Urząd Miejski w Debrznie

ARCHIWUM ROK 2011


OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIAObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania sali gimnastycznej usytuowanej na dz. nr 279/2 w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: nr 103, 267 m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. Nr 208/1 w m. Rozwory, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 276/5, 208/2 m. Rozwory, obr. Rozwory, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowa wodociągu rozdzielczego przewidzianej do realizacji na trasie
Cierznie - Uniechówek, gm. Debrzno, dz. nr 233, 407/3 obręb Cierznie, oraz 424/9, 417, 424/19, 424/11 obręb Uniechów.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilania sali gimnastycznej dz. nr 279/2 przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno na działkach nr: 103, 261.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zawieszeniu postępowania administracyjnego
budowa, przebudowa oraz demontażu linii napowietrznej 0,4 kV oraz
przebudowę linii kablowej przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr.
Cierznie, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowa, przebudowa oraz demontażu linii napowietrznej 0,4 kV oraz
przebudowę linii kablowej przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr.
Cierznie, gm. Debrzno na działkach nr
113, 110,109/1, 109/2, 105/2, 107/2,106/1, 100/3, 100/4, 46/2, 45/4, 45/3, 223/3, 223/4, 223/6, 43, 222/1, 222/2, 221/2, 42/1, 42/2, 221/1, 40, 39, 38/1, 219/1, 219/2, 220, 37, 216/1, 216/2, 35/2, 34/1, 34/2, 35/1, 33/1, 33/2, 32/1, 32/2, 31/2, 30/2, 243/3, 225, 243/5, 214/2, 213/2, 450, 449/1, 449/3, 448/2, 447/2, 243/9, 448/3, 448/6, 448/5, 261/2, 261/1, 260/3, 260/1, 259/1, 259/2, 258, 257, 256, 255/2, 254,
253, 252, 251/1, 251/2, 214/1, 411.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowia i przebudowia elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV w m. Strzeczona, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 285/5Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyrażeniu opinii na temat zalesienia działki nr 716/5 w StrzeczonieObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV w m. Strzeczona, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 285/5.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego przewidzianej do realizacji w obr. Cierznie, gm. Debrzno, dz. nr 233, 407/3 oraz obr. Uniechów gm. Debrzno, dz. nr 424/9, 417, 424/19,424/11.Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje o możliwości dofinansowania w 2011 roku zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -„Wyprawka szkolna".

załącznik do informacji.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
budowie linii kablowej oraz przyłącza 0,4 kV oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w m. Stare Gronowo, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, dz. nr 3/1.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 431, 430, 429/2, 429/4, 512, 514, 731, 734, 738/1, 736/1, 737/4, 579/4 oraz obr. Grzymisław, gm. Debrzno, dz. nr 683, 682, 681/1, 315, 314, 313, 312/1, 311, 610/2,609.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w m. Myśligoszcz, obr. Mysligoszcz, gm. Debrzno, dz. nr 56/4, 57/3,185.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania z urzędu
w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania z urzędu
w sprawie podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009