Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Debrznie

32/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu32-2019.pdf
Opis: 32/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Utworzono: 2019-03-06 14:23:22
Data dodania: 2019-04-15 14:24:14
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


31/2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu31-2019.pdf
Opis: 31/2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Debrzno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Utworzono: 2019-04-15 14:18:41
Data dodania: 2019-04-15 14:18:55
Autor pliku: G lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


30/2019 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzomych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu30-2019.pdf
Opis: 30/2019 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzomych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Utworzono: 2019-04-15 14:14:17
Data dodania: 2019-04-15 14:14:36
Autor pliku: G Lupa
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


29/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Szczegóły pliku
Nazwa: pu29-2019.pdf
Opis: 29/ 2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Utworzono: 2019-04-10 14:06:06
Data dodania: 2019-04-15 14:06:32
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


28/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu28-2019.pdf
Opis: 28/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno
Utworzono: 2019-04-04 13:59:49
Data dodania: 2019-04-15 14:02:35
Autor pliku: Maria Kiełb Stańczuk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


27/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu27-2019.pdf
Opis: 27/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-03-21 09:48:53
Data dodania: 2019-03-22 09:49:24
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


26/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 61.LXXVI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu26-2019.pdf
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr 61.LXXVI.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.
Utworzono: 2019-03-15 09:36:30
Data dodania: 2019-03-22 09:36:56
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


25/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu25-2019.pdf
Opis: 25/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-03-21 09:32:13
Data dodania: 2019-03-22 09:32:44
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


24/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora PrzedsiębiorczościCierznie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu24-2019.pdf
Opis: 24/2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora PrzedsiębiorczościCierznie
Utworzono: 2019-03-21 09:29:01
Data dodania: 2019-03-22 09:29:29
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


23/2019 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2019


22/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu22-2019.pdf
Opis: 22/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno
Utworzono: 2019-03-14 08:20:39
Data dodania: 2019-03-21 08:20:55
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


21/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu21-2019.pdf
Opis: 21/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie
Utworzono: 2019-03-14 08:19:47
Data dodania: 2019-03-21 08:20:12
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


20/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu20-2019.pdf
Opis: 20/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Utworzono: 2019-03-08 08:17:56
Data dodania: 2019-03-21 08:18:42
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


19/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu19-2019.pdf
Opis: 19/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-03-08 11:26:41
Data dodania: 2019-03-11 11:27:38
Autor pliku: JMiszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


18/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo
Szczegóły pliku
Nazwa: pu18-2019.pdf
Opis: 18/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn.Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo
Utworzono: 2019-03-08 11:23:29
Data dodania: 2019-03-11 11:23:50
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


17/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu17-2019.pdf
Opis: 17/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-20 07:04:32
Data dodania: 2019-02-22 07:04:58
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


 

16/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stalach Komisji Rady na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu16_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 16/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stalach Komisji Rady na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-14 20:08:42
Data dodania: 2019-02-17 20:08:58
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna


 

15/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu15_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 15/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-14 20:07:11
Data dodania: 2019-02-17 20:07:26
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna


 

14/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy
Szczegóły pliku
Nazwa: pu14_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 14/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy
Utworzono: 2019-02-14 20:05:17
Data dodania: 2019-02-17 20:05:37
Autor pliku: Bernadeta Kopeć
Wprowadził/a: Król Anna


13/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu13_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 13/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-14 20:02:39
Data dodania: 2019-02-17 20:03:25
Autor pliku: Sandra Krampikowska
Wprowadził/a: Król Anna


12/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Szczegóły pliku
Nazwa: pu12_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 12/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2019-02-14 19:59:55
Data dodania: 2019-02-17 20:01:14
Autor pliku: Sandra Krampikowska
Wprowadził/a: Król Anna


 

11/2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Szczegóły pliku
Nazwa: pu11_2019.pdf
Opis: projekt uchwały 11/2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa
Utworzono: 2019-02-14 19:58:03
Data dodania: 2019-02-17 19:58:22
Autor pliku: Anna Kowalska
Wprowadził/a: Król Anna


10/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020
Szczegóły pliku
Nazwa: pu10-2019.pdf
Opis: 10/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020
Utworzono: 2019-02-13 07:02:55
Data dodania: 2019-02-22 07:03:22
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


9/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu09-2019.pdf
Opis: 9/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-14 07:00:32
Data dodania: 2019-02-22 07:01:02
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu8-2019.pdf
Opis: 8/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2019-02-05 14:47:11
Data dodania: 2019-02-05 14:47:26
Autor pliku: J MIszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu7-2019.pdf
Opis: 7/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-02-01 07:52:50
Data dodania: 2019-02-05 07:53:05
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu6-2019.pdf
Opis: 6/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno
Utworzono: 2019-02-01 07:50:43
Data dodania: 2019-02-05 07:51:05
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szczegóły pliku
Nazwa: pu5-2019.pdf
Opis: 5/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Utworzono: 2019-02-01 07:45:59
Data dodania: 2019-02-05 07:46:14
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Szczegóły pliku
Nazwa: pu4-2019.pdf
Opis: 4/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Utworzono: 2019-02-01 07:44:13
Data dodania: 2019-02-05 07:44:27
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Szczegóły pliku
Nazwa: pu3-2019.pdf
Opis: 3/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Utworzono: 2019-02-01 07:40:34
Data dodania: 2019-02-05 07:42:40
Autor pliku: S krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


2/2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Szczegóły pliku
Nazwa: 2_2019_statut_ops.pdf
Opis: 2/2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie
Utworzono: 2019-01-17 19:50:08
Data dodania: 2019-02-17 19:50:50
Autor pliku: Paweł Władyczak
Wprowadził/a: Król Anna

1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu1-2019.pdf
Opis: 1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2019-01-04 16:12:23
Data dodania: 2019-01-07 16:12:52
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


rok 2018


101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu101-2018.pdf
Opis: 101/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-21 07:59:11
Data dodania: 2018-12-27 08:22:25
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu101_2018_2.pdf
Opis: 101/2018 wer II w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-28 12:12:44
Data dodania: 2018-12-28 12:13:43
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu100-2018.pdf
Opis: 100/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
Utworzono: 2018-12-21 07:53:59
Data dodania: 2018-12-27 07:54:37
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław

zmiana no projektu
Szczegóły pliku
Nazwa: pu100_2018_2.pdf
Opis: zmiana no projektu
Utworzono: 2018-12-28 12:10:50
Data dodania: 2018-12-28 12:11:13
Autor pliku: J Miszeska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu99-2018.pdf
Opis: 99/2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Utworzono: 2018-12-13 08:05:01
Data dodania: 2018-12-18 08:05:24
Autor pliku: W Klimek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu98-2018.pdf
Opis: 98/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-12 08:08:10
Data dodania: 2018-12-18 08:08:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu97-2018.pdf
Opis: 97/2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:02:58
Data dodania: 2018-12-18 08:03:14
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu96-2018.pdf
Opis: 96/2018 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 08:01:12
Data dodania: 2018-12-18 08:01:18
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu95-2018.pdf
Opis: 95/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
Utworzono: 2018-12-11 07:58:03
Data dodania: 2018-12-18 07:58:28
Autor pliku: P Władyczak
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu94-2018.pdf
Opis: 94/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok
Utworzono: 2018-12-11 07:47:15
Data dodania: 2018-12-18 07:48:02
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu93-2018.pdf
Opis: 93/2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
Utworzono: 2018-12-11 07:42:27
Data dodania: 2018-12-18 07:42:48
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu92-2018.pdf
Opis: 92/2018 w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie
Utworzono: 2018-12-10 07:40:02
Data dodania: 2018-12-18 07:40:20
Autor pliku: W Meyer
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu
Szczegóły pliku
Nazwa: pu91-2018.pdf
Opis: 91/2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu
Utworzono: 2018-12-07 07:36:28
Data dodania: 2018-12-18 07:36:49
Autor pliku: N Pachura
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Szczegóły pliku
Nazwa: pu90-2018.pdf
Opis: 90/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Utworzono: 2018-12-07 07:34:31
Data dodania: 2018-12-18 07:34:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu89-2018.pdf
Opis: 89/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
Utworzono: 2018-12-06 07:32:42
Data dodania: 2018-12-18 07:33:06
Autor pliku: J Bil
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: pu88-2018.pdf
Opis: 88/2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-12-07 12:50:06
Data dodania: 2018-12-12 12:50:31
Autor pliku: S Krampikowska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Szczegóły pliku
Nazwa: pu87-2018.pdf
Opis: 87/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Utworzono: 2018-12-07 12:54:20
Data dodania: 2018-12-12 12:55:27
Autor pliku: L Żandarska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Szczegóły pliku
Nazwa: pu86_2018.pdf
Opis: 86/2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna
Utworzono: 2018-12-05 09:06:32
Data dodania: 2018-12-06 09:06:57
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu85-2018.pdf
Opis: 85/2018 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok
Utworzono: 2018-12-05 09:05:22
Data dodania: 2018-12-06 09:05:49
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: pu84-2018.pdf
Opis: 84/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok
Utworzono: 2018-11-27 12:11:15
Data dodania: 2018-12-06 12:11:39
Autor pliku: K Fryca
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Szczegóły pliku
Nazwa: pu83-2018.pdf
Opis: 83/2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Utworzono: 2018-11-22 12:10:28
Data dodania: 2018-12-06 12:10:51
Autor pliku: I Śliwińska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu82-2018.pdf
Opis: 82/2018 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Utworzono: 2018-11-27 12:09:36
Data dodania: 2018-12-06 12:10:10
Autor pliku: A Pluto-Prondzyński
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady
Szczegóły pliku
Nazwa: pu81-2018.pdf
Opis: 81/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady
Utworzono: 2018-11-20 11:57:07
Data dodania: 2018-11-28 11:57:28
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu80-2018.pdf
Opis: 80/2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Utworzono: 2018-11-20 11:55:02
Data dodania: 2018-11-28 11:55:22
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu79-2018.pdf
Opis: 79/2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
Utworzono: 2018-11-20 11:52:25
Data dodania: 2018-11-28 11:52:46
Autor pliku: B kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu78-2018.pdf
Opis: 78/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:50:52
Data dodania: 2018-11-28 11:51:11
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Szczegóły pliku
Nazwa: pu77-2018.pdf
Opis: 77/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Utworzono: 2018-11-20 11:47:46
Data dodania: 2018-11-28 11:48:05
Autor pliku: B Kopeć
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-04-15 14:24:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-22 10:10:46