Urząd Miejski w Debrznie
Przetargi Nieruchomości

PRZETARGI - Nieruchomości
 

Rodzaj przetargu,
sprzedaży, dzierżawy

Przetarg, postępowanie w sprawie

Data wprowadzenia

Data przetargu

ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_dz_1055_13.pdf
Opis: ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2020-01-14 11:28:38
Data dodania: 2020-01-15 11:28:40
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
15.01.2020 21.02.2020
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_dz_1055_12.pdf
Opis: ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2020-01-14 11:25:50
Data dodania: 2020-01-15 11:25:53
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
15.01.2020 21.02.2020
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_dz_1055_10.pdf
Opis: ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2020-01-14 11:22:37
Data dodania: 2020-01-15 11:23:27
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
15.01.2020 21.02.2020
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_dz_1055_9.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2020-01-14 10:52:14
Data dodania: 2020-01-15 11:01:57
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
15.01.2020 21.02.2020
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie_dz_1055_6.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2020-01-14 10:48:40
Data dodania: 2020-01-15 10:48:49
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
15.01.2020

21.02.2020

 

ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz269-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-12-04 11:05:41
Data dodania: 2019-12-04 11:05:54
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_Informacja _o _wyniku _przetargu _1047_58_DEBRZNO.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2020-01-13 10:12:13
Data dodania: 2020-01-13 10:12:55
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.12.2019 10.01.2020
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/1, 498/2, 498/3, 498/5, 498/7,4 98/11, 498/12 i 498/13 o łącznej powierzchni 98.736 m2, położonych w miejscowości Cierznie
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz181-2019.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/1, 498/2, 498/3, 498/5, 498/7,4 98/11, 498/12 i 498/13 o łącznej powierzchni 98.736 m2, położonych w miejscowości Cierznie
Utworzono: 2019-10-25 13:21:31
Data dodania: 2019-10-25 13:21:51
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprostowanie do ogłoszenia
Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZ_2.304.2020.pdf
Opis: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu Burmistrza Debrzna z dnia 25 października 2019 r. – w wykonaniu zarządzenia Nr 181.203.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/1; 498/2; 498/3; 498/5; 498/7; 498/11; 498/12 i 498/13 o łącznej powierzchni 98.736 m2 położonych w miejscowości Cierznie, stanowiących mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego, opisanych w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00025368/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiących mienie komunalne
Utworzono: 2020-01-03 11:03:33
Data dodania: 2020-01-03 11:03:47
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_Informacja _o _wyniku _przetargu _STREFA.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2020-01-13 10:15:32
Data dodania: 2020-01-13 10:15:48
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.10.2019 10.01.2020
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/6, 498/8, 498/9, 498/20, 498/26, 498/27, 498/29, 498/30, 498/31, 498/33, 498/34, 498/35, 498/37, 498/38, 498/42 i 498/44 o łącznej powierzchni 63.303 m2, położonych w miejscowości Cierznie
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz180-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/6, 498/8, 498/9, 498/20, 498/26, 498/27, 498/29, 498/30, 498/31, 498/33, 498/34, 498/35, 498/37, 498/38, 498/42 i 498/44 o łącznej powierzchni 63.303 m2, położonych w miejscowości Cierznie
Utworzono: 2019-10-25 13:19:45
Data dodania: 2019-10-25 13:20:15
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Sprostowanie do ogłoszenia
Szczegóły pliku
Nazwa: ZARZ_1.303.2020.pdf
Opis: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej ogłoszenia o przetargu Burmistrza Debrzna z dnia 25 października 2019 r. w wykonaniu zarządzenia Nr 180.202.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/6; 498/8; 498/9; 498/20; 498/26; 498/27; 498/29; 498/30; 498/31; 498/33; 498/34; 498/35; 498/37; 498/38; 498/42; i 498/44 o łącznej powierzchni 63.303 m2 położonych w miejscowości Cierznie , stanowiących mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego, opisanych w księdze wieczystej KW nr SL1Z/00025368/2 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiących mienie komunalne
Utworzono: 2020-01-03 11:00:58
Data dodania: 2020-01-03 11:01:22
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_Informacja _o _wyniku _przetargu _Cierznie.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2020-01-13 10:14:13
Data dodania: 2020-01-13 10:14:29
Autor pliku: Danuta Klimek
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.10.2019 10.01.2020
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/11 o powierzchni 456 m\ położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz203-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/11 o powierzchni 456 m2 położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-10-03 11:39:40
Data dodania: 2019-10-03 11:40:12
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: inf_wyn_prze_1049_11-2019.pdf
Opis: informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2019-11-08 12:30:31
Data dodania: 2019-11-08 12:30:53
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.10.2019 08.11.2019
ustny nieograniczony
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 86/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz201-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 86/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2
Utworzono: 2019-09-10 07:42:32
Data dodania: 2019-09-10 07:42:29
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.09.2019 18.10.2019
rokowania
sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 83/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz200-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 83/1000 części gruntu w nieruchomości zabudowanej ,położonej w miejscowości Rozwory nr 20 , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 241/1 o powierzchni 2746 m2,
Utworzono: 2019-09-10 07:38:16
Data dodania: 2019-09-10 07:38:16
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.09.2019 18.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 219 o powierzchni 2976 m2 opisanej w księdze wieczystej Kw SL1 Z/00014039/7 Sądu Rejonowego w Człuchowie.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz199-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 219 o powierzchni 2976 m2 opisanej w księdze wieczystej Kw SL1 Z/00014039/7 Sądu Rejonowego w Człuchowie.
Utworzono: 2019-09-10 07:33:03
Data dodania: 2019-09-10 07:33:02
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.09.2019 18.10.2019
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz172-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-08-06 11:47:20
Data dodania: 2019-08-06 11:47:30
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wyniku przetrgu
Szczegóły pliku
Nazwa: inf_1055_20_2019.pdf
Opis: informacja o wyniku przetrgu1055/20
Utworzono: 2019-10-04 13:53:12
Data dodania: 2019-10-09 13:53:37
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 .położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz171-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 .położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-08-06 11:45:50
Data dodania: 2019-08-06 11:46:03
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m .położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz170-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m .położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-08-06 11:44:17
Data dodania: 2019-08-06 11:44:31
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz169-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 .położonej w miejscowości Debrzno,
Utworzono: 2019-08-06 11:42:49
Data dodania: 2019-08-06 11:43:02
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2 .położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz168-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2 .położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-08-06 11:39:37
Data dodania: 2019-08-06 11:41:18
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu. oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz167-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu. oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-08-06 11:36:38
Data dodania: 2019-08-06 11:36:54
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
06.08.2019 04.10.2019
ustny nieograniczony
sprzedaż nieruchomości zabudowanej wiatą garażową o powierzchni użytkowej 202,50 m2 składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2,,położonej w miejscowości Cierznie
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz159-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2,położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-07-09 08:47:51
Data dodania: 2019-07-10 08:48:25
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.07.2019 06.09.2019
ustny nieograniczony
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2,położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz158-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/58 o powierzchni 22 m2,położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-07-09 08:48:55
Data dodania: 2019-07-10 08:49:01
Autor pliku: S Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.07.2019 06.09.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz154-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20
Utworzono: 2019-07-02 14:10:06
Data dodania: 2019-07-02 14:10:22
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
02.07.2019 09.08.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej. położonej w miejscowości Rozwory nr 20
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz153-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej. położonej w miejscowości Rozwory nr 20
Utworzono: 2019-07-02 14:08:45
Data dodania: 2019-07-02 14:08:57
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
02.07.2019 09.08.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji numerem 219 o powierzchni 2976 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Długiej
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz136-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji numerem 219 o powierzchni 2976 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Długiej
Utworzono: 2019-06-07 14:11:50
Data dodania: 2019-06-10 14:12:02
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
10.06.2019 09.08.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2 położonej w miejscowości Debrzno,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz124-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2 położonej w miejscowości Debrzno,
Utworzono: 2019-05-28 14:50:03
Data dodania: 2019-05-28 14:50:35
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 położonej w miejscowości Debrzno,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz123-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2 położonej w miejscowości Debrzno,
Utworzono: 2019-05-28 14:46:02
Data dodania: 2019-05-28 14:46:28
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m . położonej w miejscowości Debrzno, .
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz122-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m . położonej w miejscowości Debrzno,
Utworzono: 2019-05-28 14:43:12
Data dodania: 2019-05-28 14:43:45
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m 2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz121-2019og.pdf
Opis: zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-05-28 14:38:45
Data dodania: 2019-05-28 14:39:14
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskicgo numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2. położonej w miejscowości Debrzno,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz120-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-05-28 14:36:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2. położonej w miejscowości Debrzno,
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz119-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchów skiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2. położonej w miejscowości Debrzno,
Utworzono: 2019-05-28 14:32:57
Data dodania: 2019-05-28 14:33:09
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
28.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1056/3 o powierzchni 1392m2 , położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Okrzei
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz108-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1056/3 o powierzchni 1392m2 , położonej w miejscowości Debrzno przy ul. Okrzei
Utworzono: 2019-05-08 12:10:59
Data dodania: 2019-05-09 12:10:42
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
09.05.2019 05.07.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2 położonej w miejscowości Stare Gronowo
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz107-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 202/5 o powierzchni 1542 m2 położonej w miejscowości Stare Gronowo
Utworzono: 2019-05-08 14:34:16
Data dodania: 2019-05-08 14:34:11
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
08.05.2019 05.07.0219
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m , położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz101-2019og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m , położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-05-06 10:34:44
Data dodania: 2019-05-06 10:34:43
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: ogl_1047_59_wynik_2019.pdf
Opis: informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2019-06-14 09:25:53
Data dodania: 2019-06-24 09:26:08
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06.05.2019 14.06.2019
pisemny ofertowy

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu znajdującego się w miejscowości Uniechów pod numerem 18 C z przeznaczeniem na działalność usługowo — handlową
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_CKSiT_wynajem_o.pdf
Opis: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu znajdującego się w miejscowości Uniechów pod numerem 18 C z przeznaczeniem na działalność usługowo — handlową
Utworzono: 2019-04-17 08:22:27
Data dodania: 2019-04-18 08:22:41
Autor pliku: W Borowiec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROTOKÓŁ z posiedzenia członków komisji przetargowej
Szczegóły pliku
Nazwa: Pro_CKST_Unie_2019.pdf
Opis: PROTOKÓŁ z posiedzenia członków komisji przetargowej
Utworzono: 2019-05-15 14:18:01
Data dodania: 2019-05-16 14:18:16
Autor pliku: L Dziubińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.04.2019 15.05.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz63-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-04-04 11:42:33
Data dodania: 2019-04-05 11:42:55
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.04.2019 31.05.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz62-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-04-04 11:40:29
Data dodania: 2019-04-05 11:40:52
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.04.2019 31.05.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz53-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 09:23:21
Data dodania: 2019-03-19 09:24:12
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz52-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 09:18:12
Data dodania: 2019-03-19 09:18:29
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz51-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2 położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 09:14:33
Data dodania: 2019-03-19 09:14:46
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej sie z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz50-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości Sondowanej, składającej sie z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 09:07:31
Data dodania: 2019-03-19 09:07:52
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencj gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz49-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencj gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 09:01:54
Data dodania: 2019-03-19 09:02:35
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz48-2019ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno
Utworzono: 2019-03-18 08:56:59
Data dodania: 2019-03-19 08:57:14
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
19.03.2019 26.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz32-2019-oglo.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/59 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 09:16:58
Data dodania: 2019-02-05 09:17:11
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/170 o powierzchni 29 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz27-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/170 o powierzchni 29 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:56:26
Data dodania: 2019-02-04 15:56:37
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/167 o powierzchni 29 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz26-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/167 o powierzchni 29 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:53:23
Data dodania: 2019-02-04 15:53:38
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/164 o powierzchni 29 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz25-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/164 o powierzchni 29 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:50:54
Data dodania: 2019-02-04 15:51:06
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/161 o powierzchni 29 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz24-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/161 o powierzchni 29 m 2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:45:08
Data dodania: 2019-02-04 15:45:21
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/158 o powierzchni 31 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz23-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/158 o powierzchni 31 m2,,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:42:34
Data dodania: 2019-02-04 15:42:44
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/156 o powierzchni 31 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz22-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/156 o powierzchni 31 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:39:26
Data dodania: 2019-02-04 15:39:42
Autor pliku: D KLimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/154 o powierzchni 33 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz21-2019_ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/154 o powierzchni 33 m2,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:34:58
Data dodania: 2019-02-04 15:35:13
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_przet_wynik335-154.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu
Utworzono: 2019-04-05 12:43:00
Data dodania: 2019-04-05 12:43:29
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/153 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz20-2019-ogl.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 335/153 o powierzchni 34 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-02-04 15:31:48
Data dodania: 2019-02-04 15:32:08
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
04.02.2019 05.04.2019
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/7 o powierzchni 359 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz133-2018_og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/7 o powierzchni 359 m2, położonej w miejscowości Debrzno .stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Utworzono: 2019-01-25 10:49:19
Data dodania: 2019-01-25 10:49:46
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_wynik_dz_1049-7.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu1049/7
Utworzono: 2019-03-01 12:20:56
Data dodania: 2019-03-01 12:21:27
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.01.2019 01.03.2019
ustny nieograniczony

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/6 o powierzchni 300 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz132-2018_og.pdf
Opis: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1049/6 o powierzchni 300 m2', położonej w miejscowości Debrzno ,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Utworzono: 2019-01-25 10:44:33
Data dodania: 2019-01-25 10:45:18
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o wyniku przetargu
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_wynik_dz_1049-6.pdf
Opis: Informacja o wyniku przetargu1049/6
Utworzono: 2019-03-01 12:24:14
Data dodania: 2019-03-01 12:24:39
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.01.2019 01.03.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz07-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:58:10
Data dodania: 2019-01-03 14:58:20
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz06-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w fonnie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:54:19
Data dodania: 2019-01-03 14:54:34
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz05-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:51:52
Data dodania: 2019-01-03 14:52:04
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz04-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:48:50
Data dodania: 2019-01-03 14:49:02
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz03-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:45:43
Data dodania: 2019-01-03 14:45:55
Autor pliku: D klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz02-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m\ położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:40:34
Data dodania: 2019-01-03 14:40:48
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019
ustny nieograniczony
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 nr2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz01-2019o.pdf
Opis: nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 nr2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Utworzono: 2019-01-02 14:36:39
Data dodania: 2019-01-03 14:37:01
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
03.01.2019 08.02.2019

 

 

 

 

Przetargi ogłoszone w 2018 roku.

Przetargi ogłoszone w 2016 -2017 roku.

 

Przetargi ogłoszone w 2015 roku.
Przetargi ogłoszone w 2014 roku.
Przetargi ogłoszone w 2013 roku.
Przetargi ogłoszone w 2012 roku.
Przetargi ogłoszone w 2011 roku.
Przetargi ogłoszone w 2010 roku.
Przetargi ogłoszone w 2009 roku.
Przetargi ogłoszone w 2008 roku.
Przetargi ogłoszone w 2007 roku.
Przetargi ogłoszone w 2006 roku.