Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


ARCHIWUM ROK 2011


OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIAObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania sali gimnastycznej usytuowanej na dz. nr 279/2 w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: nr 103, 267 m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. Nr 208/1 w m. Rozwory, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 276/5, 208/2 m. Rozwory, obr. Rozwory, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowa wodociągu rozdzielczego przewidzianej do realizacji na trasie
Cierznie - Uniechówek, gm. Debrzno, dz. nr 233, 407/3 obręb Cierznie, oraz 424/9, 417, 424/19, 424/11 obręb Uniechów.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania sali gimnastycznej dz. nr 279/2 przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno na działkach nr: 103, 261.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zawieszeniu postępowania administracyjnego
budowa, przebudowa oraz demontażu linii napowietrznej 0,4 kV oraz
przebudowę linii kablowej przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr.
Cierznie, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa, przebudowa oraz demontażu linii napowietrznej 0,4 kV oraz
przebudowę linii kablowej przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr.
Cierznie, gm. Debrzno na działkach nr
113, 110,109/1, 109/2, 105/2, 107/2,106/1, 100/3, 100/4, 46/2, 45/4, 45/3, 223/3, 223/4, 223/6, 43, 222/1, 222/2, 221/2, 42/1, 42/2, 221/1, 40, 39, 38/1, 219/1, 219/2, 220, 37, 216/1, 216/2, 35/2, 34/1, 34/2, 35/1, 33/1, 33/2, 32/1, 32/2, 31/2, 30/2, 243/3, 225, 243/5, 214/2, 213/2, 450, 449/1, 449/3, 448/2, 447/2, 243/9, 448/3, 448/6, 448/5, 261/2, 261/1, 260/3, 260/1, 259/1, 259/2, 258, 257, 256, 255/2, 254,
253, 252, 251/1, 251/2, 214/1, 411.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowia i przebudowia elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV w m. Strzeczona, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 285/5Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyrażeniu opinii na temat zalesienia działki nr 716/5 w StrzeczonieObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV w m. Strzeczona, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 285/5.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego przewidzianej do realizacji w obr. Cierznie, gm. Debrzno, dz. nr 233, 407/3 oraz obr. Uniechów gm. Debrzno, dz. nr 424/9, 417, 424/19,424/11.Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje o możliwości dofinansowania w 2011 roku zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -„Wyprawka szkolna".

załącznik do informacji.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowie linii kablowej oraz przyłącza 0,4 kV oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, dz. nr 3/1.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 431, 430, 429/2, 429/4, 512, 514, 731, 734, 738/1, 736/1, 737/4, 579/4 oraz obr. Grzymisław, gm. Debrzno, dz. nr 683, 682, 681/1, 315, 314, 313, 312/1, 311, 610/2,609.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w m. Myśligoszcz, obr. Mysligoszcz, gm. Debrzno, dz. nr 56/4, 57/3,185.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania z urzędu
w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania z urzędu
w sprawie podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:914
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2013-01-21 14:16:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-02-09 09:49:55