Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2012

 

w sprawie:

numer
data

zmiany wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie z załącznikami.

235.526.2012 31.12.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

234/2.526.2012 31.12.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

234/1.526.2012 31.12.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

234.526.2012 31.12.2012

powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

233.525.2012 28.12.2012

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

232.524.2012 27.12.2012

przeznaczenia do kasacji części składników majątkowych będących własnością Gminy Debrzno z załącznikiem.

231.523.2012 27.12.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

230.522.2012 27.12.2012

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

229.521.2012 21.12.2012

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

228.520.2012 19.12.2012

powołania komisji ds. odbioru sprzętu zakupionego dla Zespołu Szkół w Debrznie w ramach umowy na Dostawę oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła".

227.519.2012 13.12.2012

użyczenia nieruchomości nie zabudowanej dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Mokotowska 9".

226.518.2012 13.12.2012

wyrażenia zgody na zakup środka trwałego t.j. mechaniczny
przepychacz do kanalizacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

225.517.2012 10.12.2012

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

224.516.2012 06.12.2012

powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Debrzno, wpisanym do rejestru zabytków

223.515.2012 05.12.2012

w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia.

222.514.2012 05.12.2012

powołania komisji egzaminacyjnej.

221.513.2012 03.12.2012

nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami 753/7 o powierzchni 3.984 m2 i 753/15 o powierzchni 1.121 nieopisanych w księgach wieczystych Kw nr 21906 i SL1 Z/0002070l/4,położonych w obrębie geodezyjnym Grzymisław gmina Debrzno.

220.512.2012 28.11.2012

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

219.511.2012 27.11.2012

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

218.510.2012 27.11.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

217.509.2012 21.11.2012

zmiany wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

216.508.2012 26.11.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym gospodarczym i udziałami w nieruchomości zabudowanych,położonych w miejscowości Gniewno nr 4 obręb geodezyjny Grzymisław.

215.507.2012 15.11.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 1.

214.506.2012 15.11.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

213.505.2012 15.11.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej nr 4.

212.504.2012 15.11.2012

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

211.503.2012 07.11.2012

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013

UCHWAŁA Nr 194 /g315/P/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2012r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2013 rok..

210.502.2012 07.11.2012

przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 Miasta i Gminy Debrzno

209.501.2012 07.11.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

208.500.2012 07.11.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

207.499.2012 07.11.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

206.498.2012 07.11.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

205.497.2012 07.11.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

204.496.2012 07.11.2012

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i o wynikach egzaminu w gimnazjum.

203.495.2012 29.10.2012

nieodpłatnego przekazania wyposażenia

202.494.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

201.493.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 498/22 o powierzchni 5.000 m2, położonej w miejscowości Cierznie.

200.492.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

199.491.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno

198.490.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

197.489.2012 29.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

196.488.2012 29.10.2012

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuwanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w drodze rokowań.

194.486.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

193.485.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do ósmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

192.484.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonej w miejscowości Myśligoszcz.

191.483.2012 23.10.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Cierznie.

190.482.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/33 o powierzchni 23 m2 położonej w miejscowości Debrzno.

189.481.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

188.480.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

187.479.2012 23.10.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

186.478.2012 23.10.2012

rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

185.477.2012 18.10.2012

wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

184.476.2012 16.10.2012

sprzedaży gruntu zabudowanego, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2, położonego w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

183.475.2012 16.10.2012

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie.

182.474.2012 15.10.2012

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

181.473.2012 15.10.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Górnej nr 9.

180.472.2012 15.10.2012

uchylenia zarządzeń ia nr 151.443.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 26/1 o powierzchni 4.800, położonego w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

179.471.2012 12.10.2012

użyczenia nieruchomości nie zabudowanej dla Wspólnoty Mieszkaniowej ..Okrzei 10" Debrzno .

178.470.2012 11.10.2012

wprowadzenia zamian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.

177.469.2012 28.09.2012

wprowadzenia zamian w budżecie na rok 2012 z załącznikami.

176.468.2012 28.09.2012

powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.

175.467.2012 27.09.2012

.powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

174.466.2012 26.09.2012

zmiany Zarządzenia Nr 132.424.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. ..Nasze przedszkole się rozwija"' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-22-005/12-00.

173.465.2012 14.09.2012

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

172.464.2012 14.09.2012

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

171.463.2012 14.09.2012

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

170.462.2012 04.09.2012

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732 o powierzchni 1.153 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

169.461.2012 04.09.2012

upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie do zawierania umów o świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

168.460.2012 03.09.2012

zmiany do zarządzenia nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali wraz z udziałami nie wydzielonych części we własności wspólnych części lokali mieszkalnych i we własności działek, na której znajdują się nieruchomości.

167.459.2012 03.09.2012

wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

166.458.2012 31.08.2012

udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Witoldowi Meyer pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli

165.457.2012 31.08.2012

informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku z załączmikami

164.456.2012 27.08.2012

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

163.455.2012 21.08.2012

użyczenia wyposażenia.

162.454.2012 21.08.2012

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

161.453.2012 21.08.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

160.452.2012 20.08.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

159.451.2012 20.08.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

158.450.2012 20.08.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 nr, położonej w miejscowości Debrzno.

157.449.2012 20.08.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Mysligoszcz..

156.448.2012 20.08.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Cierznie..

155.447.2012 20.08.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Cierznie..

154.446.2012 20.08.2012

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania w okresie od 13 sierpnia 2012r., do 31 grudnia 2012r.

153.445.2012 13.08.2012

przyjęcia na stan mienia komunalnego i przeznaczenia do ponownego wbudowania.

152.444.2012 08.08.2012

sprzedaży gruntu zabudowanego, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 26/1 o powierzchni 4.800 m2, położonego w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

151.443.2012 08.08.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu

150.442.2012 08.08.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego

149.441.2012 08.08.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

148.440.2012 08.08.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

147.439.2012 08.08.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

146.438.2012 08.08.2012

powołania i zadań komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

144.436.2012 03.08.2012

udzielenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Panu Rafałowi Wałdoch pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 10 sierpnia 2012r.

143.435.2012 31.07.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

140.432.2012 26.07.2012

wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno i Instrukcji Kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno oraz jednostek obsługiwanych na podstawie zawartych umów..

139.431.2012 28.07.2012

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

138.430.2012 25.07.2012

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

136.428.2012 23.07.2012

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

135.427.2012 18.07.2012

przeprowadzenia egzaminu i powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

134.426.2012 18.07.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części , oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego

129.421.2012 16.07.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/8 o powierzchni 274 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

128.420.2012 10.07.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 239/9 o powierzchni 404 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego

127.419.2012 10.07.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej

126.418.2012 10.07.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki nr 11.

125.417.2012 03.07.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 14.

124.416.2012 03.07.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 1.

123.145.2012 03.07.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 2.

122.144.2012 03.07.2012

zasad prowadzenia czynności kancelaryjnych, znakowania spraw i zakładania dokumentów.

120/2012 29.06.2012

zmiany do zarządzenia nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej "Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie".

119/2012 29.06.2012

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

117/2012 26.06.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno.

115/2012 26.06.2012

ustalenia cennika opłat za reklamy oraz warunki usytuowania reklam na terenie miasta i gminy Debrzno poza pasem drogowym.

114/2012 25.06.2012

pobierania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu Miasta i Gminy Debrzno a stanowiących drogi wewnętrzne

113/2012 25.06.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10 obręb geodezyjny Grzymisław .

112/2012 25.06.2012

wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 24/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

111/2012 25.06.2012

wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego oraz procedur audytu wewnętrznego Miasta i Gminy Debrzno.

110/2012 15.06.2012

zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy..

109/2012 15.06.2012

zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe/ w Debrznie.

107/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/32 o powierzchni 23 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

106/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/33 o powierzchni 23 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

105/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/34 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

104/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2,położonej w miejscowości Debrzno,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

103/2012 15.06.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

102/2012 15.06.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

101/2012 15.06.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

100/2012 15.06.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

99/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 1047/31 o powierzchni 23 m2,polożonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

98/2012 15.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/30 o powierzchni 22 m2położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

97/2012 15.06.2012

użyczenia nieruchomości zabudowanej dla „Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie" .

96/2012 14.06.2012

użyczenia nieruchomości zabudowanej dla „Centrum Kultury, Sportu i Turystyki " w Debrznie".

95/2012 14.06.2012

wydzierżawienia części gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 672, położonego w miejscowości Debrzno przy ulicy Kościuszki.

94/2012 05.06.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/24 o powierzchni 16.103 m2,położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego

91/2012 24.05.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/23 o powierzchni 8.695 m2, położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

90/2012 24.05.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 498/22 o powierzchni 5.000 m2 położonej w miejscowości Cierznie stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

89/2012 24.05.2012

odebrania części działki 194/1,położonej w miejscowości Debrzno, będącej w użyczeniu „Centrum Kultury ,Sportu i Turystyki w Debrznie" celem przekazania powyższej nieruchomości dla „Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Debrzno".

87/2012 21.05.2012

instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.

86/2012 18.05.2012

rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami875/5 i 875/12, położonych w miejscowości Debrzno.

85/2012 18.05.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

84/2012 18.05.2012

sprzedaży gruntu nie zabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 365 o powierzchni 4.600 m2, położonego w miejscowości Myśligoszcz obręb geodezyjny Myśligoszcz stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu.

83/2012 18.05.2012

zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Miasta i Gminy Debrzno i podległych jednostek.

81/2012 02.05.2012

ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

80/2012 02.05.2012

przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego - sadzarka S-211 i ładowacz „ Cyklop „ T-214 będącego własnością Gminy Debrzno.

79/2012 02.05.2012

określenia cen najmu powierzchni biurowej i produkcyjno - magazynowo -usługowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie.

78/2012 02.05.2012

ustalenia warunków realizowania poboru podatków na terenie sołectwa Buchowo w drodze inkasa

77/2012 02.05.2012

wprowadzenia "Regulaminu pracy Komisji Przetargowej".

76/2012 30.04.2012

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

75/2012 30.04.2012

ustalenia warunków realizowania poboru podatków na terenie sołectwa Główna w drodze inkasa

72/2012 25.04.2012

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 396/23 , położonej w miejscowości Debrzno.

67/2012 20.04.2012

organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno i jednostkach podległych Gminie Debrzno.

66/2012 19.04.2012

ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

65/2012 19.04.2012

sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

64/2012 17.04.2012

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

62/2012 12.04.2012

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

61/2012 06.04.2012

udzielenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Panu Rafałowi Wałdoch pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania w okresie od 05 kwietnia 2012r., do 31 lipca 2012r.

59a/2012 05.04.2012

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
Rafałowi Wałdoch pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczenia woli i reprezentowania w okresie od 05 kwietnia 2012r., do 31 lipca 2012r.

59/2012 05.04.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 6.

58/2012 30.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 370/1 o powierzchni 1.136 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

56/2012 29.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do szóstego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1047/35 o powierzchni 22 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

55/2012 28.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1040 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

54/2012 28.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1039 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

53/2012 28.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1038 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

52/2012 28.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1037 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

51/2012 28.03.2012

zachowania ceny wywoławczej do siódmego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1036 o powierzchni 24 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

50/2012 28.03.2012

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok.

49/2012 26.03.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 176/1 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

47/2012 23.03.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej

46/2012 23.03.2012

przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowane na rzecz Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno".

44/2012 22.03.2012

sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 732 o powierzchni 1.153 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

43/2012 20.03.2012

określenia stawek opłat za budynki gospodarcze.

40/2012 06.03.2012

określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

39/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Traugutta nr 7.

37/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Rynek nr 2.

36/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Boboszewo nr 7 obręb geodezyjny Myśligoszcz.

35/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Boboszewo nr 7 obręb geodezyjny Myśligoszcz.

34/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Gniewno nr 3 obręb geodezyjny Grzymisław.

33/2012 06.03.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziałem w nieruchomości zabudowanej,położonej w miejscowości Gniewno nr 3 obręb geodezyjny Grzymisław.

32/2012 06.03.2012

nabycia przez Gminę Debrzno od Agencji Nieruchomości Rolnej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali wraz z udziałami nie wydzielonych części we własności wspólnych części lokali mieszkalnych i we własności działek, na której znajdują się nieruchomości.

30/2012 29.02.2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

29/2012 29.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 196/3 o powierzchni 3.000 m2, położonej w miejscowości Pędziszewo obręb geodezyjny Rozwory.

26/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/2 o powierzchni 2.333 m2, położonej w miejscowości Uniechów.

25/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/14 o powierzchni 1.277 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

24/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/13 o powierzchni 1.248 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

23/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/12 o powierzchni 1.037 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

22/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/5 o powierzchni 1.542 m2, położonej w miejscowości Stare Gronowo.

21/2012 20.02.2012

zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/1 o powierzchni 1.222 m2, położonej w miejscowości Debrzno.

20/2012 20.02.2012

uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

19/2012 10.02.2012

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2011 r.

17/2012 10.02.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Przechodniej nr 3.

12/2012 17.01.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 2.

11/2012 17.01.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 25.

10/2012 17.01.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stare Gronowo nr 85 A.

9/2012 17.01.2012

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Gniewno nr 4 obręb geodezyjny Grzymisław .

8/2012 17.01.2012

powołania administratorów bezpieczeństwa informacji dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta Miasto i Gmina Debrzno.

7/2012 10.01.2012

odwołania ogłoszonego przetargu.

4/2012 09.01.2012

odwołania ogłoszonego przetargu.

3/2012 09.01.2012

uchylenia zarządzeń nr 234/2011 i 235/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych nr 8 i 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

2/2012 09.01.2012

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nie zabudowanej , położonej w miejscowości Debrzno.

1/2012 09.01.2012

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4761
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-04 11:25:39
Treść wytworzył(a): Ewa Matrzszek, 2012-12-27 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-04 11:25:30