Urząd Miejski w Debrznie

Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

kadencja 2018- 2023


07.XCI.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Szczegóły pliku
Nazwa: u07_24_0001.pdf
Opis: 07.XCI.2024 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-02-15 11:44:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: U06_24_0001.pdf
Opis: 06.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-31 14:15:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: U05_24_0001.pdf
Opis: 05.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-31 14:14:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Szczegóły pliku
Nazwa: U03_24_0001.pdf
Opis: 03.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-31 14:13:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: U02_24_0001.pdf
Opis: 02.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-31 14:11:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia pracy rady Miejskiej w Debrznie na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: U01_24_0001.pdf
Opis: 01.XC.2024 z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia pracy rady Miejskiej w Debrznie na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-31 14:10:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2024

92.LXXXIX.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: u92_2023_0001.pdf
Opis: 92.LXXXIX.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 11:34:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

91.LXXXIX.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u91_2023_0001.pdf
Opis: 91.LXXXIX.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 11:36:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

90.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u90_2023_0001.pdf
Opis: 90.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:46:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statut Szczegóły pliku
Nazwa: u89_23_0001.pdf
Opis: 89.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statut
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:48:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: u88_23_0001.pdf
Opis: 88.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:50:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u87_2023_0001.pdf
Opis: 87.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 11:37:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u86_23_0001.pdf
Opis: 86.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:51:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u85_23_0001.pdf
Opis: 85.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:55:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84.LXXXVIII.23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u84_2023_0001.pdf
Opis: 84.LXXXVIII.23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:57:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: u83_23_0001.pdf
Opis: 83.LXXXVIII.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-22 13:58:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u82_2023_0001.pdf
Opis: 82.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 11:39:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 37.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: u81_2023_0001.pdf
Opis: 81.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-02 11:41:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 8.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80.LXXXVII.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u80_2023_0001.pdf
Opis: 80.LXXXVII.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-29 12:20:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79.LXXXVII.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: u79_2023_0001.pdf
Opis: 79.LXXXVII.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-29 12:19:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u78_2023_0001.pdf
Opis: 78.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:13:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: u77_2023_0001.pdf
Opis: 77.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:17:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u76_2023_0001.pdf
Opis: 76.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:22:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: u75_2023_0001.pdf
Opis: 75.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:29:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: u74_2023_0001.pdf
Opis: 74.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:34:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: u73_2023_0001.pdf
Opis: 73.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:35:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2548G DK NR 22 - STANISŁAWKA DP NR 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: u72_2023_0001.pdf
Opis: 72.LXXXVI.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2548G DK NR 22 - STANISŁAWKA DP NR 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 09:39:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: u71_23_0001.pdf
Opis: 71.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:26:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: u70_23_0001.pdf
Opis: 70.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:24:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Szczegóły pliku
Nazwa: u69_23_0001.pdf
Opis: 69.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:24:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: u68_23_0001.pdf
Opis: 68.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:22:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: ŻŁOBEK GMINNY w Debrznie oraz ustalenia jego statutu Szczegóły pliku
Nazwa: u67_23_0001.pdf
Opis: 67.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: ŻŁOBEK GMINNY w Debrznie oraz ustalenia jego statutu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:19:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025 Szczegóły pliku
Nazwa: u66_23_0001.pdf
Opis: 66.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:17:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 11.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

65.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u65_23_0001.pdf
Opis: 65.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:15:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u64_2023_0001.pdf
Opis: 64.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:13:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: u63_23_0001.pdf
Opis: 63.LXXXV.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-02 10:11:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno dofinansowanego z narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły pliku
Nazwa: u62_2023_0001.pdf
Opis: 62.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno dofinansowanego z narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-03 10:12:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: u61_2023_0001.pdf
Opis: 61.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-03 10:10:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u60_2023_0001.pdf
Opis: 60.LXXXIV.2023 z dnia 22.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-03 10:09:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59.LXXXIII.2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_59.2023pdf.pdf
Opis: 59.LXXXIII.2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: 2023-07-28 13:47:58
Data dodania: 2023-08-01 13:48:14
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58.LXXXIII.2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_58.pdf
Opis: 58.LXXXIII.2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku
Utworzono: 2023-07-28 13:46:05
Data dodania: 2023-08-01 13:46:17
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57.LXXXIII.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_57.2023pdf.pdf
Opis: 57.LXXXIII.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: 2023-07-28 13:44:38
Data dodania: 2023-08-01 13:44:50
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 7.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56.LXXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_56_83.pdf
Opis: 56.LXXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: 2023-07-28 13:41:58
Data dodania: 2023-08-01 13:42:28
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 2.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u55_23_0001.pdf
Opis: 55.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:42:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły pliku
Nazwa: u54_2_0001.pdf
Opis: 54.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:40:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u53_23_0001.pdf
Opis: 53.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:33:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u52_23_0001.pdf
Opis: 52.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:31:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_52_0001.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 09:11:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u51_23_0001.pdf
Opis: 51.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:29:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_51_0001.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 09:12:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez prokuraturę Rejonową w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: u50_23_0001.pdf
Opis: 50.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez prokuraturę Rejonową w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:28:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u49_23_0001.pdf
Opis: 49.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:24:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u48_23_0001.pdf
Opis: 48.LXXXII.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-18 14:22:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u_47_23_0001.pdf
Opis: 47.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:25:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły pliku
Nazwa: u_46_23_0001.pdf
Opis: 46.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:22:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u_45_2023_0001.pdf
Opis: 45.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:21:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u_44_23_0001.pdf
Opis: 44.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:19:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

43.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u_43_23_0001.pdf
Opis: 43.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:18:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

42.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u_42_2023_0001.pdf
Opis: 42.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:17:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

41.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: u_41_23_0001.pdf
Opis: 41.LXXXI.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-03 08:16:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

40.LXXX.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorze Staw Miejski i Żuczek w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u_40_2023_0001.pdf
Opis: 40.LXXX.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorze Staw Miejski i Żuczek w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-16 13:42:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

39.LXXX.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: u_39_2023_0001.pdf
Opis: 39.LXXX.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-16 13:40:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

38.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: u38_2023_0001.pdf
Opis: 38.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:45:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

37.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorze Staw Miejski i Żuczek w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u37_2023_0001.pdf
Opis: 37.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorze Staw Miejski i Żuczek w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:43:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

36.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: u36_2023_0001.pdf
Opis: 36.LXXIX.2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:42:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35.LXXVIII.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u35_2023_0001.pdf
Opis: 35.LXXVIII.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 12:11:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

34.LXXVIII.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zasad i trybu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: u34_2023_0001.pdf
Opis: 34.LXXVIII.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie zasad i trybu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 12:09:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

33.LXXVII.2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u33_2023_0001.pdf
Opis: 33.LXXVII.2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 12:02:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

32.LXXVII.2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u32_2023_0001.pdf
Opis: 32.LXXVII.2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 12:00:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Szczegóły pliku
Nazwa: u31_2023_0001.pdf
Opis: 31.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:59:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły pliku
Nazwa: u30_2023_0001.pdf
Opis: 30.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:57:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u_29_2023_0001.pdf
Opis: 29.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:55:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

28.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u28_2023_0001.pdf
Opis: 28.LXXVI.2023 z dnia 21.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-01 11:56:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u_27_2023_0001.pdf
Opis: 27.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:15:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u_26_2023.pdf
Opis: 26.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:05:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 r. Szczegóły pliku
Nazwa: u25_2023_0001.pdf
Opis: 25.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:03:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u_24_2023_0001.pdf
Opis: 24.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:02:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Debrzno na lata 2021-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: u_23_2023_0001.pdf
Opis: 23.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Debrzno na lata 2021-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 14:00:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 42.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: u_22_2023_0001.pdf
Opis: 22.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 13:54:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

21.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: u_21_2023_0001.pdf
Opis: 21.LXXV.2023 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-31 13:45:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u20_2023_0001.pdf
Opis: 20.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-08 11:15:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u19_2023_0001.pdf
Opis: 19.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-08 11:11:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u18_2023_0001.pdf
Opis: 18.LXXIV.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-08 11:09:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u17_23_0001.pdf
Opis: 17.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-24 12:55:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

16.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u16_2023_0001.pdf
Opis: 16.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:30:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u15_2023_0001.pdf
Opis: 15.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:29:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły pliku
Nazwa: u14_2023_0001.pdf
Opis: 14.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:27:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Szczegóły pliku
Nazwa: u13_2023_0001.pdf
Opis: 13.LXXIII.2023 w sprawie uchwalenia Statutu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:20:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: u12_2023_0001.pdf
Opis: 12.LXXIII.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-01 14:19:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 17.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły pliku
Nazwa: u11_2023_0001.pdf
Opis: 11.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:19:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u10_2023_0001.pdf
Opis: 10.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:13:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u09_2023_0001.pdf
Opis: 09.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:11:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

08.LXXII.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1 Szczegóły pliku
Nazwa: 08_2023_0001.pdf
Opis: 08.LXXII.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:09:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023 Szczegóły pliku
Nazwa: u07_2023_0001.pdf
Opis: 07.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:04:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023 Szczegóły pliku
Nazwa: u06_2023_0002.pdf
Opis: 06.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 09:02:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły pliku
Nazwa: u05_2023_0001.pdf
Opis: 05.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 08:57:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.LXXI.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Szczegóły pliku
Nazwa: u04_2023_0001.pdf
Opis: 04.LXXI.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 08:53:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Debrzno do Stowarzyszenia ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH Szczegóły pliku
Nazwa: u03_2023_0001.pdf
Opis: 03.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Debrzno do Stowarzyszenia ZWIĄZEK GMIN POMORSKICH
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 08:52:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u02_2023_0001.pdf
Opis: 02.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 08:50:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u01_2023_0001.pdf
Opis: 01.LXXII.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-01 08:49:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2023

107.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u107_2022_0001.pdf
Opis: 107.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-16 10:29:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

106.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u106_2022_0001.pdf
Opis: 106.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-16 10:27:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

105.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u105_2022_0001.pdf
Opis: 105.LXXI.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-16 10:26:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

104.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi Powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: u104_2022_0001.pdf
Opis: 104.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi Powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-16 10:25:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

103.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: u103_2022_0001.pdf
Opis: 103.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-16 10:22:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

102.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności Szczegóły pliku
Nazwa: u102_2022_0001.pdf
Opis: 102.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:29:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

101.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: u101_2022_0001.pdf
Opis: 101.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:27:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

100.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u100_2022_0001.pdf
Opis: 100.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:25:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

99.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u99_2022_0001.pdf
Opis: 99.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:24:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

98.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u98_2022_0001.pdf
Opis: 98.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:23:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

97.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: u97_2022_0001.pdf
Opis: 97.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-16 09:39:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

96.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u96_2022_0001.pdf
Opis: Uchwała nr 96.LXX.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-05 11:41:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 48.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

95.LXX.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: u95_2022_0001.pdf
Opis: Uchwała nr 95.LXX.2022 z dnia 20.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-05 11:43:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 9.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

94.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Szczegóły pliku
Nazwa: u94_2022_0001.pdf
Opis: 94.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:03:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

93.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u93_2022_0001.pdf
Opis: 93.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:02:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

92.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: u92_2022_0001.pdf
Opis: 92.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:01:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

91.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u91_2022_0001.pdf
Opis: 91.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:59:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

90.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u90_2022.pdf
Opis: 90.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:58:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: u89_2022_0001.pdf
Opis: 89.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:57:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie Szczegóły pliku
Nazwa: u88_2022_0001.pdf
Opis: 88.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:55:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u87_2022_0001.pdf
Opis: 87.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:55:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u86_2022_0001.pdf
Opis: 86.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:53:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u85_2022_0001.pdf
Opis: 85.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:51:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński Szczegóły pliku
Nazwa: u84_2022_0001.pdf
Opis: 84.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:49:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Szczegóły pliku
Nazwa: u83_2022_0001.pdf
Opis: 83.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:48:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u82_2022_0001.pdf
Opis: 82.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:45:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. o przyjęciu do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u81_2022_0001.pdf
Opis: 81.LXIX.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. o przyjęciu do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 08:43:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80.LXVIII.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u80_2022_0001.pdf
Opis: 80.LXVIII.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:15:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79.LXVIII.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobie jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u79_2022_0001.pdf
Opis: 79.LXVIII.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobie jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-10 12:14:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u78_2022_0001.pdf
Opis: 78.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-21 13:23:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u77_2022_0001.pdf
Opis: 77.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:57:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u76_2022_0001.pdf
Opis: 76.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:56:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u75_2022_0001.pdf
Opis: 75.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:55:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u74_2022_0001.pdf
Opis: 74.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:53:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u73_2022_0001.pdf
Opis: 73.LXVII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:51:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72.LXVII.2022 z dnia 28 października w sprawie wysokości stawek od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: u72_2022_0001.pdf
Opis: 72.LXVII.2022 z dnia 28 października w sprawie wysokości stawek od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:50:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71.LXVII.2022 z dnia 28 października w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: u71_2022_0001.pdf
Opis: 71.LXVII.2022 z dnia 28 października w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-14 12:43:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70.LXVI.2022 z dnia 6 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u70_2022_0001.pdf
Opis: 70.LXVI.2022 z dnia 6 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-07 12:40:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u69_2022.pdf
Opis: 69.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 09:44:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u68_2022.pdf
Opis: 68.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 09:41:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u67_2022.pdf
Opis: 67.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 09:36:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u66_2022.pdf
Opis: 66.LXV.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-28 09:34:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

65.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_65.LXIV.2022.pdf
Opis: 65.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: 2022-08-26 13:50:52
Data dodania: 2022-09-05 13:51:03
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 7.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Debrzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_64.LXIV.2022.pdf
Opis: 64.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Debrzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Utworzono: 2022-08-26 13:49:54
Data dodania: 2022-09-05 13:50:05
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen biletów, opłat oraz sposobu dystrybucji biletów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Debrzno oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_63.LXIV.2022.pdf
Opis: 63.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen biletów, opłat oraz sposobu dystrybucji biletów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Debrzno oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie
Utworzono: 2022-08-26 13:48:55
Data dodania: 2022-09-05 13:49:07
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 3.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_62.LXIV.2022.pdf
Opis: 62.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: 2022-08-26 13:47:54
Data dodania: 2022-09-05 13:48:06
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_61.LXIV.2022.pdf
Opis: 61.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: 2022-08-26 13:46:56
Data dodania: 2022-09-05 13:47:10
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_60.LXIV.2022.pdf
Opis: 60.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: 2022-08-26 13:45:24
Data dodania: 2022-09-05 13:45:39
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59.LXII.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_59.LXIV.2022.pdf
Opis: 59.LXII.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński
Utworzono: 2022-08-26 13:43:54
Data dodania: 2022-09-05 13:44:08
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58.LXIV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_58.LXIV.2022.pdf
Opis: 58.LXIV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: 2022-08-26 13:40:33
Data dodania: 2022-09-05 13:41:07
Autor pliku: Andrzej Pluto-Prądzyński
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_57.LXIV.2022.pdf
Opis: 57.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: 2022-08-26 13:35:29
Data dodania: 2022-09-05 13:35:51
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 3.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. o zmianie uchwały nr 94.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_56.LXIV.2022.pdf
Opis: 56.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. o zmianie uchwały nr 94.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno
Utworzono: 2022-08-26 13:32:28
Data dodania: 2022-09-05 13:33:10
Autor pliku: Wioleta Rossa
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_55.LXIV.2022.pdf
Opis: 55.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych
Utworzono: 2022-08-26 13:22:29
Data dodania: 2022-09-05 13:29:27
Autor pliku: Wioleta Rossa
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2022/2023 Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_54.2022.pdf
Opis: 54.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2022/2023
Utworzono: 2022-08-26 12:10:10
Data dodania: 2022-09-05 12:10:26
Autor pliku: Wioleta Rossa
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_53.LXIV.2022.pdf
Opis: 53.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Utworzono: 2022-08-26 11:58:50
Data dodania: 2022-09-05 11:59:23
Autor pliku: Andrzej Pluto-Prądzyński
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 16.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u52_2022.pdf
Opis: 52.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-12 14:24:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowa, 2550G ul. Królewska Szczegóły pliku
Nazwa: u51_2022.pdf
Opis: 51.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowa, 2550G ul. Królewska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-12 14:23:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22- Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: u50_2022.pdf
Opis: 50.LXIII.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22- Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-12 14:20:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u49_2022.pdf
Opis: 49.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:14:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów o doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u48_2022.pdf
Opis: 48.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:12:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u47_2022.pdf
Opis: 47.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:09:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u46_2022.pdf
Opis: 46.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:06:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: u45_2022.pdf
Opis: 45.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:05:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u44_2022.pdf
Opis: 44.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:04:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

43.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: u43_2022.pdf
Opis: 43.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:37:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

42.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: u42_2022.pdf
Opis: 42.LXII.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:03:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

41.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u41_2022.pdf
Opis: 40.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:32:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

40.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u40_2022.pdf
Opis: 40.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:27:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

39.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u39_2022.pdf
Opis: 39.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:25:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

38.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u38_2022.pdf
Opis: 38.LXI.2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:23:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

37.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u37_2022.pdf
Opis: 37.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-20 09:56:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

36.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych Szczegóły pliku
Nazwa: u36_2022.pdf
Opis: 36.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-20 09:54:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u35_2022.pdf
Opis: 35.LX.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-20 09:52:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

34.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u34_2022.pdf
Opis: 34.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 12:07:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

33.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u33_2022.pdf
Opis: 33.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 12:05:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

32.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u32_2022.pdf
Opis: 32.LIX.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 12:02:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Szczegóły pliku
Nazwa: u31_2022.pdf
Opis: 31.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 12:01:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: u30_2022.pdf
Opis: 30.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:56:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u29_2022.pdf
Opis: 29.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:53:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

28.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u28_2022.pdf
Opis: 28.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:52:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: u27_2022.pdf
Opis: 27.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:50:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: u26_2022.pdf
Opis: 26.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:42:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: u25_2022.pdf
Opis: 25.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:39:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24.LVIII.2022 dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u24_2022.pdf
Opis: 24.LVIII.2022 dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:37:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: u23_2022.pdf
Opis: 23.LVIII.2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:36:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą Szczegóły pliku
Nazwa: 22.LVII.pdf
Opis: 22.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą
Utworzono: 2022-02-28 13:58:51
Data dodania: 2022-03-10 13:58:59
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

21.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u21_2022.pdf
Opis: 21.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-04 12:45:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: 20.LVII.pdf
Opis: 20.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2022-02-28 13:54:36
Data dodania: 2022-03-10 13:54:47
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: 19.LVII.pdf
Opis: 19.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2022-02-28 13:53:28
Data dodania: 2022-03-10 13:53:44
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 7.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: 18.LVII.pdf
Opis: 18.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: 2022-02-28 13:52:12
Data dodania: 2022-03-10 13:52:23
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 3.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: 17.LVII.pdf
Opis: 17.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2022-02-28 13:47:14
Data dodania: 2022-03-10 13:47:32
Autor pliku: Lucyna Glinczak
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

16.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: 16.LVII.pdf
Opis: 16.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Utworzono: 2022-02-28 13:44:39
Data dodania: 2022-03-10 13:45:01
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15.LVII.2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia rozpatrzenia petycji Szczegóły pliku
Nazwa: 15.LVII.pdf
Opis: 15.LVII.2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia rozpatrzenia petycji
Utworzono: 2022-02-28 13:42:35
Data dodania: 2022-03-10 13:42:55
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Szczegóły pliku
Nazwa: 14_LVII.pdf
Opis: 14.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Utworzono: 2022-02-28 13:40:50
Data dodania: 2022-03-10 13:41:05
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Debrznie przy ul. Rynek Szczegóły pliku
Nazwa: 13.LVII.pdf
Opis: 13.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Debrznie przy ul. Rynek
Utworzono: 2022-02-28 13:39:18
Data dodania: 2022-03-10 13:39:45
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach Szczegóły pliku
Nazwa: 12_LVII.pdf
Opis: 12.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach
Utworzono: 2022-02-28 13:36:57
Data dodania: 2022-03-10 13:37:17
Autor pliku: Anna Ziarnek
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: 11_LVII.pdf
Opis: 11.LVII.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku
Utworzono: 2022-02-28 13:19:30
Data dodania: 2022-03-10 13:19:58
Autor pliku: Dominika Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10.LVI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033. Szczegóły pliku
Nazwa: u10-2022.pdf
Opis: 10.LVI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.
Utworzono: 2022-02-11 13:40:40
Data dodania: 2022-02-11 13:40:55
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09.LVI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u9-2022.pdf
Opis: 09.LVI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: 2022-02-11 13:39:16
Data dodania: 2022-02-11 13:39:29
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8.LVI.2022 z dnia 11 lutego w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u8-2022.pdf
Opis: 8.LVI.2022 z dnia 11 lutego w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: 2022-02-11 13:34:52
Data dodania: 2022-02-11 13:36:15
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7.LVI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u7-2022.pdf
Opis: 7.LYI.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-11 13:38:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Szczegóły pliku
Nazwa: u06_2022.pdf
Opis: 06.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 12:30:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: u5_2022.pdf
Opis: 05.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:08:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u4_2022.pdf
Opis: 04.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:06:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u3_2022.pdf
Opis: 03.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:01:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u2_2022.pdf
Opis: 02.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 11:00:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u1_2022.pdf
Opis: 01.LV.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-27 10:59:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2022

95.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków Szczegóły pliku
Nazwa: u95_2021.pdf
Opis: 95.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:49:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

94.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u94_2021.pdf
Opis: 94.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:46:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

93.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u93_2021.pdf
Opis: 93.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:45:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

92.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u92_2021.pdf
Opis: 92.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:43:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

91.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u91_2021.pdf
Opis: 91.LIV.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:42:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

90.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u90_2021.pdf
Opis: 90.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:40:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: u89_2021.pdf
Opis: 89.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:38:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadania bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1 Szczegóły pliku
Nazwa: u88_2021.pdf
Opis: 88.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadania bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:36:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u87_2021.pdf
Opis: 87.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:32:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u86_2021.pdf
Opis: 86.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:30:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 11.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u85_2021.pdf
Opis: 85.LIII.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-13 12:28:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84.LII.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u84_2021.pdf
Opis: 84.LII.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-12-06 12:26:16
Data dodania: 2022-01-13 12:26:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83.LII.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u83_2021.pdf
Opis: 83.LII.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: 2022-01-06 12:23:08
Data dodania: 2022-01-13 12:23:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: u82_2021.pdf
Opis: 82.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2021-11-26 12:14:26
Data dodania: 2021-12-06 12:14:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u81_2021.pdf
Opis: 81.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: 2021-11-26 12:12:33
Data dodania: 2021-12-06 12:12:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: u80_2021.pdf
Opis: 80.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: 2021-11-26 12:11:11
Data dodania: 2021-12-06 12:11:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u79_2021.pdf
Opis: 79.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-11-26 12:10:07
Data dodania: 2021-12-06 12:10:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78.LI.2021 dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u78_2021.pdf
Opis: 78.LI.2021 dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-11-26 12:09:00
Data dodania: 2021-12-06 12:09:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77.LI.2021 w z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: u77_2021.pdf
Opis: 77.LI.2021 w z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2021-11-26 12:07:46
Data dodania: 2021-12-06 12:07:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków Szczegóły pliku
Nazwa: u76_2021.pdf
Opis: 76.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
Utworzono: 2021-11-26 12:06:37
Data dodania: 2021-12-06 12:06:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Rady Miejskiej w Debrznie nr 76.LI.2021 Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_nadzorcze_0001.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Rady Miejskiej w Debrznie nr 76.LI.2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-09 09:22:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u75_2021.pdf
Opis: 75.LI.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok
Utworzono: 2021-11-26 12:04:28
Data dodania: 2021-12-06 12:04:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u_74_2021.pdf
Opis: 74.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:30:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Szczegóły pliku
Nazwa: u_73_2021.pdf
Opis: 73.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:28:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: u_72_2021.pdf
Opis: 72.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:27:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali Szczegóły pliku
Nazwa: u_71_2021.pdf
Opis: 71.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:26:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: u_70_2021.pdf
Opis: 70.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:24:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: u_69_2021.pdf
Opis: 69.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:20:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u_68_2021.pdf
Opis: 68.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:06:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: u_67_2021.pdf
Opis: 67.L.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-09 10:05:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66.XLIX.2021 z dnia 7 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: u_66_2021.pdf
Opis: 66.XLIX.2021 z dnia 7 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-12 14:28:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

65.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_65_2021.pdf
Opis: 65.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno
Utworzono: 2021-09-29 12:53:43
Data dodania: 2021-10-04 12:53:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_64_2021.pdf
Opis: 64.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-09-29 12:50:51
Data dodania: 2021-10-04 12:50:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_63_2021.pdf
Opis: 63.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-09-29 12:49:26
Data dodania: 2021-10-04 12:49:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_62_2021.pdf
Opis: 62.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: 2021-09-29 12:46:27
Data dodania: 2021-10-04 12:46:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_61_2021.pdf
Opis: 61.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Utworzono: 2021-09-29 12:18:45
Data dodania: 2021-10-04 12:18:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody MIŁACHOWO Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_60_2021.pdf
Opis: 60.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody MIŁACHOWO
Utworzono: 2021-09-29 12:17:06
Data dodania: 2021-10-04 12:17:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka Szczegóły pliku
Nazwa: uchwała_59_2021.pdf
Opis: 59.XLVIII.2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka
Utworzono: 2021-09-29 12:15:04
Data dodania: 2021-10-04 12:15:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: u58_2021.pdf
Opis: 58.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-08-27 10:39:50
Data dodania: 2021-08-30 10:40:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 9.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u57_2021.pdf
Opis: 57.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-08-27 10:37:50
Data dodania: 2021-08-30 10:37:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie nadleśnictwa Lipka Szczegóły pliku
Nazwa: u56_2021.pdf
Opis: 56.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie nadleśnictwa Lipka
Utworzono: 2021-08-27 11:15:14
Data dodania: 2021-09-07 11:15:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Szczegóły pliku
Nazwa: u55_2021.pdf
Opis: 55.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Utworzono: 2021-08-27 11:11:42
Data dodania: 2021-09-07 11:11:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły pliku
Nazwa: u54_2021.pdf
Opis: 54.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2021/2022
Utworzono: 2021-08-27 10:56:47
Data dodania: 2021-09-07 10:56:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: u53_2021.pdf
Opis: 53.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: 2021-08-27 10:53:47
Data dodania: 2021-09-07 10:54:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52.XLVII.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Debrzno innym instrumentem płatniczym

51.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u51_2021.pdf
Opis: 51.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-07-15 14:36:30
Data dodania: 2021-08-16 14:36:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: u50_2021.pdf
Opis: 50.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
Utworzono: 2021-07-15 14:34:03
Data dodania: 2021-08-16 14:35:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: u49_2021.pdf
Opis: 49.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-07-15 14:30:48
Data dodania: 2021-08-16 14:30:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: u48_2021.pdf
Opis: 48.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-07-15 14:28:46
Data dodania: 2021-08-16 14:28:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u47_2021.pdf
Opis: 47.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie gminy Debrzno
Utworzono: 2021-07-15 14:26:01
Data dodania: 2021-08-16 14:26:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Szczegóły pliku
Nazwa: u46_2021.pdf
Opis: 46.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Utworzono: 2021-07-15 14:24:01
Data dodania: 2021-08-16 14:24:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Szczegóły pliku
Nazwa: u45_2021.pdf
Opis: 45.XLVI.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady
Utworzono: 2021-07-15 14:22:07
Data dodania: 2021-08-16 14:22:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

43.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Gminy Debrzno na lata 2021-2033

42.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

41.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022

40.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

39.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

38.XLV.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania

37.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033

36.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

35.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Debrzna uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Debrzno

34.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno

33.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domoweg

32.XLIV.2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna

31.XLIII.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033

30.XLIII.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

29.XLIII.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław

28.LXIII.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1

27.XLIII.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

26.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji.

25.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

24.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

23.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

22.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyz

21.XLII.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

.20.XLIL2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2021

19.XLI.2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii o wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez Pana Wojciecha Kallasa - Burmistrza Debrzna

18.XLI.2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

17.XLI.2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

16.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo

15.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok

14.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033

13.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

12.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji

11.XL.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno z 2021 roku

10.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.


09.XXXIX.2021 z dnia 29 .01.2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 91.XXXVI.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.


08.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.


07.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok


06.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028


05.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021 - 2035.


04.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna


03.XXXIX.2021 z dnia 29 .01.2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji.


02.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2021 rok.


01.XXXIX.2021 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2021 rok.


102.XXXVIII.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.


101.XXXVIII.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno


100.XXXVIII.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


99.XXXVIII.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie


98.XXXVIIL2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Debrzno


97.XXXVIII.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


96.XXXVII.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


95.XXXVII.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok


94.XXXVII.2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.


93.XXXVI.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno


92.XXXVI.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


91.XXXVI.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.


90.XXXVI.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


89.XXXV.2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno


88.XXXV.2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


87.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno


86.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


85.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


84.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.


83.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


82.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


81.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


80.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


79.XXXIV.2020 z dnia 30 października 2020 roku . w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok


78.XXXIIL2020 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotaeji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag


77.XXXIII.2020 z dnia 13.10. 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


76. XXXII.2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


75.XXXII.2020 z dnia 25 września 2020 r.w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Debrznie


74.XXXII.2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


73.XXXI.2020 z dnia 17 września 2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021


72.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


71.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2020/2021


70.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku w Debrznie


69.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


68. XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie


67.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


66.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Debrzno.


65.XXX.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Debrzno


64.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zielone Wzgórze


63.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno


62.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


61.XXIX.2020 z dnia 04 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu pn. Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


60.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno


59.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grzymisławiu odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych


58.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag


57.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


56.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


55.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


54.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


53.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


52.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


51.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


50.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności


49.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


48.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno


47.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


46.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


45.XXIX.2020 z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno Centrum Usług Wspólnych


44.XXIX.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.


43.XXVIII.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie i wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie


42.XXVIII.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


41.XXVIII.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


40.XXVIII.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Debrzno w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu


39.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


38.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie


37.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych


36.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


35.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 rw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.


34.XXVII.2020 z dnia 29 czerwca 2020 rw sprawie: udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania


33.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


32.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


31.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czluchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach


30.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


29.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronow


28.XXVI.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zielone Wzgórze


27.XXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


26.XXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


25.XXV.2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19


24.XXV.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Debrzno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19


23.XXV.2020 w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.


22.XXV.2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


21XXV.2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021


20.XXV.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


19.XXIV.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno


18.XXIV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


17.XXIV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


16.XXIV.2020 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2020 roku


15.XXIV.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy


14.XXIV.2020 o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno


13.XIII.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Debrzna porozumienia trójstronnego odnoszącego się do zamiany nieruchomości stanowiących uprzednio własność Gminy Debrzno


12.XIII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


11.XIII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


10.XIII.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


9.XIII.2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021


8.XIII.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2020


07.XXII.2020 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego z siedzibą w Człuchowie


06.XXII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


05.XXII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


04.XXII.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno


03.XXII.2020 o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno


02.XXII.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2020 rok.


01.XXII.2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2020 rok.94.XXI.2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.


93.XXI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


92.XXI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


91.XXI.2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty łub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.


90.XX.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi89.XX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


88.XX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


87.XX.2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali


86.XX.2019 w sprawie: wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy


85.XX.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok

85.XX.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok -uwga: błędne załaczniki


84.XX.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020 - 2032.


83.XIX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


82.XIX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


81.XIX.2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok


80.XIX.2019 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.


79.XIX.2019 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Debrznie.


75.XVII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


74.XVII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


73.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


72.XVII.2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


71.XVII.2019 w sprawie wysokości i zwolnień z oplaty targowj oraz sposobu poboru i terminów płatności


70.XVII.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


69.XVII.2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody


68.XVII.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.


67.XVII.2019 w sprawie rocznego programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


66.XVII.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 88.XX1.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz nadania jej Statutu


65.XVII.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy


64.XVII.2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencje w latach 2020 - 2023.


63.XVII.2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno


62.XVI.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.


61.XVI.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


60.XVI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


59.XVI.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.


58.XV.2019 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego57.XV.2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku


57.XV.2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku


56.XV.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno.


55.XV.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


54.XV.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


53.XV.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeczonie


52.XV.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie


51.XV.2019 zmieniająca Uchwalę Nr 65.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie


50.XV.2019 w sprawie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego


49.XV.2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


48.XIV.2019 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Debrzna.


47.XIV.2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


46.XIV.2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki


45.XIV.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


44.XIII.2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego


43.XIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


42.XIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


41.XIII.2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.


40.XIII.2019 sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


39.XIII.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.


38.XIII.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania


37.XII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


36.XII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


35.XI.2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2019 roku


34.XI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


33.XI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


32.XI.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic ich obwodów.


31.XI.2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


30.XI.2019 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania fonu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzomych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.


29.XI.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


28.XI.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: u28-2019.pdf
Opis: 28.XI.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2019-04-26 14:48:42
Data dodania: 2019-05-06 14:48:33
Autor pliku: Rada Miejska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27.X.2019 w sprawie zmiany uchwały nr (>l.l AWI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.


26.X.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


25.X.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


24.X.2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


23.X.2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2019


22.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno


21.X.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie


20.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.


19.IX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


18.IX.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czlucliowskiemu na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo


17.VIII.2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020


16.VIII.2019 sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno


15.VIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


14.VIII.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy.


13.VIII.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno


12.VIII.2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

Uchwała Nr 071/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rio_71-19.pdf
Opis: Uchwała Nr 071/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zdnia 28 marca 2019 r.
Utworzono: 2019-03-28 08:54:16
Data dodania: 2019-04-09 08:54:40
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


11.VIII.2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

Uchwała Nr 070/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rio_070-19.pdf
Opis: Uchwała Nr 070/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r.
Utworzono: 2019-03-28 08:52:16
Data dodania: 2019-04-09 08:52:38
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


10.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2019 rok.


09.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok.


08.VIII.2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


07.VII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


06.VII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


05.VII.2019 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno


04.VII.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


03.VII.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr 058/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 r.


02.VII.2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr 057/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 r.


01.VI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok99.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


98.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


97.IV.2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.


96.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno


95.IV.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


94.IV.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


93.IV.2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


92.IV.2018 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


91.IV.2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu


90.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


89.IV.2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania loka


88.IV.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok


87.IV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


86.III.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


85.III.2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna


84.III.2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


83.III.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego


82.III.2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok


81.III.2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


80.III.2018 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.


79.II.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady


78.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


77.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.


76.II.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.


75.I.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


Uchwały kadencja 2014-2018
Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006