Urząd Miejski w Debrznie

ARCHIWUM ROK 2010Ogłoszenia / Obwieszczenia
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul. Długiej w Debrznie — droga gminna.Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul. Długiej w Debrznie — droga gminna.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowiy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Prusinowo, Rozwory, Ostrza, gmina Debrzno


Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowiy rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Cierznie, Nierybie, Skowarnki, Buszkowo, gmina Debrzno

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowiy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Gniewno, Grzymisław, Główna, Rozdoły, Pędziszewo, Jeleniec, Przypólsko, Stanisławka, Miłachowo, Rozwory, gmina Debrzno.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Uniechów, Uniechówek, Pokrzywy, gmina Debrzno.Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dokumentów-w sprawie budowy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Prusinowo, Rozwory, Ostrza, gmina Debrzno

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowy szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Buka, Drozdowo, Myśligoszcz, Stare Gronowo i Nowe Gronowo gm. Debrzno.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowy rurociągu kablowego oraz rozdzielczej i abonenckiej sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach Buka i Stare Gronowo gm. Debrzno.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowy szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Strzeczona, Buchowo i Kamień gm.Debrzno.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej-w sprawie budowy szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Słupia, Myśligoszcz
i Służewo, gmina Debrzno.


Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów-w sprawie budowy rurociągu kablowego oraz rozdzielczej i abonenckiej sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach Grzymisław, Kostrzyca, Bolesławowo, Smug oraz Strzeszyn, gmina Debrzno.

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów-w sprawie budowy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Uniechów, Uniechówek, Pokrzywy, gmina Debrzno

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów-w sprawie budowy szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Gniewno, Grzymisław, Główna, Rozdoły, Pędziszewo, Jeleniec, Przypólsko, Stanisławka, Michałowo, Rozwory gmina Debrzno

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów-w sprawie budowy rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Cierznie, Nierybie, Skowarnki, Buszkowo, gmina DebrznoObwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego- Budowie rurociągu kablowego oraz rozdzielczej i abonenckiej sieci
telekomunikacyjnej w miejscowościach Grzymisław, Kostrzyca, Bolesławowo, Smug oraz Strzeszyn, gmina Debrzno

Obwieszczenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Budowie szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Prusinowo, Rozwory, Ostrza, gmina Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Budowie szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Uniechów, Uniechówek, Pokrzywy, gmina Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Budowie szafy telekomunikacyjnej, rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Gniewno, Grzymisław, Główna, Rozdoły, Pędziszewo, Jeleniec, Przypólsko, Stanisławka, Michałowo, gmina Debrzno

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Budowie rurociągu kablowego oraz telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej i abonenckiej w miejscowościach Cierznie, Nierybie, Skowarnki, Buszkowo, gmina Debrzno

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
Budowie szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Buka, Drozdowo, Myśligoszcz, Stare Gronowo i Nowe Gronowo gm. Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
Budowia szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Strzeczona, Buchowo i Kamień gm. Debrzno

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
Budowia rurociągu kablowego oraz rozdzielczej i abonenckiej sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach Buka i Stare Gronowo gm. Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
Budowia szafy ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Słupia, Myśligoszcz i Służewo, gmina Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
„Budowa szaf ONU wraz z rurociągiem kablowym oraz rozdzielczą i abonencką siecią telekomunikacyjną w miejscowościach Słupia, Myśligoszcz i Służewo, gmina Debrzno"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią.

Obwieszczenie oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej
„Budowia kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompownią ścieków, w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno"

Obwieszczenie oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej
„Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo"

Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia obwieszczenia
„Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo"

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
„Budowia kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompownią ścieków, w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dokumentów
„Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
„Budowia kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompownią ścieków, w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno"

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
„Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo"
Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009