Urząd Miejski w Debrznie

Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Debrznie

2024 

3/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu3_24_0001.pdf
Opis: 3/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-23 13:17:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2/2024 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu2_24_0001.pdf
Opis: 2/2024 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-23 13:17:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1/2024 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu1_24_0001.pdf
Opis: 1/2024 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2024 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-01-23 13:10:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


90/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: pu90_2023_0001.pdf
Opis: 90/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-14 07:53:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 8.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu89_2023_0001.pdf
Opis: 89/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:31:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 37.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: pu88_2023_0001.pdf
Opis: 88/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-14 07:52:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu87_2023_0001.pdf
Opis: 87/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:31:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2023_0001.pdf
Opis: 86/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:30:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu85_23_0001.pdf
Opis: 85/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-24 14:07:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84/2023 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu Szczegóły pliku
Nazwa: pu84_2023_0002.pdf
Opis: 84/2023 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:29:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu83_2023_0001.pdf
Opis: 83/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:27:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu82_2023_0001.pdf
Opis: 82/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:26:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: pu81_2023_0001.pdf
Opis: 81/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:25:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80/2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu80_2023_0001.pdf
Opis: 80/2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:24:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79/2023 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu79_2023_0001.pdf
Opis: 79/2023 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:23:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu78_2023_0001.pdf
Opis: 78/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:23:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77/2023 w sprawie rocznego programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu77_2023_0001.pdf
Opis: 77/2023 w sprawie rocznego programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:22:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2548G DK NR 22 - STANISŁAWKA DP NR 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: pu76_23_0001.pdf
Opis: 76/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2548G DK NR 22 - STANISŁAWKA DP NR 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-13 13:43:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: pu75_23_0001.pdf
Opis: 75/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 14:32:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: pu74_23_0001.pdf
Opis: 74/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 14:30:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_73_23_0001.pdf
Opis: 73/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2024-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-11-10 14:28:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: pu72_2023_0001.pdf
Opis: 72/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:20:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu71_23_0001.pdf
Opis: 71/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-25 11:12:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70/2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Szczegóły pliku
Nazwa: pu70_23_0001.pdf
Opis: 70/2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:12:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Szczegóły pliku
Nazwa: pu69_23_0001.pdf
Opis: 69/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:11:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68/2023 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE oraz ustalenia jego statutu Szczegóły pliku
Nazwa: pu68_23_0001.pdf
Opis: 68/2023 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ZŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE oraz ustalenia jego statutu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:07:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67/2023 w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025 Szczegóły pliku
Nazwa: pu67_23_0001.pdf
Opis: 67/2023 w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DEBRZNO NA LATA 2023-2025
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:05:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 12.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66/2023 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu66_23_0001.pdf
Opis: 66/2023 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:04:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

65/2023 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu65_23_0001.pdf
Opis: 65/2023 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 10:03:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu64_23_0001.pdf
Opis: 64/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 09:45:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu63_23_0001.pdf
Opis: 63/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-10-24 09:42:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły pliku
Nazwa: pu62_2023_0001.pdf
Opis: 62/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-18 11:17:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035 Szczegóły pliku
Nazwa: pu61_23_0001.pdf
Opis: 61/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2035
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-22 09:33:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2023 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu60_II_0001.pdf
Opis: 60/2023 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-22 09:31:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2023 w sprawi wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu60_2023_0001.pdf
Opis: 60/2023 w sprawi wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-09-18 11:15:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59/2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratora Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_59.pdf
Opis: 59/2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratora Rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: 2023-07-27 08:20:49
Data dodania: 2023-07-28 08:21:06
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 1.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu58_2023_0001.pdf
Opis: 58/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-12-12 10:19:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_57.pdf
Opis: 57/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: 2023-07-27 08:19:13
Data dodania: 2023-07-28 08:19:33
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 7.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: UCHW_56.pdf
Opis: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: 2023-07-27 08:14:45
Data dodania: 2023-07-28 08:17:07
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Ziarnek Anna
Rozmiar pliku: 2.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu55_23_0001.pdf
Opis: 55/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:08:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_54_23_0001.pdf
Opis: 54/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:45:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53/2023 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu_53_23_0001.pdf
Opis: 53/2023 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:44:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52/2023 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły pliku
Nazwa: pu_52_23_0001.pdf
Opis: 52/2023 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:43:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu_51_23_0001.pdf
Opis: 51/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:41:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu50_23_0001.pdf
Opis: 50/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:38:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: pu49_23_0001.pdf
Opis: 49/2023 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:37:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48/2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratora rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: pu48_23_0001.pdf
Opis: 48/2023 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwały Rady Miejskiej w Debrznie wniesione przez Prokuratora rejonowego w Człuchowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-07-12 14:36:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu47_2023_0001.pdf
Opis: 47/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji programu usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:51:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu46_2023_0001.pdf
Opis: 46/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:45:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu45_2023_0001.pdf
Opis: 45/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:44:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: pu44_2023_0001.pdf
Opis: 44/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:42:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

43/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: u_40_2023_0001.pdf
Opis: 40.LXXX.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorze Staw Miejski i Żuczek w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-16 13:42:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

42/2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu42_23_0001.pdf
Opis: 42/2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:12:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

41/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_41_2023_0001.pdf
Opis: 41/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:38:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

40/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły pliku
Nazwa: pu40_2023_0001.pdf
Opis: 40/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:49:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

39/2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu39_2023_0001.pdf
Opis: 39/2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-14 14:07:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

38/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu38_2023_0001.pdf
Opis: 38/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-06-23 09:40:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

37/2023 w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu37_2023_0001.pdf
Opis: 37/2023 w sprawie przyjęcia regulaminów kąpielisk na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-18 12:13:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

36/2023 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: pu36_2023_0001.pdf
Opis: 36/2023 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-18 12:11:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35/2023 w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu35_23_0001.pdf
Opis: 35/2023 w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:13:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

34/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły pliku
Nazwa: pu34_23_0001.pdf
Opis: 34/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:15:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

33/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu33_2023_0001.pdf
Opis: 33/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-04 14:23:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

32/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu32_2023_0001.pdf
Opis: 32/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-05-04 14:22:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Szczegóły pliku
Nazwa: pu31_23_0001.pdf
Opis: 31/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:16:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30/2023 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły pliku
Nazwa: pu30_23_0001.pdf
Opis: 30/2023 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:18:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu29_2023_0001.pdf
Opis: 29/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-19 13:21:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

28/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu28_2023_0001.pdf
Opis: 28/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-04-19 13:20:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu27_23_0001.pdf
Opis: 27/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 14:19:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu26_2023_0001.pdf
Opis: 26/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-21 10:15:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu25_2023_0001.pdf
Opis: 25/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-21 10:12:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24/2023 o zmianie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu24_2023_0001.pdf
Opis: 24/2023 o zmianie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-21 10:11:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Debrzno na lata 2021-2028 Szczegóły pliku
Nazwa: pu23_2023_0001.pdf
Opis: 23/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Debrzno na lata 2021-2028
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-03-21 10:10:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 44.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia Szczegóły pliku
Nazwa: pu22_23_0001.pdf
Opis: 22/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:55:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

21/23 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023 Szczegóły pliku
Nazwa: pu21_23_0001.pdf
Opis: 21/23 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:54:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu20_23_0001.pdf
Opis: 20/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:52:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19/23 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: pu19_23_0001.pdf
Opis: 19/23 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:51:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu18_23_0001.pdf
Opis: 18/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:51:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu17_23_0001.pdf
Opis: 17/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-22 14:26:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

16/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu16_23_0001.pdf
Opis: 16/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-22 14:26:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu15_23_0001.pdf
Opis: 15/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-22 14:25:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14/23 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły pliku
Nazwa: pu14_23_0001.pdf
Opis: 14/23 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-08-09 11:49:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13/23 w sprawie uchwalenia Statutu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu13_23_0001.pdf
Opis: 13/23 w sprawie uchwalenia Statutu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-22 14:24:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030 Szczegóły pliku
Nazwa: pu12_23_0001.pdf
Opis: 12/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-02-22 14:23:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 17.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11/23 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji rady na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu11_23.pdf
Opis: 11/23 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji rady na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-30 09:00:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu10_23_0001.pdf
Opis: 10/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-30 08:59:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły pliku
Nazwa: pu9_23_0001.pdf
Opis: 9/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-30 08:58:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8/23 w sprawie przystąpienia Gminy Debrzno do Stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich Szczegóły pliku
Nazwa: pu8_2023_0001.pdf
Opis: 8/23 w sprawie przystąpienia Gminy Debrzno do Stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 14:01:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu7_2023_0001.pdf
Opis: 7/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2023-2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 14:00:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6/23 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu6_23_II_0001.pdf
Opis: 6/23 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-30 08:56:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu6_2023_0001.pdf
Opis: 6/23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:59:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1 Szczegóły pliku
Nazwa: pu5_2023_0001.pdf
Opis: 5/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:58:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Szczegóły pliku
Nazwa: pu4_2023_0001.pdf
Opis: 4/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:56:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Szczegóły pliku
Nazwa: pu3_2023_0001.pdf
Opis: 3/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:54:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2/23 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły pliku
Nazwa: pu2_2023_0001.pdf
Opis: 2/23 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:52:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zawrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Szczegóły pliku
Nazwa: pu1_2023_0001.pdf
Opis: 1/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zawrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-23 13:48:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 


108/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu108_2022_0001.pdf
Opis: 108/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 10:19:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

107/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu107_2022_0001.pdf
Opis: 107/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 10:17:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

106/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu106_2022_0001.pdf
Opis: 106/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-02 10:16:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

105/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: pu105_2022_0001.pdf
Opis: 105/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:30:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

104/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: pu104_2022_0001.pdf
Opis: 104/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:28:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

103/2022 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności Szczegóły pliku
Nazwa: pu103_2022_0001.pdf
Opis: 103/2022 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:27:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

102/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu102_2022_0001.pdf
Opis: 102/2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:25:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

101/2022 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu101_2022_0001.pdf
Opis: 101/2022 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:22:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

100/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu100_2022_0001.pdf
Opis: 100/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-23 08:20:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

99/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu99_22_0001.pdf
Opis: 99/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:14:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

98/2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu98_22_0001.pdf
Opis: 98/2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2023 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:12:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

97/2022 II w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu97_2022_II_0001.pdf
Opis: 97/2022 II w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-18 12:05:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 47.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

97/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu97_2022_0001.pdf
Opis: 97/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-18 12:04:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 42.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

96/2022 II w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023/2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu96_2022_II_0001.pdf
Opis: 96/2022 II w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023/2032
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2023-01-18 12:03:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 9.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

96/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu96_2022_0001.pdf
Opis: 96/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-12-15 09:11:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 8.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

91/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu91_2022_0001.pdf
Opis: 91/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 09:00:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

90/2022 w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu90_2022_0001.pdf
Opis: 90/2022 w sprawie rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:57:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89/2022 w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie Szczegóły pliku
Nazwa: pu89_2022_0001.pdf
Opis: 89/2022 w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:55:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: pu88_2022_0001.pdf
Opis: 88/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:53:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: pu87_2022_0001.pdf
Opis: 87/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:52:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2022_0001.pdf
Opis: 86/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:50:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński Szczegóły pliku
Nazwa: pu85_2022_0001.pdf
Opis: 85/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:49:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Szczegóły pliku
Nazwa: pu84_2022_0001.pdf
Opis: 84/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:47:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu83_2022_0001.pdf
Opis: 83/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:45:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu82_2022_0001.pdf
Opis: 82/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-28 08:43:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81/2022 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu81_2022_0001.pdf
Opis: 81/2022 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-16 14:02:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80/2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu80_2022_0001.pdf
Opis: 80/2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-11-16 14:01:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.85 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno

78/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym

77/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu77_2022_0001.pdf
Opis: 77/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-26 09:32:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 7.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76/2022 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu76_2022_0001.pdf
Opis: 76/2022 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-26 09:30:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: pu76_2022_0001.pdf
Opis: 76/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-24 13:32:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75/2022 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu75_2022_0001.pdf
Opis: 75/2022 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-24 13:27:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74/2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu74_2022_0001.pdf
Opis: 73/2022 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-24 13:25:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu73_2022_0001.pdf
Opis: 73/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-24 13:24:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72/2022 II w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

72/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu72_2022_0001.pdf
Opis: 72/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-24 13:22:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.86 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_71_2022.pdf
Opis: 71/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-10-04 10:23:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu69_2022.pdf
Opis: 69/2022 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 07:45:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69/2022 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu69_2022.pdf
Opis: 69/2022 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 07:45:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68/2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu68_2022.pdf
Opis: 68/2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 07:44:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67/2022 w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu67_2022.pdf
Opis: 67/2022 w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-09-23 07:39:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66/2022 sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033

65/2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Debrzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły pliku
Nazwa: u64_2022.pdf
Opis: 64.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Debrzno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:21:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64/2022 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat oraz sposobu dystrybucji biletów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Debrzno oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie Szczegóły pliku
Nazwa: u63_2022.pdf
Opis: 63.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen biletów, opłat oraz sposobu dystrybucji biletów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Debrzno oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:19:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63/2022  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u62_2022.pdf
Opis: 62.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:16:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62/2022 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u61_2022.pdf
Opis: 61.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:15:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61/2022 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Szczegóły pliku
Nazwa: u60_2022.pdf
Opis: 60.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Debrzno zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:10:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2022 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński Szczegóły pliku
Nazwa: u59_2022.pdf
Opis: 59.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Debrzno, Lipka, Człuchów i Kamień Krajeński
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:08:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u58_2022.pdf
Opis: 58.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:06:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: u57_2022.pdf
Opis: 57.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:03:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57/2022 o zmianie uchwały nr 94.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu57_2022.pdf
Opis: 57/2022 o zmianie uchwały nr 94.LIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-24 07:57:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56/2022 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych Szczegóły pliku
Nazwa: u55_2022.pdf
Opis: 55.LXIV.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-30 11:01:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2022/2023 Szczegóły pliku
Nazwa: pu55_2022.pdf
Opis: 55/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2022/2023
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-24 07:50:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Szczegóły pliku
Nazwa: pu54_2022.pdf
Opis: 54/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-08-24 07:48:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 20.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu53_2022.pdf
Opis: 53/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-06 13:59:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowa, 2550G ul. Królewska Szczegóły pliku
Nazwa: pu52_2022.pdf
Opis: 52/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowa, 2550G ul. Królewska
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-06 13:58:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22- Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: pu51_2022.pdf
Opis: 51/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22- Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-06 13:56:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu50_2022.pdf
Opis: 50/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-27 14:44:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 8.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu49_2022.pdf
Opis: 49/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-27 14:43:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48/2022 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu48_2022.pdf
Opis: 48/2022 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-27 14:42:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu47_2022.pdf
Opis: 47/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-24 13:44:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46/2022 II w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu46_2022 II.pdf
Opis: 46/2022 II w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 roku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-27 14:40:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu46_2022.pdf
Opis: 46/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-24 13:40:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu45_2022.pdf
Opis: 45/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-06-24 13:38:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu44_2022.pdf
Opis: 44/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 10:01:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

43/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: pu43_2022.pdf
Opis: 43/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-01 09:59:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

42/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu42_2022.pdf
Opis: 42/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-25 09:58:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

41/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu41_2022.pdf
Opis: 41/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-25 09:56:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

40/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu40_2022.pdf
Opis: 40/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-23 14:12:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

39/2022 w sprawie uchylenia uchwały dot. udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu39_2022.pdf
Opis: 39/2022 w sprawie uchylenia uchwały dot. udzielenie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-23 14:11:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

38/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu38_2022.pdf
Opis: 38/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-25 11:05:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

37/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych Szczegóły pliku
Nazwa: pu37_2022.pdf
Opis: 37/2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Debrznie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-25 11:04:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

36/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu36_2022.pdf
Opis: 36/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-05-25 11:01:50
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu35_2022.pdf
Opis: 35/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-21 11:17:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

34/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu34_2022.pdf
Opis: 34/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-21 11:16:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

33/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu33_2022.pdf
Opis: 33/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-04-21 11:15:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu30_2022.pdf
Opis: 30/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 12:12:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu29_2022.pdf
Opis: 29/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 12:09:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

28/2022 w sprawie wprowadzenia zmian poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu28_2022.pdf
Opis: 28/2022 w sprawie wprowadzenia zmian poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 12:07:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27/2022 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu27_2022.pdf
Opis: 27/2022 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 12:06:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26/2022 w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu26_2022.pdf
Opis: 26/2022 w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 12:05:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu25_2022.pdf
Opis: 25/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 11:57:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu24_2022.pdf
Opis: 24/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 11:54:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: pu23_2022.pdf
Opis: 23/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 11:48:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

19/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu19_2022.pdf
Opis: 19/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:44:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu18_2022.pdf
Opis: 18/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:43:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Szczegóły pliku
Nazwa: pu14_2022.pdf
Opis: 14/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:41:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13/2022 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Debrznie przy ul. Rynek Szczegóły pliku
Nazwa: pu13_2022.pdf
Opis: 13/2022 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Debrznie przy ul. Rynek
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:38:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach Szczegóły pliku
Nazwa: pu12_2022.pdf
Opis: 12/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:37:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11/2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu11_2022.pdf
Opis: 11/2022 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-25 13:35:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu10_2022.pdf
Opis: 10/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-10 08:35:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

09/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu9_2022 (2).pdf
Opis: 09/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-10 08:32:29
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

08/2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu8_2022.pdf
Opis: 08/2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-10 08:31:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

07/2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: pu7_2022.pdf
Opis: 07/2022 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-10 08:26:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

06/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi Szczegóły pliku
Nazwa: pu06_2022.pdf
Opis: 06/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:30:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

05/2022 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia Szczegóły pliku
Nazwa: pu05_2022.pdf
Opis: 05/2022 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-27 08:08:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

04/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu4_2022.pdf
Opis: 04/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-27 08:06:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

03/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu03_2022.pdf
Opis: 03/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-01-27 08:05:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

02/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu02_2022.pdf
Opis: 02/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:29:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

01/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu01_2022.pdf
Opis: 01/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:28:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


 


 

95/2021 w sprawie uchylenia uchwały dot. ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków Szczegóły pliku
Nazwa: pu95_2021.pdf
Opis: 95/2021 w sprawie uchylenia uchwały dot. ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:47:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

94/2021 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno

93/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

92/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu92_2021.pdf
Opis: 92/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:41:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 4.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

91/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu91_2021.pdf
Opis: 91/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:41:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

90/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu90_2021.pdf
Opis: 90/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:27:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

89/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: pu89_2021.pdf
Opis: 89/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:25:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

88/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżącej w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1 Szczegóły pliku
Nazwa: pu88_2021.pdf
Opis: 88/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżącej w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:22:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu7_2021.pdf
Opis: 87/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:20:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2021.pdf
Opis: 86/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2022 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:19:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 16.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu85_2021.pdf
Opis: 85/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-01 10:18:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

84/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok

83/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu83_2021.pdf
Opis: 83/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: 2021-12-01 12:13:36
Data dodania: 2021-12-07 12:13:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

82/2021 w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu82_2021.pdf
Opis: 82/2021 w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:22:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

81/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu81_2021.pdf
Opis: 81/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:20:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

80/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym Szczegóły pliku
Nazwa: pu80_2021.pdf
Opis: 80/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:19:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79/2021 II w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu79_2021_II.pdf
Opis: 79/2021 II w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:17:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

79/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu79_2021.pdf
Opis: 79/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-11-22 10:16:46
Data dodania: 2021-12-06 10:17:16
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78/2021 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu78_2021_II.pdf
Opis: 78/2021 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:15:47
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

78/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu78_2021.pdf
Opis: 78/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-11-22 10:13:39
Data dodania: 2021-12-06 10:13:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77/2021 II w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: pu77_2021_II.pdf
Opis: 77/2021 II w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-12-06 10:12:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

77/2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: pu77_2021.pdf
Opis: 77/2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2021-11-03 10:11:17
Data dodania: 2021-12-06 10:11:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

76/2021 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków Szczegóły pliku
Nazwa: pu_76_2021.pdf
Opis: 76/2021 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Debrzno urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
Utworzono: 2021-11-18 12:12:26
Data dodania: 2021-11-19 12:12:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

75/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_75_2021.pdf
Opis: 75/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok
Utworzono: 2021-11-04 12:09:37
Data dodania: 2021-11-19 12:09:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_74_2021.pdf
Opis: 74/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-26 10:11:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

73/2021 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Szczegóły pliku
Nazwa: pu_73_2021.pdf
Opis: 73/2021 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-26 10:10:08
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: pu72_2021.pdf
Opis: 72/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Debrzna
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 10:40:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali Szczegóły pliku
Nazwa: pu_71_2021.pdf
Opis: 71/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-26 10:09:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

70/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu70_2021__2.pdf
Opis: 70/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 10:38:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

69/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu69_2021_2.pdf
Opis: 69/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 10:38:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

68/2021 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu68_2021_2.pdf
Opis: 68/2021 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 10:37:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67/2021 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu67_2021_2.pdf
Opis: 67/2021 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-11-02 10:36:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

66/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: pu66_2021.pdf
Opis: 66/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-10-06 13:49:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

64/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu64_2021.pdf
Opis: 64/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-27 09:56:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

63/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu63_2021.pdf
Opis: 63/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-27 09:55:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

62/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu62_2021.pdf
Opis: 62/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: 2021-09-20 09:54:40
Data dodania: 2021-09-27 09:54:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

61/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły pliku
Nazwa: pu61_2021.pdf
Opis: 61/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-27 09:53:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miłachowo Szczegóły pliku
Nazwa: pu60_2021.pdf
Opis: 60/2021 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Miłachowo"
Utworzono: 2021-09-16 09:51:03
Data dodania: 2021-09-27 09:51:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

59/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka Szczegóły pliku
Nazwa: pu59_2021.pdf
Opis: 59/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka
Utworzono: 2021-09-16 09:49:19
Data dodania: 2021-09-27 09:49:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

58/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu58_2021.pdf
Opis: 58/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-25 10:27:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 9.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

57/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu57_2021.pdf
Opis: 57/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-08-18 10:26:03
Data dodania: 2021-08-25 10:26:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 6.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

56/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka Szczegóły pliku
Nazwa: pu56_2021.pdf
Opis: 56/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Lipka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Debrzno i będących w zarządzie Nadleśnictwa Lipka
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-25 10:25:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

55/2021 w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania Szczegóły pliku
Nazwa: pu55_2021.pdf
Opis: 55/2021 w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-25 10:23:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

54/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły pliku
Nazwa: pu54_2021.pdf
Opis: 54/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na rok szkolny 2021/2022
Utworzono: 2021-08-10 10:21:56
Data dodania: 2021-08-25 10:22:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

53/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G Szczegóły pliku
Nazwa: pu53_2021.pdf
Opis: 53/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 - Stanisławka DP nr 2550G
Utworzono: 2021-08-18 10:20:37
Data dodania: 2021-08-25 10:20:48
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Debrzno innym instrumentem płatniczym Szczegóły pliku
Nazwa: pu52_2021.pdf
Opis: 52/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Debrzno innym instrumentem płatniczym
Utworzono: 2021-08-18 10:17:05
Data dodania: 2021-08-25 10:17:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

51/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_51_2021.pdf
Opis: 51/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-07-13 08:10:33
Data dodania: 2021-07-15 08:10:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: pu_50_2021.pdf
Opis: 50/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
Utworzono: 2021-07-12 08:08:43
Data dodania: 2021-07-15 08:08:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

49/2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu_49_2021.pdf
Opis: 49/2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-07-12 07:57:56
Data dodania: 2021-07-15 07:58:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

48/2021 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu_48_2021.pdf
Opis: 48/2021 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-07-12 11:29:00
Data dodania: 2021-07-14 11:29:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

47/2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu_47_2021.pdf
Opis: 47/2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna na terenie gminy Debrzno
Utworzono: 2021-07-12 11:27:31
Data dodania: 2021-07-14 11:27:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

46/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły pliku
Nazwa: pu_46_2021.pdf
Opis: 46/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Utworzono: 2021-07-12 07:56:08
Data dodania: 2021-07-15 07:56:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

45/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia osobowych Stałych Komisji Rady Szczegóły pliku
Nazwa: pu_45_2021.pdf
Opis: 45/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia osobowych Stałych Komisji Rady
Utworzono: 2021-07-12 11:23:39
Data dodania: 2021-07-14 11:23:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

44/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: pu_44_2021.pdf
Opis: 44/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-15 08:49:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

43/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_43-2021.pdf
Opis: 43/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-06-21 09:57:54
Data dodania: 2021-06-23 09:58:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

42/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_42-2021.pdf
Opis: 42/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-06-21 09:56:04
Data dodania: 2021-06-23 09:56:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

41/2021 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022 Szczegóły pliku
Nazwa: pu-41-2021.pdf
Opis: 41/2021 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2022
Utworzono: 2021-06-18 13:07:49
Data dodania: 2021-06-18 13:12:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

39/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu39-2021.pdf
Opis: 39.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Utworzono: 2021-06-07 12:27:38
Data dodania: 2021-06-18 12:27:59
Autor pliku: M Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

37/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu37_2021.pdf
Opis: 37/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 12:34:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

36/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu36_2021.pdf
Opis: 36/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 12:32:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Debrzna uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu35_2021.pdf
Opis: 35/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Debrzna uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 12:31:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

34/2021 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu34_2021.pdf
Opis: 34/2021 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 11:51:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

33/2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły pliku
Nazwa: pu33_2021.pdf
Opis: 33/2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-05-26 11:44:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

31/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_312021.pdf
Opis: 31/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-04-23 10:30:39
Data dodania: 2021-04-27 10:30:56
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 5.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_302021.pdf
Opis: 30/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-04-23 10:29:20
Data dodania: 2021-04-27 10:29:34
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

29/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław Szczegóły pliku
Nazwa: pu_292021.pdf
Opis: 29/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław
Utworzono: 2021-04-21 10:26:28
Data dodania: 2021-04-27 10:26:57
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

28/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_282021.pdf
Opis: 28/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipka na zadanie bieżące pn.: Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-27 10:21:42
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

27/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat Szczegóły pliku
Nazwa: pu_272021.pdf
Opis: 27/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-27 10:16:57
Autor pliku: D. Klimek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

26/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Szczegóły pliku
Nazwa: pu_262021.pdf
Opis: 26/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji
Utworzono: 2021-03-26 10:14:20
Data dodania: 2021-04-27 10:14:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

25/2021 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Szczegóły pliku
Nazwa: pu_252021.pdf
Opis: 25/2021 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Debrzno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-27 10:12:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

24/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_24.pdf
Opis: 24/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-03-24 10:20:15
Data dodania: 2021-03-24 10:21:24
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 7.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

23/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_23.pdf
Opis: 23/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-03-24 10:11:29
Data dodania: 2021-03-24 10:12:26
Autor pliku: Jolanta Miszewska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 2.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

22/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_22.pdf
Opis: 22/2021 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-03-24 10:19:10
Data dodania: 2021-03-24 10:19:19
Autor pliku: Wioleta Rossa
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

21/2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_21.pdf
Opis: 21/2021 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2021-03-24 10:08:38
Data dodania: 2021-03-24 10:09:01
Autor pliku: Wioleta Rossa
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

20/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: PROJEKT_20.pdf
Opis: 20/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2021
Utworzono: 2021-03-24 10:06:16
Data dodania: 2021-03-24 10:07:07
Autor pliku: Dominika Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 4.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

18/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_182021.pdf
Opis: 18/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19
Utworzono: 2021-03-05 11:23:05
Data dodania: 2021-03-04 11:23:22
Autor pliku: L. Żandarska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

17/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_172021.pdf
Opis: 17/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19
Utworzono: 2021-03-05 11:20:59
Data dodania: 2021-03-04 11:21:47
Autor pliku: L. Żandarska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

16/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo Szczegóły pliku
Nazwa: pu_162021.pdf
Opis: 16/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadania pn.: Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo
Utworzono: 2021-02-24 10:26:58
Data dodania: 2021-03-02 10:27:14
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu15_2021.pdf
Opis: 15/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Utworzono: 2021-02-19 10:43:03
Data dodania: 2021-02-24 10:43:27
Autor pliku: A. Pluto-Prądzyński
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu14_2021.pdf
Opis: 14/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-02-22 10:40:13
Data dodania: 2021-02-24 10:41:05
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14/2021 II w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 Szczegóły pliku
Nazwa: pu_142021II.pdf
Opis: 14/2021 II w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033
Utworzono: 2021-03-01 10:23:41
Data dodania: 2021-03-02 10:24:01
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 3.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu13_2021.pdf
Opis: 13/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-02-19 10:37:34
Data dodania: 2021-02-24 10:38:07
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13/2021 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu_132021II.pdf
Opis: 13/2021 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-03-01 10:21:21
Data dodania: 2021-03-02 10:21:39
Autor pliku: J. Miszewska
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: pu12_2021.pdf
Opis: 12/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
Utworzono: 2021-02-08 10:35:50
Data dodania: 2021-02-24 10:36:13
Autor pliku: Ł. Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12/2021 II w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do 2030, w tym trybu jej konsultacji Szczegóły pliku
Nazwa: pu_122021II.pdf
Opis: 12/2021 II w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Debrzno do 2030, w tym trybu jej konsultacji
Utworzono: 2021-03-01 10:17:58
Data dodania: 2021-03-02 10:18:20
Autor pliku: M. Rusin
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2021 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu11_2021.pdf
Opis: 11/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2021 roku
Utworzono: 2021-02-05 10:33:02
Data dodania: 2021-02-24 10:33:43
Autor pliku: D. Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. Szczegóły pliku
Nazwa: pu10_2021.pdf
Opis: 10/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.
Utworzono: 2021-01-29 10:30:35
Data dodania: 2021-02-24 10:30:53
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 91.XXXVI.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu9-2021.pdf
Opis: 9/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 91.XXXVI.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.
Utworzono: 2021-01-27 09:13:21
Data dodania: 2021-01-27 09:13:41
Autor pliku: A Trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


8/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033. Szczegóły pliku
Nazwa: pi8-2021.pdf
Opis: 8/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.
Utworzono: 2021-01-22 09:11:58
Data dodania: 2021-01-27 09:12:18
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 11.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


7/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu7-2021.pdf
Opis: 7/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2021-01-22 09:10:16
Data dodania: 2021-01-27 09:10:23
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


6/2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Szczegóły pliku
Nazwa: pu6-2021.pdf
Opis: 6/2021 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Debrzno na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
Utworzono: 2021-01-26 09:08:12
Data dodania: 2021-01-27 09:08:44
Autor pliku: D Faryno-Kus
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 85.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


5/2021 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021 - 2035. Szczegóły pliku
Nazwa: pu5-2021.pdf
Opis: 5/2021 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Debrzno na lata 2021 - 2035.
Utworzono: 2020-12-29 09:01:26
Data dodania: 2021-01-27 09:02:16
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 71.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf102/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.


101/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu101-2020.pdf
Opis: 101/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-12-29 09:57:39
Data dodania: 2021-01-05 09:59:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 11.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


100/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


99/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu99-2020.pdf
Opis: 99/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie
Utworzono: 2020-12-29 09:49:25
Data dodania: 2021-01-05 09:49:46
Autor pliku: Komisja Skarg i Wniosków
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


98/2020 sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu98-2020.pdf
Opis: 98/2020 sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Debrzno
Utworzono: 2020-12-22 13:03:22
Data dodania: 2020-12-23 13:03:42
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

załczniki do projektu uchwały nr98/2020 Szczegóły pliku
Nazwa: pu98-2020zal.pdf
Opis: załczniki do projektu uchwaly nr98/2020
Utworzono: 2020-12-22 13:05:40
Data dodania: 2020-12-23 13:06:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 21.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


97/2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu97-2020.pdf
Opis: 97/2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Utworzono: 2020-12-22 13:20:41
Data dodania: 2020-12-23 13:21:14
Autor pliku: Pluto-Pądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


96/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu96-2020.pdf
Opis: 96/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-12-14 07:53:52
Data dodania: 2020-12-15 07:54:06
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


95/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu95-2020.pdf
Opis: 95/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2020-12-14 07:52:06
Data dodania: 2020-12-15 07:52:34
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 33.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


94/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033. Szczegóły pliku
Nazwa: pu94-2020.pdf
Opis: 94/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.
Utworzono: 2020-12-14 07:49:50
Data dodania: 2020-12-15 07:50:06
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 13.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


93/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu93-2020.pdf
Opis: 93/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-12-15 07:47:27
Data dodania: 2020-12-15 07:47:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 12.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


92/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu92-2020.pdf
Opis: 92/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.
Utworzono: 2020-11-25 07:44:56
Data dodania: 2020-12-15 07:45:14
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


91/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu91-2020.pdf
Opis: 91/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.
Utworzono: 2020-11-19 07:43:08
Data dodania: 2020-12-15 07:43:32
Autor pliku: A trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


90/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu90-2020.pdf
Opis: 90/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-11-20 07:41:05
Data dodania: 2020-12-15 07:41:21
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 12.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


89a/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu89a-2020.pdf
Opis: 89a/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok
Utworzono: 2020-11-09 07:38:45
Data dodania: 2020-12-15 07:39:09
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 34.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


89/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu89-2020.pdf
Opis: 89/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-11-20 07:35:55
Data dodania: 2020-12-15 07:36:13
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


88a/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033. Szczegóły pliku
Nazwa: pu88a-2020.pdf
Opis: 88a/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.
Utworzono: 2020-11-18 07:33:39
Data dodania: 2020-12-15 07:34:14
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 15.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


88/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły pliku
Nazwa: pu88-2020.pdf
Opis: 88/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Utworzono: 2020-11-18 07:26:41
Data dodania: 2020-12-15 07:27:14
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


87/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2020.pdf
Opis: 87/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-10-23 11:44:53
Data dodania: 2020-10-26 11:45:13
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2020-2.pdf
Opis: 87/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-10-30 09:49:35
Data dodania: 2020-10-30 09:49:58
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


86/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu86-2020.pdf
Opis: 86/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-10-22 11:42:32
Data dodania: 2020-10-26 11:42:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

86/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu86-2020-2.pdf
Opis: 86/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-10-30 09:48:23
Data dodania: 2020-10-30 09:48:47
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


85/2020 sprawie: rocznego programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2020.pdf
Opis: 85/2020 sprawie: rocznego programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2020-10-22 11:40:03
Data dodania: 2020-10-26 11:40:35
Autor pliku: M Rusin
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


84/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu84-2020.pdf
Opis: 84/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Utworzono: 2020-10-21 11:37:50
Data dodania: 2020-10-26 11:38:12
Autor pliku: A Pluto-Prądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


83/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2020.pdf
Opis: 83/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: 2020-10-19 11:36:01
Data dodania: 2020-10-26 11:36:19
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


82/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu82-2020.pdf
Opis: 82/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: 2020-10-19 11:33:42
Data dodania: 2020-10-26 11:34:01
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


81/2020 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu81-2020.pdf
Opis: 81/2020 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2020-10-19 11:31:57
Data dodania: 2020-10-26 11:32:14
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


80/2020 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu80-2020.pdf
Opis: 80/2020 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2020-10-19 11:30:05
Data dodania: 2020-10-26 11:30:26
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


79/2020 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu79-2020.pdf
Opis: 79/2020 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok
Utworzono: 2020-10-13 11:28:36
Data dodania: 2020-10-26 11:28:51
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


78/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag Szczegóły pliku
Nazwa: pu78-2020.pdf
Opis: 78/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag
Utworzono: 2020-10-09 09:59:04
Data dodania: 2020-10-09 09:59:11
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


77/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu77-2020.pdf
Opis: 77/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-10-09 09:54:34
Data dodania: 2020-10-09 09:54:52
Autor pliku: J Mizewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


76/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu76-2020.pdf
Opis: 76/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2020-10-09 08:05:29
Data dodania: 2020-10-09 08:05:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


75/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Debrznie


74/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu74-2020-2.pdf
Opis: 74/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-09-16 07:58:08
Data dodania: 2020-10-09 07:58:16
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

74/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu74-2020.pdf
Opis: 74/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 ro
Utworzono: 2020-09-17 14:49:37
Data dodania: 2020-09-23 14:49:59
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


73/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021. Szczegóły pliku
Nazwa: pu73-2020.pdf
Opis: 73/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021.
Utworzono: 2020-09-16 12:01:06
Data dodania: 2020-09-16 12:01:30
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


72/2020 II w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły pliku
Nazwa: pu72-2020-2.pdf
Opis: 72/2020 II w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2020-08-27 11:29:12
Data dodania: 2020-08-31 11:29:32
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

72/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły pliku
Nazwa: pu72-2020.pdf
Opis: 72/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2020-08-27 11:27:25
Data dodania: 2020-08-31 11:27:44
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


71/2020 II w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znaiduia się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyino-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu71-2020-2.pdf
Opis: 71/2020 II w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znaiduia się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyino-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Utworzono: 2020-08-27 11:25:43
Data dodania: 2020-08-31 11:26:02
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

71/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znaiduia się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyino-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Szczegóły pliku
Nazwa: pu71-2020.pdf
Opis: 71/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znaiduia się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyino-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
Utworzono: 2020-08-20 09:53:50
Data dodania: 2020-08-26 09:54:05
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


70/2020 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu70-2020.pdf
Opis: 70/2020 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku w Debrznie
Utworzono: 2020-08-21 09:45:39
Data dodania: 2020-08-26 09:45:54
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


69/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na szkolny 2020/2021 Szczegóły pliku
Nazwa: pu69-2020.pdf
Opis: 69/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Debrzno na szkolny 2020/2021
Utworzono: 2020-08-20 09:43:07
Data dodania: 2020-08-26 09:44:25
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


68/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu68-2020.pdf
Opis: 68/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Debrznie
Utworzono: 2020-08-20 11:23:46
Data dodania: 2020-08-31 11:24:18
Autor pliku: Komisja Skarg
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


67/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu67-2020-2.pdf
Opis: 67/2020 II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-08-25 09:41:18
Data dodania: 2020-08-26 09:41:40
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

67/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu67-2020.pdf
Opis: 67/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-08-20 09:40:06
Data dodania: 2020-08-26 09:40:18
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


66/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu66-2020.pdf
Opis: 66/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Debrzno.
Utworzono: 2020-08-20 09:38:38
Data dodania: 2020-08-26 09:38:57
Autor pliku: D Faryno-Kus
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


65/2020 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu65-2020.pdf
Opis: 65/2020 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Debrzno.
Utworzono: 2020-08-20 09:36:07
Data dodania: 2020-08-26 09:36:32
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


64/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Zielone Wzgórze" Szczegóły pliku
Nazwa: pu64-2020.pdf
Opis: 64/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zielone Wzgórze
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-05 13:50:21
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


63/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu63-2020.pdf
Opis: 63/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-03 10:53:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


62/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu62-2020-2.pdf
Opis: 62/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-07-27 09:01:42
Data dodania: 2020-08-04 09:02:03
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


61/2020 w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu pn. Utworzenie Centrum Usługi Społecznych na obszarze zdegradowanym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczneg Szczegóły pliku
Nazwa: pu61-2020.pdf
Opis: 61/2020 w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu pn. Utworzenie Centrum Usługi Społecznych na obszarze zdegradowanym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Utworzono: 2020-07-24 10:49:58
Data dodania: 2020-08-03 10:50:19
Autor pliku: L Jurkowlaniec
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


60/2020 II w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2020-2.pdf
Opis: 60/2020 II w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-07-28 13:48:15
Data dodania: 2020-08-05 13:48:34
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

60/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2020.pdf
Opis: 60/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-07-21 10:46:42
Data dodania: 2020-08-03 10:47:29
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


59/2020 w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grzymislawiu odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu59-2020.pdf
Opis: 59/2020 w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grzymislawiu odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych
Utworzono: 2020-07-21 10:44:40
Data dodania: 2020-08-03 10:44:59
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


58/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag Szczegóły pliku
Nazwa: pu58-2020.pdf
Opis: 58/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag
Utworzono: 2020-07-21 10:42:04
Data dodania: 2020-08-03 10:42:22
Autor pliku: S Krampuikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


57/2020 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu57-2020.pdf
Opis: 57/2020 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2020-07-21 10:40:12
Data dodania: 2020-08-03 10:40:31
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


56/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły pliku
Nazwa: pu56-2020.pdf
Opis: 56/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Utworzono: 2020-07-21 10:37:05
Data dodania: 2020-08-03 10:37:19
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


55/2020 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły pliku
Nazwa: pu55-2020.pdf
Opis: 55/2020 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Utworzono: 2020-07-21 10:32:19
Data dodania: 2020-08-03 10:32:36
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


54/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły pliku
Nazwa: pu54-2020.pdf
Opis: 54/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Utworzono: 2020-07-21 10:30:52
Data dodania: 2020-08-03 10:31:06
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


53/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Szczegóły pliku
Nazwa: pu53-2020.pdf
Opis: 53/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
Utworzono: 2020-07-21 10:26:29
Data dodania: 2020-08-03 10:26:52
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


52/2020 II w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Szczegóły pliku
Nazwa: pu52-2020-2.pdf
Opis: 52/2020 II w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-05 13:46:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

52/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Szczegóły pliku
Nazwa: pu52-2020.pdf
Opis: 52/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Utworzono: 2020-07-21 10:24:52
Data dodania: 2020-08-03 10:25:08
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


51/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły pliku
Nazwa: pu51-2020.pdf
Opis: 51/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2020-07-21 10:20:40
Data dodania: 2020-08-03 10:20:56
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


50/2020 II w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności Szczegóły pliku
Nazwa: pu50-2020-2.pdf
Opis: 50/2020 II w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-05 13:44:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

50/2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności


49/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu49-2020.pdf
Opis: 49/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Utworzono: 2020-07-21 10:14:57
Data dodania: 2020-08-03 10:15:21
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


48/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminyy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu48-2020.pdf
Opis: 48/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminyy Debrzno
Utworzono: 2020-07-21 10:12:10
Data dodania: 2020-08-03 10:12:29
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


47/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu47-2020.pdf
Opis: 47/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-07-21 10:09:53
Data dodania: 2020-08-03 10:10:10
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


46/2020 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu46-2020.pdf
Opis: 46/2020 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Utworzono: 2020-07-20 10:06:50
Data dodania: 2020-08-03 10:07:13
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


45/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu45-2020.pdf
Opis: 45/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-03 10:04:53
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu43-2020.pdf
Opis: 43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
Utworzono: 2020-07-10 12:50:44
Data dodania: 2020-07-14 12:51:10
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


42/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu42-2020.pdf
Opis: 42/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-07-10 12:47:55
Data dodania: 2020-07-14 12:48:45
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


41/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Debrzno w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu Szczegóły pliku
Nazwa: pu41-2020.pdf
Opis: 41/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Debrzno w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu
Utworzono: 2020-07-08 12:46:34
Data dodania: 2020-07-14 12:46:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


40/2020 w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu40-2020.pdf
Opis: 40/2020 w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-08-03 10:02:33
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


39/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu39-2020.pdf
Opis: 39/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-06-25 12:43:59
Data dodania: 2020-07-14 12:44:22
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28/2020 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: pu38-2020-.pdf
Opis: 28/2020 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-14 12:42:51
Autor pliku: komisja rewizyjna
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


37/2020 sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu37-2020.pdf
Opis: 37/2020 sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-14 12:39:07
Autor pliku: komisja
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


36/2020 o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczegodla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie Szczegóły pliku
Nazwa: pu36-2020.pdf
Opis: 36/2020 o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczegodla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie
Utworzono: 2020-06-15 11:47:29
Data dodania: 2020-06-16 11:47:42
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


35/2020 II w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: 35-2020v2.pdf
Opis: 35/2020 II w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Utworzono: 2020-06-29 12:36:23
Data dodania: 2020-07-14 12:36:46
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

35/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu35-2020.pdf
Opis: 35/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Utworzono: 2020-06-04 11:45:48
Data dodania: 2020-06-16 11:46:07
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


34/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu34-2020.pdf
Opis: 34/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-05-28 12:34:54
Data dodania: 2020-07-14 12:35:13
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


33/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu33-2020.pdf
Opis: 33/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
Utworzono: 2020-05-28 12:33:14
Data dodania: 2020-07-14 12:33:33
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


32/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach Szczegóły pliku
Nazwa: pu32-2020.pdf
Opis: 32/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach
Utworzono: 2020-05-28 12:31:02
Data dodania: 2020-07-14 12:31:17
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


31/2020 w sprawie: ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu31-2020.pdf
Opis: 31/2020 w sprawie: ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych
Utworzono: 2020-06-16 11:43:55
Data dodania: 2020-06-16 11:44:41
Autor pliku: A Pluto Prądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30/2020 III sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2020v3.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-07-14 12:29:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30/2020 II sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2020v2.pdf
Opis: 30/2020 II sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-05-28 12:28:26
Data dodania: 2020-07-14 12:28:43
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

30/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2020.pdf
Opis: 30/2020 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-05-22 09:21:57
Data dodania: 2020-05-25 09:22:16
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


29/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie Szczegóły pliku
Nazwa: pu29-2020.pdf
Opis: 29/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie
Utworzono: 2020-05-22 09:20:19
Data dodania: 2020-05-25 09:20:38
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zielone Wzgórze Szczegóły pliku
Nazwa: pu28-2020.pdf
Opis: 28/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zielone Wzgórze
Utworzono: 2020-04-29 09:18:23
Data dodania: 2020-05-25 09:18:54
Autor pliku: Komisja Statutowa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu27-2020.pdf
Opis: 27/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032
Utworzono: 2020-04-17 11:46:12
Data dodania: 2020-04-20 11:46:30
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


26/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu26-2020.pdf
Opis: 26/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-04-17 11:38:35
Data dodania: 2020-04-20 11:38:46
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: pu25-2020.pdf
Opis: 25/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19
Utworzono: 2020-04-16 11:37:00
Data dodania: 2020-04-20 11:37:15
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Debrzno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19 Szczegóły pliku
Nazwa: pu24-2020.pdf
Opis: 24/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Debrzno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID-19
Utworzono: 2020-04-17 11:32:12
Data dodania: 2020-04-20 11:32:28
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu23-2020.pdf
Opis: 23/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Utworzono: 2020-04-17 11:30:09
Data dodania: 2020-04-20 11:30:45
Autor pliku: A Pluto-Prądzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


22/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu22-2020.pdf
Opis: 22/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-04-17 11:26:47
Data dodania: 2020-04-20 11:27:03
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


21/2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: pu21-02020.pdf
Opis: 21/2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021
Utworzono: 2020-04-17 11:24:07
Data dodania: 2020-04-20 11:24:53
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.76 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu20-2020.pdf
Opis: 20/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Utworzono: 2020-04-17 11:21:48
Data dodania: 2020-04-20 11:22:15
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu19-2020.pdf
Opis: 19/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-03-26 09:49:42
Data dodania: 2020-03-27 09:50:28
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu18-2020.pdf
Opis: 18/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032
Utworzono: 2020-03-23 11:02:26
Data dodania: 2020-03-25 11:02:39
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu17-2020.pdf
Opis: 17/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2020-03-23 11:00:39
Data dodania: 2020-03-25 11:00:52
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


16/2020 o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu16-2020.pdf
Opis: 16/2020 o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-03-11 10:57:49
Data dodania: 2020-03-25 10:58:05
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


15/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy Szczegóły pliku
Nazwa: pu15-2020.pdf
Opis: 15/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy
Utworzono: 2020-03-24 10:56:17
Data dodania: 2020-03-25 10:56:38
Autor pliku: A trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


14/2020 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2020 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu14-2020.pdf
Opis: 14/2020 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2020 roku
Utworzono: 2020-02-26 10:53:58
Data dodania: 2020-03-25 10:54:22
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Debrzna porozumienia trójstronnego odnoszącego się do zamiany nieruchomości stanowiących uprzednio własność Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu13-2020_2.pdf
Opis: 13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Debrzna porozumienia trójstronnego odnoszącego się do zamiany nieruchomości stanowiących uprzednio własność Gminy Debrzno
Utworzono: 2020-02-25 10:44:16
Data dodania: 2020-03-04 10:44:30
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu12-2020.pdf
Opis: 12/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.
Utworzono: 2020-02-25 10:20:36
Data dodania: 2020-03-04 10:20:55
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


11/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


10/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


9/2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2021


8/2020 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2020


7/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020-2032.


6/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2020 rok


5/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego z siedzibą w Człuchowie


4/2020 o zmianie uchwały Nr 63.XVII.2019 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno


3/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2020 rok


2/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2020 rok.


1/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno

 94/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu94-2019.pdf
Opis: 94/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-12-27 09:13:39
Data dodania: 2019-12-30 09:13:55
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


93/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasąjących z upływem roku budżetowego 2019 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły pliku
Nazwa: pu93-2019.pdf
Opis: 93/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasąjących z upływem roku budżetowego 2019 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Utworzono: 2019-12-23 09:10:13
Data dodania: 2019-12-30 09:10:40
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


92/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu92-2019.pdf
Opis: 92/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032
Utworzono: 2019-12-17 14:44:31
Data dodania: 2019-12-17 14:45:03
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu91-2019.pdf
Opis: 91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-12-17 14:42:27
Data dodania: 2019-12-17 14:42:40
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


89/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali Szczegóły pliku
Nazwa: pu89-2019.pdf
Opis: 89/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali
Utworzono: 2019-12-06 13:22:16
Data dodania: 2019-12-09 13:22:37
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.81 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


88/2019 w sprawie: wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy Szczegóły pliku
Nazwa: pu88-2019.pdf
Opis: 88/2019 w sprawie: wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy
Utworzono: 2019-12-04 13:18:16
Data dodania: 2019-12-09 13:18:42
Autor pliku: A Trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


87/2019 III w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2019v3.pdf
Opis: 87/2019 III w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2019-12-16 14:39:53
Data dodania: 2019-12-17 14:40:19
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 17.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

87/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2019.pdf
Opis: 87/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2020 rok
Utworzono: 2019-12-06 13:14:49
Data dodania: 2019-12-09 13:15:13
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 12.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


86/2019 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020 - 2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu86-2019.pdf
Opis: 86/2019 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2020 - 2032.
Utworzono: 2019-12-06 13:11:42
Data dodania: 2019-12-09 13:11:55
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


85/2019 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2019V2.pdf
Opis: 85/2019 II w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-203
Utworzono: 2019-11-28 14:36:43
Data dodania: 2019-12-09 14:37:03
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

85/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032 Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2019.pdf
Opis: 85/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032
Utworzono: 2019-11-25 13:08:57
Data dodania: 2019-12-09 13:09:26
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


84/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu84-2019.pdf
Opis: 84/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-11-27 13:07:12
Data dodania: 2019-12-09 13:07:31
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


83/2019 II w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2019-2.pdf
Opis: 83/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Utworzono: 2019-12-21 09:23:55
Data dodania: 2019-12-30 09:24:22
Autor pliku: L Glinaczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

83/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2019.pdf
Opis: 83/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających dla Gminy Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Utworzono: 2019-11-21 12:16:04
Data dodania: 2019-11-25 12:16:19
Autor pliku: L Glinczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


82/2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu82-2019.pdf
Opis: 82/2019 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok
Utworzono: 2019-11-18 12:14:10
Data dodania: 2019-11-25 12:14:40
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


81/2019 w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu81-2019.pdf
Opis: 81/2019 w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Debrznie.
Utworzono: 2019-11-18 12:12:17
Data dodania: 2019-11-25 12:12:36
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


80/2019 w sprawie: gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu80-2019.pdf
Opis: 80/2019 w sprawie: gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Utworzono: 2019-11-06 12:09:30
Data dodania: 2019-11-25 12:09:48
Autor pliku: A Pluto-Prondzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


79/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu79-2019.pdf
Opis: 79/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-11-04 08:25:29
Data dodania: 2019-11-05 08:25:33
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


78/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwale Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Szczegóły pliku
Nazwa: pu78-2019.pdf
Opis: 78/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwale Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Utworzono: 2019-11-04 08:23:56
Data dodania: 2019-11-05 08:24:03
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


77/2019 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły pliku
Nazwa: pu77-2019.pdf
Opis: 77/2019 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Utworzono: 2019-10-31 13:45:05
Data dodania: 2019-10-31 13:45:27
Autor pliku: n Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


76/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu76-2019.pdf
Opis: 76/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2019 - 2032
Utworzono: 2019-10-23 13:05:53
Data dodania: 2019-10-24 13:06:31
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


75/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu75-2019.pdf
Opis: 75/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-10-18 13:44:06
Data dodania: 2019-10-21 13:44:20
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


74/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
Nazwa: pu74-2019.pdf
Opis: 74/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Utworzono: 2019-10-17 13:35:28
Data dodania: 2019-10-21 13:35:47
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


73/2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu73-2019.pdf
Opis: 73/2019 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2019-10-17 13:32:45
Data dodania: 2019-10-21 13:33:17
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


72/2019 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności Szczegóły pliku
Nazwa: pu72-2019.pdf
Opis: 72/2019 w spraw ie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności
Utworzono: 2019-10-17 13:30:34
Data dodania: 2019-10-21 13:30:51
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


71/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły pliku
Nazwa: pu71-2019.pdf
Opis: 71/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utworzono: 2019-10-17 13:27:37
Data dodania: 2019-10-21 13:28:30
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


70/2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Szczegóły pliku
Nazwa: pu70-2019.pdf
Opis: 70/2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Utworzono: 2019-10-17 13:25:07
Data dodania: 2019-10-21 13:25:31
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych w sprawie sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu69-2019.pdf
Opis: 69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych w sprawie sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie. -
Utworzono: 2019-10-17 13:17:28
Data dodania: 2019-10-21 13:17:58
Autor pliku: D Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


68/2019 w sprawie: rocznego programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu68-2019.pdf
Opis: 68/2019 w sprawie: rocznego programu współpracy na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2019-10-17 13:14:29
Data dodania: 2019-10-21 13:14:41
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


67/2019 o zmianie uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz nadania jej Statutu Szczegóły pliku
Nazwa: pu67-2019.pdf
Opis: 67/2019 o zmianie uchwały nr 88.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz nadania jej Statutu
Utworzono: 2019-10-17 13:12:26
Data dodania: 2019-10-21 13:12:38
Autor pliku: M Rusin
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


66/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szczegóły pliku
Nazwa: pu66-2019.pdf
Opis: 66/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
Utworzono: 2019-10-25 08:59:48
Data dodania: 2019-10-25 09:01:02
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


65/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2020 - 2023. Szczegóły pliku
Nazwa: pu65-2019.pdf
Opis: 65/2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2020 - 2023.
Utworzono: 2019-10-21 13:09:50
Data dodania: 2019-10-21 13:10:05
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


64/2019 wsprawie wrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i ieszkaniowej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu64-2019.pdf
Opis: 64/2019 wsprawie wrażenia zgody na przekazanie środka trwałego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i ieszkaniowej w Debrznie.
Utworzono: 2019-09-13 09:15:17
Data dodania: 2019-09-20 09:15:32
Autor pliku: A Trela
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


63/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu63-2019.pdf
Opis: 63/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Utworzono: 2019-09-13 09:14:24
Data dodania: 2019-09-20 09:14:47
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


62/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu62-2019.pdf
Opis: 62/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-09-09 12:36:01
Data dodania: 2019-09-10 12:38:13
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


61/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu61-2019.pdf
Opis: 61/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
Utworzono: 2019-09-09 12:34:02
Data dodania: 2019-09-10 12:34:30
Autor pliku: J Miszewka
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


60/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu60-2019.pdf
Opis: 60/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-09-04 08:47:08
Data dodania: 2019-09-05 08:47:33
Autor pliku: B Kpoeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 32.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


59/2019 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Szczegóły pliku
Nazwa: pu59-2019.pdf
Opis: 59/2019 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego
Utworzono: 2019-08-28 09:49:30
Data dodania: 2019-08-29 09:50:05
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


58/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu58-2019.pdf
Opis: 58/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku
Utworzono: 2019-08-21 15:56:08
Data dodania: 2019-08-26 15:56:22
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


57/2019 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu57-2019.pdf
Opis: 57/2019 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Debrzno.
Utworzono: 2019-08-23 15:47:17
Data dodania: 2019-08-26 15:47:41
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


56/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu56-2019.pdf
Opis: 56/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-08-28 09:45:29
Data dodania: 2019-08-29 09:46:19
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


55/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu55-2019.pdf
Opis: 55/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-08-23 15:42:27
Data dodania: 2019-08-26 15:42:40
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.79 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


54/2019 w sprawie przekazania środków Finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu54-2019.pdf
Opis: 54/2019 w sprawie przekazania środków Finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
Utworzono: 2019-08-23 15:39:28
Data dodania: 2019-08-26 15:39:46
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


53/2019 sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Strzeczonie Szczegóły pliku
Nazwa: pu53-2019.pdf
Opis: 53/2019 sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Strzeczonie
Utworzono: 2019-08-23 15:35:39
Data dodania: 2019-08-26 15:35:53
Autor pliku: OSP
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


52/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Starym Gronowie Szczegóły pliku
Nazwa: pu52-2019.pdf
Opis: 52/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej do zakupu nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Starym Gronowie
Utworzono: 2019-08-23 15:32:33
Data dodania: 2019-08-26 15:32:46
Autor pliku: OSP
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


51/2019 zmianianiajaca Uchwalę Nr 65.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt ora/ wysokości opłat) za wyżywienie dziecka w Żlobku Gminnym w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu51-2019.pdf
Opis: 51-2019 zmianianiajaca Uchwalę Nr 65.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt ora/ wysokości opłat) za wyżywienie dziecka w Żlobku Gminnym w Debrznie
Utworzono: 2019-08-21 15:27:34
Data dodania: 2019-08-26 15:27:44
Autor pliku: J Porbes
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


50/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Szczegóły pliku
Nazwa: pu50-2019.pdf
Opis: 50/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Utworzono: 2019-07-29 15:18:27
Data dodania: 2019-08-26 15:18:49
Autor pliku: P Władycak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


49/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Szczegóły pliku
Nazwa: pu49-2019.pdf
Opis: 49/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Utworzono: 2019-08-21 15:17:15
Data dodania: 2019-08-26 15:17:40
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


48/2019 sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Debrzna. Szczegóły pliku
Nazwa: pu48-2019.pdf
Opis: 48/2019 sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Debrzna.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-08-27 12:30:01
Autor pliku: Komisja
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


47/2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Szczegóły pliku
Nazwa: pu47-2019.pdf
Opis: 47/2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Utworzono: 2019-07-09 12:30:30
Data dodania: 2019-08-27 12:30:51
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


49/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Szczegóły pliku
Nazwa: pu49-2019.pdf
Opis: 49/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Utworzono: 2019-08-21 15:17:15
Data dodania: 2019-08-26 15:17:40
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


46/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu46-2019.pdf
Opis: 46/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-07-05 10:07:17
Data dodania: 2019-07-08 10:07:29
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


44/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskieg w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki Szczegóły pliku
Nazwa: pu44-2019.pdf
Opis: 44/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskieg w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki
Utworzono: 2019-07-05 10:15:54
Data dodania: 2019-07-08 10:16:14
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 19.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


43/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu43-2019.pdf
Opis: 43/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-06-14 10:01:11
Data dodania: 2019-07-08 10:03:23
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


42/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu42-2019.pdf
Opis: 42/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-06-14 09:59:06
Data dodania: 2019-07-08 09:59:21
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


41/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. Szczegóły pliku
Nazwa: pu41-2019.pdf
Opis: 41/2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
Utworzono: 2019-06-06 09:56:05
Data dodania: 2019-07-08 09:56:15
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


40/2019 sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu40-2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2019-06-06 09:53:53
Data dodania: 2019-07-08 09:54:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania flnansowego za 2018 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu39-2019.pdf
Opis: 39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Utworzono: 2019-06-06 09:51:58
Data dodania: 2019-07-08 09:52:19
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


38/2019 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania Szczegóły pliku
Nazwa: pu38-2019.pdf
Opis: 38/2019 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Debrzna wotum zaufania
Utworzono: 2019-07-08 09:49:36
Data dodania: 2019-07-08 09:49:54
Autor pliku: Komisja Rewizyjna
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


37/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu37-2019.pdf
Opis: 37/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-05-28 08:10:03
Data dodania: 2019-05-28 08:10:19
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu36-2019.pdf
Opis: 36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-05-24 08:09:03
Data dodania: 2019-05-28 08:09:32
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


35/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu35-2019.pdf
Opis: 35/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-04-24 13:29:09
Data dodania: 2019-04-25 13:29:35
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


34/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu34-2019.pdf
Opis: 34/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-04-19 13:24:39
Data dodania: 2019-04-25 13:26:41
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


33/2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2019 roku Szczegóły pliku
Nazwa: pu33-2019.pdf
Opis: 33/2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Debrzno w 2019 roku
Utworzono: 2019-04-17 13:23:01
Data dodania: 2019-04-25 13:23:09
Autor pliku: D Faryno-Kuś
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


32/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły pliku
Nazwa: pu32-2019.pdf
Opis: 32/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Utworzono: 2019-03-06 14:23:22
Data dodania: 2019-04-15 14:24:14
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


31/2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegóły pliku
Nazwa: pu31-2019.pdf
Opis: 31/2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Utworzono: 2019-04-15 14:18:41
Data dodania: 2019-04-15 14:18:55
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


30/2019 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzomych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2019.pdf
Opis: 30/2019 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzomych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Utworzono: 2019-04-15 14:14:17
Data dodania: 2019-04-15 14:14:36
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.90 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


29/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły pliku
Nazwa: pu29-2019.pdf
Opis: 29/ 2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Utworzono: 2019-04-10 14:06:06
Data dodania: 2019-04-15 14:06:32
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


28/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu28-2019.pdf
Opis: 28/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2019-04-04 13:59:49
Data dodania: 2019-04-15 14:02:35
Autor pliku: Maria Kiełb Stańczuk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


27/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu27-2019.pdf
Opis: 27/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-03-21 09:48:53
Data dodania: 2019-03-22 09:49:24
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


26/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 61.LXXVI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno. Szczegóły pliku
Nazwa: pu26-2019.pdf
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr 61.LXXVI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.
Utworzono: 2019-03-15 09:36:30
Data dodania: 2019-03-22 09:36:56
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


25/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu25-2019.pdf
Opis: 25/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-03-21 09:32:13
Data dodania: 2019-03-22 09:32:44
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


24/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora PrzedsiębiorczościCierznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu24-2019.pdf
Opis: 24/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora PrzedsiębiorczościCierznie
Utworzono: 2019-03-21 09:29:01
Data dodania: 2019-03-22 09:29:29
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


23/2019 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2019


22/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu22-2019.pdf
Opis: 22/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno
Utworzono: 2019-03-14 08:20:39
Data dodania: 2019-03-21 08:20:55
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


21/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu21-2019.pdf
Opis: 21/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie
Utworzono: 2019-03-14 08:19:47
Data dodania: 2019-03-21 08:20:12
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


20/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali. Szczegóły pliku
Nazwa: pu20-2019.pdf
Opis: 20/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Utworzono: 2019-03-08 08:17:56
Data dodania: 2019-03-21 08:18:42
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


19/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu19-2019.pdf
Opis: 19/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-03-08 11:26:41
Data dodania: 2019-03-11 11:27:38
Autor pliku: JMiszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


18/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo Szczegóły pliku
Nazwa: pu18-2019.pdf
Opis: 18/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo
Utworzono: 2019-03-08 11:23:29
Data dodania: 2019-03-11 11:23:50
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


17/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu17-2019.pdf
Opis: 17/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-20 07:04:32
Data dodania: 2019-02-22 07:04:58
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


  16/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stalach Komisji Rady na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu16_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 16/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stalach Komisji Rady na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-14 20:08:42
Data dodania: 2019-02-17 20:08:58
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


  15/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu15_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 15/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-14 20:07:11
Data dodania: 2019-02-17 20:07:26
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


  14/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy Szczegóły pliku
Nazwa: pu14_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 14/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy
Utworzono: 2019-02-14 20:05:17
Data dodania: 2019-02-17 20:05:37
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


13/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu13_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 13/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-14 20:02:39
Data dodania: 2019-02-17 20:03:25
Autor pliku: Sandra Krampikowska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 4.88 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


12/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu12_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 12/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2019-02-14 19:59:55
Data dodania: 2019-02-17 20:01:14
Autor pliku: Sandra Krampikowska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


  11/2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa Szczegóły pliku
Nazwa: pu11_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 11/2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2019-02-14 19:58:03
Data dodania: 2019-02-17 19:58:22
Autor pliku: Anna Kowalska
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


10/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020 Szczegóły pliku
Nazwa: pu10-2019.pdf
Opis: 10/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020
Utworzono: 2019-02-13 07:02:55
Data dodania: 2019-02-22 07:03:22
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.71 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


9/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu09-2019.pdf
Opis: 9/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-14 07:00:32
Data dodania: 2019-02-22 07:01:02
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu8-2019.pdf
Opis: 8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-02-05 14:47:11
Data dodania: 2019-02-05 14:47:26
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu7-2019.pdf
Opis: 7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-01 07:52:50
Data dodania: 2019-02-05 07:53:05
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu6-2019.pdf
Opis: 6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-01 07:50:43
Data dodania: 2019-02-05 07:51:05
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły pliku
Nazwa: pu5-2019.pdf
Opis: 5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2019-02-01 07:45:59
Data dodania: 2019-02-05 07:46:14
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Szczegóły pliku
Nazwa: pu4-2019.pdf
Opis: 4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Utworzono: 2019-02-01 07:44:13
Data dodania: 2019-02-05 07:44:27
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności Szczegóły pliku
Nazwa: pu3-2019.pdf
Opis: 3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Utworzono: 2019-02-01 07:40:34
Data dodania: 2019-02-05 07:42:40
Autor pliku: S krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


2/2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: 2_2019_statut_ops.pdf
Opis: 2/2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Utworzono: 2019-01-17 19:50:08
Data dodania: 2019-02-17 19:50:50
Autor pliku: Paweł Władyczak
Wprowadził/a: Król Anna
Rozmiar pliku: 2.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu1-2019.pdf
Opis: 1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-01-04 16:12:23
Data dodania: 2019-01-07 16:12:52
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


rok 2018


101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu101-2018.pdf
Opis: 101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-21 07:59:11
Data dodania: 2018-12-27 08:22:25
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu101_2018_2.pdf
Opis: 101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-28 12:12:44
Data dodania: 2018-12-28 12:13:43
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu100-2018.pdf
Opis: 100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-12-21 07:53:59
Data dodania: 2018-12-27 07:54:37
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 8.80 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

zmiana no projektu Szczegóły pliku
Nazwa: pu100_2018_2.pdf
Opis: zmiana no projektu
Utworzono: 2018-12-28 12:10:50
Data dodania: 2018-12-28 12:11:13
Autor pliku: J Miszeska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu99-2018.pdf
Opis: 99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Utworzono: 2018-12-13 08:05:01
Data dodania: 2018-12-18 08:05:24
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu98-2018.pdf
Opis: 98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-12 08:08:10
Data dodania: 2018-12-18 08:08:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Szczegóły pliku
Nazwa: pu97-2018.pdf
Opis: 97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:02:58
Data dodania: 2018-12-18 08:03:14
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Szczegóły pliku
Nazwa: pu96-2018.pdf
Opis: 96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:01:12
Data dodania: 2018-12-18 08:01:18
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Szczegóły pliku
Nazwa: pu95-2018.pdf
Opis: 95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 07:58:03
Data dodania: 2018-12-18 07:58:28
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu94-2018.pdf
Opis: 94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2018-12-11 07:47:15
Data dodania: 2018-12-18 07:48:02
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 25.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032. Szczegóły pliku
Nazwa: pu93-2018.pdf
Opis: 93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2018-12-11 07:42:27
Data dodania: 2018-12-18 07:42:48
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 5.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Szczegóły pliku
Nazwa: pu92-2018.pdf
Opis: 92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2018-12-10 07:40:02
Data dodania: 2018-12-18 07:40:20
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu Szczegóły pliku
Nazwa: pu91-2018.pdf
Opis: 91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu
Utworzono: 2018-12-07 07:36:28
Data dodania: 2018-12-18 07:36:49
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły pliku
Nazwa: pu90-2018.pdf
Opis: 90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Utworzono: 2018-12-07 07:34:31
Data dodania: 2018-12-18 07:34:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali. Szczegóły pliku
Nazwa: pu89-2018.pdf
Opis: 89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Utworzono: 2018-12-06 07:32:42
Data dodania: 2018-12-18 07:33:06
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 6.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno Szczegóły pliku
Nazwa: pu88-2018.pdf
Opis: 88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-07 12:50:06
Data dodania: 2018-12-12 12:50:31
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2018.pdf
Opis: 87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Utworzono: 2018-12-07 12:54:20
Data dodania: 2018-12-12 12:55:27
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 7.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2018.pdf
Opis: 86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2018-12-05 09:06:32
Data dodania: 2018-12-06 09:06:57
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2018.pdf
Opis: 85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-05 09:05:22
Data dodania: 2018-12-06 09:05:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok Szczegóły pliku
Nazwa: pu84-2018.pdf
Opis: 84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
Utworzono: 2018-11-27 12:11:15
Data dodania: 2018-12-06 12:11:39
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2018.pdf
Opis: 83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2018-11-22 12:10:28
Data dodania: 2018-12-06 12:10:51
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Szczegóły pliku
Nazwa: pu82-2018.pdf
Opis: 82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Utworzono: 2018-11-27 12:09:36
Data dodania: 2018-12-06 12:10:10
Autor pliku: A Pluto-Prondzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Szczegóły pliku
Nazwa: pu81-2018.pdf
Opis: 81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady
Utworzono: 2018-11-20 11:57:07
Data dodania: 2018-11-28 11:57:28
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegóły pliku
Nazwa: pu80-2018.pdf
Opis: 80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Utworzono: 2018-11-20 11:55:02
Data dodania: 2018-11-28 11:55:22
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej. Szczegóły pliku
Nazwa: pu79-2018.pdf
Opis: 79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
Utworzono: 2018-11-20 11:52:25
Data dodania: 2018-11-28 11:52:46
Autor pliku: B kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu78-2018.pdf
Opis: 78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:50:52
Data dodania: 2018-11-28 11:51:11
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie. Szczegóły pliku
Nazwa: pu77-2018.pdf
Opis: 77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:47:46
Data dodania: 2018-11-28 11:48:05
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf