Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Burmistrz  Debrzna


Informacje:


Imię i nazwisko: Wojciech Tomasz Kallas

Telefon: 59 83 35 302 kom. 734 417 832

Godziny przyjęć: środy 9:00-13:00

e-mail: w.kallas@debrzno.pl
 

 

Kompetencje:

Rozdział IV § 28 Statutu Miasta i Gminy Debrzno i § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 107.407.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dn. 30.03.2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno

Zarządzenia Burmistrza Debrzna