 ciągły
konkurs na stanowisko kierownika

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik ds. technicznych

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

*Informacja o wynikach naboru.

16.03.2017 31.03.2017
konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wzór oferty .doc
Wzór sprawozdania .doc

Informacja o wynikach wyboru ofert

03.03.2017 27.03.2017
nabór

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza konkurs na nabór partnera do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna mieszkańców obszaru zdegradowanego przygotowywanego w ramach konkursu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.2. Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (Projekt zintegrowany)

Formularz ofertowy .doc

*Informacja o wynikach naboru

21.02.2017 14.03.2017
ogłoszenie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dla wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji

*Informacja o wynikach konkursu.

24.01.2017 15.02.2017
konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie 77-310 Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2

Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

*Informacja o wynikach konkursu.

19.01.2017 21.02.2017
 

Ogłoszenie o zamówieniu PGD/DEBRZNO/002 na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, w projekcie pn.:"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie" z formularzem ofertowym

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

19.12.2016 29.12.2016
konkurs ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/DEBRZNO/001 POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1
na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, w projekcie pn.: "Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"

Formularz ofertowy .doc
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Informacja o złożonych ofertach

Wykaz zawartych umów


Zmiana treści ogłoszenia

Formularz ofertowy

23.11.2016 30.11.2016
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:ds. inwestycji.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru i spełniają wymogi formalne.

*Informacja o wynikach naboru

13.09.2016 26.09.2016
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości podatkowej poboru podatków i opłat.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

*Informacja o wynikach konkursu.

04.05.2016 20.05.2016
otwarty
konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach konkursu.

27.04.2016 19.05.2016
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. inwestycji i planowania przestrzennego

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

*Informacja o wynikach naboru.

24.03.2016 08.04.2016
otwarty
konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami

*Informacja o wynikach konkursu.

05.02.2016 26.02.2016
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru

07.01.2016 21.01.2016
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza . nabór na stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru

01.12.2015 14.12.2015
nabór na wolne stanowisko kierownicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Skarbnik Gminy

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wyniki naboru

10.07.2015 24.07.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza o przyjmowaniu ofert na stanowisko młodszego opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (3 etaty)

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru.

26.05.2015

 

09.06.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza o przyjmowaniu ofert na stanowisko pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Debrznie (1 etat)

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru.

26.05.2015

 

09.06.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza o przyjmowaniu ofert na stanowisko sprzątaczki w Żłobku Gminnym w Debrznie (2 etaty)

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru.

26.05.2015

 

09.06.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (6 etatów)

Lista kandydatów  którzy złożyli zgłoszenie do naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru.

14.05.2015

 

29.05.2015

konkurs

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza otwarty konkurs ofert na dzierżawę i prowadzenie lokalu gastronomicznego znajdującego się w budynku CKSiT przy ul. Wojska Polskiego 2 w Debrznie.

22.04.2015

 

30.04.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik administracyjno-biurowy.
Zmiana treści ogłoszenia
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

10.04.2015

 

20.04.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

10.04.2015

 

20.04.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru i spełnili wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

23.03.2015

 

03.04.2015

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Żłobka Gminnego w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik administracyjno-biurowy.
Odwołanie naboru.

20.03.2015

 

31.03.2015

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

17.03.2015

30.03.2015

nabór na wolne stanowisko

Komendant Straży Miejskiej ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej w Debrznie (2 etaty).

Regulamin naboru.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku konkursu.

03.03.2015

20.03.2015

konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami.
Informacja o wyniku konkursu.

20.02.2015

10.03.2015

nabór na wolne stanowisko

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza nabór na stanowisko RATOWNIK na plaże strzeżone nad jeziorem Żuczek oraz Staw Miejski w Debrznie

18.02.2015

29.05.2015

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

19.01.2015

30.01.2015

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na Animatora sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Debrznie z załącznikami
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

13.01.2015

26.01.2015

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Informacja o wyniku naboru.

09.01.2015

21.01.2015

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

18.12.2014

30.12.2014

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na stanowisko ds. płac
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

19.11.2014

02.12.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku konkursu.

22.09.2014

27.10.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.
Zmiana do ogłoszenia.
Informacja o wyniku konkursu.

12.05.2014

20.05.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.
Zmiana do ogłoszenia.
Informacja o wyniku konkursu.

12.05.2014

20.05.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie.
Zmiana do ogłoszenia.
Informacja o wyniku konkursu.

12.05.2014

20.05.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Debrznie
Zmiana do ogłoszenia.
Informacja o wyniku konkursu.

12.05.2014

20.05.2014

nabór na wolne stanowisko

Komendant Straży Miejskiej ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej w Debrznie (1 etat)

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.
Regulamin naboru.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku konkursu.

10.03.2014

24.03.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie projektu flagi Miasta i Gminy Debrzno z załącznikami

25.02.2014

10.03.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z załącznikami

Informacja o wyniku konkursu.

14.02.2014

10.03.2014

nabór

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza
. nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. obsługi grupy docelowej

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

20.01.2014

30.01.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza
Opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2014-2020

Załączniki do ogłoszenia.

Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 1.
Odpowiedzi na skierowane zapytania nr 2.
Informacja o wyniku naboru.

10.01.2014

17.01.2014

nabór

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza
otwarty nabór na stanowista Specjalista ds. koordynacji merytorycznej projektu-1/1 etatu, Specjalista ds. obsługi grupy docelowej- 1/2 etatu, Specjalista ds. koordynacji finansowej- 1/2 etatu.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.
 

07.01.2014

17.01.2014

konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
Animatora sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ulicy Sportowej w Debrznie.

*Załączniki do ogłoszenia.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

03.09.2013

20.09.2013

nabór na wolne stanowisko

Komendant Straży Miejskiej ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej w Debrznie (1 etat)

Regulamin naboru
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

12.07.2013

26.07.2013

konkurs

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza
otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 01/POKL/6.2/2013

Formularz
Oświadczenie.
*Informacja o wynikach konkursu..

29.05.2013

20.06.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko ds. rozliczania należności finansowych

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

22.05.2013

04.06.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. obsługi prawnej

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Informacja o wyniku naboru.

11.03.2013

21.03.2013

otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

*Informacja o wynikach konkursu..

08.03.2013

29.03.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji i planowania przestrzennego

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Informacja o wyniku naboru.

01.03.2013

12.03.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji i planowania przestrzennego

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

08.02.2013

19.02.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji i planowania przestrzennego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

11.01.2013

25.01.2013

aukcja zbycie drewna

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza aukcję
zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym objętym zakresem realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna"


Specyfikacja warunków zbycia drewna
STWiOR
Lokalizacja wyrębu.(.zip)
Protokół z aukcji

09.01.2013

18.01.2013

2012

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. komunalnych.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Informacja o wyniku naboru.

21.12.2012

03.01.2013

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

14.09.2012

25.09.2012

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi grupy docelowej
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

21.08.2012

30.08.2012

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

23.07.2012

03.08.2012

II nabór na wolne stanowisko

Komendant Sraży Miejskiej w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE (2 etaty).Regulamin naboru.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru.

13.04.2012

07.05.2012

 

nabór na wolne stanowisko

Komendant Sraży Miejskiej w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE (2 etaty).Regulamin naboru.
Sprostowanie - zmiana terminu
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru.

29.03.2012

06.04.2012 10.04.2012

otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Załączniki do ogłoszenia.
Informacja o wynikach konkursu.

29.02.2012

23.03.2012

nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY - Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu.

13.02.2012

24.02.2012

2011

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru.

06.09.2011

20.09.2011

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu.

09.05.2011

20.05.2011

otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2011 rok przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Załączniki do ogłoszenia.
Informacja o wynikach konkursu.

21.04.2011

12.05.2011

nabór na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.
Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru.

05.04.2011

18.04.2011

nabór na wolne stanowisko

Komendant Sraży Miejskiej w Debrznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE (5 etatów).Lista kandydatów którzy złożyli zgłoszenie do naboru.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wynikach naboru.

 

10.03.2011

20.03.2011