Urząd Miejski w Debrznie

 Sesje Rady Miejskiej
Informacje o terminach i proponowanym porządku Sesji

Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 


 

 

XCV UROCZYSTA Sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 4 kwietnia 2024 roku

o godzinie 14:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podsumowanie kadencji m.in.:

 • informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 • inofmracja Przewodniczących Stałych Komisji Rady;
 • wystąpienie Burmistrza Debrzna.

4. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zakończenie obrad XCV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

XCIV Sesja  Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się znia 4 kwietnia 2024 roku

o godzinie 13:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządk posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 16.XCIV.2024 w sprawie ustalenia szczegółowych warynków przyznawania, odpłątności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • 17.XCIV.2024 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ w ramach programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024;
 • 18.XCIV.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Debrznie;
 • 19.XCIV.2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problwmów Alkoholowych oraz Przeciwdziałąnia Narkomanii na 2024 rok;
 • 20.XCIV.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok;
 • 21.XCIV.2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończene obrad XCIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XCIII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie

która odbędzie się dnia 25 marca 2024 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 14.XCIII.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok;
 • 15.XCIII.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad XCIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XCII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 5 marca 2024 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrzni, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłosoznych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 08.XCII.2024 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2024;
 • 09.XCII.2024 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku;
 • 10.XCII.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego dla cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Debrzna i Gminy Debrzno;
 • 11.XCII.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok;
 • 12.XCII.2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XCII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XCI (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 12 lutego 2024 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały nr 07.XCI.2024 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad XCI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XC sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz wykonania uchwał i postanowień Rady w 2023 roku.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2023 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • 01.XC.2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie;
 • 02.XC.2024 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2024 rok;
 • 03.XC.2024 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku;
 • 04.XC.2024 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Debrznie;
 • 05.XC.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno a 2024 rok.

9. Oświadczenia.

10. Komunikaty.

11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad XC sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXXIX ( NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 29 grudnia 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie ; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :

• wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

 1. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 2. Przyjęcie projektu porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał :
 • 91.LXXXIX.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 92.LXXXIX.2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-203J.
 1. Oświadczenia.
 2. Komunikaty.
 3. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

   

LXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 15 grudnia 2023 roku

o godzinie 13:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1 Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyje:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035.

8. Podjęcie uchwały nr 81.LXXXVIII.2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035.

9. Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

10. Uchwalenie budżetu na 2024 rok:

   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

   b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,

   c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych,

  e) głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 82.LXXXVIII.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok.

11. Podjęcie uchwał:

 • 83.LXXXVIII.2023 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok;
 • 84.LXXXVIII.2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
 • 85.LXXXVIII.2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym;
 • 86.LXXXVIII.2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno;
 • 87.LXXXVIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 88.LXXXVIII.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXXVI (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 27 listopada 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 79.LXXXVII.2023 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • 80.LXXXVII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 17 listopada 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządlu obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 72.LXXXVI.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2548G DK NR 22 - STANISŁAWKA DP NR 2550G;
 • 73.LXXXVI.2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028;
 • 74.LXXXVI.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028;
 • 75.LXXXVI.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028;
 • 76.LXXXVI.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXXVI esji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 27 października 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 63.LXXXV.2023 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • 64.LXXXV.2023 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • 65.LXXXV.2023 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności;
 • 66.LXXXV.2023 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności;
 • 67.LXXXV.2023 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025";
 • 68.LXXXV.2023 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie "Żłobek Gminny w Debrznie" oraz ustalenia jego statutu;
 • 69.LXXXV.2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
 • 70.LXXXV.2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
 • 71.LXXXV.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXXV.2023 sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 22 września 2023 roku

o godzinie 12:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 60.LXXXIV.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 rok;
 • 61.LXXXIV.2023 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032;
 • 62.LXXXIV.2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno dofinansowanego z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXXXIII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 28 lipca 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 56.LXXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 57.LXXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032;
 • 58.LXXXIII.2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku; 
 • 59.LXXXIII.2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratora Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wnioskó Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXXXII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 13 lipca 2023 roku

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 48.LXXXII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 49.LXXXII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032;
 • 50.LXXXII.2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratura Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku;
 • 51.LXXXII.2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym;
 • 52.LXXXII.2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno;
 • 53.LXXXII.2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Debrzno;
 • 54.LXXXII.2023 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn." Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 55.LXXXII.2023 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno;

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wnioskó Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXXX (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 roku

o godzinie 11:00

w sali Obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 39.LXXX.2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku;
 • 40.LXXX.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXXXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 23 czerwca 2023 r.

o godzinie 12:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządlu obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały Nr 39.LXXX.2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2022 rok:

    a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;

    b) sprawozdanie finansowe za 2022 rok;

    c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;

    d) informacja o stanie mienia komunalnego;

    e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

    f) opinia Regionalej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

    g) podjęcie uchwały Nr 40.LXXX.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;

    h) podjęcie uchwały Nr 41.LXXX.2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwał:

 • 42.LXXX.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 43.LXXX.2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032;
 • 44.LXXX.2023 w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwołania członków Zespołu Interdycyplinarnego.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstawienie i przegłosowanie wnioskó Komisji Uchwał i Wnioskó.

15. Zakończenie obrad LXXX sesji rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

 

LXXIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 26 maja 2023 r.,

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 36.LXXIX.2023 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwterząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023;
 • 37.LXXIX.2023 w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXXVIII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 10.05.2023 r.

o godzinie 12:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał;

 • 34.LXXVIII.2023 w sprawie zasad trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służacych ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia;
 • 35.LXXVIII.2023 w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXVIII sesji rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXXVII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 05.05.2023 r.

o godzinie 9:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał;

 • 32.LXXVII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 33.LXXVII.2023 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXVII sesji rady Miejskiej w Debrznie.


LXXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 r.

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 28.LXXVI.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 29.LXXVI.2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 24 marca 2023 r. 

o godz. 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informcja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 21.LXXV.2023 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023;
 • 22.LXXV.2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
 • 23.LXXV.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Debrzno na lata 2021-2028;
 • 24.LXXV.2023 o zmianie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie;
 • 25.LXXV.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXXIV (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 6 marca 2023 r.

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzywczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 18.LXXIV.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok.
 • 19.LXXIV.2023 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz kosztów przejazdu radnym.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LXXIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. 

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostataniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji. 

7. Podjęcie uchwał:

 • 12.LXXIII.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030;
 • 13.LXXIII.2023 w sprawie uchwalenia Statutu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie;
 • 14.LXXIII.2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń prawa;
 • 15.LXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 r.;
 • 16.LXXIII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032.

9. Oświadczenia.

10. Komunikaty.

11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXII sesja rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 27 stycznia 2023 roku

o godz. 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostataniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz z wykonania uchwał i postanowień Rady w 2022 roku.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2022 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • 01.LXXII.2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie;
 • 02.LXXII.2023 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2023 rok;
 • 04.LXXII.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawap oświatowe;
 • 05LXXII.2023 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, przyznania kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • 06.LXXII.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 • 07.LXXII.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób obijętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 • 08.LXXII.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1;
 • 09.LXXII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok;
 • 10.LXXII.2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032.

9. Oświadczenia.

10. Komunikaty.

11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej w Debrzno


LXXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 29 grudnia 2022 roku 

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 105.LXXI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 106.LXXI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 roku

o godzinie 13:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Pzedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2022-2032.

8. Podjęcie uchwały Nr 95.LXX.2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2032.

9. Przedstawienie przez Burmistrza Opinii Regionalnej Izby Obrachunowej o projekcie uchwały budżetowej.

10. Uchwalenie budżetu na 2023 rok:

  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej.

  b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,

  c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.

  d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych.

  e) głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 96.LXX.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwał:

 • 97.LXX.2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku;
 • 98.LXX.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
 • 99.LXX.2022  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


 

 

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. 

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady,

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 81.LXIX.2022 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok;
 • 82.LXIX.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno;
 • 83.LXIX.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe;
 • 84.LXIX.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński;
 • 85.LXIX.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia pomorozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
 • 86.LXIX.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
 • 87.LXIX.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
 • 88.LXIX.2022 w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie;
 • 89.LXIX.2022 w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z wart. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • 90.LXIX.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 91.LXIX.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXVIII (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 17 listopada 2022 roku,

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku  obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 79.LXVIII.2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności;
 • 80.LXVIII.2022 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie, 

która odbędzie się dnia 28 października 2022 roku,

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie orotokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 71.LXVII.2022 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • 72.LXVII.2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • 73.LXVII.2022 w sprawie wysokości opłat od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności;
 • 74.LXVII.2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności;
 • 75.LXVII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 76.LXVII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXVI (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 06 października 2022 roku,

o godzinie 14:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały:

 • 70.LXVI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 23 września 2022 roku,

o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6 Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 66.LXV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok;
 • 67.LXV.2022 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno;
 • 68.LXV.2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno;
 • 69.LXV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie, 

która odbędzie się dnia 26 sierpnia 2022 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacjia Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 53.LXIV.2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
 • 54.LXIV.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2022/2023;
 • 55.LXIV.2022 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych,
 • 56.LXIV.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 94.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno,
 • 57.LXIV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LXIII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 07 lipca 2022 roku o godzinie 10:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie ptzy ul. Traugutta 2.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 50.LXIII.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22- Stanisławka DP nr 2550G"; 
 • 51.LXIII.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejsowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejścia dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul Miodowej, 2550G ul. Któlewskiej;
 • 52.LXIII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LXII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godzinie 12:00 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne;

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2021.

8. Podjęcie uchwały nr 42.LXII.2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2021 rok:

    a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;

    b) sprawozdanie finansowe za 2021 rok;

    c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;

    d) informacja o stanie mienia komunalnego;

    e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

     f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

     g) podjęcie uchwały nr 43.LXII.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;

     h) podjęcie uchwały nr 44.LXII.2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

10. Podjęcie uchwał:

 • 45.LXII.2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowejego kredytu bankowego w 2022 roku;
 • 46.LXII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 47.LXII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstanienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenia obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 27 maja 2022 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzdniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczacego Rady o działaniach podejmowanych od ostaniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 38.LXI.2022 o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie Gminy Debrzno;
 • 39.LXI.2022 o zmianie uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie;
 • 40.LXI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 41.LXI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwały:

 • 35.LX.2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Debrzno

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 

LIX (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 roku, o godzinie 9:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 32.LIX.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 33.LIX.2022 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033;
 • 34.LIX.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

25 marca 2022 roku, o godz. 10:30,

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności oragnizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 23.LVIII.2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2022;
 • 24.LVIII.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
 • 25.LVIII.2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Debrzno;
 • 26.LVIII.2022 w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 27.LVIII.2022 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 28.LVIII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 29.LVIII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 30.LVIII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wnioskó.

11. Zakończenie obrad LVIII sesji rady Miejskiej w Debrznie.


 

LVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

28 luty 2021 roku, o godz. 10:30, 

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne;

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz wykonania uchwał.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 11.LVII.2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 roku;
 • 12.LVII.2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do przeprowadzania handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domoników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
 • 13.LVII.2022 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Debrznie przy ul. Rynek;
 • 14.LVII.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
 • 15.LVII.2022 w prawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji;
 • 16.LVII.2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
 • 17.LVII.2022 w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 18.LVII.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 19.LVII.2022 w sprawie wprowadzeia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i  Wniosków.

11. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LVI (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

11 luty 2022 rok, o godz. 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 7.LVI.2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów przejazdu radnym;
 • 8.LVI.2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno;
 • 9.LVI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 10.LVI.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LV sesja Rady Miejskiej w Debrznie, 

28 stycznia 2022 roku, o godz. 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz wykonania uchwał i postanowień Rady z 2021 roku.

6. Informacjia o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • 01.LV.2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie;
 • 02.LV.2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2022 rok;
 • 03.LV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok;
 • 04.LV.2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033;
 • 05.LV.2022 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej realizacji.

9. Oświadczenia.

10. Komunikaty.

11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 

 

LIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

29 grudnia 2021 roku, o godz. 14:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżacej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 91.LIV.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
 • 92.LIV.2021  w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

LIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

17 grudnia 2021 roku, o godz. 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacjia Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2022-2034. 

8. Podjęcie uchwały Nr 85.LIII.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.

9. Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

10. Uchwalenie budżetu na 2022 rok;

      a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

      b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,

      c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych,

      d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,

     e) głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 86.LIII.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały:

 • 87.LIII.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

 

LII (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

06 grudnia 2021 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał:

 • 83.LII.2021 wprowadzenie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021;
 • 84.LII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

26 listopad 2021 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 75.LI.2021 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok;
 • 76.LI.2021 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przyjmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków;
 • 77.LI.2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna;
 • 78.LI.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
 • 79.LI.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na 2021-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad LI sesji rady Miejskiej w Debrznie.


 

L sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

29 października 2021 roku, o godzinie 10:30

w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych na ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 67.L.2021 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
 • 68.L.2021 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
 • 69.L.2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • 70.L.2021 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • 71.L.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali;
 • 72.L.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna;
 • 73.L.2021 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego;
 • 74.L.2021 w sprawie wprowadenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

XLIX (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

07 października 2021 roku, o godzinie 10:30

w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Przedstawienie wniosku o zwołaniu (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Przyjęcie projektu porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały:

 • 66.XLIX.2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.


 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

29 września 2021 roku, o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i beżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 59.XLVIII.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka;
 • 60.XLVIII.2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Miłachowo"
 • 61.XLVIII.2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • 62.XLVIII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 • 63.XLVIII.2021 w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
 • 64.XLVIII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033

8. Oswiadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przeglosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie


 

XLVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

27 sierpnia 2021 roku, godzina 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2.  Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżacej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 52.XLVII.2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Debrzno innym instrumentem płatniczym;
 • 53.XLVII.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G;
 • 54.XLVII.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2021/2022;
 • 55.XLVII.2021 w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
 • 56.XLVII.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka;
 • 57.XLVII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
 • 58.XLVII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XLVII seji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLVI (NADZYWCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie

15 lipca 2021 roku, godzina 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrzne, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Wręczenie radnej Magdalenie Annie Lange zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Debrznie.

3. Ślubowanie.

4. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

5. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

6. Przyjęcie projektu porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał:

 • 45.XLVI.2021 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady;
 • 46.XLVI.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 47.XLVI.2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie GminyDebrzno;
 • 48.XLVI.2021 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 49.XLVI.2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagordzenia za czynności inkasa;
 • 50.XLVI.2021 w sprawie szczegółowego trybu harmonogramu opracowania Strategii Rozjowu Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji;
 • 51.XLVI.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XLVI seji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie
25 czerwca 2021 roku godzina 12:30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
o wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
o przyjęcie projektu porządku obrad,
o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały Nr 38.XLV.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2020 rok:
a)    sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok;
b)    sprawozdanie finansowe za 2020 rok;
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok;
d)    informacja o stanie mienia komunalnego;
e)    opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno
i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)    podjęcie uchwały Nr 39.XLV.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
h)    podjęcie uchwały Nr 40.XLV.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
10.    Podjęcie uchwał:
•    41.XLV.2021 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na 2022 rok;
•    42.XLV.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
•    43.XLV.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Oświadczenia.
13.    Komunikaty.
14.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.    Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie
28 maja 2021 roku godzina 10:30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Podjęcie uchwał:
•    32.LXIV.2021 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
•    33.LXIV.2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
•    34.LXIV.2021 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno;
•    35.LXLIV.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Debrzna uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkóL prowadzonych przez Gminę Debrzno;
•    36.LXIV.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
•    37.LXIV.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 .
8.    Oświadczenia.
9.    Komunikaty.
10.   Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.   Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XLIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie
30 kwietnia 2021 roku godzina 10:30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 27.XLIII.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat;
 • 28.XLIII.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn. " Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1";
 • 29.XLIII.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: "Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław";
 • 30.XLIII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
 • 31.XLIII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

XLII sesja Rady Miejskiej w Debrznie
26 marca 2021 roku godzina 10:30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołi z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6.Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 20.XLII.2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2021;
 • 21.XLII.2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 22.XLII.2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 23.XLII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
 • 24.XLII.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 .

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XLI (NADZWYCZAJNA) sesja Rady Miejskiej w Debrznie
5 marca 2021 roku godzina 11:30
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji rady Miejskiej w Debrznie.

4. Podjęcie uchwał:

 • 17.XLI.2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19,
 • 18.XLI.2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19.

5. Oświadczenia.

6. Komunikaty.

7. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Debrznie

XL sesja Rady Miejskiej w Debrznie

26 luty 2021 roku o godzinie 10:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

 • przyjęcie projektu porządku obrad,

 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz wykonania uchwał i postanowień Rady w 2020 roku.

6.Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie Rejonu Człuchowskiego w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwał:

 • 11.XL.2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2021 roku;

 • 12.XL.2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji;

 • 13.XL.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;

 • 14.XL.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

9. Oświadczenia.

10. Komunikaty.

11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXIX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
29 stycznia  2021 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z bieżącej działalności, oraz wykonania uchwał,i postanowień Rady w 2020 roku.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2020 rok.
8.    Podjęcie uchwał:
•    01.XXXIX.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie;
•    02.XXXIX.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2021 rok;
•    03.XXXIX.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji;
•    04.XXXIX.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Debrzna;
•    05.XXXIX.2021 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia u ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021-2035;
•    06.XXXIX.2021 w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028;
•    07.XXXIX.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok;
•    08.XXXIX.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
9.    Oświadczenia.
10.    Komunikaty.
11.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
29 grudnia 2020 roku  o godzinie 12.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Podjęcie uchwał :
•    97.XXXVIII.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
•    98.XXXVIII.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Debrzno;
•    99.XXXVIII.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie;
•    100.XXXVIII2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    101.XXXVIII2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
8.    Oświadczenia.
9.    Komunikaty.
10.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.  Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
18 grudnia 2020 roku  o godzinie 11.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2021-2033.
8.    Podjęcie uchwały Nr 94.XXXVII.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
9.    Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10.    Uchwalenie budżetu na 2021 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c)    stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d)    głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)    głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 95.XXXVII.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok.
11.    Podjęcie uchwały :
• 96.XXXVII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok.
12. Oświadczenia.
13 .Komunikaty.
14 .Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15 . Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
20 listopada 2020 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych,  i  zaproszonych gości;  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwały :
•   90.XXXVI.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
20 listopada 2020 roku  o godzinie 12.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.    Otwarcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
3.    Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.    Podjęcie uchwał :
•    88.XXXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    89.XXXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
5.    Oświadczenia.
6.    Komunikaty.
7.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XXXIV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
30 października 2020 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych,  i  zaproszonych gości;  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    79.XXXIV.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok;
•    80.XXXIV.2020 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu i terminów płatności;
•    81.XXXIV.2020 w sprawie wysokości opłatry od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
•    82.XXXIV.2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
•    83.XXXIV.2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
•    84.XXXIV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
•    85.XXXIV.2020 w sprawie rocznego programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
•    86.XXXIV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    87.XXXIV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XXXIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
13 października 2020 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.    Otwarcie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
3.    Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.    Podjęcie uchwał :
•    77.XXXIII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    78.XXXIII.2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
5.    Oświadczenia.
6.    Komunikaty.
7.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XXXII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
25 września 2020 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad;  przywitanie radnych,  i  zaproszonych gości;  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.  Podjęcie uchwał:
•    74.XXXII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    75.XXXII.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie;
•    76.XXXII.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Debrznie.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
17 września 2020 roku  o godzinie 12.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
4.  Podjęcie uchwały :
• 73.XXXI.2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021.
5.   Oświadczenia.
6.  Komunikaty.
7.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8.   Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 


XXX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
28 sierpnia 2020 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad;  przywitanie radnych,  i zaproszonych gości;  stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.  Podjęcie uchwał:
•    65.XXX.2020    w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym    dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Debrzno;
•    66.XXX.2020      w   sprawie   zawarcia   porozumienia   międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Debrzno;
•    67.XXX.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    68.XXX.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie;
•    69.XXX.2020   w   sprawie   określenia   terminu,   częstotliwości   i   trybu uiszczania    opłaty    za    gopspodarowanie    odpadami    komunalnymi od nieruchomości   na których znajdują się   domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
04 sierpnia 2020 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
•    wybór Komisji Uchwał i Wniosków, -    przyjęcie projektu porządku obrad,  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Podjęcie uchwał:
•    44.XXIX.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie;
•    45.XXIX.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno;
•    46.XXIX.2020 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
•    47.XXIX.2O2O w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno;
•    48.XXIX.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno;
•    49.XXIX.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
•    50.XXIX.2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności;
•    51.XXIX.2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
•    52.XXIX.2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;
•    53.XXIX.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tyrbu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku;
•    54.XXIX.2O2O w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
•    55.XXIX.2O2O w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
•    56.XXIX.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
•    57.XXIX.2020 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
•    58.XXIX.2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag;
•    59.XXIX.2020 w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grzymiasławiu odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych;
•    60.XXIX.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno;
•    61.XXIX.2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.„Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ;
•    62.XXIX.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    63.XXIX.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032;
•    64.XXIX.2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Zielone Wzgórze ”;
8.    Oświadczenia.
9.    Komunikaty.
10.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.    Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XXVIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
15 lipca 2020 roku  o godzinie 12.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.  Otwarcie obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosków o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał :
•    40.XXVIII.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zestawu rejestrowego na udziałach Gminy Debrzno w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór SP. Z oo. W Nowym Dworze jako zabezpieczenia,
z tytułu  udzielonej  przez Narodowy  Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu;
•    4 LXXVI 11.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
42.XXVIII.2020 w    sprawie    wprowadzenia    zmian    do    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
•    43.XXVIII.2020  w  sprawie     pozostawienia  bez  rozpoznania  skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie i zastępcę dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie .
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXVII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
29 czerwca 2020 roku  o godzinie 12.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
•    wybór Komisji Uchwał i Wniosków, -    przyjęcie projektu porządku obrad,  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2019.
8.   Podjęcie uchwały Nr 34.XXVII.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.
9.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok:
a)   sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok;
b)   sprawozdanie finansowe za 2019 rok;
c)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok;
d)   informacja o stanie mienia komunalnego;
e)   opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)   podjęcie uchwały Nr  35.XXVII.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
h)  podjęcie uchwały Nr 36.XXVII.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
10.Podjęcie uchwał :
37.XXVII.2020 w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
38.XXVII.2020 o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie;
39.XXVII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok;
40.XXVII.2020 w sprawie    wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2032. 11 .Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad   XXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXVI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
29 maja 2020 roku  o godzinie 11.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych,  i  zaproszonych gości;  stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał:
•    28.XXVI.2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Zielone Wzgórze ";
•    29.XXVI.2020 w sprawie udzielenia pomocy   finansowej   do   zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego    dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie;
•    30.XXVI.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
22 kwietnia 2020 roku  o godzinie 12.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.  Otwarcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał
•    20.XXV.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ;
•    21.XXV.2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021 ;
•    22.XXV.2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno ;
•    23.XXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
•    24.XXV.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Debrzno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
•    25.XXV.2020 w sprawie    zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców,  których  płynność finansowa  uległa  pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych zpowoduCOVID-19;
•    26.XXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    27.XXV.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
27 marca 2020 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał :
•    14.XXIV.2020  o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno.;
•    15.XXIV.2020   zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy;
•    16.XXIV.2020  w sprawie   wykazu   kąpielisk   oraz   określenia   sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2020 roku;
•    17.XXIV.2020 w sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    18.XXIV.2020  w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
28 lutego 2020 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.  Podjęcie uchwał :
•    08.XXIII.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2020;
•    09.XXIII.2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021;
•    10.XXIII.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
•    11.XXIII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok;
•    12.XXII 1.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
8.  Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
31 stycznia 2020 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwał :
•    01.XXII.2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie
•    02.XXII.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2020 rok.
•    03.XXII.2020 w sprawie o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno;
•    04.XXII.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, Gmina Debrzno;
•    05.XXIL2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok.
•    06.XXII.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032
•    07.XXII.2020 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo- Gminnego z siedzibą w Człuchowie.
9.    Oświadczenia.
10.    Komunikaty.
11.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
30 grudnia 2019 roku  o godzinie 12.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Podjęcie uchwał:
•    91.XXI.2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
•    92.XXI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok;
•    93.XXI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
•    94.XXI.2019 w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
8.    Oświadczenia.
9.    Komunikaty.
10.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.    Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
19 grudnia 2019 roku  o godzinie 10.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.    Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.    Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.    Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
8.    Podjęcie uchwały Nr 84.XX.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
9.    Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10.    Uchwalenie budżetu na 2020 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c)    stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d)    głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)    głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 85.XX.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok.
11.    Podjęcie uchwał :
•    86.XX.2019 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy;
•    87.XX.2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali;
•    88.XX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok;
•    89.XX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
12.    Oświadczenia.
13.    Komunikaty.
14.    Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.    Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVIX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
28 listopada 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVII  sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•     79.XIX.2019 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania   i   odwoływania  członków  Zespołu   Interdyscyplinarnego w Debrznie;
•     80.XIX.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
•     81.XIX.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok;
•     82.XIX.2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg;
83.XIX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok;
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
05 listopada 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał :
•    76.XVIII.2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC   ' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ;
.    77.XVIII.2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady  Miejskiej  w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku;
•    78.XVIII.2019   w   sprawie   wprowadzenia   zmian   w   budżecie   Gminy Debrzno na 2019 rok.
5.  Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
25 października 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVII  sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    63.XVII.2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno ;
•    64.XVII.2019 w sprawie   wyboru   ławnika   do   Sądu    Rejonowego w Człuchowie na kadencję 2020-2023;
•    65.XVII.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy;
•    66.XVII.2019 o zmianie uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie  z dnia 29 października 2015   roku  w  sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz nadania jej Statutu ;
•    67.XVII.2019 w sprawie rocznego programu współpracy na 2020 rok z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;
•    68.XVII.2019  w  sprawie  wyrażenia zgody  na  udzielenie  bonifikaty od opłat  rocznych  w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ;
•    69.XVII.2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
•    70.XVII.2019 w  sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ;
•    71.XVII.2019 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz oraz sposobu poboru i terminów płatności ;
•    72.XVII.2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności ;
•    73.XV1I.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych ;
•    74.XVII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok;
•    75.XVII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032;
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
13 września 2019 roku  o godzinie 11.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał :
•    59.XVI.2018 w sprawie    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie;
•    60.XVI.2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Debrzno na 2019 rok.
5.  Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
30 sierpnia 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    49.XV.2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
•    50.XV.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
•     51.XV.2019  zmieniająca Uchwałę Nr 65.XVI.2015 Rady  Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie.
•    52.XV.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie;
•    53.XV.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeczonie;
•    54.XV.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie;
•    55.XV.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok;
•    56.XV.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032;
•    57.XV.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno;
•     58.XV.2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11 .Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XIV sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
09 lipca 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosków o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał :
•    45.XIV.2019  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok;
•    46.XIV.2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzek Dobrzynki;
•    47.XIV.2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
•    48.XIV.2019 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Debrzna.
5.  Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
28 czerwca 2019 roku  o godzinie 12.30 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
•     wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
•     przyjęcie projektu porządku obrad,
•     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2018.
8.   Podjęcie uchwały  Nr 38.XIII.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.
9.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2018 rok:
a)   sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok;
b)   sprawozdanie finansowe za 2018 rok;
c)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok;
d)   informacja o stanie mienia komunalnego;
e)   opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)   podjęcie uchwały Nr   39.XIII.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
h)   podjęcie uchwały Nr 40.XI11.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10.Podjęcie uchwał :
•     41.XI1I.2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogi , jakim powinny odpowiadać składane projekty.
•     42.XIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok;
•     43.X1I.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
11 .Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
31 maja 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    36.XII.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok ;
•    37.XII.2019 w sprawie  wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
l0. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11 .Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XI sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
26 kwietnia 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.  Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    28.XI.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, Gmina Debrzno;
•    29.XI.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ;
•    30.XI.2019  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane;
•    31.XI.2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
•    32.XI.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
•    33.XI.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok ;
•    34.XI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


X sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
29 marca 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i  zaproszonych gości;  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał :
•    20.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali;
•    21.X.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie;
•    22.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno;
•    23.X.2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2019;
•    24.X.2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie ;
•    25.X.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok ;
•    26.X.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej   na   lata   2019-2032.
9.   Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


IX sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
12 marca 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał :
•    18.IX.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn: „ Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo" ;
•    19.IX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok.
5. Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


VIII sesja Rady Miejskiej  w  Debrznie
22 lutego 2019 roku  o godzinie 10.00 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 1. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
 3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
 4. Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
 5. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie rejonu powiatu człuchowskiego w roku 2018.
 6. Podjęcie uchwał :
 • 08.VIII.2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
 • 09.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok,
 • 10.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stalach Komisji Rady na 2019 rok.
 • 11.VIII.2019  w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 12.VIII.2019  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
 • 13.VIII.2019 w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Gminy Debrzno;
 • 14.VIII.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy;
 • 15.VIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok.                           
 1. Oświadczenia.
 2. Komunikaty.
 3. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


VII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
06 lutego 2019 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał:
a)  02.VII.2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
b)  03.VII.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
c)   04.VII.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d)  05.VII.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


VI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
10 stycznia 2019 r. o godz. 13:30
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwały  :
•    01.VI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie    Gminy Debrzno na 2019 rok.
5. Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


V sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał   :
•     98.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie   Miasta i Gminy Debrzno;
•     99.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej   Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
5.  Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


IV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
18 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących  jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja  Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Opinia  Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
8.   Podjęcie uchwały Nr 85.IV.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
9.   Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10.Uchwalenie budżetu na 2019 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)  głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 86.IV.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok.
11 .Podjęcie uchwały  :
•    87.IV.2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania   zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
12.Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


III sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących     jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał:
•     80.III.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
•     81.III.2018  w sprawie     rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
•     82.III.2018 w sprawie    przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok.
•     83.III.2018   w   sprawie      określenia   wzoru   formularzy   na   podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;
•     84.III.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


II sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22 listopada 2018 r. o godz. 11:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad.
3.   Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej .
4.   Powołanie składu Komisji Rewizyjnej.
5.   Powołanie składu Komisji Skarg. Wniosków i Petycji.
6.   Wybór członków Stałych Komisji Rady.
7.   Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 9 listopada 2018 r.sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin. rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku III