Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


 

Zarządzenia Burmistrza rok 2019

 

Zarządzenie Burmistrza Debrzna w sprawie:                                                                                                                                                            

 numer 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 282.302B.2019 31.12.2019
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Debrznie 279.301.2019 16.12.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 278.300.2019 13.12.2019
zasad opracowania Raportu o stanie Gminy Debrzno 277.299.2019 10.12.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miejskiego Debrznie 276.298.2019 10.12.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Gminy Debrzno będącego na wyposażeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 275.297.2019 10.12.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Gminy Debrzno 274.296.2019 10.12.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Gminy Debrzno będącego na wyposażeniu pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie -dotyczy wyposażenia po byłej Straży Miejskiej w Debrznie 273.295.2019 10.12.2019
zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Debrznie 272.294.2019 06.12.2019
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Debrznie 271.293.2019 06.12.2019
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 270.292.2019 04.12.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 269.291.2019 04.12.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 268.290.2019 29.11.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 295/5, położonej w miejscowości Debrzno. 267.289.2019 29.11.2019
zmiany treści zarządzenia nr 35.57.2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 266.288.2019 22.11.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 265.287.2019 21.11.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 8a zlokalizowanego w budynku Boboszewo 4 264.286.2019 20.11.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu pn. ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC. 263.285.2019 18.11.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 8 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 262.284.2019 18.11.2019
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 261.283.2019 18.11.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania 260.282.2019 15.11.2019
udzielenia Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Debrznie pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania 259.281.2019 15.11.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 258.280.2019 14.11.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/5, położonej w miejscowości Debrzno. 257.279.2019 12.11.2019
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2020 rok 256.278.2019 12.11.2019
sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020 -2032. 255.277.2019 12.11.2019
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 254.276.2019 08.11.2019
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania. 253.275.2019 04.11.2019
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Uniechowie do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania. 252.274.2019 04.11.2019
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania. 251.273.2019 04.11.2019
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Debrznie do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania. 250.272.2019 04.11.2019
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie do składania jednoosobowo oświadczeń woli i reprezentowania. 249.271.2019 04.11.2019
powołania zespołów spisowych. 248.270.2019 04.11.2019
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 247.269.2019 04.11.2019
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. 246.268.2019 30.10.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 875/4, położonej w miejscowości Debrzno. 245.267.2019 29.10.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 244.266.2019 28.10.2019
przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 243.265.2019 24.10.2019
przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019. 242.264.2019 24.10.2019
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 241.263.2019 22.10.2019
przekazania pozostałych środków trwałych do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 240.262.2019 21.10.2019
wyrażenia zgody na przeniesienie własności gruntu nr 655 o powierzchni 1400 m2 położonego w obrębie geodezyjnym Grzymisław w związku z planowanym zawarciem Ugody Sądowej z pp.Graba o sygn. I C 235/19 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Człuchowie. 239.261.2019 18.10.2019
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 238.260.2019 15.10.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 237.259.2019 08.10.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw Gminy Debrzno 236.258.2019 08.10.2019
zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 235.257.2019 08.10.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miejskiego w Debrznie 234.256.2019 04.10.2019
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości 233.255.2019 04.10.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 10 zlokalizowanego w budynku Okrzei 10 w Debrznie 232.254.2019 04.10.2019
sposobu powołania Zespołu ds. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Debrzno 231.253.2019 04.10.2019
przekazania pozostałego środka trwałego do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 230.252.2019 02.10.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI szansą na lepsze jutro. 229.251.2019 02.10.2019
uchylenia Zarządzenia Nr 194.216.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 4 września 2019 roku 228.250.2019 02.10.2019
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 227.249.2019 01.10.2019
dopuszczalności rozłożenia na raty kaucji zabezpieczającej dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku Rynek 3 226.248.2019 01.10.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 225.247.2019 30.09.2019
powołania komisji egzaminacyjnej w cełu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 224.246.2019 26.09.2019
zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Debrzno procedury budżetu obywatelskiego oraz określenia regulaminu jej pracy 223.245.2019 26.09.2019
powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu soleckiego 222.244.2019 26.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 12 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 221.243.2019 24.09.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 373/8, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodnia nr 3. 220.242.2019 23.09.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei nr 5. 219.241.2019 23.09.2019
przekazania pozostałych środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy. 218.240.2019 20.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 11 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 217.239.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 10 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 216.238.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 9 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 215.237.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 8 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 214.236.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 7 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 213.235.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 212.234.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 211.233.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 210.232.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 209.231.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 208.230.2019 18.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku Rynek 3 w Debrznie 207.229.2019 18.09.2019
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie 206.228.2019 17.09.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. Przedsiębiorczość i JA. 205.227.2019 17.09.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 204.226.2019 17.09.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/11 o powierzchni 456 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 203.225.2019 11.09.2019

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Debrzno na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załanik do zarządzena

202.224.2019 11.09.2019
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 86/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2 201.223.2019 10.09.2019
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 83/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2, 200.222.2019 10.09.2019
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 219 o powierzchni 2976 m2 199.221.2019 10.09.2019
przekazania środka trwałego do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie 198.220.2019 09.09.2019
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku Długa 7 w Debrznie 197.219.2019 05.09.2019
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. 196.218.2019 05.09.2019
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno dotyczących: projektów statutów sołectw. 195.217.2019 04.09.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI szansą na lepsze jutro. 194.216.2019 04.09.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 1047/33. położonej w miejscowości Debrzno. 193.215.2019 03.09.2019
ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej dla najemców lokali mieszkalnych w budynku Rynek 3 192.214.2019 03.09.2019
powołania Komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Debrzno procedury budżetu obywatelskiego oraz określenia regulaminu jej pracy 191A.213A.2019 03.09.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 191.213.2019 02.09.2019
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2020 rok 190.212.2019 30.08.2019
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie. 189.211.2019 30.08.2019
przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno. 188.210.2019 30.08.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 7 zlokalizowanego w budynku Boboszewo 4 187.209.2019 29.08.2019
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie. 186.209.2019 26.08.2019
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie. 185.207.2019 26.08.2019
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy. 184.206.2019 26.08.2019
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie. 183.205.2019 26.08.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 182.204.2019 19.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami: 498/1; 498/2; 498/3; 498/5; 498/7; 498/11; 498/12; 498/13 o łącznej powierzchni 98.736 m2, położonych w miejscowości Cierznie, stanowiących mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego  181.203.2019 19.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami: 498/6; 498/8; 498/9; 498/20; 498/26; 498/27; 498/29; 498/30; 498/31; 498/33; 498/34; 498/35; 498/37; 498/38; 498/42; 498/44 o łącznej powierzchni 63.300 m2, położonych w miejscowości Cierznie, stanowiących mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego  180.202.2019 19.08.2019
powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_zarządzenie179_201_2019.pdf
Opis: zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
Utworzono: 2019-08-19 13:11:38
Data dodania: 2019-08-19 13:11:59
Autor pliku: Karolina Fryca
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

179.201.2019

19.08.2019 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie 178.200.2019
12.08.2019
zmiany Zarządzenia Nr 203.21.2018 Burmistrza Debrzna z dnia 31 grudnia 2018 r. 177.199.2019
12.08.2019
zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Debrznie 176.198.2019
12.08.2019
zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości. 175.197.2019 09.08.2019
odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej 174.196.2019 09.08.2019
informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku 173.195.2019
09.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno 172.194.2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 .położonej w miejscowości Debrzno 171.193.2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m .położonej w miejscowości Debrzno 170.192.2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, 169.191.2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskirgo numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2 .położonej w miejscowości Debrzno 168.190.2019
06.08.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu. oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno 167.189.2019
06.08.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miejskiego w Debrznie 166.188.2019
31.07.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw Gminy Debrzno 165.187.2019
31.07.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 164.186.2019
30.07.2019
przeznaczenia do złomowania środka trwałego będącego własnością Gminy Debrzno 163.185.2019
26.07.2019
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

162.184.2019  23.07.2019

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 161.183.2019
18.07.2019
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i zasad udostępniania nieruchomości komunalnych 160.182.2019
09.07.2019
sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą garażową o powierzchni użytkowej 202,50 nr. składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2,,położonej w miejscowości Cierznie .stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 159.181.2019
09.07.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 158.180.2019
09.07.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 272, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Długa nr 13. 157.179.2019
09.07.2019
odwołania ogłoszonego przetargu 156.178.2019
05.07.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 155.177.2019
03.07.2019
zachowania ceny do drugiego przetargu sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 154.176.2019
02.07.2019
zachowania ceny do drugiego przetargu sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej. położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 153.175.2019
02.07.2019
powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 152.174.2019
28.06.2019
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 151.173.2019
28.06.2019
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Debrzna nr 188.06.2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 150.172.2019
27.06.2019
skrócenia czasu pracy na okres upałów 149.171.2019
26.06.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu 148.170.2019
25.06.2019
przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 30 czerwca 2019r. 147.169.2019
24.06.2019
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat. 146.168.2019
17.06.2019
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.144-2019.pdf
Opis: zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy
Utworzono: 2019-06-12 11:50:06
Data dodania: 2019-06-13 11:50:29
Autor pliku: Grażyna Lupa
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

144.164.2019
12.06.2019

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie. 143.163.2019 10.06.2019
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie. 142.162.2019 10.06.2019
zmiany zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017 roku
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz.141-2019.pdf
Opis: zmiana zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017 roku
Utworzono: 2019-06-12 11:47:46
Data dodania: 2019-06-13 11:48:12
Autor pliku: Anna Król
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

141.161.2019

12.06.2019

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie. 140.160.2019 10.06.2019
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie. 139.159.2019 10.06.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Ostrza nr 2, obręb Prusinowo. 138.158.2019 07.06.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 813/1, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 2. 137.157.2019 07.06.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej miejscowości Debrzno ulicy Długiej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 136.156.2019 07.06.2019
określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych 135.157.2019 05.06.2019
uchylenia Zarządzenia Nr 194/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 października 2009 r. 134.156.2019 05.06.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 133.155.2019 05.06.2019

ogłoszenia naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi

załącznik do zarządzenia

132.154.2019 03.06.2019
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy. 131.153.2019 03.06.2019
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniechowie. 130.152.2019 31.05.2019
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie. 129.151.2019 31.05.2019
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie. 128.150.2019 30.05.2019
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie. 127.149.2019 30.05.2019
uchylenia Zarządzenia Nr 98.120.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 30 kwietnia 2019 r. i Zarządzenia Nr 109.131.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 10 maja 2019 r. 126.148.2019 28.05.2019
przekazania pozostałych środków trwałych do Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie 125.147.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 nm2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 124.146.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 123.145.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 122.144.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 121.143.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskicgo numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 120.142.2019 28.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 119.141.2019 28.05.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 118.140.2019 22.05.2019
nabycia udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 811/1 o powierzchni 62 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno 117.139.2019 14.05.2019
nabycia udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 811/1 o powierzchni 62 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno 116.138.2019 14.05.2019
nabycia nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 811/7 o powierzchni 59 m2 .położonej w miejscowości Debrzno 115.137.2019 14.05.2019
nabycia udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 811/4 o powierzchni 74 m2,położonej w miejscowości Debrzno 114.136.2019 14.05.2019
nabycia udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 811/4 o powierzchni 74 m2, położonej w miejscowości Debrzno 113.135.2019 14.05.2019
nabycia udziału 1/3 części nieruchomości niezabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 811/3 o powierzchni 158 m2.położonej w miejscowości Debrzno 112.134.2019 14.05.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 111.133.2019 14.05.2019
zmiany Zarządzenia Nr 99.121.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. 110.132.2019 10.05.2019
zmiany Zarządzenia Nr 98.120.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. 109.131.2019 10.05.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 108.130.2019 08.05.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2 położonej w miejscowości Stare Gronowo, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 107.129.2019 08.05.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 259. położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 1. 106.128.2019 08.05.2019
zmiany Zarządzenia Nr 94.116.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 25 kwietnia 2019 r. 105.127.2019 07.05.2019
przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej Stowarzyszeniu Strzeczoniacy Na Rzecz Rozwoju Wsi i Okolic 104.126.2019 06.05.2019
przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok. 102.124.2019 07.05.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m , położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 101.123.2019 06.05.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 100.122.2019 30.04.2019
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Debrzno. 99.121.2019 30.04.2019
ustalenia Regulaminu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i przedszkola, dla których Gmina Debrzno jest organem prowadzącym oraz trybu pracy komisji konkursowej 98.120.2019 30.04.2019
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie 97.119.2019 30.04.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 8 zlokalizowanego w budynku Boboszewo 4 . 96.118.2019 26.04.2019
powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Debrzno dla rodzinnych ogrodów działkowych. 95.117.2019 25.04.2019
refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Debrznie 94.116.2019 25.04.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku Mokotowska 5 w Debrznie. 93.115.2019 24.04.2019
określenia miejsca przeprowadzenia glosowania związanego z wyborem do realizacji w 2020 roku projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 92.114.2019 23.04.2019
określenia harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego w 2019 roku 91.113.2019 23.04.2019
określenia wzoru karty do glosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok 90.112.2019 23.04.2019
określenia wzoru listy poparcia projektu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok 89.111.2019 23.04.2019
powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac uczniowskich na szczeblu gminy, zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 88.110.2019 23.04.2019
przekazania środków trwałych do Przedszkola Miejskiego w Debrznie 87.109.2019 18.04.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 86.108.2019 16.04.2019
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Debrznie 85.107.2019 15.04.2019
zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości. 84.106.2019 12.04.2019
udzielenia Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Debrznie Pani Justynie Porbes pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Debrzno-Żłobka Gminnego w Debrznie w sprawie realizacji projektu pn. Wracamy do pracy 83.105.2019 12.04.2019
wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referae.c Finansowym Urzędu Miejskiego w Debrznie. 82.104.2019 10.04.2019
nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 118 o powierzchni 621 m2, położonej w miejscowości Debrzno 81.103.2019 10.04.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 546, położonej w miejscowości Debrzno. 80.102.2019 10.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Uniechówek w drodze inkasa 79.101.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Uniechów w drodze inkasa 78.100.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Strzeczona w drodze inkasa 77.99.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Stare Gronowo w drodze inkasa 76.98.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Słupia w drodze inkasa 75.97.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Skowarnki w drodze inkasa 74.96.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Rozwory w drodze inkasa 73.95.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Prusinowo w drodze inkasa 72.94.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Nowe Gronowo w drodze inkasa 71.93.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Myśligoszcz w drodze inkasa 70.92.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Grzymislaw w drodze inkasa 69.91.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Główna w drodze inkasa 68.90.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Drozdowo w drodze inkasa 67.89.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Cierznie w drodze inkasa 66.88.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Buka w drodze inkasa 65.87.2019 08.04.2019
ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Boboszewo w drodze inkasa

64A.86A.2019 08.04.2019

ustalenia warunków realizowania poboru podatków oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa Buchowo w drodze inkasa 64.86.2019 08.04.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 63.85.2019 04.04.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 62.84.2019 04.04.2019
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Debrzna Nr 36.58.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości. 61.83.2019 04.04.2019
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Czluchowskiego numerem 753/16, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 1. 60.82.2019 02.04.2019
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrzni 59.81.2019 27.03.2019
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 202/3, położonej w miejscowości Stare Gronowo. 58.80.2019 26.03.2019
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2018 rok. 57.79.2019 25.03.2019
przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Debrznie. 56.78.2019 20.03.2019
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Twój dobry start z IPC w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 55.77.2019 18.03.2019
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22-0008/18-00 Twój dobry start z IPC. 54.76.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 53.75.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 52.74.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 51.73.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej sie z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 50.72.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ew.dencj. gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowośći Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieogramczonego. 49.71.2019 18.03.2019
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno 48.70.2019 18.03.2019
przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno. 47.69.2019 08.03.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 46.68.2019 07.03.2019
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Debrzno -Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC" 45.67.2019 0.03.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw Gminy Debrzno 44.66.2019 05.03.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 43.65.2019 27.02.2019
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 42.64.2019 25.02.2019
zmiany Zarządzenia Nr 203.21.2018 Burmistrza Debrzna z dnia 31 grudnia 2018 r. 41.63.2019 25.02.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych 40.62.2019 25.02.2019
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Wracamy do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - nr umowy RPPM.05.03.00-22-0041/18-00. 39.61.2019 21.02.2019

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załacznik do Zarządzenia

38.60.2019 11.02.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 37.59.2019 11.02.2019
powołania Komisji Przetargowej nieruchomości do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 36.58.2019 08.02.2019
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 35.57.2019 07.02.2019
głoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 34.56.2019 07.02.2019
wyrażenia zgody na likwidację samochodu osobowo-towarowego Ford Transit. 33.55.2019 06.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 32.54.2019 04.02.2019
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno za 2018 r. 31.53.2019 04.02.2019
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 30.52.2019 04.02.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 2, obręb Strzeczona. 29.51.2019 04.02.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Skowarnki nr 9, obręb Uniechów. 28.50.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/170 o powierzchni 29 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 27.49.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/167 o powierzchni 29 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 26.48.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/164 o powierzchni 29 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 25.47.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/161 o powierzchni 29 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 24.46.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/158 o powierzchni 31 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 23.45.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/156 o powierzchni 31 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 22.44.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/154 o powierzchni 33 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 21.43.2019 04.02.2019
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/153 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 20.42.2019 04.02.2019
realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w 2019 roku. 19.41.2019 31.01.2019
oddania w najem lokalu socjalnego nr 7a zlokalizowanego w budynku Boboszewo 4 . 18.40.2019 31.01.2019
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok. 17.39.2019 30.01.2019
przekazania pozostałych środków trwałych do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 16.38.2019 25.01.2019
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Gminy Debrzno 14.36.2019 23.01.2019
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uniechówek nr 1, obręb Uniechów. 13.35.2019 15.01.2019
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2019/2020 12.34.2019 15.01.2019
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds. inwestycji" 11.33.2019 14.01.2019
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok 10.32.2019 
09.01.2019
opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Debrzno 09.31.2019 
09.01.2019
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze    08.30.2019 
03.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 07.29.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w fonnie przetargu ustnego nieograniczonego. 06.28.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 05.27.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 04.26.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 03.25.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieRichomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m\ położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 02.24.2019 
02.01.2019
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 nr2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  01.23.2019 
 02.01.2019

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2018

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2385
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2020-03-20 11:31:59
Treść wytworzył(a): Burmistrz Debrzna, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-02-26 08:19:46DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek