Urząd Miejski w Debrznie

Zadania Referatu Inwestycyjnego:

1.      Pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie inwestycji i remontów dróg, oświetlenia ulicznego.

2.      Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych, zgodnych z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Debrzno.

4.      Planowanie i realizacja inwestycji gminnych w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej, drogownictwa, budownictwa, ochrony środowiska, uzbrojenia terenów, ciepłownictwa, oświetlenia ulic, placów i dróg.

5.      Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego urządzeń i budynków stanowiących mienie gminne.

6.      Współdziałanie z nadzorem budowlanym.

7.      Współdziałanie z inwestorem zastępczym i nadzór nad inwestycjami gminnymi i remontami.

8.      Wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.

9.      Organizowanie, koordynowanie i kontrola wszelkich prac związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych w zakresie dróg gminnych, placów zabaw, miejsc rekreacyjnych i urządzeń drogowych.

10.  Zarządzanie siecią dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy
oraz współpraca z zarządcami innych dróg.

11.  Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych i ciągów pieszo-jezdnych.

12.  Nadzór nad robotami publicznymi i pracownikami interwencyjnymi.

13.  Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy.

14.  Współdziałanie z administratorami dróg o właściwe oznakowanie dróg i ulic.

15.  Rozliczanie zakończonych inwestycji oddanych do użytku i niezwłoczne przekazanie dokumentacji do Referatu Finansowego.

16.  Informowanie Skarbnika o zamiarach powzięcia działania w zakresie inwestycji i problemach wynikających podczas realizacji zadań.

17.  Prawne zaangażowanie środków budżetowych na podstawie podpisanych umów z wykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.  Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi oraz ich rozliczanie.

 

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek