Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Informacje:

Imię i Nazwisko: Adam Łukaszewski
Telefon: 59 83 35 351
e-mail: 


Kompetencje Przewodniczącego Rady

Rozdział III §19  Statutu Gminy Debrzno