Urząd Miejski w Debrznie

Sołectwo Myśligoszcz

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 12,02 km2
Statut:
Uchwała nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno, załącznik Nr 8 - Sołectwo Myśligoszcz

Sołtys:

Stanisław Drobek

Rada Sołecka:

1. Iwona Gołębiewska
2. Krzysztof Żandarski
3. Dawid Świerczyński
4. Rafal Litwiniuk