Urząd Miejski w Debrznie

Sekretarz Gminy

Informacje


Imię i nazwisko: Anna Ziarnek
Telefon: 059 83 35 351 w. 24
kom. 728 527 240

e-mail: a.ziarnek@debrzno.pl


Kompetencje


§ 5 ust.3  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie